Główna

O nas

Samorząd

Rekrutacja

Matura

Praktyki

Egzamin zaw.

Dokumenty

Podręczniki

Zaoczne

Dobre praktyki

Absolwenci

Archiwum

Osiągnięcia

Zdalna nauka

Pomoc

Spotk. z rodzicami

RODO

e-Dziennik

OGŁOSZENIA

 

 

 

Rekrutacja 2024/2025

Zasady

Rekrutacji 2024/25

 

Wnioski (do wydruku)

WNIOSEK do technikum 5 -letniego   

Wniosek do KKZ ROL.04/ROL.05  
Wniosek o przyjęcie do Policealnej szkoły Zaocznej florysta/technik administracji  
Wniosek o przyjęcie do szkoły branżowej I stopnia w zawodzie rolnik  
WNIOSEK do Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego  

 


 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Rekrutacja 2023/2024

Zasady

Rekrutacji 2023/24

 

Instrukcje

dla uczniów szkół podstawowych - rekrutacja do technikum

Instrukcja dla uczniów, którzy w szkołach nie otrzymali loginów i haseł

Instrukcja dla uczniów, którzy w szkołach otrzymali loginy i hasła


Wnioski (wydruki)

WNIOSEK do technikum 5 -letniego   

Karta zgłoszenia do KKZ ROL.04/ROL.05  
Wniosek o przyjęcie do Policealnej szkoły Zaocznej florysta/technik administracji  
WNIOSEK do Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego  

 


Informacje o kwalifikacjach w zawodach:

technik

informatyk

technik

agrobiznesu

technik

przetwórstwa mleczarskiego

 

Możliwości zatrudnienia:

technik

informatyk

technik

agrobiznesu

technik

przetwórstwa mleczarskiego

 

 ------------------------------------------------------------------------

Rekrutacja 2022/2023

Zasady

Rekrutacji 2022/23

   

Informacje dla kandydatów do szkoły

bez danych logowania do systemu z danymi logowania do systemu

Wniosek o przyjęcie do technikum (wydruki)

w MS Word 

w PDF

Szkoły zaoczne

Karta zgłoszenia KKZ Wniosek do szkoły policealnej Wniosek do ZLO 
Oferta edukacyjna- Prezentacja w PDF


Testy dla uczniów SP

 


Rekrutacja 2021/2022


--------------------------------------------------------------------

Zasady

Rekrutacji 2021/22

Informacje dla kandydatów do szkoły
bez danych logowania do systemu z danymi logowania do systemu
Wniosek o przyjęcie do technikum
Szkoły zaoczne
Karta zgłoszenia KKZ Wniosek do szkoły policealnej Wniosek do ZLO

Prezentacja

--------------------------------------------------------------------


Quizy

przedmiotowe dla uczniów szkół podstawowych!

Zapraszamy wszystkich uczniów szkół podstawowych do udziału w rozwiązywaniu testów.

Regulamin:

1. Każdy uczeń szkoły podstawowej, który uczestniczył w spotkaniu rekrutacyjnym może rozwiązywać Testy w wyznaczonym czasie (decyduje data i godzina wskazana przez prowadzącego spotkanie).

2. Każdy uczestnik może rozwiązać dowolnie wybrane Testy, ale tylko 1 raz.

3. Każdy, kto rozwiąże test prawidłowo (100% poprawnych odpowiedzi w jednym teście) otrzyma gwarantowany upominek w terminie i formie przewidzianym przez organizatora.

4. Spośród wszystkich uczestników testu przedmiotowego, ten kto wypełni go prawidłowo (100% poprawnych odpowiedzi) w jak najkrótszym czasie otrzyma nagrodę niespodziankę.

4. Podanie danych przy wypełnianiu testu oznacza zgodę na postanowienia w Regulaminie.

5. Organizator czyli Dyrektor ZSR w Woli Osowińskiej zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie w dowolnym momencie.

Dyrektor ZSR w Woli Osowińskiej

Beata Żurawska-Polkowska

 


- Q U I Z Y -

Biologia Profilaktyka Fizyka Geografia
Historia Informatyka Język angielski Język polski
Plastyka Technika Piłka nożna Religia
EDB Flora Język rosyjski Matematyka

W każdym teście znajduje się 15 pytań.

