Główna

O nas

Samorząd

Rekrutacja

Matura

Praktyki

Egzamin zaw.

Dokumenty

Podręczniki

Zaoczne

Dobre praktyki

Absolwenci

Archiwum

Osiągnięcia

Zdalna nauka

Pomoc

Spotk. z rodzicami

RODO

e-Dziennik

OGŁOSZENIA

 

 

 


Zespół Szkół Rolniczych w Woli Osowińskiej

W dniu 2 listopada 1960 r. z inicjatywy Pana Wacława Tuwalskiego zostaje powołana Szkoła Przysposobienia Rolniczego w Woli Osowińskiej. W latach 1977-1998 Zasadnicza Szkoła Rolnicza wchodzi w skład Filii Zespołu Szkół Rolniczych w Sobieszynie kierowanej przez Panią mgr inż. Ewę Stephan.

W 1999 roku w wyniku konkursu stanowisko dyrektora obejmuje Pan mgr inż. Sławomir Sosnowski. Od roku 1999 Zespół Szkół Rolniczych w Woli Osowińskiej jest już samodzielną jednostką.

Dnia 27 października 2003 r. ma miejsce uroczyste poświęcenie kamienia węgielnego pod budowę nowego budynku szkolnego. Od dnia 01. 03. 2004 roku w wyniku przeprowadzonego konkursu, dyrektorem naszej placówki zostaje pani mgr inż. Beata Żurawska-Polkowska.

Dnia 5 września 2005 r. ma miejsce powiatowa inauguracja roku szkolnego 2005/2006 połączona z uroczystym poświęceniem nowego obiektu.

W dniu 14 października 2010 roku Zespół Szkół Rolniczych obchodził uroczystość 50-lecia istnienia placówki. Uroczystość ta połączona była z nadaniem Technikum imienia Wincentego Witosa oraz wręczeniem sztandaru.

Nasza szkoła>>

„ …Potęgi Państwa i jego przyszłości nie zabezpieczy żaden choćby największy geniusz – uczynić to może cały świadomy swych praw i obowiązków Naród…”

Wincenty Witos

 

Zespół Szkół Rolniczych w Woli Osowińskiej 14 października 2010 roku obchodził uroczystość 50-lecia istnienia placówki. Uroczystość połączona była z nadaniem Technikum imienia Wincentego Witosa oraz wręczenia sztandaru. Ten wyjątkowy dzień dla naszej szkoły rozpoczął się Mszą Świętą w Kościele Parafialnym pw. Narodzenia NMP w Woli Osowińskiej. Msza była koncelebrowana przez Księdza prof. dr  hab. Stanisława Ziębę - Prorektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Księdza Jana Czapskiego - Dziekana Dekanatu Radzyńskiego, Księdza Jana Madeja - byłego Proboszcza, Księdza Kanonika Stanisława Wakulskiego oraz Księdza Jerzego Kalickiego -  Proboszcza Parafii w Woli Osowińskiej.

Podczas Mszy Świętej w pierwszym i drugim czytaniu do obecnych zwrócili się Pani Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych - Beata Żurawska - Polkowska oraz Pan Sławomir Sosnowski - Wicemarszałek Województwa Lubelskiego. Psalm odśpiewała uczennica klasy maturalnej - Anna Koczkodaj.

Na prośbę Starosty Radzyńskiego - Pana Lucjana Kotwicy, poświęcenia sztandaru dokonali: ksiądz prof. dr hab. Stanisław Zięba i ksiądz Jerzy Kalicki.

Reprezentantami rodziców w poczcie sztandarowym byli: Pani Hanna Kot, Pani Danuta Bogusz i Pan Sławomir Kozioł. Modlitwę wiernych poprowadzili wychowawcy klas.

