f

 

Główna

O nas

Samorząd

Plany lekcji

Kronika

Kalendarz

Rekrutacja

Matura 2011

Praktyki

Egzamin zaw.

Dokumenty

Podręczniki

Zaoczne

Dobre praktyki

Galeria

Absolwenci

Archiwum

Frekwencja

Wyszukaj:

 

 

 

 

WARSZTATY „TECHNIKI UCZENIA SIĘ”

W dniu 11.03.2015 r. uczniowie klas I i III Technikum uczestniczyli w warsztatach prowadzonych przez Panią psycholog Annę Zyszczuk-Kucyk z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Radzyniu Podlaskim na temat technik uczenia się oraz motywacji do nauki.

Warsztaty prowadzone były aktywnymi technikami takimi jak: mini-wykład, dyskusja na forum, burza mózgów, praca w grupach. Zajęcia miały następujący przebieg:

1. Przedstawienie się uczestników.

2. Przypomnienie zasad obowiązujących na zajęciach warsztatowych.

3. Powody, dla których warto się uczyć; co wpływa na wzrost motywacji do nauki.

4. Analiza SMART – stawianie sobie celów do realizacji.

5. Czynniki ułatwiające oraz utrudniające zapamiętywanie.

6. Metody uczenia się wzrokowców, słuchowców, kinestetyków.

7. Mapy myśli.

8. Gospodarowanie czasem.

9. Podsumowanie.

Mamy nadzieję że zwiększona wiedza na temat na powyższy temat pomoże w nabyciu umiejętności prawidłowego uczenia się i dobrej organizacji pracy co znajdzie odbicie we właściwych postawach edukacyjnych naszych uczniów. (E.Facon)


Spotkanie z przedstawicielem

Fundacji PAN - realizacja projektu e-OZEL

W dniu 25 marca br. gościł  w naszej szkole pan Janusz Gospodarek z Fundacji Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie. Pan Janusz w ramach projektu: "PI: Odnawialne Źródła Energii Lubelszczyzny (e-OZEL) - system zwiększający zainteresowanie uczniów kontynuacją kształcenia na kierunkach GOW"  zapoznał uczniów II klasy technikum z ciekawym sposobem poznawania mechanizmów odnawialnych źródeł energii.

Grupa 26 uczniów obejrzała film promujący projekt oraz poznała zasady "Gry o Prąd". Głównym celem projektu jest wykorzystanie platformy e-learningowej do edukacji poprzez zabawę.

(P. Konieczny)


"Sprzątanie Świata"

W dniu 24 marca br. uczestniczyliśmy w akcji "Sprzątanie świata". Uczniowie I i II klasy technikum porządkowali drogę na odcinku szkoła-cmentarz w Woli Osowińskiej oraz teren okalający cmentarz.

Dziękujemy uczniom i opiekunom za pracę, która wraz z nadchodzącą wiosną bardzo cieszy oczy i pomaga naturze. (P. Konieczny)


”Chcemy wykorzystać waszą energię”

„Nauka w klasie mundurowej czy działalność w organizacji proobronnej to gotowość do robienia więcej, do poświęcenia swojego czasu i poświęcenia się dla innych. Za te dni i godziny, które po pracy i nauce przeznaczacie na tę działalność, bardzo serdecznie wam dziękuję – mówił wicepremier i minister obrony narodowej Tomasz Siemoniak na I Kongresie Organizacji Proobronnych i Klas Mundurowych.

W dniu 20 marca 2015 roku w Centrum Konferencyjnym MON, w Warszawie, odbył się I Kongres Organizacji Proobronnych i Klas Mundurowych. Tematem Kongresu było włączenie organizacji paramilitarnych w system szkolenia rezerw dla wojska i reagowania kryzysowego oraz wykorzystania ich w obronie terytorialnej. Organizacje paramilitarne, klasy mundurowe, akademie i związki strzeleckie wejdą w skład federacji, która ma ściśle współpracować z ministerstwem obrony narodowej.

Otwierając Kongres podsekretarz stanu MON Maciej Jankowski powiedział: „Obserwujemy rozwój klas mundurowych od samego początku i jesteśmy zafascynowani zaangażowaniem tego środowiska. Państwo jesteście prawdziwymi pasjonatami tego co robicie. Staramy się pomóc, ta pomoc polega na przekazywaniu środków materialnych, ale również poprzez włączenie państwa środowiska w strukturę ministerstwa obrony. Serdecznie dziękuję za trud i włożoną energię”.

Następnie pełnomocnik MON ds. społecznych inicjatyw proobronnych prof. dr hab. Bogusław Pacek zwrócił uwagę, na trzy główne cele, jakie stoją przed szkołami/klasami mundurowymi i organizacjami proobronnymi: wsparcie systemu obronnego państwa i wsparcie systemu zarządzenia kryzysowego przez organizacje proobronne i szkoły/klasy mudurowe oraz kształtowanie postaw patriotyczno-obronnych młodzieży.

Prezydent Bronisław Komorowski, w uznaniu wagi przedsięwzięcia, skierował do uczestników list. (J. Bownik)

 

Treść listu

Prezydenta RP


WYJAZD DO SPÓŁDZIELCZEJ MLECZARNI ,,SPOMLEK’’

w Radzyniu Podlaskim

W dniu 19 marca 2015 roku uczniowie klasy III Technikum Agrobiznesu uczestniczyli w wycieczce edukacyjnej do Spółdzielczej Mleczarni ,,Spomlek’’ w ramach zajęć z przedmiotów ,,Przetwórstwo żywności” i ,,Prowadzenie przetwórstwa spożywczego”.

Uczniowie mieli możliwość obserwowania całego procesu produkcyjnego serów długodojrzewających, zaczynając od przywozu mleka z gospodarstw rolników, poprzez wszystkie badania laboratoryjne wykonywanych na mleku aż po końcowy wyrób.

Dziękujemy Pani Anecie Mostowiec za możliwość współpracy i zwiedzenie zakładu produkcyjnego ,,Spomlek’’. Opiekunami wyjazdu byli: p. Anna Kopańska, p. Marta Sposób - Żądełek. (A. Kopańska)


8 marca 2015 r.

W dniu 10 marca br. Samorząd Uczniowski zorganizował dla wszystkich pań w naszej szkole niespodziankę. Chłopcy przedstawili skecz "Zawody, zawody", przygotowali poczęstunek i słodycze. Wszystkiego najlepszego drogim Paniom. (S.U.)


WIZYTY Wielkopostne MŁODZIEŻY

w Katolickim Radiu Podlasie w Siedlcach

W marcu dwukrotnie braliśmy udział w nagraniach radiowych audycji modlitewnych w Katolickim Radiu Podlasie w Siedlcach.

Pierwsze nagranie dotyczyło rozważań podczas Drogi Krzyżowej. Emisja odbyła się 6 marca o godz. 15.30. Uczestniczyli w niej uczniowie z klasy I TA oraz klasy II TA i TI: Golec Karolina, Rogulska Paulina, Polkowski Łukasz, Kurowski Marek wraz z nauczycielką języka polskiego, Szykułą Barbarą.

Drugie nagranie modlitwy różańcowej odbyło się na żywo dnia 9 marca od godz. 20.30. Uczestniczyły w niej uczennice klasy III TA: Boreczek Paulina, Nicpan Paulina, Włodarczyk Aldona wraz z nauczycielką języka polskiego, Szykułą Barbarą. Wspólnym pragnieniem całej naszej społeczności szkolnej jest krzewienie wartości chrześcijańskich oraz dawanie świadectwa miłości do Boga.

Dla wszystkich pragnących świadomie przeżyć okres wielkopostny przypominamy fragment Orędzia Ojca Świętego Franciszka I na Wielki Post 2015 roku.

Orędzie Ojca Świętego Franciszka na Wielki Post 2015 r.

Umacniajcie serca wasze (Jk 5, 8) Drodzy Bracia i Siostry! Wielki Post jest czasem odnowy dla Kościoła, wspólnot i poszczególnych wiernych. Przede wszystkim jednak jest „czasem łaski” . Bóg nie prosi nas o nic, czego by nam wcześniej nie dał: „My miłujemy [Boga], ponieważ Bóg sam pierwszy nas umiłował” (1 J 4, 19). Nie jesteśmy Mu obojętni. Zależy Mu na każdym z nas, zna nas po imieniu, troszczy się o nas i nas szuka, kiedy Go opuszczamy. Interesuje się każdym z nas; Jego miłość nie pozwala Mu być obojętnym na to, co nam się przydarza. Jednak bywa tak, że kiedy my mamy się dobrze i żyje się nam wygodnie, oczywiście zapominamy o innych (Bogu nie zdarza się to nigdy), nie obchodzą nas ich problemy, ich cierpienia i krzywdy, jakich zaznają..., wtedy nasze serce popada w obojętność – gdy ja mam się względnie dobrze i żyję wygodnie, zapominam o ludziach, którzy nie mają się dobrze. Ta egoistyczna postawa obojętności przybrała dziś rozmiary światowe, tak iż możemy mówić o globalizacji obojętności. Jest to problem, któremu jako chrześcijanie musimy stawić czoło. Kiedy lud Boży nawraca się na Jego miłość, znajduje odpowiedzi na te pytania, które nieustannie stawia mu historia. Jednym z najpilniejszych wyzwań, któremu chcę poświęcić uwagę w tym Orędziu, jest globalizacja obojętności. Obojętność wobec bliźniego i wobec Boga jest realną pokusą także dla nas, chrześcijan. Dlatego potrzebujemy słuchać w każdym Wielkim Poście nawoływania proroków, którzy podnoszą głos i nas przebudzają.

Dziękujemy Księdzu Dariuszowi Denisiukowi za możliwość współpracy z Katolickim Radiem Podlasie w Siedlcach. Dla wszystkich osób zainteresowanych odsłuchaniem audycji zamieszczamy nagrania. (B. Szykuła)

Pobierz>>mp3>>68,9 MB

Pobierz>>mp3>>30,1 MB


VII OGÓLNOPOLSKI KONKURS WIEDZY O ERGONOMII I BEZPIECZEŃSTWIE PRACY W ROLNICTWIE w roku 2015

W dniu 5 marca w Zespole Szkół Rolniczych w Woli Osowińskiej odbył się I-wszy etap VII OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU WIEDZY O ERGONOMII I BEZPIECZEŃSTWIE PRACY W ROLNICTWIE.

Konkurs obejmował zagadnienia z zakresu zasad bezpieczeństwa pracy oraz dobrej praktyki rolniczej we wszystkich działach rolnictwa (określonych i omawianych m.in. w przepisach państwowych, w publikacjach "AGROmechaniki", „Zasadach ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym” ustanowionych przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego).

Test konkursowy składający się z 30 pytań rozwiązało 25 uczniów technikum agrobiznesu. Konkurs przeprowadziła komisja w składzie:

1. Przewodniczący – Adam Ochnio kierownik Referatu ds. Prewencji, Rehabilitacji i Orzecznictwa Lekarskiego -Placówka Terenowa w Radzyniu Podlaskim.