Czas na rozwiązanie każdego wynosi maksymalnie 15 minut.

--------------------------------------------------------------------

Rekrutacja 2020/2021

Zespół Szkół Rolniczych organizuje nabór do następujących szkół

Zasady rekrutacji dla absolwentów SP do technikum i szkoły branżowej

Zasady rekrutacji dla dorosłych do PSZ i ZLO

 


Wniosek do Technikum
Wniosek do ZLO
Wniosek do Szkoły Policealnej
Karta zgłoszenia do KKZ ROL.04 lub ROL.10

UWAGA: Wniosek o przyjęcie do szkoły należy wydrukować obustronnie na jednej kartce.


INFORMACJE DOTYCZĄCE BADAŃ KANDYDATÓW DO TECHNIKUM I BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA

W ZESPOLE SZKÓŁ ROLNICZYCH W WOLI OSOWIŃSKIEJ NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Badania lekarskie dla kandydatów zostaną przeprowadzone bezpłatnie w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Podlaskim

w BUDYNKU ADMINISTRACYJNYM SZPITALA

przy ul. Wisznickiej 111

(pomieszczenie pomiędzy Sklepem Specjalistycznym Zaopatrzenia Medycznego MUSI a Apteką CENTRUM – wejście od strony parkingu).

Skierowanie na badanie wystawiane są w sekretariacie szkoły codziennie w godz. 7.0015.00.

Na skierowaniu oprócz danych osobowych kandydata umieszczona będzie data i przedział godzinowy badania.

Prosimy o zgłaszanie się na badania zgodnie z podaną datą i godziną.

Kandydaci do 16 roku  życia obowiązani są zgłaszać się z Rodzicem lub Opiekunem prawnym.

Na badanie proszę ze sobą zabrać wydane przez szkołę:

1. Skierowanie,

2. Kartę – badanie podmiotowe – uzupełnioną i podpisaną przez ucznia lub ucznia i Rodzica/Opiekuna, jeżeli uczeń nie ukończył 16 roku życia,

3. Ankietę epidemiologiczną wypełnioną samodzielnie przez kandydata do szkoły w dniu wykonywania badania.

Dodatkowo na badanie kandydat zabiera ze sobą:

1. Maseczkę,

2. Dowód tożsamości (legitymację szkolną, dowód osobisty),

3. Kartę zdrowia i bilans ucznia,

4. Kartę informacyjną ze szpitala lub poradni specjalistycznych jeżeli korzystał z takiego leczenia,

5. Dodatkowe wyniki badań, jeżeli kandydat takie posiada,

6. Okulary, jeżeli kandydat je nosi.

Bez spełnienia w/w wymogów kandydaci nie będą przyjmowani na badanie!


Technikum 5- letnie po szkole podstawowej w zawodach:

 - technik agrobiznesu,

 - technik informatyk,

 - technik przetwórstwa mleczarskiego.

Szkoły dla Dorosłych:

 - Zaoczne Liceum Ogólnokształcące,

 - Policealna Szkoła Zaoczna w zawodach:

         - technik administracji,

         - opiekun medyczny,

         - florysta.

  Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe:

          - technik rolnik (ROL.4),

          - technik rolnik (ROL.10).

Nauka w szkołach dla Dorosłych jest w naszej szkole BEZPŁATNA. Zajęcia odbywają się w piątki i soboty.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - -  -


Rekrutacja 2019/2020

Zasady rekrutacji 2019/20 - młodzież po gimnazjum i sp
Zasady rekrutacji 2019/20 - do szkół dla dorosłych (do PSZ i ZLO)

PODANIA do pobrania

UWAGA: Podanie do szkoły należy wydrukować obustronnie na jednej kartce.

Podanie do technikum
Podanie do Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego
Podanie do KKZ 2019

Obejrzyj film o nowym kierunku w naszej szkole

Technik Przetwórstwa Mleczarskiego

Ulotka promująca nowy kierunek kształcenia!


