Główna

O nas

Samorząd

Plany lekcji

Kronika

Kalendarz

Rekrutacja

Matura

Praktyki

Egzamin zaw.

Dokumenty

Podręczniki

Zaoczne

Dobre praktyki

Galeria

Absolwenci

Archiwum

Frekwencja

Osiągnięcia

Nauczyciel

Konkurs

 

 

Praktyki zawodowe 2020/21

Harmonogram realizacji praktyk zawodowych

Klasa Liczba tygodni
praktyki zawodowej
Przewidywany termin
realizacji
II TI 4-letnie 4tyg. = 160 godz. 10.05-04.06.2021 r.
II TPM 4-letnie    
III TA    

Dokumentacja praktyk zawodowych

dla technika informatyka

Dokument

2020/21
Regulamin kształcenia praktycznego w ZSR
Program praktyki dla technikum informatycznego
Zakres praktyk - wymagania
Dzienniczek praktyk dla technika informatyka

Praktyki w formie projektu

Ogólne założenia do Projektu
Opis i materiały do części I Projektu
Opis i materiały do części II Projektu
Harmonogram praktyk dla TI

Dokumentacja praktyk zawodowych

dla technika przetwórstwa mleczarskiego

Dokument

2020/21
Regulamin kształcenia praktycznego w ZSR
Zakres praktyk - wymagania
Dzienniczek praktyk

Praktyki w formie projektu

Harmonogram praktyk dla TPM
Założenia do projektu

Praktyki zawodowe 2019 dla TTW

  Zagadnienia Dzienniczek
Technik Turystyki Wiejskiej - listopad/grudzień

Praktyki zawodowe 2019

  Zagadnienia Dzienniczek
Technikum Agrobiznesu III klasa - maj
Technikum Agrobiznesu III klasa - kwiecień
PSZ TTW
KKZ R.16
PSZ TI


INFORMACJE

Praktyki zawodowe

dla klasy III

Technikum Agrobiznesu

w roku szkolnym 2017/2018


INFORMACJE

Praktyki zawodowe

dla klas III

Technikum Agrobiznesu i Technikum Informatycznego

w roku szkolnym 2016/2017

04-12.05.2017 r.

Tematyka zagadnień do opracowania - maj:

Klasa III TA:

dzienniczek

Klasa III TI:

dzienniczek

program

 


Praktyki zawodowe

dla klas III

Technikum Agrobiznesu i Technikum Informatycznego

w roku szkolnym 2015/2016

18-31.05.2016 r.

Tematyka zagadnień do opracowania - maj:

Klasa III TA:

dzienniczek

Klasa III TI:

dzienniczek

program


Regulamin praktyk zawodowych

 


Praktyki zawodowe

dla klas III

Technikum Agrobiznesu i Technikum Informatycznego

w roku szkolnym 2015/2016

14-30.09.2015 r.

Tematyka zagadnień do opracowania - wrzesień:

Klasa III TA:

dzienniczek

Klasa III TI:

dzienniczek

Praktyki dla PSZ TTW

w dniach 14.09.-09.10.2015 r.

Zagadnienia do opracowania:


Regulamin praktyk zawodowych

 


Praktyki zawodowe

dla klas III

Technikum Agrobiznesu i Technikum Informatycznego

w roku szkolnym 2014/2015


Tematyka zagadnień do opracowania - maj:

Klasa III TA:

dzienniczek

Klasa III TI:

dzienniczek

 


Zasady zaliczenia praktyk zawodowych dla uczniów klas technikum informatycznego

Praktyki dla klas III odbywają się w terminie:

od 15 września do 26 września 2014 r. /2 tygodnie/

 

Prace kontrolne należy złożyć:

najpóźniej do dnia 30 września 2014 r. (wtorek),

 

Dzienniczki praktyk należy przedłożyć w dniu zaliczenia praktyk (każdy dzień odbytych praktyk potwierdzony podpisem opiekuna).

 

Zaliczenie praktyk  w dniu 30 września 2014 r. (TI)

Tematyka prac kontrolnych - wrzesień:

Klasa III TA: Klasa III TI:


Technik Turystyki Wiejskiej

Zagadnienia - praktyki wrzesień 2014 r.

Zagadnienia


 

 

 

 

 

 

 

Regulamin zaliczenia praktyk zawodowych (TI i TA)
Dzienniczek praktyk do pobrania dla klas Technikum Agrobiznesu
Dzienniczek praktyk do pobrania dla klas Technikum Informatycznego