Podczas Mszy Świętej uczniowie -  Błażej Kozioł, Jacek Niewęgłowski, Dorota Sokół, Ilona Zalech, Anna Kowalczyk, przynieśli do ołtarza: chleb, wino, wodę, kwiaty i winogrona. Dyrektor Szkoły - Pani Beata Żurawska - Polkowska oraz Pan Sławomir Dudek w imieniu Rady Pedagogicznej złożyli na ołtarzu złoty ornat w darze dla parafii. Prezentacji składanych darów dokonały: Pani Małgorzata Rogulska i Pani Ewa Stankiewicz. Podziękowania za Eucharystię i Słowo Boże przekazał Pan Lucjan Kotwica - Starosta Radzyński. Uczniowie w dowód wdzięczności wręczyli księżom bukiety róż.

Po przemarszu do Zespołu Szkół Rolniczych nastąpiło wprowadzenie Pocztów Sztandarowych:

- Poczet sztandarowy Technikum im. Wincentego Witosa w Woli Osowińskiej,

- Poczet sztandarowy VIII Pułku Piechoty Legionów,

- Poczet sztandarowy Zarządu Powiatowego PSL w Radzyniu Podlaskim,

- Poczet sztandarowy Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa

w Leśnej Podlaskiej,

- Poczet sztandarowy Liceum Ogólnokształcącego i Technikum im. Wincentego

Witosa w Janowie Lubelskim,

- Poczet sztandarowy Gimnazjum im. Wincentego Witosa  w Jabłoniu,

- Poczet sztandarowy I Liceum Ogólnokształcącego w Radzyniu Podlaskim,

- Poczet sztandarowy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II

w Radzyniu Podlaskim,

- Poczet sztandarowy Gimnazjum im. Jana Pawła II w Borkach,

- Poczet sztandarowy Gimnazjum im. Jana Pawła II w Ulanie – Majoracie,

- Poczet sztandarowy Szkoły Podstawowej im. Zdzisława Krasnodębskiego

w Woli Osowińskiej.

W czasie uroczystości swoją obecnością zaszczyciła nas Pani Alina Wojtas – wdowa po zmarłym tragicznie w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem Panu Edwardzie Wojtasie. Gościliśmy także Panów Posłów ziemi lubelskiej: Tadeusza Sławeckiego, Mariana Starownika, Jerzego Franciszka Stefaniuka. Na naszą uroczystość przybyli również: Pani Agnieszka Miszczak-Płuciennik - Naczelnik Wydziału Organizacji Szkolnictwa Departamentu Doradztwa Oświaty Rolniczej i Nauki, Pan Jan Wiater - Wiceprezes Narodowego Funduszu OŚiGW w Warszawie, Pan Sławomir Sosnowski - Wicemarszałek Województwa Lubelskiego, Pan Jarosław Szymczyk - Dyrektor generalny Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, Pani Anna Dudek – Janiszewska - Wicekurator Oświaty w Lublinie, gen. bryg. pilot dr Jan Rajchel - Rektor Komendant Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych, podpułkownik Janusz Chojecki, Pan Lucjan Kotwica - Starosta Powiatu Radzyńskiego, Pan Jerzy Kułak, Pan Henryk Mateusiak - Wójt Gminy Borki, Pan Ryszard Ochwat - Prezes Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Wincentego Witosa w Wierzchosławicach, Pani Barbara Olak.
Zaproszenie przyjęli także Radni Rady Powiatu, Radni Rady Gminy Borki, Dyrektorzy i Wicedyrektorzy Placówek Oświatowych, Absolwenci, Rodzice i Fundatorzy, którzy pomogli sfinansować nam tę uroczystość.

Po powitaniu wszystkich gości Panowie: Tadeusz Sławecki, Sławomir Sosnowski, Jerzy Kułak, Lucjan Kotwica, dokonali odsłonięcia popiersia Wincentego Witosa. Następnie Pani Dyrektor zapoznała wszystkich z historią naszej szkoły. W swoim wystąpieniu powiedziała m.in.: „Chcę gorąco podziękować tym, którzy przyczynili się do powstania i rozwoju Zespołu Szkół Rolniczych w Woli Osowińskiej”, po czym wręczyła podziękowania Panu Tadeuszowi Sławeckiemu, Panu Sławomirowi Sosnowskiemu, panu Jerzemu Kułakowi, Panu Lucjanowi Kotwicy oraz Panu Henrykowi Mateusiakowi czyli tym osobom, dzięki którym zaplecze edukacyjne w naszej szkole znacząco się poprawiło.