Rekrutacja 2018/2019

Zasady rekrutacji 2018/19 - INFORMACJE i terminy
Absolwenci gimnazjów - kalendarz rekrutacji
Policealna Szkoła Zaoczna - kalendarz rekrutacji
Liceum Zaoczne - kalendarz rekrutacji

P O D A N I A

Podanie do technikum 4-letniego
Podanie do Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych
Podanie do Policealnej Szkoły Zaocznej
Zgłoszenie KKZ - Prowadzenie produkcji rolniczej - RL.03 i Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej - RL.16

OGŁASZAMY NABÓR

na rok szkolny 2018/2019

do szkół dla młodzieży

po gimnazjum

   

INFORMACJE o 4-letnich technikach


Technik agrobiznesu

Kwalifikacje:

RL.03 - Prowadzenie produkcji rolniczej

RL.07 - Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie

Film Technik_Agrobiznesu.mp4

Nauka w technikum trwa 4 lata i kończy się egzaminem maturalnym oraz uzyskaniem dyplomu technika agrobiznesu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Absolwent technikum agrobiznesu jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: projektowania, organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej w agrobiznesie, oceniania jakości podstawowych produktów rolniczych i spożywczych oraz środków produkcji rolniczej, analizy i oceny działalności zaopatrzeniowej, produkcyjnej, handlowej i finansowej firmy, prowadzenia rachunkowości w małych firmach.

 

Przedmioty zawodowe:

- Działalność gospodarcza w agrobiznesie,

- Bezpieczeństwo i higiena pracy w agrobiznesie,

- Język obcy w agrobiznesie,

- Produkcja roślinna,

- Produkcja zwierzęca,

- Technika w rolnictwie,

- Przetwórstwo żywności,

- Rachunkowość i rozliczenia podatkowe,

- Produkcja rolnicza,

- Prowadzenie przetwórstwa spożywczego,

- Organizacja przedsiębiorstwa agrobiznesowego.

Ukończenie szkoły i dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe daje pełne uprawnienia rolnicze uznawane w całej Unii Europejskiej.

Możliwości ZATRUDNIENIA>>


Technik informatyk

Kwalifikacje:

EE.08- Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci

EE.09- Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych

Nauka w technikum trwa 4 lata i kończy się egzaminem maturalnym oraz uzyskaniem dyplomu technika informatyk potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Technik informatyk jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) montowania oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych;

2) projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, administrowania tymi sieciami;

3) projektowania baz danych i administrowania bazami danych;

4) tworzenia stron www i aplikacji internetowych, administrowania tymi stronami

i aplikacjami.

Ucząc się w zawodzie technik informatyk masz do dyspozycji: 2 nowoczesne pracownie komputerowe, w każdej sali komputer podpięty do lokalnej sieci komputerowej (dostęp do Internetu), dostęp do sieci WiFi, profesjonalny osprzęt sieciowy, profesjonalne oprogramowanie na zajęciach praktycznych oraz możliwość uzyskania certyfikatu Cisco oraz dostęp do zasobów IT Szkoła.

Film_Technik_Informatyk.mp4

Przedmioty zawodowe:

- Diagnostyka i naprawa urządzeń techniki komputerowej,

- Urządzenia techniki komputerowej,

- Systemy operacyjne,

- Sieci komputerowe,

- Projektowanie i montaż lokalnych sieci komputerowych,

- Administracja sieciowymi systemami operacyjnymi,

- Witryny i aplikacje internetowe,

- Programowanie aplikacji internetowych,

- Systemy baz danych,

- Administracja bazami danych,

- Działalność gospodarcza w branży informatycznej,

- Język angielski zawodowy w branży informatycznej.