2. Andrzej Chojnacki – KRUS w Kocku

3. Beata Orlicz – nauczyciel ZSR w Woli Osowińskiej

Najlepszy okazał się Paweł Jurkowski zamieszkały w Gąsiorach uczeń kl. II technikum agrobiznesu. II miejsce zajął Mateusz Zarzycki uczeń kl. II ta zamieszkały w Wierzchowinach, III miejsce Łukasz Polkowski uczeń kl. II ta – zamieszkały w Zarzecu Ulańskim. Uczniowie otrzymali nagrody rzeczowe, które wykorzystają w gospodarstwie rolnym rodziców, a w przyszłości zapewne i swoim.

Paweł będzie reprezentował szkołę w II etapie ogólnopolskim przeprowadzanym w kwietniu na SGGW w Warszawie. Nagrodą główną dla Laureatów Konkursu będzie indeks na wybrane kierunki studiów Wydziału Inżynierii Produkcji w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (dotyczy kierunków: Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej). Trzymamy kciuki…

Pan Adam Ochnio przedstawił uczestnikom konkursu informacje dotyczące wypadkowości w rolnictwie na terenie powiatu radzyńskiego oraz województwa lubelskiego, które bardzo zainteresowały uczniów.

Konkurs ma na celu: 1. Popularyzowanie wśród młodzieży szkolnej znajomości dobrej praktyki rolniczej ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń i zasad bezpiecznej pracy w gospodarstwach rolnych. 2. Kształtowanie umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy z zakresu dobrej praktyki rolniczej, ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie. 3. Szerzenie idei bezpiecznej pracy wśród przyszłych młodych rolników. 4. Promowanie najlepszych uczniów oraz szkół w środowisku oświatowym i w społeczeństwie. 5. Rozwijanie zainteresowań uczniów. 6. Promowanie szkół podejmujących działania w zakresie propagowania wiedzy o dobrej praktyce rolniczej, a w szczególności o BHP w rolnictwie. 7. Umożliwienie zdobywcom pięciu pierwszych miejsc w etapie centralnym otrzymania indeksu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na kierunkach prowadzonych na Wydziale Inżynierii Produkcji. (B. Orlicz)


I Szkolny Konkurs Językowy „Mowa ojczysta skarbem narodu”

Dnia 27 lutego odbył się pisemny konkurs językowy z zakresu wiedzy i umiejętności nauki o języku polskim. Udział wzięło 16 osób: z klasy I TA - 4 osoby, z klasy II TA – 8 osób, z klasy III TA – 3 osoby, z klasy IV TA – 1 osoba.

Cele konkursu: - rozbudzanie i rozwijanie zainteresowania językiem polskim, - stworzenie płaszczyzny zdrowej rywalizacji, - rozwijanie umiejętności językowych związanych z używaniem poprawnej polszczyzny w zakresie gramatyki i ortografii, - kształtowanie umiejętności językowych takich jak czytanie ze zrozumieniem.

Szkolna Komisja Konkursowa składała się z: 1. Barbary Szykuły – nauczycielki języka polskiego 2. Elżbiety Facon – pedagoga szkolnego

Wśród uczniów biorących udział w konkursie najlepsi okazali się:

I miejsce - Marta Borkowska - kl. III TA

II miejsce – Tomasz Deleżuch - kl. I TA

III miejsce – Anna Salamończyk - kl. IV TA

Uczniowie otrzymali dyplomy oraz nagrody książkowe. (B. Szykuła)

GRATULUJEMY I ŻYCZYMY DALSZYCH SUKCESÓW!


PROW 2014- 2020

W dniu 20 lutego 2015 roku na zaproszenie dyrektora szkoły Pani Beaty Żurawskiej-Polkowskiej pracownicy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Biura Powiatowego w Radzyniu Podlaskim przeprowadzili szkolenie dotyczące Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Celem szkolenia było doskonalenie zawodowe dotyczące sprawnego wypełniania wniosków w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz zapoznanie się z nową aplikacją eWniosku. W spotkaniu uczestniczyło ponad 90 osób, byli to nasi: uczniowie, słuchacze PSZ, absolwenci, rodzice naszych uczniów oraz miejscowi rolnicy. (E. Facon)


W dniu 31 stycznia br. uczniowie Technikum im. Wincentego Witosa, słuchacze Policealnej Szkoły Zaocznej oraz absolwenci naszej szkoły uczestniczyli w Kongresie INNOWACYJNY MŁODY ROLNIK zorganizowanym przez Związek Młodzieży Wiejskiej w Hotelu Forum w Lublinie.

Wśród gości kongresu byli m.in.: dr Henryk Smolarz Poseł na Sejm RP, Sławomir Struski – Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Środowiska Lubelskiego Urzędu Marszałkowskiego, Jan Antas –przedstawiciel Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnej oraz przedstawiciele Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Otwarcia kongresu dokonała Magdalena Misiaszek – Prezes Zarządu Wojewódzkiego ZMW w Lublinie.

W trakcie kongresu uczestnicy, którymi byli młodzi rolnicy, uczniowie i studenci kierunków rolniczych oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych mogli zapoznać się z następującą tematyką, która spotkała się z dużym zainteresowaniem:

• Wspólna Polityka Rolna i PROW 2014-2020. Działania dla młodych rolników i nie tylko, temat wygłoszony przez Pana Filipa Pastuchę z Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Kraśniku

• Innowacje w rolnictwie, broker innowacji, klastry technologiczne – Pan Marek Krzysztoforski z Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Radomiu

• Sprzedaż bezpośrednia, Promocja Polskiej Żywności, Wprowadzanie nowych technologii produkcji z zachowaniem ochrony zasobów naturalnych, zastosowanie programu Biostrateg – Pan Stanisław Kolbusz oraz Pan Janusz Podstawka reprezentujący Krąg Zdrowa Ziemia.

• Serwis kawowy.

• Współpraca młodych rolników w ramach krajowych i europejskich organizacji zrzeszających, rola i znaczenie Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społeczny (EKES) – Pan Dariusz Suszyński – Prezes Zarządu Krajowego ZMW

• Czego potrzebują młodzi rolnicy w Polsce? Dyskusja.

• Obiad.

Celem kongresów jest promowanie innowacyjności w gospodarstwach rolnych, zachęcenie do korzystania ze wsparcia pochodzącego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz stymulowania współpracy rolników na różnych płaszczyznach społecznych i gospodarczych. Organizatorzy pokryli koszty przejazdu oraz poczęstunku.

Dyrektor serdecznie dziękuje Organizatorom za zaproszenie, Gronu Pedagogicznemu za udział w Kongresie i opiekę nad młodzieżą. Po zakończeniu Kongresu uczestnicy obejrzeli film „Wkręceni II”. (B. Orlicz)


Informacja

Konferencja w zakresie turystyki wiejskiej zorganizowana przez Starostwo Powiatowe w Radzyniu podlaskim w dniu 10 marca 2015 r.

"Potrzeby i możliwości rozwoju turystyki wiejskiej na obszarze Powiatu Radzyńskiego"

Więcej>>


WYJAZD DO ZAKŁADÓW MIĘSNYCH ŁMEAT-ŁUKÓW S.A.

W dniu 26 lutego 2015 roku uczniowie klasy III Technikum Agrobiznesu uczestniczyli w wyjeździe do zakładów mięsnych w Łukowie w ramach zajęć z przedmiotów ,,Przetwórstwo żywności” i ,,Prowadzenie przetwórstwa spożywczego”.

Celem wyjazdu było zwiedzenie zakładów mięsnych oraz poznanie procesu produkcyjnego zwracając uwagę na następujące zagadnienia:

• technologie produkcji wybranych produktów spożywczych w przemyśle mięsnym,

• metody utrwalania mięsa,

• maszyny i urządzenia stosowane w przemyśle mięsnym,

• sposoby zagospodarowania odpadów produkcyjnych,

• systemy zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności.

Opiekunami wyjazdu byli: p. Anna Kopańska, p. Adam Zabłocki.

Wyjazd zorganizowany został we współpracy z Dyrektorem Produkcji Panią Agnieszka Węgrzynowicz. (A. Kopańska)


Nasza szkoła otrzymała podziękowania od Cisco Networking Academy za 5 lat efektywnej współpracy (J. Bownik)


W dniu 26.02.2015 r. w naszej szkole odbył sie Dzień Bezpiecznego Internetu. Jest to inicjatywa ogólnoeuropejska mająca na celu zwrócenie uwagi na bezpiecznie poruszanie się w  cyfrowym świecie i  przedstawiającą najważniejsze kwestie dotyczące tematyki ochrony danych i bezpiecznego korzystania z Internetu.

Z tej okazji zostały  przeprowadzone:

  • Konkurs krzyżówkowy

  • Konkurs plastyczny

  • Pogadanki i prezentacje

  • Happening z udziałem uczniów

W konkursie plastycznym zostały wyróżnione najciekawsze prace: I miejsce - Klaudia Świderska, II -  Rafał Dudziński, III - Dominik Kulenty, IV - Paulina Rogulska, V - Kinga Grabowska. Wszyscy otrzymali dyplomy oraz nagrody - akcesoria komputerowe.

W konkursie krzyżówkowym DBI najlepsi byli: Andrzej Zalewski, Damian Izdebski i Karol Kolęda. Nagrody i dyplomy wręczyła Dyrektor ZSR pani Beata Żurawska - Polkowska. Uczniowie zaprezentowali happening nie tylko w naszej szkole ale także w drugiej klasie Gimnazjum w Woli Osowińskiej.

Koordynatorami inicjatyw w naszej szkole byli: p. Piotr Konieczny i p. Jolanta Bownik.

 

Dziękuję wszystkim uczniom za zaangażowanie w happening DBI. Dziękuję także pani Dorocie i panu Robertowi Bukowskim z firmy Media System z Radzynia Podlaskiego za ufundowaną nagrodę w konkursie plastycznym - Pendrive 8 GB. (P. Konieczny)

Galeria>>


W dniu 19 lutego br. Samorząd Uczniowski przygotował spóźnione spotkanie Walentynkowe w naszej szkole. Z tej okazji wesoła zabawa w "Randkę w ciemno" została zaprezentowana na długiej przerwie. Życzymy zakochanym z okazji Święta Zakochanych wszystkiego najlepszego.

Galeria>>


Plan PSZ do czerwca 2015 r.


Plan ZLO luty-czerwiec 2015 r.


LICEALIADA POWIATOWA

W PIŁCE SIATKOWEJ DZIEWCZĄT

w Woli Osowińskiej

W dniu 20.01.2015 r. uczennice Technikum im. W. Witosa w Woli Osowińskiej wzięły udział w Licealiadzie Powiatowej w piłce siatkowej dziewcząt, która odbyła się w Zespole Szkół Rolniczych w Woli Osowińskiej.

