f

 

Główna

O nas

Samorząd

Plany lekcji

Kronika

Kalendarz

Rekrutacja

Matura

Praktyki

Egzamin zaw.

Dokumenty

Podręczniki

Zaoczne

Dobre praktyki

Galeria

Absolwenci

Archiwum

Frekwencja

Osiągnięcia

Nauczyciel

 

 

Wyszukaj:

 

 

 

 


Matura Próbna z OPERONEM

W dniach 22-25 listopada 2016 roku 20 uczniów klasy IV naszego Technikum im. W. Witosa przystąpiło do próbnej matury. ,,Próbna Matura z Operonem” to ogólnopolska akcja skierowana do uczniów klas maturalnych. Nasi uczniowie spośród przedmiotów dodatkowych najczęściej wybierali biologię i geografię. Nie zabrakło również "śmiałków” piszących fizykę.

Próbny egzamin pozwala sprawdzić aktualna wiedzę i umiejętności uczniów oraz dostarcza informacji nad czym jeszcze należy popracować. Jak wynika z wypowiedzi uczniów najwięcej pracy należy poświęcić ,,królowej nauk”-matematyce.

Moi drodzy matura to najważniejszy Wasz cel na najbliższe pół roku. Wystarczy tylko odpowiednia motywacja i jak powiedziała przedstawicielka SGH na konferencji ,,Młody człowiek w świecie finansów”- wszystko w Waszych rękach.

Dziękuję nauczycielom pracującym w ZN za przeprowadzenie egzaminów, nauczycielom egzaminatorom za sprawdzenie prac i wskazanie uczniom kierunków dalszej pracy.

Powodzenia w maju.

Dyrektor szkoły

Galeria>>


Lekcja w ramach realizacji szkolnego programu profilaktyki

- "Jak działa alkohol?"

W dniu 25 listopada 2016 r. w naszej szkole  odbyły się lekcje poruszające zagadnienie uzależnień, w których uczestniczyli uczniowie z klasy I TA, II TA i III TI.

Młodzież obejrzała prezentację pt. "Jak działa alkohol", przygotowaną przez pana Piotra Koniecznego, a pedagog szkolny pani Elżbieta Facon wygłosiła  pogadankę na temat szkodliwości alkoholu.

Dzięki uprzejmości pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Radzyniu Podlaskim - pani Jolancie Kozak i pani Marii Kowalskiej uczniowie mogli wypróbować  "Alkogogle" i "Narkogogle" - specjalne okulary, które służą do demonstracji upośledzenia ludzkich zmysłów, występujących po spożyciu alkoholu i narkotyków. (Piotr Konieczny)

Galeria>>


Finał Konkursu Mistrz SUDOKU 2016

W dniu 24 listopada 2016 r. odbył się Finał Konkursu Mistrz SUDOKU przygotowany przez pana Piotra Koniecznego. Do finału zakwalifikowało się zgodnie z regulaminem trzech uczniów.

W wyniku zaciętych zmagań I miejsce zajął Tomasz Zemła, II miejsce zajął Andrzej Zalewski, a III  miejsce - Karol Kolęda - wszyscy z technikum informatycznego. Pani dyrektor Beata Żurawska - Polkowska wręczyła finalistom nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Gratulujemy. (Piotr Konieczny)

Celem konkursu jest: rozwijanie myślenia dedukcyjnego, mającego na celu dojście do określonego wniosku na podstawie założonego wcześniej zbioru przesłanek a także podniesienie efektywności kształcenia w zakresie przedmiotów wymagających logicznego myślenia.

Galeria>>


Dzień Życzliwości

W dniu 21 listopada 2016r. Samorząd Uczniowski wraz z opiekunem zorganizował „Dzień Życzliwości i Pozdrowień”. Z tej okazji wśród uczniów i nauczycieli został zorganizowany konkurs, w którym wzięły udział 63 osoby. Uczestnicy mieli za zadanie wymyślić imię dla maskotki. Po przeprowadzonym konkursie komisja wyłoniła trzy imiona, które zwyciężyły.