Specjalne podziękowanie wręczyła Pani Dyrektor - księdzu Jerzemu Kalickiemu za wyjątkową życzliwość i wkład pracy na rzecz rozwoju naszej szkoły.

Sylwetkę patrona placówki przedstawiła Pani Barbara Olak - autorka książki „Testament Wincentego Witosa”. W dalszej części uroczystości Pan Lucjan Kotwica odczytał i przekazał na ręce Dyrektora placówki uchwałę Rady Powiatu oraz Akt Nadania Imienia Szkole.

Rodzice przekazując sztandar Dyrektorowi Szkoły powiedzieli: „Pani Dyrektor, w imieniu rodziców i fundatorów przekazuję na Pani ręce ten sztandar - Technikum im. Wincentego Witosa - jako symbol najwyższej wartości, honoru i tradycji, jako zobowiązanie do godnego wypełniania obowiązków wobec Ojczyzny, do patriotycznej postawy i wzorowej nauki i pracy". Pani Dyrektor odebrała sztandar od rodziców ze słowami: „Przyjmując sztandar wyrażam serdeczne podziękowanie za tak cenny dar. Pragnę zapewnić, że stanie się on dla całej społeczności szkolnej symbolem systemu wartości, które są i będą fundamentem pracy wychowawczej naszej placówki". Następnie przekazała sztandar uczniom mówiąc: „Przekazuję sztandar w Wasze ręce. Niech prowadzi Was ku lepszej przyszłości. Nigdy nie rezygnujcie z poznawania samych siebie, niech wartości życiowe Wincentego Witosa, naszego patrona będą dla Was drogowskazem”.

Następnie poczet sztandarowy w skład, którego weszli: Wioleta Ciężka, Wioleta Cieślak i Michał Skowron, odebrał sztandar mówiąc: „Przyjmując sztandar szkoły zobowiązujemy się strzec go, sumiennie wypełniać swoje obowiązki i godnie reprezentować Technikum w Woli Osowińskiej”.

W dalszej części uczniowie zaprezentowali sztandar szkoły.
Opis Sztandaru:

AWERS jest biało-czerwony.
Na tym tle umieszczone jest godło państwowe w czerwonej tarczy. Godłem jest Orzeł Biały z głową ozdobioną złotą koroną zwróconą w prawo. Dziób i szpony również mają złotą barwę. Rozpięte skrzydła symbolizują dążenie do najwyższego lotu – gotowość do pokonywania przeszkód i trudności. Dookoła godła promieniście wyhaftowane złotą nicią najwyższe wartości: Bóg, Honor, Ojczyzna, Nauka oraz rok nadania sztandaru – Anno Domini 2010.

REWERS – płat sztandaru jest zielony.
W centralnej części znajduje się biała tarcza w centrum której widnieje popiersie Wincentego Witosa zakończone złocistym kłosem. W górnych rogach znajdują się z lewej strony czterolistna koniczyna symbolizująca szczęście i przynależność naszego patrona do Ruchu Ludowego, z prawej strony zaś umieszczone jest logo Zespołu Szkół Rolniczych, w skład którego wchodzi Technikum.
Sztandar jest obszyty złotą taśmą i złotą frędzlą. Kolor sztandaru i złote napisy nawiązują do wsi. Sztandar jest przymocowany do drzewca ze złotymi okuciami, z Orłem na głowicy. Warto dodać, że sztandar ten został wykonany ręcznie przez Panią Stanisławę Korzeniowską.

Następnie Dyrektor Szkoły - Pani Beata Żurawska - Polkowska wraz z księdzem Jerzym Kalickim przyjęli ślubowanie uczniów na sztandar. Uroczyste ślubowanie uczniowie zakończyli słowami „Ślubujemy Tobie Ojczyzno, Tak Nam Dopomóż Bóg”.

Po ślubowaniu kilkudziesięciu gości honorowych i fundatorów dokonało symbolicznego wbicia gwoździ w tablicę pamiątkową. Jako wyraz wdzięczności społeczność szkolna wręczyła tym osobom kwiaty i okolicznościowe adresy.