Kolejność drużyn w Turnieju:

I miejsce – I Liceum Ogólnokształcące w Radzyniu Podlaskim

II miejsce – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim

III miejsce – Zespół Szkól Rolniczych w Woli Osowińskiej

IV miejsce – Zespół Szkól Samorządowych w Komarówce Podlaskiej

Zespół Szkół Rolniczych w Woli Osowińskiej reprezentowały: - Martyna Adamczyk klasa III TA, - Marta Borkowska klasa III TA, - Paulina Boreczek klasa III TA, - Klaudia Włodarczyk klasa II TA, - Aldona Włodarczyk klasa III TA, - Małgorzata Jaroń klasa III TA, - Sylwia Oleśkiewicz klasa III TA.

 Organizatorem i opiekunem zawodników był nauczyciel wychowania fizycznego Sławomir Dudek. Puchary za miejsca I – III i dyplomy za miejsca I – IV wręczyła Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych w Woli Osowińskiej Pani Beata Żurawska – Polkowska. (S.Dudek)

Galeria>>


LICEALIADA POWIATOWA

W PIŁCE SIATKOWEJ CHŁOPCÓW

w Komarówce Podlaskiej

W dniu 19.01.2015 r. uczniowie Technikum im. W. Witosa w Woli Osowińskiej wzięli udział w Licealiadzie Powiatowej w piłce siatkowej chłopców w Komarówce Podlaskiej. Drużyna chłopców ZSR w Woli Osowińskiej zajęła III miejsce.

Szkołę reprezentowali: Konrad Michalski klasa III TI, Jakub Mazurek klasa III TA, Damian Mazurek klasa III TA, Jakub Bożedajek klasa III TI, Patryk Rybak klasa II TA, Patryk Olejnik klasa III TI, Mateusz Gwiazda klasa III TA.

Opiekunem zawodników był nauczyciel wychowania fizycznego Sławomir Dudek. Drużyny za miejsca I – III otrzymały puchary i dyplomy. Dekoracji dokonał Pan Grzegorz Mickiewicz. (S.Dudek)

Galeria>>


Informacja

Serdecznie zapraszamy rodziców uczniów naszej szkoły

na spotkanie z wychowawcami i nauczycielami

w czwartek- 29 stycznia 2013 r. o godzinie 15.15 w sali 18

Harmonogram spotkania:

  • Przekazanie informacji o frekwencji i ocenach uczniów

  • Sprawy bieżące


List Rzecznika Praw Dziecka do młodzieży z okazji ferii zimowych

Drodzy i Szanowni, zimowa przerwa to długo wyczekiwany przez dzieci czas. Jeśli zimowa aura dopisuje, świat pokryty jest białym puchem, a słońce skrzy się w lodowych soplach, aż się chce szaleć na śniegu i ślizgawce. Jeśli śniegu brakuje, czas zimowego odpoczynku można spędzić inaczej, lecz także miło i w wesołym towarzystwie.

Ferie zimowe mojego dzieciństwa były czasem spędzanym głównie na powietrzu. Łyżwy, sanki, bitwy na śnieżki, lepienie bałwanów i śnieżnych fortec – nawet w krótkie zimowe dni było na to dość czasu. Wracaliśmy do domów mokrzy, głodni i zmęczeni, ale szczęśliwi, zdrowo zarumienieni od mrozu, który nieraz solidnie szczypał w palce i policzki.

Z feriami jest tak, że można je spędzić aktywnie, radośnie, zdrowo i na sportowo, albo z oczami wpatrzonymi w ekran, w cyberprzestrzeni – i nawet nie zauważyć, gdy miną, pozostawiając uczucie niewyspania, zmęczenia i bezpowrotnie straconego czasu.

Rozejrzyjcie się wokoło – w wolne zimowe dni można robić mnóstwo wspaniałych rzeczy! Nawet, jeśli nigdzie nie wyjeżdżacie, nie warto zamykać się w domu. Bez komputera, tableta i komórki można znakomicie spędzić czas, na który tak czekaliście – czas wytchnienia po pilnej nauce w pierwszym semestrze. Zróbcie wszystko, aby te dni były nie tylko pełne zabawy i pasji, ale przede wszystkim bezpieczne. Dbajcie o siebie, ale proszę, byście dbali o też swoich przyjaciół.

Proszę również, abyście byli czujni, nie ufali napotkanym obcym oraz uważali na zamarznięte rzeki i stawy, które nie są bezpiecznymi ślizgawkami. Nigdy też nie wahajcie się prosić dorosłych o pomoc – jeśli tylko coś Was niepokoi, możecie zgłosić to Waszemu rodzicowi czy opiekunowi.

Jak zawsze do Waszej dyspozycji jest Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka, który działa od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00-20:00. Pracownicy telefonu udzielą Wam pomocy, wysłuchają i pomogą rozwiązać problemy, uważnie odsłuchają też nagrania z poczty głosowej i oddzwonią do Was. Nikt nie może ze swoim problemem pozostać sam.

Życzę Wam pięknej pogody, wspaniałej zabawy i najlepszego, aktywnego wypoczynku podczas tegorocznych ferii!

Najserdeczniej Wasz Rzecznik Marek Michala

Warszawa, 9 stycznia 2015 r.


LICEALIADA POWIATOWA W TENISIE STOŁOWYM DRUŻYNOWYM

W WOLI OSOWIŃSKIEJ

W piątek 09.01.2015 r. uczniowie Technikum im. W. Witosa w Woli Osowińskiej wzięli udział w Licealiadzie Powiatowej w tenisie stołowym drużynowym dziewcząt i chłopców.

W zawodach wzięli udział uczniowie następujących szkół:

• I LO w Radzyniu Podlaskim - opiekun p. Adam Pękała,

• ZSP im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim – opiekun p. Marta Frączek,

• ZSS w Komarówce Podlaskiej – opiekun p. Grzegorz Mickiewicz,

• ZSR w Woli Osowińskiej – opiekun S. Dudek.

Organizatorem zawodów oraz sędzią głównym był nauczyciel ZSR w Woli Osowińskiej Sławomir Dudek.

W rywalizacji drużyn w kategorii dziewcząt uzyskano następujące rezultaty:

• I miejsce ZSR Wola Osowińska (Martyna Adamczyk, Klaudia Włodarczyk, Kinga Grabowska),

• II miejsce ZSP im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim,

• III miejsce I LO w Radzyniu Podlaskim,

W rywalizacji drużyn w kategorii chłopców uzyskano następujące rezultaty:

• I miejsce ZSP im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim,

• II miejsce ZSS w Komarówce Podlaskiej,

• III miejsce ZSR Wola Osowińska (Jakub Bożedajek, Mateusz Matyka, Konrad Michalski),

• IV miejsce I LO w Radzyniu Podlaskim,

Drużyny za miejsca I – III otrzymały puchary oraz za miejsca I-IV dyplomy. Puchary i dyplomy wręczyła dyrektor ZSR w Woli Osowińskiej Pani Beata Żurawska-Polkowska. (S.Dudek)


W okresie 24.11-05.12.2014 r. społeczność szkolna ZSR wzięła udział w  zbiórce "Góra Grosza 2014 - XV Edycja". Celem akcji jest uświadomienie uczniom, że oddając chociażby jeden grosz, można zrealizować wielkie przedsięwzięcia na rzecz dzieci w trudnej sytuacji życiowej. Komitet był utworzony przez Samorząd Uczniowski, który przeprowadził zbiórkę monet groszowych, przeliczył i wysłał kurierem kwotę 59,95 PLN.

Dziękujemy za pomoc w imieniu potrzebujących dzieci.


Ciepłe i serdeczne życzenia,
aby światło choinki
– symbolu radości z narodzenia Jezusa,
oświetlało zawsze Wasze życie
i pozwalało odnaleźć właściwą drogę, składa

 

Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych w Woli Osowińskiej

Beata Żurawska-Polkowska

Galeria>>


„W dzień Bożego Narodzenia weseli ludzie, błogo im będzie,

Chwałę Bogu wyśpiewują. Wesoło wszędzie”

W dniu 16 grudnia 2014 roku uczestniczyliśmy w kiermaszu bożonarodzeniowym, zorganizowanym w holu głównym Klubu Uczelnianego WSOSP w Dęblinie. Prezentowane były ozdoby świąteczne, wykonane przez młodzież ze Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego z Opactwa koło Dęblina, młodzież z Warsztatów Terapii Zajęciowej z Ryk oraz artystów Gminnego Ośrodka Kultury z Woli Osowińskiej.

Gminny Ośrodek Kultury oraz uczniowie naszej szkoły, swoim występem nawiązali do regionalnych tradycji i zwyczajów bożonarodzeniowych. Wystawiliśmy obrzęd ludowy „Herody z Woli Osowińskiej”. Scenariusz przedstawienia powstał w dwudziestoleciu międzywojennym i został napisany przez miejscowych mieszkańców. W rolę króla Heroda wspaniale wcielił się Mateusz Gwiazda, a Żyda Rabina odegrał Rafał Dudziński. Pozostali aktorzy także sprawdzili się w swoich kreacjach: anioł Karolina Golec, diabeł Paulina Rogulska, śmierć Paweł Jurkowski, marszałek Łukasz Polkowski, żołnierze Michał Grochowski, Łukasz Zemła, pastuszkowie i śpiew Monika Kozyrska, Dominika Lis, Maciej Białucha, Karol Kurowski, Patryk Rybak.

Na zakończenie uroczystości pani Dyrektor Beata Żurawska Polkowska otrzymała podziękowanie od pracowników Klubu 4. Skrzydła Lotnictwa Szkolnego i majora Mirosława Michaluka za kultywowanie i krzewienie wśród młodzieży tradycji ludowych. Degustacja bożonarodzeniowych potraw i wspólne zaśpiewanie kolędy zakończyły wtorkowe popołudnie w świątecznej atmosferze. Dziękujemy panu Dyrektorowi Andrzejowi Koskowi i pracownikom GOK w Woli Osowińskiej za pomoc w realizacji przedstawienia i wspólne kolędowanie. (E. Stankiewicz)

Galeria>>


Konkurs SUDOKU - Finał

W dniu 12 grudnia 2014 r. odbył się II etap szkolnego konkursu SUDOKU zorganizowanego przez SU. W tym etapie wzięli udział:

Paulina Boreczek - I miejsce – nagroda rzeczowa, Mateusz Grochowski - II miejsce – nagroda rzeczowa, Konrad Górski - III miejsce – nagroda rzeczowa, Karolina Golec - IV miejsce – nagroda rzeczowa, Damian Mazurek -V miejsce – nagroda rzeczowa, Natalia Bylina - VI miejsce,  Grzegorz Wierzchowski - VII miejsce, Mateusz Brzozowski - VIII miejsce. Gratulujemy. (Samorząd Uczniowski)


MISTRZOSTWA SZKOŁY W TENISIE STOŁOWYM

W czwartek 11.12.2014 r. uczniowie Technikum im. W. Witosa w Woli Osowińskiej wzięli udział w Mistrzostwach Szkoły w tenisie stołowym. W zawodach wzięło udział 23 uczniów : osiem dziewcząt i piętnastu chłopców. Organizatorem zawodów i sędzią głównym był nauczyciel wychowania fizycznego Sławomir Dudek.