Najładniejsze okazało się imię ”Szczęściarz” laureaci zostali nagrodzeni słodkimi upominkami. Od 7 grudnia 2016r. Maskotka „Szczęściarz” zgodnie z opracowanym regulaminem będzie krążyła wśród uczniów. Posiadacz szczęśliwej maskotki będzie chroniony w danym dniu.

Galeria>>


"Światowy Tydzień Przedsiębiorczości”

"Wygrywa tylko ten,

kto ma jasno określony cel

i nieodparte pragnienie aby go osiągnąć”

Napoleon Hill

W bieżącym roku w dniach 14-20 listopada po raz dziewiąty organizowany jest ,,Światowy Tydzień Przedsiębiorczości”.

Uczniowie naszej szkoły w ramach tych działań uczestniczyli w dniu 15 listopada 2016 roku w konferencji organizowanej przez ZSP im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim,, MŁODY CZŁOWIEK W ŚWIECIE FINANSÓW”. Podczas której zostali zmotywowani wewnętrznie dzięki prelekcji wykładowcy z SGH w Warszawie ,,Żeby się chciało chcieć”, przypomnieli sobie informacje dotyczącą usług bankowych także poznali możliwości dofinansowania życia studenckiego poprzez prezentację ,,Kredyty studenckie” oraz zasady bezpiecznych transakcji w cyberprzestrzeni, o których mówiła Pani Ewa Waszkiewicz z NBP o/Lublin.

Natomiast w piątek 19 listopada w naszej szkole gościliśmy przedstawicieli z Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego z Siedlec. Pani dr inż. Agnieszka Ginter z katedry Ekonomiki Rolnictwa i Agrobiznesu przybliżyła młodzieży aspekty przedsiębiorczości, cechy człowieka przedsiębiorczego oraz kilka teorii osiągania sukcesów ludzi ze świata biznesu. Pani dr Anna Cybulska na prostych przykładach wskazała jak marzenia stają się celami życiowymi i to tylko od nas zależy czy je zrealizujemy. Pani doktor zwróciła uwagę na ważność ustalenia kolejności celów, które chcemy osiągnięć, określenie terminów i sposobów ich realizacji. Naszym maturzystom przekazano kilka wskazówek w drodze do osiągnięcia najbliższych i ważnych dla ich dalszego rozwój edukacyjny celów.

Uczestnicy spotkania mieli możliwość poznania oferty edukacyjnej i zajęć dodatkowych UPH. Spotkanie zostało zrealizowane dzięki podpisanej w dniu 03 października 2016 roku umowie o współpracy naszej szkoły z Uniwersytetem Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach reprezentowanym przez z Rektora dr hab. Panią Tamarą Zacharuk. Pragnę dodać, że uczniowie klasy IV w celu podniesienia jakości pracy szkoły oraz popularyzacji nauki w ramach zajęć z biologii wezmą udział w warsztatach przeprowadzonych przez nauczycieli akademickich i na terenie Uczelni ,,Związki barwników w roślinach i żywieniu człowieka”.

W kolejnym etapie realizacji działań Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości z uczniami klas III spotkały się również Panie z Młodzieżowego Centrum Kariery nasza absolwentka Pani Agnieszka Wiącek oraz Pani Renata Stefaniak-doradca zawodowy, które przeprowadziły badanie kompetencji zawodowych. Oba spotkania informacyjno-doradcze cieszyły się dużym zainteresowaniem. Organizatorem spotkań i wyjazdu był nauczyciel podstaw przedsiębiorczości Beata Żurawska-Polkowska.

Serdeczne podziękowania kieruję w stronę naszych Prelegentów z UPH oraz z MCK za podjęcie działań przedsiębiorczych, Uczniów za aktywny udział w tym przedsięwzięciu, Nauczycieli za sprawowanie opieki. Bardzo dziękuję Pani Dyrektor Grażynie Dzida za zaproszenie na konferencję.