Możliwości ZATRUDNIENIA>>


Technik turystyki wiejskiej

Kwalifikacje:

TG.08- Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich

TG.09- Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego

 

Nauka w technikum trwa 4 lata i kończy się egzaminem maturalnym oraz uzyskaniem dyplomu technika turystyki wiejskiej potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Technik turystyki wiejskiej będzie przygotowany do samodzielnej organizacji imprez i usług turystycznych oraz do prowadzenia gospodarstwa agroturystycznego, które w ostatnich czasach cieszą się coraz większą popularnością ponieważ stanowią ciekawą alternatywę dla tradycyjnego spędzania urlopu. Absolwent przygotowany jest do wykonywania następujących zadań:

1. Organizowania i prowadzenia działalności turystycznej na obszarach wiejskich.

2. Planowania, organizowania i wykonywania prac w gospodarstwie rolnym.

3. Planowania i organizowania działalności agroturystycznej.

4. Obsługiwania klienta w gospodarstwie agroturystycznym.

 

Przedmioty zawodowe:

- Podstawy turystyki,

- Organizacja i obsługa ruchu turystycznego,

- Język obcy zawodowy,

- Agroturystyka i obsługa klienta,

- Żywienie turystów,

- Prowadzenie działalności gospodarczej,

- Ekonomika w turystyce,

- BHP w turystyce,

- Podstawy rolnictwa,

- Produkcja rolnicza.

Możliwości ZATRUDNIENIA>>


Technik ochrony środowiska

Kwalifikacje:

RL.08- Ocena stanu środowiska

RL.09- Planowanie i realizacja zadań związanych z ochroną środowiska

Film_Technik_Ochrony_Srodowiska.mp4

Nauka w technikum trwa 4 lata i kończy się egzaminem maturalnym oraz uzyskaniem dyplomu technika ochrony środowiska potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Technik określa aktualny stanu zanieczyszczeń środowiska oraz zmian w nim zachodzących na skutek działań człowieka, określa parametry uzdatniania wody, określa parametry oczyszczania ścieków, obsługuje typowe dla techniki ochrony środowiska urządzenia i aparaturę kontrolno-pomiarową, posługuje się w praktyce aktami prawnymi dotyczącymi ochrony środowiska.

 

Przedmioty zawodowe:

- Bezpieczeństwo i higiena pracy,

- Działalność gospodarcza,

- Monitoring środowiska,

- Ochrona wód,

- Ochrona powietrza oraz ochrona przed hałasem,

- Gospodarka odpadami oraz ochrona gleb,

- Język obcy zawodowy,

- Laboratorium badania komponentów środowiska,

- Pracownia ochrony środowiska,

- Rysunek techniczny.

Możliwości ZATRUDNIENIA>>


Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Kwalifikacje:

BD.17 - Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

BD.18 - Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Nauka w technikum trwa 4 lata i kończy się egzaminem maturalnym oraz uzyskaniem dyplomu technika urządzeń i systemów energetyki odnawialnej potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Technik zajmuje się projektowaniem i nadzorowaniem wykonania instalacji sanitarnych i grzewczych wyposażonych w urządzenia i systemy energetyki odnawialnej (kolektory słoneczne, pompy ciepła, kotły na biomasę). Kontroluje prawidłowe funkcjonowanie wyposażenia sanitarnego budynków, instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych i grzewczych.

 

Przedmioty zawodowe:

- Rysunek techniczny,

- Technologia montażu systemów energetyki odnawialnej,

- Język obcy zawodowy,

- Działalność gospodarcza w budownictwie,

- Podstawy instalacji budowlanych,

- Systemy energetyki odnawialnej,

- Podstawy kosztorysowania w budownictwie,

- Pracownia kosztorysowania w budownictwie.

Możliwości ZATRUDNIENIA>>


Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

Kwalifikacje:

AU.54 - Przygotowanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych

AU.55 - Drukowanie cyfrowe i obróbka druków

Nauka w technikum trwa 4 lata i kończy się egzaminem maturalnym oraz uzyskaniem dyplomu technika cyfrowych procesów graficznych potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Technik cyfrowych procesów graficznych przygotowuje i opracowuje różnego rodzaju projekty graficzne o charakterze informacyjnym i reklamowym. Efekt pracy technika cyfrowych procesów graficznych może przybrać postać reklamy w prasie, telewizji, Internecie, lub na tzw. billboardach, a także książek, folderów, ulotek, plakatów itp. Reprezentanci zawodu zajmują się także tworzeniem opakowań i etykiet na opakowaniach produktów, materiałów reklamowych i wizytówek.