W rywalizacji dziewcząt uzyskano następujące rezultaty: I - Martyna Adamczyk, II - Dominika Burdach, III - Kinga Grabowska.

W rywalizacji chłopców uzyskano następujące rezultaty: I - Jakub Bożedajek, II - Mateusz Matyka, III - Konrad Michalski.

Zawodnicy za miejsca od pierwszego do trzeciego zostali nagrodzeni przez Panią Dyrektor Beatę Żurawską – Polkowską pucharami i dyplomami. (S.Dudek)


"Ho! Ho! Ho! Czy są tu grzeczni uczniowie?" - tymi słowami w dniu 5 grudnia br. powitał nas Mikołaj ze swoimi pomocnikami - Śnieżynkami i Elfami. Wszyscy obecni w szkole zostali obdarowani sprawiedliwie, co oznacza, że każdy zasłużył na prezent.

Słodka niespodzianka oraz gałązka tylko przypadkiem podobna do rózgi, na chwilkę przypomniała nam wszystkim czasy dzieciństwa.

Dziękujemy pani dyrektor Beacie Żurawskiej - Polkowskiej oraz pani Ewie Stankiewicz za prezenty i słodycze. Dziękujemy także wszystkim biorącym udział w przygotowaniu wizyty miłego gościa. Zapraszamy Mikołaja do wizyty za rok. (Samorząd Uczniowski)

Galeria>>


Obchody Światowego Dnia Walki z AIDS

Dzień 1 grudnia to Światowy Dzień Walki z AIDS, ale jednocześnie jest to dzień solidarności z ludźmi zakażonymi wirusem HIV. W tym dniu także i w naszej szkole odbyły się szkolne obchody Światowego Dnia Walki z AIDS.

Młodzież z klasy II działająca w SU przygotowała i przedstawiła prezentację multimedialną poświęconą tematyce AIDS. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas: II Ta, II Ti, III Ti. Chętni uczniowie przygotowali w ramach konkursu plastycznego plakaty o stosownej tematyce, które wzbogaciły przygotowaną gazetkę dotyczącą tematyki HIV/AIDS.

  W ramach obchodów Światowego Dnia Walki z AIDS przeprowadziliśmy Szkolny Konkurs Wiedzy o AIDS dla uczniów, w którym wzięło udział 30 uczniów.

Uczniowie rozwiązywali test wiedzy, który składał się z 12 pytań zamkniętych. Z grupy uczniów piszących test zostali wyłonieni zwycięzcy. I miejsce zajął uczeń z klasy III Ti Patryk Olejnik, II miejsce – Patryk Żeleźnik z klasy II Ti, III miejsce – Klaudia Świderska z klasy II Ti. Laureaci Konkursu Wiedzy o AIDS otrzymali pamiątkowe dyplomy i materiały edukacyjne o tematyce HIV/AIDS. Ponadto na stronie internetowej szkoły ukazała się czerwona wstążeczka, jako symbol solidarności z chorymi na AIDS. Szkolne obchody Światowego Dnia Walki z AIDS, wspólnie z młodzieżą przygotowały: p. Elżbieta Facon – pedagog szkolny i Małgorzata Rogulska – nauczyciel biologii.


Spotkanie uczniów z doradcą zawodowym

W dniu 26 listopada 2014 roku dyrektor szkoły zorganizował dla uczniów klas III technikum spotkanie z doradcą zawodowym p. Magdaleną Pomorską oraz pośrednikiem pracy, absolwentką naszej szkoły p. Anną Więcek z Młodzieżowego centrum Kariery w Radzyniu Podlaskim. Celem spotkania było poznanie przez uczniów własnych predyspozycji zawodowych w celu dalszego podejmowania decyzji edukacyjnych.

Zaproszone Panie przedstawiły aktualne zapotrzebowanie na lokalnym rynku pracy. Uczestnicy spotkania otrzymali materiały edukacyjne w postaci nagrań na płycie DVD oraz foldery edukacyjne i długopisy. (E.Facon)


Wycieczka do Warszawy

W dniu 26 listopada młodzież naszej szkoły uczestniczyła w wycieczce do Warszawy. Wyjazd był zorganizowany przy współpracy pań: Katarzyny Gajownik Łazugi - Królowej Mleka 2014 i Magdy Gajownik studentki Wydziału Przyrodniczego Uniwersytetu Humanistycznego w Siedlcach.

Podczas zwiedzania polskiego parlamentu spotkaliśmy się z posłem V i VII kadencji Henrykiem Smolarzem, który zapoznał nas z historią i dniem dzisiejszym sejmu i senatu. Kolejnym punktem wycieczki było spotkanie z Samorządem Studentów SGGW w Warszawie, którzy zaprezentowali nam niektóre wydziały uczelni, koła naukowe, organizacje studenckie oraz inne jednostki organizacyjne pracujące na rzecz studentów i pracowników naukowych SGGW. Po południu młodzież miała czas wolny i mogła spędzić go na zakupach przedświątecznych w Galerii Arkadia.

Na zakończenie naszego pobytu w Warszawie udaliśmy się do kina Cinema City na komedię „Dzień dobry kocham cię” - to przezabawna i pełna zaskakujących zwrotów akcji historia dwójki trzydziestolatków, których losy śledzimy od ich przypadkowego spotkania, niespodziewanego rozstania, przez żmudne, wzajemne poszukiwania w dżungli wielkiego miasta, aż do przewrotnego finału.

Zrelaksowani, z uśmiechem na ustach wróciliśmy do domu. Dziękujemy paniom Katarzynie Gajownik Łazudze, Magdzie Gajownik, ani Dyrektor Beacie Żurawskiej Polkowskiej za pomoc w organizacji wyjazdu oraz pani Elżbiecie Facon za opiekę nad młodzieżą. (E. Stankiewicz)

Galeria>>


Wyjazd do Dęblina

W dniu 25 listopada 2014 roku uczniowie klasy pierwszej realizujący innowację mundurową udali się na wycieczkę do 41 Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie. Celem wycieczki była realizacja zadań wynikających z innowacji mundurowej, promocja służb mundurowych wśród młodzieży, rozwijanie zainteresowań i zdolności, poznanie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach oraz integracja zespołu klasowego.

Pierwszym punktem wycieczki było zwiedzanie Muzeum Sił Powietrznych po którym oprowadzał uczniów pułkownik Roman Kozłowski, obecnie w stanie spoczynku.

 Uczniowie mieli okazję podziwiać legendy polskiego lotnictwa m.in. nie służący już samolot prezydencki JAK-40 czy też pierwszy symulator lotu. W drugiej części wycieczki uczniowie klasy mundurowej pod skrzydłami pana majora Artura Ostrowskiego, zostali zabrani na krótką przejażdżkę. Uczniowie poznali infrastrukturę 41 Bazy Lotnictwa Szkolnego m.in. Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych, Centrum Szkolenia Inżynieryjno-Lotniczego, Wojskową Straż Pożarną czy Domek Pilota.

W niektórych miejscach uczniowie zatrzymali się na dłużej. Pan mjr Ostrowski zabrał uczniów do Sali odpraw Domku Pilota, gdzie omawiane są szczegółowo wszystkie wyprawy lotnicze. Następnie pojechaliśmy do nowowybudowanej, spełniającej wszelkie standardy unijne Wojskowej Straży Pożarnej, która została oddana do użytku 26 listopada 2014 roku. Uczniom szczególnie przypadły do gustu nowoczesne ciężkie lotniskowe samochody ratowniczo-gaśnicze, z których każdy wart jest blisko 1,5 mln zł. Uczniowie podziwiali wyposażenie WSP oraz możliwości samochodów. Strażacy WSP przygotowali uczniom krótki pokaz umiejętności gaśniczych samochodu.

Ostatnim punktem wycieczki było Centrum Szkolenia Inżynieryjno-Lotniczego, gdzie uczniowie klasy mundurowej mieli okazję podziwiać m.in. MiG-29, Su-22M, TS - "Iskra", PZL - "Orlik" oraz Mi – 2, Mi – 8, Mi – 24, a także WS - 3 „Sokół” i F16, ten ostatni wzbudził największe zainteresowanie uczniów. Każdy z nich mógł usiąść za sterami każdego z tych samolotów i poczuć choć przez chwilę dreszczyk emocji.

Opiekunem wycieczki była p. Ewa Stankiewicz i p. Marta sposób-Żądełek. Dziękujemy Panu mjr Arturowi Ostrowskiemu za zaproszenie i ciekawy program spotkania. (M. Sposób-Żądełek)

Galeria>>


Dzień Życzliwości w ZSR

W dniu 21 listopada br. Samorząd Uczniowski oraz Pani Elżbieta Facon - pedagog szkolny - zorganizowali Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień, uchwalony w roku 1973 w Stanach Zjednoczonych, jako wezwanie do pokoju.

W ramach obchodów tego sympatycznego święta, zadziałała poczta życzliwości.

Nagrodami za wysłanie najładniejszych życzeń były maskotki. Misie otrzymali: Karolina Golec, Michał Brzozowski oraz pani Jolanta Bownik. (SU)

Galeria>>


I Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka

W dniu 20 listopada br. po raz pierwszy obchodzony był Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka, była to również 25 rocznica uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka. Obchody tego dnia mają zwracać uwagę na podmiotowość dzieci i przypominać o przysługującym im prawom a jednocześnie o tym, że to właśnie Polska była inicjatorem i współtwórcą Konwencji – najważniejszego dokumentu określającego prawa dziecka.

W naszej szkole nie zapomnieliśmy o obchodach Dnia Praw Dziecka. Z tej okazji wykonana była gazetka okolicznościowa poświęcona tematyce praw dziecka, uczniowie wysłuchali wykładu na w/w temat, który wygłosiła Pani Ewa Stankiewicz nauczyciel historii i WOS-u.

Kolejnym elementem obchodów Praw Dziecka było uczestnictwo dużej grupy młodzieży w konkursie wiedzy „ O prawach dziecka”, którego laureatami zostali następujący uczniowie: I miejsce – Hanna Wylotek – kl. III TA, II miejsce – Marta Borkowska – kl. III TA III miejsce – Adrian Zarzycki – kl. II TA.

Gratulujemy zwycięzcom i mamy nadzieję, że uczniowie nie zapomną o tym, że oprócz praw dzieci i młodzież mają również obowiązki. (Pedagog szkoły)


Konkurs "Szkolny Mistrz SUDOKU" - Etap I - rozstrzygnięty

W dniu 20 listopada odbył się I Etap  konkursu na Szkolnego Mistrza SUDOKU. Zadaniem uczestników było uzupełnienie czterech arkuszy łamigłówki o różnym stopniu trudności.