Beata Żurawska-Polkowska

Galeria>>


Finał VIII Regionalnego Konkursu Młodzieży Szkół Rolniczych

nt. „W rolnictwie można pracować bezpiecznie”

W dniu 17 listopada 2016 r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augusta Zamoyskiego w Jabłoniu odbył się Finał VIII-ego Regionalnego Konkursu organizowany przez: P/T KRUS w Radzyniu Podlaskim i w Kocku, PIP w Białej Podlaskiej, LIR w Białej Podlaskiej, LODR w Końskowoli, KO Delegatura w Białej Podlaskiej. W I-szym etapie 24 uczniów ze szkół rolniczych w Janowie Podlaskim, Jabłoniu, Leśnej Podlaskiej, Łukowie i Woli Osowińskiej rozwiązywali test składający się z 45 pytań obejmujących zagadnienia z zakresu zasad bezpieczeństwa pracy we wszystkich działach rolnictwa, przepisów i dobrych praktyk z zakresu bezpieczeństwa pracy w rolnictwie i ochrony środowiska oraz programów nauczania bhp w przedmiotach zawodowych. Do 10 finalistów II etapu VIII finału zakwalifikowało się 2 uczniów reprezentujących Zespół Szkół Rolniczych w Woli Osowińskiej.

Nasi reprezentanci w finale ustnym uzyskali następujące noty: III miejsce – Mateusz Zarzycki – kl. IV technikum agrobiznesu, VIII miejsce – Paweł Jurkowski – kl. IV technikum agrobiznesu.

Uczniowie wygrali cenne nagrody rzeczowe ufundowane przez organizatorów, które z pewnością wykorzystają w gospodarstwach rodziców. Nad przebiegiem konkursu czuwała Regionalna Komisja Konkursowa w składzie: 1. Pan Adam Ochnio – P/T KRUS w Radzyniu Podlaskim – przewodniczący 2. Pan Andrzej Chojnacki – P/T KRUS w Kocku – członek 3. Pani Magdalena Grodzicka – PIP Oddz. W Białej Podlaskiej – członek 4. Pani Agnieszka Borowska – LIR Oddz. w Białej Podlaskiej – członek 5. Pan Marek Lewandowski – LODR w Końskowoli – członek 6. Pan Marek Żelisko – KO Delegatura w Białej Podlaskiej - członek.

Nasi uczniowie mają ogromną wiedzę z zakresu stosowania przepisów BHP w rolnictwie, którą stosują podczas prac wykonywanych w gospodarstwach rodziców, jednocześnie edukują ich w tym zakresie.

Opiekę nad młodzieżą oraz przygotowanie uczniów do konkursu koordynowała nauczycielka przedmiotów zawodowych Pani Beata Orlicz.

Galeria>>


98 ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

Tegoroczne obchody Święta Niepodległości, młodzież naszej szkoły rozpoczęła 10.11.2016 roku od udziału w sesji naukowej i Internetowym Konkursie Niepodległościowym. Sesja naukowa dotyczyła wydarzeń lat 1918-1939. Bardzo interesujące wykłady wygłosili: profesor KUL Tomasz Panfil „ Jak niemożliwe stało się możliwe” oraz prof. Mieczysław Ryba i dr Ilona Skibińska-Fabrowska zagadnień w obszarze walki o niepodległość i tworzenia Banku Polskiego.

Następnie 27 mieszkańców naszego województwa z rąk wicewojewody Roberta Gmitrczuka otrzymało akt nadania obywatelstwa polskiego.

 Po tej doniosłej uroczystości przystąpiliśmy do quizu historycznego. Naszą szkołę reprezentował zespół: Karolina Golec, Łukasz Polkowski, Adrian Zalewski. Podczas udzielania odpowiedzi liczyła się bardzo szczegółowa wiedza historyczna i refleks (szybkość udzielania odpowiedzi). Gratulujemy naszym koleżankom i kolegom z I LO w Radzyniu Podlaskim za zajęcie II miejsca w konkursie. Natomiast Powiatowe Obchody Święta Niepodległości rozpoczęliśmy od udziału w Mszy Świętej koncelebrowanej w Sanktuarium Matki Boskiej Nieustającej Pomocy.