Część oficjalną zakończyły przemówienia m.in.: Tadeusza Sławeckiego, Jerzego Franciszka Stefaniuka, gen. bryg. pilota dr Jana Rajchela, Sławomira Sosnowskiego.

W imieniu Wojewody Lubelskiego Medal dla Zespołu Szkół Rolniczych „Za długoletnią, cenioną działalność edukacyjną na rzecz wychowanków, stworzenie przyjaznej atmosfery dla nauki i rozwijania umiejętności, a także pełnienie ważnej roli społecznej dla społeczności lokalnej oraz regionu Województwa Lubelskiego” wręczył Dyrektor Generalny Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, Pan Jarosław Szymczyk.

W dalszej części uroczystości zaprezentowała swoje zdolności nasza młodzież pod  kierownictwem Pani Barbary Szykuły. Wystapili: Piotr Deleżuch jako Wincenty Witos, Wioleta Cieślak, Wioleta Ciężka, Dorota Och, Sylwia Strońska, Anna Kowalczyk, Łukasz Gulewski, Piotr Krajanowski, Jakub Mazurek, Sebastian Włoszek i Kamil Sokół. Od słów „To jest wieś moja” uczniowie rozpoczęli uroczystą akademię. Scenariusz wystąpienia poświęcony był przedstawieniu sylwetki Wincentego Witosa w oprawie poetycko – muzycznej.

Uroczystości zakończyły się serdecznymi życzeniami oraz wręczeniem kwiatów  Nauczycielom i Pracownikom administracji z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Kwiaty otrzymali również wszyscy obecni na uroczystości byli  Dyrektorzy Szkoły, Nauczyciele, którzy w naszej placówce pracowali w ciągu jej istnienia oraz zaprzyjaźnieni Dyrektorzy Szkół i placówek oświatowych, którzy przybyli na nasze szkolne święto.

Ten wyjątkowy dzień uświetniły występami: Orkiestra Dęta „Henryczki” z Bychawy, chór „Wrzos” z Radzynia Podlaskiego, chór „Cantata” z Ulanu – Majorat oraz Zespół Taneczny Ziemi Łukowskiej „Łukowiacy”.

<< Zobacz prezentację o historii ZSR

plik historia.avi /5,54 MB/


„ Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada,
lecz przez to, kim jest;
nie przez to, co ma, lecz przez to,
czym dzieli się z innymi.”
Jan Paweł II

Dzień 14 października 2010 roku był szczególnie ważny dla całej naszej społeczności szkolnej, ponieważ w 237 rocznicę powołania Komisji Edukacji Narodów Korony Polskiej i Wielkiego Księstwa Litewskiego – pierwszego urzędu wychowawczego w Polsce, nasze Technikum otrzymało imię Wincentego Witosa. Patron nasz to osoba niezwykła, trzykrotny premier Polski, prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego, działacz ludowy, wójt, poseł, jeden z najbardziej utalentowanych synów wsi polskiej.

Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim fundatorom:

Panu Sławomirowi Sosnowskiemu – Wicemarszałkowi Województwa Lubelskiego,

Spółdzielni Mleczarskiej w Rykach reprezentowanej przez Panów Prezesów Jerzego Mariana Pyzę i Grzegorza Kapustę,

Księdzu Jerzemu Kalickiemu i całej parafii Wola Osowińska,

Panu Tadeuszowi Sławeckiemu - Posłowi na Sejm R.P.,

Panu Jerzemu Kułakowi - Prezesowi Zarządu Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach,

Gronu Pedagogicznemu i Pracownikom Szkoły: Małgorzacie Rogulskiej, Piotrowi Koniecznemu, Ewie Stankiewicz, Adamowi Zabłockiemu, Jerzemu Niewęgłowskiemu, Marcie Sposób - Żądełek, Beacie Orlicz, Elżbiecie Facon, Annie Dudek, Sławomirowi Dudek, Jolancie Laszuk, Barbarze Szykuła, Annie Kopańskiej, Izabeli Łuczyńskiej, Annie Kowalik, Jerzemu Woźniakowi, Małgorzacie Skrzeczkowskiej, Przemysławowi Zienkiewiczowi, Danucie Karpińskiej,