Spośród 24 uczestników 8 osób zakwalifikowało się do II Etapu konkursu, który odbędzie się w grudniu: Damian Mazurek, Karolina Golec, Paulina Boreczek, Mateusz Grochowski, Natalia Bylina, Konrad Górski, Mateusz Brzozowski, Grzegorz Wierzchowski. Gratulujemy!

Samorząd Uczniowski


Finał VI Regionalnego Konkursu Młodzieży Szkół Rolniczych

nt. „W rolnictwie można pracować bezpiecznie”

 W dniu 18 listopada 2014 r. w Zespole Szkół im. Adama Naruszewicza w Janowie Podlaskim odbył się Finał VI-ego Konkursu organizowanego przez P/T KRUS w Radzyniu Podlaskim.

W I-szym etapie 24 uczniów ze szkół rolniczych w Janowie Podlaskim, Jabłoniu, Leśnej Podlaskiej, Łukowie, Radoryżu Smolanym i Woli Osowińskiej rozwiązywali test składający się z 45 pytań obejmujących zagadnienia z zakresu zasad bezpieczeństwa pracy we wszystkich działach rolnictwa, przepisów i dobrych praktyk z zakresu bezpieczeństwa pracy w rolnictwie i ochrony środowiska oraz programów nauczania bhp w przedmiotach zawodowych.

Nasi uczniowie po raz kolejny odnieśli ogromny sukces! Do 10 finału II etapu zakwalifikowali się wszyscy (4 uczniów) reprezentanci naszej szkoły, którzy otrzymali następujące noty: II miejsce – Mateusz Zarzycki – kl. II,  IV miejsce – Łukasz Polkowski – kl. II,  VI miejsce – Mateusz Grochowski – kl. II,  VII miejsce – Adrian Zalewski – kl. II TA.

Uczniowie wygrali cenne nagrody rzeczowe ufundowane przez organizatorów, które z pewnością wykorzystają w gospodarstwach rodziców. Nad przebiegiem konkursu czuwała Regionalna Komisja Konkursowa w składzie: 1. Adam Ochnio – P/T KRUS w Radzyniu Podlaskim – przewodniczący, 2. Andrzej Chojnacki – P/T KRUS w Kocku – członek, 3. Magdalena Grodzicka – PIP Oddz. W Białej Podlaskiej – członek, 4. Agnieszka Borowska – LIR Oddz. W Białej Podlaskiej – członek, 5. Marek Lewandowski – LODR w Końskowoli – członek.

Nasi uczniowie mają ogromną wiedzę z zakresu stosowania przepisów BHP w rolnictwie, którą stosują podczas prac wykonywanych w gospodarstwach rodziców, jednocześnie edukują ich w tym zakresie. (B. Orlicz)


Prezentacja o IUNG-PIB w Puławach

BADANIA ROLNICZE

JAKO WSPARCIE BIOGOSPODARKI

(na przykładzie działalności IUNG-PIB)

prof. dr hab. Stanisław Krasowicz

dr Mariusz Zarychta  


LICEALIADA POWIATOWA W TENISIE STOŁOWYM

W RADZYNIU PODLASKIM

W piątek 14.11.2014 r. uczniowie Technikum im. W. Witosa w Woli Osowińskiej wzięli udział w Licealiadzie Powiatowej w tenisie stołowym w Radzyniu Podlaskim. Szkołę reprezentowali uczniowie:

• Martyna Adamczyk klasa III TA

• Klaudia Włodarczyk klasa II TA

• Kinga Grabowska klasa II TA

• Dominika Burdach klasa III TA

• Mateusz Matyka klasa IV TA

• Konrad Michalski klasa III TI

• Jakub Bożedajek klasa III TI

Opiekunem zawodników był nauczyciel wychowania fizycznego Sławomir Dudek. I miejsce zajęła Klaudia Włodarczyk, III miejsce Martyna Adamczyk, natomiast miejsce V-VI uzyskały Kinga Grabowska i Dominika Burdach. Zawodnicy za miejsca I – III otrzymali puchary i dyplomy.

Dekoracji dokonał Wicedyrektor ZSP w Radzyniu Podlaskim. (S. Dudek)

Galeria>>


Szkolenie dla uczniów

W dniu 14 listopada 2014 uczniowie II klasy Technikum Agrobiznesu wzięli udział w szkoleniu pt. ,,System Identyfikacji i Rejestracji zwierząt". Szkolenie zorganizowane zostało we współpracy z powiatowym biurem ARiMR w Radzyniu Podlaskim. (A. Kopańska)


SPOTKANIE SZKÓŁ PROMUJĄCYCH ZDROWIE

W dniu 13 listopada 2014 roku w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Zofii Sękowskiej w Radzyniu Podlaskim odbyło się spotkanie „Szkół promujących zdrowie”, należących do tejże sieci w powiecie radzyńskim, połączone z prezentacją konia do hipoterapii. W spotkaniu uczestniczyło wielu wspaniałych gości: pan Lucjan Kotwica – Starosta Radzyński, pan Tadeusz Szczepaniuk i pan Jerzy Kułak reprezentujący Radzyński Klub Jeździecki, pan Roman Domański – prezes BS w Radzyniu Podlaskim, pani Anna Michalak – kierownik Wydziału Edukacji w Starostwie Powiatowym, pani Jolanta Kozak z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

Podczas spotkania szkoły zaproponowały pomysł na „Zdrowe i smaczne drugie śniadanie”, odbyło się rozstrzygnięcie konkursu na „Logo Szkół Promujących Zdrowie Powiatu Radzyńskiego”, a na zakończenie pan Lucjan Kotwica wręczył szkolnym koordynatorom certyfikaty przynależności do „Powiatowej Sieci Szkół Promujących Zdrowie”.

Pracę konkursową z naszej szkoły wykonał Patryk Żeleźnik z klasy II TI, pod kierunkiem pana Piotra Koniecznego. Drugie śniadanie przygotowały uczennice Karolina Golec i Paulina Rogulska, które reprezentowały ZSR na spotkaniu w Radzyniu Podlaskim. (M. Rogulska)


Szanowni Uczniowie, Dyrektorzy, Nauczyciele i Rodzice

 W załączeniu przesyłam wspólny list minister edukacji narodowej Pani Joanny Kluzik-Rostkowskiej i rzecznika praw dziecka Pana Marka Michalaka w sprawie ustanowienia na dzień 20 listopada Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka.

W imieniu autorów uprzejmie proszę o przekazanie listu społeczności szkolnej.

Z poważaniem

Anna Bogusz

Dyrektor Departamentu Informacji i Promocji


OBCHODY NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

11 LISTOPADA 2014 R.

RADZYŃ PODLASKI

Powiatowe Obchody Narodowego Święta Niepodległości rozpoczęły się od Eucharystii sprawowanej w Sanktuarium Matki Boskiej Nieustającej Pomocy przez proboszczów trzech radzyńskich parafii : ks.prał. Romana Wiszniewskiego, ks.kan. Andrzeja Kieliszka i ks. Henryka Ocha.

W uroczystości wzięli udział m.in. Poseł na Sejm RP Jerzy Rębek, sekretarz stanu w MEN Tadeusz Sławecki, Lucjan Kotwica - Starosta Radzyński. oraz Witold Kowalczyk - Burmistrz Radzynia Podlaskiego.

Byli obecni również przedstawiciele samorządów, instytucji, organizacji, stowarzyszeń, zakładów pracy, służb mundurowych. Naszą szkołę reprezentowała Pani Dyrektor Beata Żurawska Polkowska, Małgorzata Rogulska, Anna Kowalik, Anna Kopańska, Marta Sposób Żądełek, Ewa Stankiewicz, Jerzy Woźniak, Piotr Konieczny, młodzież z klas I-IV.

Msza została poprzedzona wykładem historyka Tadeusza Pietrasa, emerytowanego dyrektora I LO, na temat okoliczności odzyskania niepodległości przez Polskę. Pan Dyrektor przypomniał wydarzenia, jakie minęły od pierwszego rozbioru Polski do pamiętnych listopadowych dni 1918 roku, które przyniosły Polsce upragnioną wolność i odzyskanie niepodległości. Mówił o trudnych miesiącach kiedy tworzyło się państwo polskie, które nie miało granic, ustalonego terytorium, rządu, konstytucji i nie było uznawane przez inne państwa. Istniało, ale nikt nie mógłby dokładnie zdefiniować Jego charakteru. Młodzież Gimnazjum Nr 1 w Radzyniu przygotowała piękną patriotyczną akademię. Uczniowie, poprzez wiersze i pieśni, przedstawili tragiczne losy naszej Ojczyzny i trudną drogę do wolności, a także oddali hołd tym, którzy poświęcili dla Niej najcenniejsze co mieli – życie.

Homilię do uczestników skierował ks. Zbigniew Rozmysł kapelan radzyńskiego Inspektoratu WiN , który przytoczył przykłady wybitnych Polaków, którzy prowadzili naród polski do wolności: Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Prymasa Tysiąclecia kard. Stefana Wyszyńskiego i Jana Pawła II, który mówił: "Wolność nie jest nam dana, lecz zadana, Wolność stale trzeba zdobywać, nie można jej tylko posiadać”.

Po Mszy św. uczestnicy uroczystości przeszli ulicami miasta pod Pomnik Niepodległości, gdzie wysłuchali przemówienia burmistrza Witolda Kowalczyka. Liczne delegacje: samorządów, partii politycznych, szkół, zakładów pracy, instytucji, stowarzyszeń złożyły wieńce i wiązanki kwiatów. Naszą wiązankę składały dziewczęta z klas mundurowych: Karolina Golec, Gabriela Kozioł, Kinga Grabowska i Paulina Rogulska. Bardzo okazale prezentował się także nasz Poczet Sztandarowy w składzie: Tomasz Boreczek, Mateusz Siudaj, Maciej Skowron oraz Mateusz Grochowski, Łukasz Polkowski, Tomasz Zemła.

Serdecznie dziękujemy tym wszystkim, którzy w tym najważniejszym dla Nas Polaków Święcie Narodowym zamanifestowali swój patriotyzm, modląc się za Ojczyznę, wywieszając  biało-czerwoną flagę i uczestnicząc w obchodach. (E. Stankiewicz)

 Serdecznie dziękuję nauczycielom naszej szkoły za sprawowanie opieki nad młodzieżą oraz wykonanie dokumentacji. Szczególne podziękowania kieruję do pani Ewy Stankiewicz za koordynowanie działań, których efektem było owocne uczestnictwo młodzieży naszej szkoły w Powiatowych Obchodach Narodowego Święta Niepodległości. Rodzicom dziękuję za dowóz młodzieży do Radzynia Podlaskiego.

Dyrektor Szkoły

Beata Żurawska Polkowska

Apel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Informacja Lubelskiego Kuratora Oświaty

Galeria>>


Konferencja „Jesteśmy na półmetku budowy sieci szerokopasmowej w województwie lubelskim”

W dniu 07 listopada 2014 roku w auli Regionalnego Ośrodka Badań i Rozwoju przy AWF w Białej Podlaskiej odbyła się konferencja „Jesteśmy na półmetku budowy sieci szerokopasmowej w województwie lubelskim”.