Uroczystość zgromadziła przedstawicieli samorządów, zakładów pracy, instytucji, organizacji społecznych i szkół. Naszą placówkę reprezentował: Poczet Sztandarowy w składzie: Karol Kurowski, Mateusz Grochowski, Łukasz Polkowski, Dominik Kortoniuk, Przemysław Rzepka, Paweł Jurkowski. Po uroczystej Mszy Świętej w intencji Ojczyzny, uczestnicy w pochodzie udali się pod Pomnik Zwycięstwa, gdzie złożono wieńce i wiązanki kwiatów.

Wszystkim uczestnikom uroczystości składam serdeczne podziękowanie. (Ewa Stankiewicz)

Galeria>>


WYJAZD DO KINA NA FILM „WOŁYŃ”

W REŻ. W. SMARZOWSKIEGO

Dnia 9 listopada młodzież z Technikum w ramach wyjazdu szkolnego miała okazję oglądać polski film „Wołyń” w reżyserii Wojciecha Smarzowskiego w kinie Cinema City w Lublinie. Przy okazji wyjazdu p. Ewa Stankiewicz, nauczycielka historii, przypomniała młodzieży wydarzenia związane z Rzezią Wołyńską w 1943 roku. Uczestnicy wyjazdu to uczniowie klasy III: Deleżuch Tomasz, Dudziński Rafał, Górski Dawid, Gwiazda Monika, Jurkowski Piotr, Kozak Aleksandra, Krasuski Patryk, Kurowski Marek, Piszcz Marcin, Wylotek Marta, Zienkiewicz Dominik, Suska Katarzyna, Pawlina Robert, Sałata Jakub, Szepietowski Łukasz, Zemła Tomasz, Zalewski Arkadiusz, Olejnik Daniel, Lis Dominika, Suska Katarzyna oraz klasy II: Żondełek Sandra, Wierzchowski Mateusz.

Wyjazd został zorganizowany przez p. Barbarę Szykułę. Rolę opiekuna pełnił p.Adam Zabłocki. Dziękuję młodzieży za wspólnie spędzony czas, wykazanie się wrażliwością oraz zrozumieniem tematu filmu.

Rolę opiekuna pełnił p.Adam Zabłocki. Dziękuję młodzieży za wspólnie spędzony czas, wykazanie się wrażliwością oraz zrozumieniem tematu filmu. Cel i założenia programowe wyjazdu: - kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez aktywny odbiór sztuki filmowej (edukacja medialna), - kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych (kino) oraz w środkach transportu, - integracja uczniów i wzmocnienie więzi koleżeńskiej.


Targi pracy i edukacji - Radzyń Podlaski

W dniu 24 października w godzinach 10.00-13.00 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim odbyły się Targi pracy i edukacji. Wzorem lat ubiegłych prezentowaliśmy ofertę edukacyjną naszej szkoły.

Głównymi organizatorami targów byli: Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Białej Podlaskiej, Młodzieżowe Centrum Kariery w Radzyniu Podlaskim, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim oraz Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim.

W programie targów było m.in. prezentacja pracodawców i ofert pracy, oferta uczelni wyższych, szkół ponadgimnazjalnych, jednostek szkoleniowych, agencji zatrudnienia, warsztaty i zajęcia dla wszystkich zainteresowanych.

Na wydarzenie przybyli: Tadeusz Sławecki, który reprezentował marszałka Sławomira Sosnowskiego, starosta powiatu radzyńskiego Lucjan Kotwica, wicestarosta Jan Gil, przedstawiciel Wojewódzkiego Urzędu Pracy, reprezentowanego przez kierownika filii w Białej Podlaskiej Anna Szymala, ksiądz prałat Roman Wiszniewski, ksiądz kanonik Andrzej Kieliszek, przewodniczący Rady Powiatu Marek Wołosowicz, burmistrz Jerzy Rębek oraz wójtowie z powiatu radzyńskiego.