Panu Lucjanowi Kotwicy - Staroście Powiatu Radzyńskiego,

Panu Maksymilianowi Polkowskiemu,

Państwu Joannie i Wojciechowi Kurek MOTO – EURO Łuków,

Państwu Irenie i Tadeuszowi Skowronom,

Państwu Bożenie i Jakubowi Kożuchowskim „TAMEX” Szczygły Górne,

Panu Markowi Domańskiemu Foto - Video Łuków,

Bankowi Spółdzielczemu w Radzyniu Podlaskim – reprezentowanym przez prezesa Zarządu Pana Romana Domańskiego,

Państwu Jadwidze i Henrykowi Hałajko Przedsiębiorstwo „Polesie” w Radzyniu Podlaskim,

Panu Piotrowi Stolarczykowi - Zakład Stolarski,

Pani Stanisławie Korzeniowskiej - Hafciarstwo Łuków,

Pani Zenonie Uzłowskaja - Zakład Cukierniczy w Międrzyrzecu Podlaskim,

Radzie Rodziców: Pani Mirosławie Latoch, Panu Waldemarowi Kosut, Panu Sławomirowi Kozioł,

Pani Elżbiecie Czeczko - Radnej Gminy Borki,

Pani Teresie Biernat - Dyrektorowi Zespołu Szkół w Janowie Lubelskim,

Firmie FUM GREDAR Świdry,

Uczniom z klas maturalnych,

Uczniom z klasy II w zawodzie Technik Informatyk,

Włodzimierzowi Bobrowi – właścicielowi „Domu Biesiadnego w Starej Wsi” za bezinteresowną pomoc i ofiarność.

Dziękuję bardzo za wsparcie finansowe dzięki któremu mogła odbyć się nasza uroczystość szkolna, a nasi uczniowie mogą czerpać wzorce z postawy Patrona Naszej Szkoły Wincentego Witosa. Dziękuję wszystkim księżom celebrującym Mszę Świętą w intencji naszej społeczności szkolnej. Dziękuję naszym gościom honorowym za obecność, okazaną życzliwość, za przekazanie pełnych ciepłych słów adresów okolicznościowych. Dziękuję wszystkim przybyłym na naszą uroczystość dyrektorom i kierownikom jednostek, pocztom sztandarowym, Orkiestrze „Henryczki” z Bychawy Chórowi „Wrzos” z Radzynia Podlaskiego Chórowi „Cantata” z Ulana – Majoratu Zespołowi Pieśni i Tańca Ziemi Łukowskiej „Łukowiacy” za uświetnienie swoją obecnością naszego jubileuszu.

Dziękuję wszystkim ofiarodawcom za wzbogacenie zbioru biblioteki szkolnej w następujące pozycje książkowe:

1. „Ekologia” atlas ilustrowany

2. „Fauna Polski”

3. „Fryderyk Chopin”

4. „Jan Paweł II – Wielka księga złotych myśli”

5. „Poleski Park Narodowy”

6. „Polska. Szlakiem Jana Pawła II”

7. „Pod kloszem, czyli prognoza pogody” - kontynuacja

8. „Pogoda i klimat”

9. „Słownik Ojczyzny Polszczyzny”

10. „Sztuka tworzenia”

11. „Światowe Dziedzictwo Polska na liście UNESCO”

12. „Zamoyscy w Jabłoniu”

13. „Zbigniew Religa. Człowiek z Sercem w Dłoni”

14. „Złota Księga Pieśni Polskich. Pieśni, gawędy, opowieści”

15. „Zwyczaje i obrzędy. Rok Polski”

16. „30 najdzikszych miejsc w Polsce” oraz pakiet edukacyjny

Pozostając z wdzięcznością, życzę Państwu dalszych sukcesów w pracy zawodowej i życiu osobistym.

Z poważaniem

Dyrektor Szkoły Beata Żurawska – Polkowska

Galeria>>

Uchwała w sprawie nadania imienia Technikum

Gratulacje i podziękowania