Otwarcia posiedzenia i powitania zaproszonych gości dokonał Marszałek Województwa Lubelskiego Pan Sławomir Sosnowski, w swojej wypowiedzi podkreślił: „Województwo lubelskie może pochwalić się największym postępem prac przy budowie szerokopasmowego Internetu. - Od początku trwania projektu powstało już ponad 2 tys. kilometrów sieci”. Podczas spotkania zaprezentowano stan realizacji projektu.

Jak mówiła wiceminister w MAC Pani Małgorzata Olszewska inwestycja w sieć szerokopasmowego Internetu to nowe możliwości rozwoju regionu zarówno pod względem społecznym, jak i gospodarczym. Innowacyjna infrastruktura światłowodowa zagwarantuje dostęp do szybkiego Internetu w każdej gminie województwa.

Mieszkańcy uzyskają szerszy dostęp do usług edukacyjnych oraz informacji, dużo sprawniej będą także mogli załatwić sprawy w urzędzie. Jest to także szansa na przyciągnięcie nowych inwestorów oraz duże ułatwienie dla przedsiębiorców.

Projekt „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo lubelskie" to największa w historii inwestycja Samorządu Województwa Lubelskiego. Wchodzi w skład szerszego przedsięwzięcia - „Projekt Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (SSPW)", którego beneficjentami jest pięć wschodnich województw. (J. Bownik)


Występ uczniów Technikum im. Wincentego Witosa w Woli Osowińskiej na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach

W dniu 6 listopada młodzież naszej szkoły pod opieką dyrektora Beaty Żurawskiej-Polkowskiej oraz nauczycieli Beaty Orlicz i Piotra Koniecznego uczestniczyła w konferencji pt. "Innowacje w hodowli bydła mlecznego", która odbyła się na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach.

Konferencję zorganizowali:

• Dziekan Wydziału Przyrodniczego prof. dr hab. Janina Skrzyczyńska

• prof. dr hab. Piotr Guliński

• dr hab. Grażyna Niedziałek

• mgr inż. Katarzyna Gajownik - Łazuga - ODR w Radzyniu Podlaskim

Program konferencji obejmował:

• wystąpienie patrona honorowego konferencji Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika

• wystąpienie Dziekana Wydziału Przyrodniczego prof. dr hab. Janiny Skrzyczyńskiej

• wykład pt. Problemy chowu i hodowli bydła w środkowo wschodniej Polsce - prof. dr hab. Piotr Guliński

• wykład pt. Wycena genomowa - Bogdan Godlewski, Stacja Hodowli i Unasieniania Zwierząt w Bydgoszczy

• wykład pt. Kazeina i jej znaczenie w serowarstwie -Monika Grzeszczuk, Spółdzielcza Mleczarnia Spomlek w Radzyniu Podlaskim

• wykład pt. Wybrane problemy w rozrodzie bydła mlecznego -lek. wet. Wojciech Pawluk

• prezentacja praktycznego zastosowania robota udojowego - Grzegorz Cieśliński, Lely

• wykład pt. Nowoczesne rozwiązania w żywieniu zwierząt - Tomasz Borkowski, Nutrena

• Przedstawienie przygotowane przez Zespół Szkół Rolniczych w Woli Osowińskiej w ramach realizacji projektu grantowego organizowanego przez SM Spomlek w Radzyniu Podlaskim Działaj z Pasją pt. "Jak Maciejowa niechcący sera nawarzyła"

• Poczęstunek

Na zakończenie konferencji dyrektor szkoły podziękowała pani Janinie Skrzyczyńskiej – Dziekanowi Wydziału Przyrodniczego za możliwość udziału uczniów naszej szkoły w konferencji. Ponadto uczniowie mieli możliwość poznania uczelni oraz kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie.

Wyjazd dla uczniów był bezpłatny, zakończony słodką niespodzianką dla wszystkich uczestników.

Dyrektor ZSR w Woli Osowińskiej Beata Żurawska-Polkowska serdecznie dziękuje nauczycielom Beacie Orlicz i Piotrowi Koniecznemu za przygotowanie rekwizytów oraz młodzieży do wystąpienia w ramach grantu „SM Spomlek – Działaj z pasją”.

Serdeczne podziękowania i gratulacje kieruje do uczniów biorących udział w przedstawieniu oraz konferencji.

Galeria>>


Turniej halowej piłki nożnej w Komarówce Podlaskiej

W środę 05.11.2014 r. uczniowie Technikum im. W. Witosa w Woli Osowińskiej wzięli udział w Turnieju halowej piłki nożnej o Puchar Przewodniczącego Komisji Oświaty w Komarówce Podlaskiej. Szkołę reprezentowali uczniowie:

• Mateusz Matyka klasa IV TA

• Michał Brzozowski klasa II TA

• Patryk Rybak klasa II TA

• Konrad Michalski klasa III TI

• Michał Grochowski klasa I TA

• Patryk Kania klasa II TA

• Mateusz Grochowski klasa II TA

Opiekunem zawodników był nauczyciel wychowania fizycznego Sławomir Dudek.

W rywalizacji chłopców uczniowie naszej szkoły zajęli III miejsce. Drużyny za miejsca I – III otrzymały puchary. Puchary wręczył Przewodniczący Komisji Oświaty w Komarówce Podlaskiej (S. Dudek) Galeria>>


Modlitewne czuwanie na „Cmentarzu na Górze”

W dniu 2 listopada 2014 r. przedstawiciele naszej szkoły uczestniczyli w marszu na „Cmentarz na Górze”, gdzie wspólnie z Zespołem Placówek Oświatowych, członkami Towarzystwa Regionalnego i mieszkańcami Woli Osowińskiej uczcili pamięć osób zmarłych w 1851 r. w wyniku epidemii cholery.

Zapalenie zniczy, recytacje, wspólna modlitwa oraz przybliżenie historii tego miejsca przez Panią Krystynę Kożuch wprowadziły nas w atmosferę refleksji i zadumy związanej ze „Świętem zmarłych. (M. Rogulska)


WYJAZD DO TEATRU IM. JULIUSZA OSTERWY

W LUBLINIE NA SPEKTAKL „MAKBET”

W REŻ. LESZKA MĄDZIKA

Dnia 31 października młodzież klasy II Technikum Agrobiznesu i Informatycznego w ramach wyjazdu szkolnego miała okazję oglądać spektakl teatralny „Makbet” w reżyserii Leszka Mądzika.

Cel i założenia programowe wyjazdu: - kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez aktywny odbiór sztuki teatralnej (edukacja medialna), - kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych (teatr) oraz w środkach transportu, - integracja uczniów i wzmocnienie więzi koleżeńskiej.

Wyjazd został zorganizowany przez Barbarę Szykułę. Rolę opiekuna pełniła również Anna Kowalik. (B. Szykuła)


„Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych”,

a także „ARS, czyli jak dbać o miłość”

W dniu 30 października 2014 r. w Zespole Szkół Rolniczych w Woli Osowińskiej podczas narady, w której uczestniczyły:

- Pani Beata Żurawska-Polkowska – dyrektor szkoły,

- Panie Jolanta Kozak i Maria Kowalska z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Radzyniu Podlaskim,

- Pani Małgorzata Rogulska – nauczyciel biologii,

wdrożono programy edukacyjne dla młodzieży „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych”, a także „ARS, czyli jak dbać o miłość”. Realizacja wyżej wymienionych programów będzie polegała na przeprowadzeniu przez szkolnego koordynatora w danym roku szkolnym minimum 6 godzin lekcyjnych w jednej lub dwóch klasach zgodnie z proponowaną tematyką, ewaluacji tych zajęć oraz przekazaniu informacji zbiorczej do koordynatora powiatowego. Mamy nadzieję, że realizacja powyższych programów przyczyni się do podniesienia świadomości uczniów naszej szkoły, dotyczącej zagrożeń jakie niesie alkohol, tytoń i środki psychoaktywne. Zapraszam do udziału w zajęciach!

Małgorzata Rogulska – szkolny koordynator programu


Stypendium

Prezesa Rady Ministrów 2014 r.

 

W dniu 29 października 2014 roku w „Sali Błękitnej” Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, miała miejsce miła uroczystość wręczenia dyplomów Prezesa Rady Ministrów. Stypendia zostały przyznane uczniom, którzy otrzymali promocję z wyróżnieniem, uzyskali najwyższą w danej szkole średnią ocen, lub wykazali się szczególnymi uzdolnieniami w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

W uroczystości wzięli udział: Pan Wojciech Wilk Wojewoda Lubelski, Pan Marian Starownik Wicewojewoda Lubelski, Pan Krzysztof Babisz Lubelski Kurator Oświaty oraz rodzice, dyrektorzy, nauczyciele wyróżnionych uczniów.

List z życzeniami dla stypendystów i ich rodziców skierował Pan Tadeusz Sławecki Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, zaś w imieniu stypendystów podziękowania złożyły uczennice: z I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Lublinie i Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie. Tegorocznym laureatem Stypendium Prezesa Rady Ministrów z naszej szkoły był Łukasz Polkowski uczeń klasy II Technikum Agrobiznesu.

Łukasz w minionym roku szkolnym sumiennie pełnił funkcję skarbnika klasowego oraz rzetelnie realizował zadania wynikające z innowacji mundurowej. Wykazał się ogromnym zaangażowaniem w życie klasy, szkoły i środowiska lokalnego. Reprezentował szkołę podczas obchodów Świąt Narodowych i uroczystości religijnych ( 11 Listopada, 3 Maja), Peregrynacji Symboli Światowych Dni Młodzieży Ikony Matki Bożej Salus Populus Romani. Brał udział w konkursach na szczeblu szkolnym, zajmując w nich czołowe miejsca np. konkursie plastycznym „ Rolnictwo w moich oczach”, Olimpiadzie Wiedzy o Zdrowiu Psychicznym, „Wincenty Witos- Nasz Patron”.

Zajął I miejsce w regionie w konkursie historycznym poświęconym Żołnierzom Niezłomnym i IV - XXV lat III RP.

Kolejną dziedziną, w której Łukasz odnosił sukcesy był sport. Jego ulubioną dyscypliną była lekkoatletyka, a szczególnie biegi na średnim dystansie, zajął I miejsce w Biegach Powiatowych Upamiętniających Rocznicę Uchwalenia Konstytucji 3-go Maja.

Poza tym Łukasz zawsze był życzliwy, koleżeński, stawiający dobro drugich nad swoim. Bardzo gratuluję odniesionego sukcesu i życzę podobnych laurów w roku szkolnym 2014/2015.

Galeria>>


JAN KARSKI CZŁOWIEK WOLNOŚCI

 W 2014 roku przypada setna rocznica urodzin Jana Karskiego, urodzonego w Łodzi jako Jan Romuald Kozielewski -kuriera Polskiego Państwa Podziemnego.