Naszą szkołę na Targach reprezentowali opiekunowie: Adam Zabłocki, Elżbieta Facon oraz uczennice z klasy II Ta: Magdalena Skowron i Karolina Ochnio.


VIII ADAMOWSKA DZIESIĄTKA – BIEGI MŁODZIEŻOWE

W niedzielę 23 października 2016 r. uczniowie Technikum im. W.Witosa wzięli udział w VIII Biegach Ulicznych, które przeprowadzono na ulicach Adamowa. Szkołę reprezentowali: Łukasz Polkowski z klasy IV TA, Patryk Duda z klasy IV TI, Adam Kulik i Dawid Guz z klasy II TA. Opiekunem zawodników był nauczyciel wychowania fizycznego Sławomir Dudek.

W rywalizacji szkół ponadgimnazjalnych na dystansie 1100 m w kategorii chłopców Łukasz Polkowski zajął I miejsce, III miejsce Patryk Duda, IV miejsce Adam Kulik, V miejsce Dawid Guz.

Za miejsca I – III zawodnicy otrzymali medale i nagrody rzeczowe, natomiast Łukasz Polkowski za zajęcie I miejsca otrzymał puchar. Wszyscy zawodnicy po ukończonym biegu otrzymali pamiątkowe medale. Dekoracji dokonał Wójt Gminy Adamów Pan Sławomir Skwarek.

Galeria>>


Spotkanie w Synagodze

W niedzielę 23 października 2016 roku uczennice naszej szkoły wraz z paniami Beatą Orlicz i Beatą Żurawską - Polkowską wzięły udział w spotkaniu z przedstawicielami klas mundurowych z Izraela i województwa lubelskiego. Spotkanie zostało zorganizowane w Synagodze w Jeszywas Chachmej w Lublinie przez Marszałka Województwa Pana Sławomira Sosnowskiego. Stronę Izraelską reprezentowała Orit Keren.

Podczas spotkania rozmawialiśmy o specyfice edukacji zawodowej oraz wdrażaniu innowacji w szkołach w Polsce i Izraelu.

 Uczniowie i nauczyciele dyskutowali o możliwości współpracy i wymienili się dotychczasowymi doświadczeniami. O obowiązującym systemie edukacji w szkolnictwie zawodowym oraz o aktywności naszej społeczności szkolnej mówiła dyrektor szkoły Beata Żurawska-Polkowska.

Prezentacja naszej szkoły bardzo zainteresowała uczestników spotkania. Czego wynikiem była niecodzienna możliwość zrobienia sobie zdjęć z uczestnikami oraz udzielenia wywiadów dla telewizji przez naszą delegację tj. dyrektor szkoły oraz przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego – uczennicę klasy IV Paulinę Rogulską, Karolinę Golec-uczennicę klasy IV, Samantę Bieniek - uczennicę klasy I.

/Beata Żurawska-Polkowska/

Galeria>>


VIII REGIONALNY KONKURS MŁODZIEŻY SZKÓŁ ROLNICZYCH „W ROLNICTWIE MOŻNA PRACOWAĆ BEZPIECZNIE”

W dniu 20 października br. odbył się w naszej szkole etap szkolny VIII Regionalnego konkursu młodzieży szkół rolniczych nt. „W ROLNICTWIE MOŻNA PRACOWAĆ BEZPIECZNIE”. Konkurs przeprowadziła komisja w składzie: 1. Przewodniczący – Adam Ochnio kierownik Referatu ds. Prewencji, Rehabilitacji i Orzecznictwa Lekarskiego - Placówka Terenowa w Radzyniu Podlaskim. 2. Andrzej Chojnacki – KRUS w Kocku 3. Beata Orlicz – nauczyciel ZSR w Woli Osowińskiej.

W konkursie udział wzięło 45 uczniów technikum agrobiznesu. Rozwiązywali test zawierający 35 pytań obejmujących zagadnienia z zakresu zasad bezpieczeństwa pracy we wszystkich działach rolnictwa ustanowionych przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, przepisów i dobrych praktyk z zakresu bezpieczeństwa pracy w rolnictwie i ochrony środowiska oraz programów nauczania bhp w przedmiotach zawodowych.