Możliwość zatrudnienia:

Absolwent naszej szkoły kształcącej w zawodzie technik cyfrowych procesów graficznych może podejmować pracę w: agencjach reklamowych, studiach graficznych, wydawnictwach, firmach zajmujących się obsługą marketingową innych przedsiębiorstw, instytucjach badawczych przy dokumentacji badań, własnej firmie świadczącej usługi z zakresu grafiki komputerowej drukarniach. Absolwenci w tym zawodzie są obecnie poszukiwani na lokalnym rynku pracy.

 

Przedmioty zawodowe:

- Cyfrowe technologie graficzne,

- Technologie multimedialne,

- Cyfrowe maszyny drukujące,

- Działalność gospodarcza w poligrafii,

- Język obcy zawodowy w poligrafii,

- Przygotowanie do drukowania,

- Projekty multimedialne,

- Drukowanie cyfrowe.

Możliwości ZATRUDNIENIA>>


3 - letnia Szkoła Branżowa I stopnia

w zawodzie rolnik

Kwalifikacja:

RL.03 -Prowadzenie produkcji rolniczej

 

Nauka zasadniczej szkole zawodowej trwa 3 lata i kończy się uzyskaniem dyplomu rolnika. Zawód rolnik ulokowany jest w branży rolniczo-leśnej z ochroną środowiska. Wyodrębniono w nim jedną kwalifikację, w której opisano efekty kształcenia w trzech jednostkach. Kształcenie w zawodzie rolnik przygotowuje osobę uczącą się do wykonywania prac w produkcji roślinnej, zwierzęcej i obsługiwania środków technicznych stosowanych w rolnictwie.

Przedmioty zawodowe:

- Bezpieczeństwo i higiena pracy w rolnictwie,

- Produkcja roślinna,

- Produkcja zwierzęca,

- Technika w rolnictwie,

- Język obcy w rolnictwie,

- Przepisy ruchu drogowego,

- Podstawy działalności gospodarczej w rolnictwie,

- Prowadzenie produkcji rolniczej – zajęcia praktyczne.


Uwaga gimnazjaliści!

INNOWACJA EDUKACYJNA

w klasach:

 • technik agrobiznesu

 • technik informatyk

 • technik grafiki i poligrafii cyfrowej

 • technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

 możecie wybrać zajęcia z innowacji mundurowych z zakresu Służby Policyjnej, Wojskowej albo Strażackiej!

W ramach realizacji innowacji mundurowych organizujemy:

 • Wyjazdy na warsztaty lotnicze w Dęblinie,

 • Wycieczki na obozy szkoleniowe,

 • Wyjazdy do sądu i prokuratury,

 • Spotkania z przedstawicielami wojska i policji,

 • Wizyty w zakładach karnych,

 • Pokazy Policji i Wojska,

 • Ćwiczenia na strzelnicy oraz symulatorze  "Śnieżnik",

 • Ćwiczenia w terenie,

 • Biegi przełajowe,

 • Wyjazdy na targi Policji i Wojska,

 • Reprezentujemy godnie Szkołę na uroczystościach lokalnych oraz wyjazdach.

  

Prowadzimy także nabór do:

Policealnej Szkoły Zaocznej w zawodach:

- Technik informatyk (2 – letnia)

- Technik turystyki wiejskiej (2 – letnia)

Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych w zakresie kwalifikacji:

- RL.03 – prowadzenie produkcji rolniczej

- RL.16 – organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

Uwaga:

Nauka w tych szkołach jest BEZPŁATNA!!!


Zasady rekrutacji 2018/19 - INFORMACJE i terminy

Absolwenci gimnazjów - kalendarz rekrutacji
Policealna Szkoła Zaoczna - kalendarz rekrutacji
Liceum Zaoczne - kalendarz rekrutacji

P O D A N I A

Podanie do technikum 4-letniego
Podanie do Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych
Podanie do Policealnej Szkoły Zaocznej
Zgłoszenie KKZ - Prowadzenie produkcji rolniczej - RL.03 i Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej - RL.16

Quizy