Jubileusz ten stanowi okazję do oddania hołdu jednemu z najwybitniejszych Polaków XX wieku, bohaterowi II wojny światowej, Sprawiedliwemu Wśród Narodów Świata, obywatelowi Polski, Stanów Zjednoczonych, Honorowemu Obywatelowi Państwa Izrael.

Nasza szkoła podobnie jak większość szkół naszego powiatu włączyła się w uroczyste obchody Roku Jana Karskiego. Uczniowie klasy drugiej przygotowali gazetkę pt. Jan Karski człowiek wolności, na której zamieścili najważniejsze fakty z życia emisariusza Polskiego Państwa Podziemnego.

W czwartek 23 października uczestniczyliśmy w lekcji na żywo transmitowanej przez Muzeum Historii Żydów Polskich – pt. „Opowieść o Żydach polskich", a także obejrzeliśmy filmy udostępnione przez Kościół Chrześcijan Wiary Ewangelicznej „Nowe Jeruzalem” w Radzyniu Podlaskim: Emisariusze”, „Niewykorzystane fragmenty Shoah” Wysłannik z Polski”.

Finałem obchodów Dni Jana Karskiego był udział w uroczystej sesji 24 października 2014 roku w Sali kina Oranżeria. Wysłuchaliśmy dwóch wykładów przygotowanych przez uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Radzyniu Podlaskim: Tragedia Holocaustu i Społeczność Żydowska w Radzyniu Podlaskim podczas okupacji.

Następnie wystąpili: Tadeusz Sławecki – sekretarz stanu w MEN oraz Hila Timor Ashur izraelska reżyser, której dziadkowie pochodzili z Białej Podlaskiej.

Spotkanie zakończył koncert w hołdzie Janowi Karskiemu w wykonaniu uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Karola Lipińskiego w Radzyniu oraz Orkiestry Akordeonowej „Arti Sentemo” pod dyrekcją Zbigniewa Czuryły. (E. Stankiewicz)


,,Profilaktyka chorób nowotworowych”

W dniu 30.10.2014r w naszej szkole odbyło się spotkanie dotyczące ,,Profilaktyki chorób nowotworowych” podczas którego pan Konrad Tarnowski przedstawiciel Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego Populacyjny Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy przedstawił młodzieży dwa wykłady.

Pierwszy dotyczy głównych założeń programu, a drugi ,,Badań cytologicznych jako formy profilaktyki wtórnej raka szyjki macicy”. Spotkanie zostało zorganizowane przy współpracy Powiatowej Stacji Sanitarno-epidemiologicznej w Radzyniu Podlaskim. (M. Rogulska)


TARGI PRACY I EDUKACJI 2014

 W dniu 24 października 2014 r. uczestniczyliśmy w Targach Pracy i Edukacji, które jak co roku odbyły się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim.

Naszą szkołę na Targach reprezentowali: nauczyciele: Pani Dyrektor Beata Żurawska Polkowska, pedagog szkoły Elżbieta Facon, nauczyciel przedmiotów zawodowych Adam Zabłocki; uczniowie klasy II Technikum: Paulina Rogulska, Karolina Golec, Łukasz Polkowski, Mateusz Grochowski. Na targach uczniowie reprezentowali szkołę oraz promowali jej ofertę edukacyjną.

Uczniowie mieli także możliwość zapoznania się z ofertą wyższych uczelni jak i specyfiką firm uczestniczących w targach, co ułatwi im niewątpliwie planowanie dalszego kierunku kształcenia oraz kariery zawodowej. Zapoznali się z aktualnymi ofertami pracy przedstawionymi przez pracodawców, agencje zatrudnienia i jednostki z naszego powiatu. Stoisko naszej szkoły cieszyło się dużym zainteresowaniem zarówno gimnazjalistów, przedstawicieli uczelni wyższych, pracodawców jak i zacnych gości przybyłych na tegoroczne Targi.

Organizatorami tegorocznych targów byli: Lubelska Wojewódzka Komenda OHP w Lublinie, Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Radzyniu Podlaskim, Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim.

Patronat honorowy obieli: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Pan Tadeusz Sławecki, Komendant Główny OHP Pan Marian Najdychor, Marszałek Województwa Lubelskiego Pan Sławomir Sosnowski, Starosta Radzyński Pan Lucjan Kotwica. (E.Facon)

Galeria>>


DNI KUKURYDZY w Woli Mysłowskiej

W dniu 28 września 2014 roku uczniowie naszej szkoły, absolwenci i zaprzyjaźnieni rolnicy uczestniczyli w wyjeździe szkoleniowym na „DNI KUKURYDZY”, które odbyły się w Woli Mysłowskiej w gospodarstwie Pana Grzegorza Kocielnika.

Młodzież obejrzała poletka pokazowe kukurydzy, soi, mieszanek traw i mieszanek poplonowych. Zapoznała się z ofertą reklamową firm nasiennych, producentów pasz i koncentratów oraz wysłuchała kilku wykładów dotyczących uprawy kukurydzy wygłoszonych przez prawdziwych fachowców w tej dziedzinie produkcji.

Uczestnicy wyjazdu byli bardzo zadowoleni, a zdobytą wiedzę wykorzystają we własnych gospodarstwach. (Adam Zabłocki)

Galeria>>


WYJAZD DO KINA NA FILM „MIASTO 44”

W REŻ. JANA KOMASY

Dnia 23 października młodzież klasy III i IV Technikum w ramach wyjazdu szkolnego miała okazję oglądać polski film „Miasto 44” w kinie Cinema City w Lublinie. Wyjazd został zorganizowany przez Barbarę Szykułę. Rolę opiekuna pełnił również Jerzy Woźniak.

Cel i założenia programowe wyjazdu:

-kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez aktywny odbiór sztuki filmowej (edukacja medialna),

-kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych (kino) oraz w środkach transportu,

- integracja uczniów i wzmocnienie więzi koleżeńskiej. (B. Szykuła)

Opinie o filmie naszej młodzieży: „Bardzo dobry film. Szczególnie efekty specjalne.” „Lubię tego reżysera. Oglądałam również „Salę samobójców” w jego reżyserii.” „Popłakałam się na filmie. Ciągle myślałam, że oni byli w naszym wieku.”


VI Regionalny Konkurs Młodzieży Szkół Rolniczych

„W ROLNICTWIE MOŻNA PRACOWAĆ BEZPIECZNIE”

W dniu 21 października br. odbył się w Zespole Szkół Rolniczych w Woli Osowińskiej etap szkolny VI Regionalnego konkursu młodzieży szkół rolniczych nt. „W ROLNICTWIE MOŻNA PRACOWAĆ BEZPIECZNIE”.

Konkurs przeprowadziła komisja w składzie:

1. Przewodniczący – Adam Ochnio kierownik Referatu ds. Prewencji, Rehabilitacji i Orzecznictwa Lekarskiego -Placówka Terenowa w Radzyniu Podlaskim

2. Marek Grochowski – ODR w Radzyniu Podlaskim

3. Andrzej Chojnacki – KRUS w Kocku

4. Beata Orlicz – nauczyciel ZSR w Woli Osowińskiej

W konkursie udział wzięło 30 uczniów technikum agrobiznesu. Rozwiązywali test zawierający 35 pytań obejmujących zagadnienia z zakresu zasad bezpieczeństwa pracy we wszystkich działach rolnictwa ustanowionych przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, przepisów i dobrych praktyk z zakresu bezpieczeństwa pracy w rolnictwie i ochrony środowiska oraz programów nauczania bhp w przedmiotach zawodowych.

Szkołę w finale, który odbędzie się 18 listopada w Zespole SZKÓŁ im. ADAMA NARUSZEWICZA w JANOWIE PODLASKIM reprezentować będą:

I – Łukasz Polkowski kl. II TA (21 pkt.)

II – Zarzycki Mateusz kl. II TA (19 pkt.)

III – Mateusz Grochowski kl. II TA (18 pkt.)

IV – Adrian Zalewski kl. II TA (18 pkt.) (B. Orlicz)

Galeria>>


Konferencja "Innowacje w hodowli bydła mlecznego" w ZSR

Galeria>>


Galeria>>


II REGIONALNA OLIMPIADA WIEDZY O ZDROWIU PSYCHICZNYM

Już po raz drugi uczniowie naszej szkoły przystąpili do Regionalnej Olimpiady Wiedzy o Zdrowiu Psychicznym, której głównym celem jest poszerzenie wiedzy i wzrost świadomości w zakresie zdrowia psychicznego, sprzyjający kształtowaniu nawyków prozdrowotnych, lepszemu rozumieniu natury zaburzeń i zwalczaniu stereotypów w tym zakresie, zgodnie z założeniami Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.

W dniu 10 października 2014 r. o godz. 10.00 odbył się etap szkolny olimpiady w której wzięło udział 50-ciu uczniów naszej szkoły. Do etapu powiatowego zakwalifikowali się następujący uczniowie: Paulina Rogulska kl. II Ti, Łukasz Kijek kl. I Ti, Damian Mazurek kl. III Ta.

Gratulujemy zwycięzcom i życzymy sukcesów w kolejnych etapach olimpiady.

Galeria>>

Koordynator olimpiady - E. Facon


72 ROCZNICA EGZEKUCJI MIESZKAŃCÓW TCHÓRZEWA

W dniu 5 października 2014 r. przy pomniku pomordowanych w czasie II wojny światowej mieszkańców Tchórzewa, odbyła się uroczystość upamiętniająca 72 rocznicę tych wydarzeń, w której wzięli udział przedstawiciele naszej szkoły – uczniowie Maciej Skowron, Karol Kolęda i Paulina Rogulska oraz nauczyciele pani Ewa Stankiewicz, Małgorzata Rogulska i pan Sławomir Dudek.

Uczestniczyliśmy we Mszy Świętej polowej sprawowanej w intencji pomordowanych członków rodzin Guzów i Pszkitów, wysłuchaliśmy przemówień okolicznościowych wygłoszonych przez pana Tadeusza Sławeckiego – Wiceministra Edukacji Narodowej i pana Henryka Mateusiaka – Wójta Gminy Borki.

Patriotyczną część artystyczną wykonały dzieci ze Szkoły Podstawowej w Tchórzenie i zespoły śpiewacze z Woli Osowińskiej i Kolonii Tchórzew. Uroczystości zakończyły się złożeniem kwiatów i zapaleniem zniczy pod pomnikiem pomordowanych. (M. Rogulska)


XX Biegi Uliczne Pamięci Gen. F. Kleeberga

W sobotę 04.10.2014 r. uczniowie Technikum im. W. Witosa w Woli Osowińskiej wzięli udział w XX Biegach Ulicznych Pamięci Gen. F. Kleeberga, które odbyły się na ulicach Kocka. Szkołę reprezentowali: Paulina Boreczek z klasy III TA i Łukasz Polkowski z klasy II TA.