Szkołę w finale, który odbędzie się 17 listopada w ZSCKR w Jabłoniu reprezentować będą: I miejsce Łukasz Polkowski – kl. IV TA (33 pkt.), II miejsce – Mateusz Zarzycki kl. IV TA (31 pkt., III miejsce – Adrian Zalewski kl. IV TA (27pkt.), IV miejsce – Paweł Jurkowski kl. IV TA (26 pkt.), V miejsce - Karol Kurowski kl. IV TA (21 pkt.), VI miejsce – Łukasz Rzepka kl.II TA. Trzymamy kciuki i życzymy podium w konkursie finałowym.


Mistrzostwa Województwa Lubelskiego w Indywidualnych Biegach Przełajowych

We wtorek 11 października 2016 roku w Adamowie reprezentant naszej szkoły rywalizował podczas Mistrzostw Wojewódzka lubelskiego w Indywidualnych Biegach Przełajowych. W zawodach łącznie udział wzięło 1052 zawodników. Na dystansie 3000 m chłopców naszą szkołę reprezentował Łukasz Polkowski-uczeń klasy IV, który zajął 13 miejsce. Gratulujemy Łukaszowi dobrego wyniku i życzymy powodzenia w następnych zawodach.

/B. Żurawska-Polkowska/


IV Regionalna Olimpiada Wiedzy o Zdrowiu Psychicznym 2016

Wzorem lat ubiegłych uczniowie naszej szkoły wzięli udział w IV Regionalnej Olimpiadzie Wiedzy o Zdrowiu Psychicznym. Spośród ponad dwudziestu osób biorących udział w etapie szkolnym wyłoniła się trójka laureatów, którzy w dniu 10 października w Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego reprezentowali naszą szkołę na etapie powiatowym w I Liceum Ogólnokształcącym w Radzyniu Podlaskim a byli to: Weronika Paniak z klasy I, Łukasz Polkowski i Mateusz Brzozowski z klasy IV.

Głównym celem olimpiady jest poszerzenie wiedzy i wzrost świadomości w zakresie zdrowia psychicznego, sprzyjający kształtowaniu nawyków prozdrowotnych, lepszemu rozumieniu zaburzeń i zwalczaniu stereotypów w tym zakresie, zgodnie z założeniami Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.

Młodzieży biorącej udział w olimpiadzie serdecznie dziękuję za poświęcony czas i zaangażowanie w zgłębianiu wiedzy z dziedziny psychologii. Szkolny koordynator olimpiady - E. Facon.


74 ROCZNICA EGZEKUCJI MIESZKAŃCÓW TCHÓRZEWA

Tradycyjnie od kilku już lat przedstawiciele naszej szkoły uczestniczą w uroczystościach upamiętniających pomordowanie dwóch rodzin z Tchórzewa - Guzów i Pszkitów. Uroczystość odbyła się przy pomniku-kapliczce wybudowanej ,,ku pamięci mieszkańców Tchórzewa zamordowanych w dniu 06.10.1942 roku przez Niemców”.

W niedzielę 09.10.2016 roku o godzinie 14:00 odprawiona została msza święta w intencji pomordowanych, złożono kwiaty i zapalono znicze.

Naszą społeczność reprezentowały panie Iwona Szewczyk, Monika Karwowska oraz dyrektor szkoły i przybyli uczniowie z klasy IV w osobach P. Gomoła, M. Mateusiak, P. Żeleźnik, A. Zalewski. Delegacja z naszej szkoły złożyła kwiaty i zapaliła znicze.