Opiekunem zawodników był nauczyciel wychowania fizycznego Sławomir Dudek. W rywalizacji szkół ponadgimnazjalnych na dystansie 1500 m w kategorii dziewcząt Paulina Boreczek zajęła drugie miejsce, natomiast w kategorii chłopców szkół ponadgimnazjalnych na dystansie 1500 m Łukasz Polkowski zajął miejsce szóste.

Zawodnicy za miejsca I – III otrzymali nagrody rzeczowe, natomiast miejsca I – VI uhonorowano dyplomami oraz pamiątkowymi medalami. Dekoracji dokonał Pan Tomasz Futera Burmistrz Miasta Kock. (S. Dudek) Galeria>>


I miejsce Karoliny Golec – uczennicy klasy II TA

III Dni z Aniołami w Radzyńskiej Krainie Serdeczności

organizowane przez SOSW im. Zofii Sękowskiej w Radzyniu Podlaskim

pod honorowym patronatem:

Tadeusza Sławeckiego – Sekretarza Stanu w MEN

Lucjana Kotwicy – Starosty Radzyńskiego

Program obchodów Dni z Aniołami obejmował trzy dni. Początek miał miejsce 26.09.2014r. i rozpoczął się od występu teatru ,,Hokus Pokus‘’ ze Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Zofii Sękowskiej.

Następnie w sali konferencyjnej w Pałacu Potockich odbyły się wykłady adresowane do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych o następującej tematyce: ,,Jestem inny – nie znaczy gorszy.‘’ – dr Anna Prokopiak UMCS, Fundacja Alpha ,,Człowiek jak Anioł‘’- ks. Daniel Struczyk, Katolickie Radio Podlaskie.

Na koniec pierwszego dnia nastąpiło ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród. W konkursie literackim adresowanym do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych pod tytułem „Wszyscy jesteśmy równi” należało napisać utwór poetycki lub prozatorski.

Uczennica klasy II Technikum Agrobiznesu – Karolina Golec zajęła I miejsce pracą pod tytułem „Adam i …Julia.” GRATULUJEMY!!!

Zdjęcia z wręczenia nagród można obejrzeć na stronie www.iledzisiaj.pl

Poniżej można przeczytać pracę autorki oraz podziwiać dyplom oraz podziękowanie dla nauczyciela języka polskiego – Barbary Szykuły. (B.Szykuła)

Adam i ...Julia


W dniu 3 października 2014 r. Samorząd Uczniowski ZSR zorganizował "Otrzęsiny". Uczniowie pierwszych klas technikum mieli możliwość wykazania swojej sprawności w wielu konkurencjach. Jury w nauczycielskim składzie: Pani Jolanta Bownik, Pani Anna Kopańska, Pani Iwona Szewczyk oraz Pan Jerzy Woźniak, oceniało między innymi: stopień zaangażowania, pomysłowość, współpracę w grupie oraz przede wszystkim poczucie humoru naszych nowych koleżanek i kolegów.

Pani Dyrektor Beata Żurawska - Polkowska po zakończeniu zmagań wręczyła Puchar i kronikę Dominice Lis oraz Tomaszowi Zemła.

Nowych uczniów naszej szkoły witamy z uśmiechem i liczymy na owocną współpracę w nowym roku szkolnym.

Dziękujemy za wsparcie w organizacji otrzęsin Pani Marcie Sposób - Żądełek i Panu Adamowi Zabłockiemu (S.U.)

Galeria>>


Mistrzostwa Powiatu w Indywidualnych Biegach Przełajowych

w Komarówce Podlaskiej

W czwartek 25.09.2014 r. uczniowie Technikum im.W.Witosa w Woli Osowińskiej wzięli udział w Powiatowych Biegach Przełajowych, które odbyły się na stadionie w Komarówce Podlaskiej. Reprezentację szkoły tworzyli: Paulina Boreczek klasa III TA, Łukasz Polkowski, Piotr Gomoła, Patryk Żeleźnik, Andrzej Zalewski z kl. II TA i II TI, Adrian Zarzycki z klasy I TA. Opiekunem zawodników był nauczyciel wychowania fizycznego Sławomir Dudek.

W rywalizacji szkół ponadgimnazjalnych na dystansie 800 m w kategorii dziewcząt Paulina Boreczek zajęła trzecie miejsce, natomiast w kategorii chłopców szkół ponadgimnazjalnych na dystansie 1200 m zwyciężył Łukasz Polkowski zajmując pierwsze miejsce.

Zwycięzcy za miejsca I – III otrzymali dyplomy. Dekoracji dokonała Pani Dyrektor Zespołu Szkół Samorządowych w Komarówce Podlaskiej. (S.Dudek) Galeria>>


"Olimpiada związana z rozwojem obszarów wiejskich"

w Zespole Szkół Rolniczych w Woli Osowińskiej

I Etap „Szkolny” odbył się w dniu 24 września 2014 r. o godzinie 9 00 w dziewięciu szkołach o profilu rolniczym na terenie województwa lubelskiego. Tematyka Olimpiady obejmuje wiedzę z zakresu „Rozwoju Obszarów Wiejskich”.

W eliminacjach wzięło udział 8 uczniów klasy II technikum agrobiznesu: Paweł Jurkowski, Karol Kurowski, Marek Zienkiewicz, Mateusz Zarzycki, Maciej Białucha, Adrian Zalewski, Mateusz Grochowski, Patryk Rybak. Uczniowie rozwiązywali test obejmujący 30 pytań wielokrotnego wyboru.

 Najlepsi w naszej szkole okazali się: 1. Mateusz Zarzycki - kl. II technikum agrobiznesu 2. Adrian Zalewski - kl. II technikum agrobiznesu 3. Karol Kurowski - kl. II technikum agrobiznesu II Etap „Wojewódzki” odbędzie się dnia 20 października 2014 r. o godzinie 10.00 w Lubelskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Końskowoli.

Życzymy naszym finalistom powodzenia i trzymamy kciuki.  (B. Orlicz) Galeria>>


MĄDROŚĆ INDIAN

W dniu 16 września gościliśmy w naszej szkole pana Janusza Kamińskiego badacza kultury Indian Ameryki Północnej, plemion Mohawk, Ojibway i Lakota Spotkanie rozpoczęło się od wspomnień Pana Janusza z dzieciństwa, kiedy to zaczytywał się powieściami Karola Maya Winnetou czy Alfreda Szklarskiego cyklu o Tomku Wilmowskim.

W latach dziewięćdziesiątych pan Janusz wyjechał do Kanady Świat Indian posiada szczególną magię i siłę przyciągania: zainteresowanie nimi staje się często prawdziwą pasją. Indianie to przede wszystkim fascynacja wolnością. Żyli zgodnie z porami roku, w rytm wschodów i zachodów słońca, w rytm czasu indiańskiego, który pozwalał na obserwowanie natury.

Młodzież zainteresował szczególny obrzęd zaręczyn, ślubu i rytuał palenia fajki pokoju. Było to kolejne spotkanie z ciekawymi ludźmi, podczas którego mogliśmy poznać kolejną cywilizację. (E. Stankiewicz)


Rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015

Galeria>>


Dożynki w Ulanie >>

Dożynki w Woli Osowińskiej >>

Dożynki w Kąkolewnicy >>


Zakończenie roku szkolnego 2013/2014

 

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

Nauczyciele i Pracownicy

szkół i placówek oświatowych województwa lubelskiego,

Drodzy Uczniowie

Szanowni Państwo, Mija kolejny rok nauki i pracy, czas wielu sukcesów osiągniętych pomimo licznych wyzwań i zmian, rok wielu cennych inicjatyw i twórczych działań. Niezależnie od wydarzeń, które dla każdego inaczej zapisują ten czas w pamięci, mijający rok szkolny powinien pozostać przede wszystkim źródłem satysfakcji z dobrze wypełnionych obowiązków, wierności edukacyjnym ideałom.

Wszystkim Dyrektorom, Nauczycielom i Wychowawcom dziękuję przede wszystkim za pedagogiczny wysiłek i odpowiedzialność w wychowaniu młodego pokolenia oraz włączanie się w proces zmian systemu edukacji. Za ten szczególnie cenny wysiłek, który podejmujecie Państwo na co dzień, przepełniony sercem i zaangażowaniem, składam najserdeczniejsze podziękowania. Niech czas letniego urlopu da Państwu prawdziwe wytchnienie i radość oraz pozwoli wzmocnić siły do podejmowania kolejnych wyzwań w nowym roku szkolnym.

Drodzy Uczniowie, Wasza przyszłość zależy w dużej mierze od tego, czy dobrze wykorzystacie szanse, które daje szkoła; większość z Was to rozumie i skutecznie realizuje. Dużą satysfakcją napawają mnie Wasze osiągnięcia, dzielę z Wami radość z odniesionych sukcesów, podziwiam otwartość na nowe wyzwania i młodzieńczy entuzjazm, który również nas, dorosłych, mobilizuje do wysiłku.

Serdecznie gratuluję sukcesów, tych mniejszych, wynikających z codziennego wysiłku, jak i tych największych, które osiągnęliście na egzaminach i sprawdzianie. Niektórzy z Was opuszczą w tym roku mury swojej szkoły, pożegnają się z nauczycielami i kolegami, by po wakacjach rozpocząć naukę na kolejnym etapie edukacji, inni powrócą po dwóch miesiącach z nowymi siłami, pomysłami i zapałem do nauki.

Przed Wami dwa miesiące wypoczynku - niech będzie to czas wypełniony aktywnością poznawczą, pełen nowych doznań i przeżyć. Życzę, aby nadchodzące wakacje były ciekawe i inspirujące, ale przede wszystkim – bezpieczne; korzystajcie z licznych atrakcji, zwłaszcza nad wodą, z rozwagą i wyobraźnią.

Niech wakacje roku 2014 będą dla Was wszystkich pod każdym względem udane.

Z serdecznymi pozdrowieniami

Lubelski Kurator Oświaty

Krzysztof Babisz

Galeria>>


Więcej informacji znajdziesz w Archiwum>>


Harmonogram pisemnych i praktycznych egzaminów zawodowych 2014


INFORMACJA

Absolwenci szkół średnich /liceów, techników/

kwalifikacje rolnicze mogą uzyskać w:

Nazwa szkoły: Policealna Szkoła Zaoczna

Zawód: technik turystyki wiejskiej

Adres: Wola Osowińska, ul. Parkowa 7, 21-345 Borki

Okres trwania nauki: 2 lata /cztery semestry/

Informacje uzupełniające:

• szkoła zaoczna, zjazdy średnio dwa razy w miesiącu

piątki od godz. 13:00 i soboty od godz. 8:00

• w trakcie trwania nauki słuchacze przystępują do egzaminów OKE z poszczególnych kwalifikacji


Absolwenci ZSR

Szkolny Klub HDK

 

 

Bierzemy udział w programie:

 

 

Wspieramy:

 

 

 

 
 
Loading