Wysłuchaliśmy również przemówień okolicznościowych oraz programu poetycko-muzycznego przygotowanego przez uczniów i nauczycieli szkoły podstawowej w Tchórzewie. Poprzez udział w tych uroczystościach poznaliśmy cząstkę historii gminy Borki. Zachęcam wszystkich do odwiedzenia tego miejsca pamięci. B. Żurawska-Polkowska


Święto Technikum

im. W. Witosa w Woli Osowińskiej

W dniu 14 października 2016 roku tradycyjnie już od 6 lat Technikum im. W. Witosa w Woli Osowińskiej obchodziło swoje Święto. Przypomnijmy, równo 6 lat temu podczas Złotego Jubileuszu Szkoły Starosta Powiatu Pan Lucjan Kotwica wręczył Akt Nadania Technikum imienia Wincentego Witosa, a Rada Rodziców przekazała sztandar, który towarzyszy nam we wszystkich uroczystościach patriotycznych lokalnych i powiatowych, a w roku ubiegłym odznaczony został medalem W. Witosa.

W tegorocznych uroczystościach udział wzięli: Starosta Powiatu Pan Lucjan Kotwica, Wicestarosta Pan Jan Gil, Marszałka województwa lubelskiego reprezentował Pan Tadeusz Sławecki, a Wójta Gminy Borki Doradca Pan Wiesław Korulczyk, prezes Towarzystwa Regionalnego w Woli Osowińskiej Pani Krystyna Kożuch, dyrektorzy szkół, nauczyciele, młodzież, rodzice.

W tak uroczystym dla społeczności szkolnej dniu uczniowie klas pierwszych złożyli przysięgę, wyróżniający się uczniowie z klasy drugiej mundurowej otrzymali kolejny stopień awansu.

Największym zainteresowaniem i wielokrotnie wypowiedzianymi słowami uznania cieszyła się część artystyczna nagrana przez naszych uczniów. Pomysłodawcą i scenarzystą montażu słowno-muzycznego ,,Wincenty Witos - On naprawdę lubił pracę na roli”, był nauczyciel przedmiotów informatycznych Pan Piotr Konieczny, z którym współpracowała Pani Beata Orlicz -nauczyciel przedmiotów ekonomicznych. W postać Wincentego Witosa wcielił się Rafał Dudziński z kl. III, zaś kwestię Marszałka Piłsudzkiego odtwarzał Łukasz Polkowski z kl. IV.

W nagraniu udział wzięli również Tomasz Zemła z klasy III, Gabriela Kozioł, Karolina Golec, Klaudia Świderska z klasy IV, Dawid Guz z klasy II.

Podczas uroczystości nie zabrakło serdecznych słów i gratulacji skierowanych od naszych gości do nauczycieli i uczniów oraz życzeń i nagród dla Grona Pedagogicznego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Nagrodę Starosty otrzymał Pan Adam Zabłocki, dyrektor swoje nagrody przekazała Paniom Beacie Orlicz i Iwonie Szewczyk. Rozstrzygnięto również konkurs fotograficzny "Człowiek na wsi”. Laureatami zostali: Klaudia Miszczuk Gimnazjum nr 1 im. Orląt Lwowskich w Radzyniu Podlaskim, Natalia Górna Gimnazjum im. Jana Pawła II w Borkach, Mateusz Ryszkowski Zespół Szkół w Białce, wyróżnienia otrzymali: Bartosz Rogoziński z Zespołu szkół im. Jana Pawła II w Ulanie Majoracie oraz Kornelia Miazio z Gimnazjum nr 2 w Radzyniu Podlaskim.

Naszą uroczystość uświetnił Zespół Czerwone Korale z Zabiela. Msza koncelebrowana w intencji społeczności szkolnej odprawiona została 16.X.2016 roku o godz.12.00.

Wszystkim Nauczycielom, Uczniom i Rodzicom, którzy włączyli się w organizację uroczystości, w okresie tak licznych obowiązków, serdecznie dziękuję i gratuluję osiągniętego sukcesu.

Beata Żurawska-Polkowska

 

Galeria>>


1050 Rocznica Chrztu Polski

W niedzielę 9 października 2016 r. w Sanktuarium Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Radzyniu Podlaskim odbyły się uroczystości wieńczące powiatowe obchody 1050-lecia chrztu Polski. Podczas eucharystii, odprawionej w intencji Ojczyzny, dokonano aktu zawierzenia oraz odnowiono przyrzeczenia chrzcielne, a głównemu koncelebransowi księdzu arcybiskupowi Andrzejowi Dziędze nadano tytuł honorowego obywatela Radzynia Podlaskiego.

W tej doniosłej uroczystości udział również wzięli, obok licznie zgromadzony mieszkańców powiatu radzyńskiego, przedstawicieli szkół, instytucji i zakładów pracy, uczniowie naszego Technikum im. W. Witosa pod opieką dyrektora zespołu wraz z pocztem sztandarowym w osobach: Karolina Golec, Klaudia Świderska, Dominik Kortoniuk, Karol Kurowski, Patryk Kania, Łukasz Polkowski, Rafał Dudziński.

 W ramach radzyńskich obchodów tego wielkiego jubileuszu odbyło się szereg wydarzeń. Obchody rozpoczęły się w dniu 2 października br. inscenizacją chrztu Mieszka I. Odbyła się również uroczysta sesja Rady Powiatu Radzyńskiego, Rady Miasta Radzyń Podlaski i Rady Gminy Radzyń Podlaski, podczas której samorządy te przyjęły przez aklamację stosowne stanowisko dotyczące tego doniosłego jubileuszu.

Bardzo dziękuję Uczniom za wzorową postawę podczas uroczystości. /B. Żurawska-Polkowska/


27.09.2016 r. - Staż - Wytwórnia oliwy

Galeria>>


26.09.2016 r. - Staż - Informatyk

Galeria>>


24.09.2016 r. - Staż - Meteory

Galeria>>


23.09.2016 r. - Staż

Galeria>>


22.09.2016 r. - Staż

Galeria>>


21.09.2016 r. - Staż

Galeria>>


20.09.2016 r.- Staż

Galeria>>


19.09.2016 r. - Staż

Galeria>>


17.09.2016 r. - Wyjazd na Skiathos

Już o godzinie 7.30 statkiem Elisabeth Cruises udaliśmy się w rejs, który w pełni ukazał grecką gościnność. Kapitan Kostas oraz jego pomocnicy przez 12 godzin zabawiali gości, którzy podziwiali piękno greckich wysp i obyczaje lokalnych mieszkańców. Obiad zjedliśmy w restauracji El Greco, która oferowała miedzy innymi lokalne przysmaki: musakę i kalmary.

 

Galeria>>


16.09.2016 r. - Pierwszy dzień w Leptokarii

Pierwszego dnia zapoznaliśmy się z obiektem w którym spędzimy 14 dni stażu. Poznaliśmy obsługę i panujące zwyczaje.

Zwiedziliśmy także niewielkie miasteczko w którym znajduje się hotel. Młodzież doskonaliła język angielski oraz grecki robiąc zakupy i  zwiedzając okolicę. Nie zabrakło także wizyty na pobliskiej plaży. Jutro zajęcia w terenie.

Galeria>>


14-15.09.2016 r. - Podróż do Grecji

Trzydzieści godzin w podróży to niewielki wysiłek biorąc pod uwagę cel. Nasza trasa wiodła przez: Słowację, Węgry, Serbię oraz Macedonię aż do greckiej Leptokarii.

Nowym autokarem dotarliśmy na miejsce około godziny szesnastej. Powitano nas serdecznie w Hotelu Great Aleksander. Pilotka -  pani Ania - przeprowadziła nas skutecznie przez wszystkie kontrole graniczne. Dziękujemy!!!

Galeria>>


Euro-rolnik inwestycją w nowoczesną wieś. 6 likes · 6 talking about this. Euro-rolnik inwestycją w nowoczesną wieś


Informacje dla uczniów wyjeżdżających

na staż do GRECJI 14-29.09.2016 r.

1. Co zabrać do Grecji? Sprawdź i przygotuj!
2. Informacja dla rodziców - cele programowe wyjazdu
3. Regulamin dotyczący wyjazdu - zapoznaj się!
4. Zgoda rodzica/opiekuna na wyjazd - wydrukuj/wypełnij
5.

Zobacz zakwaterowanie w hotelu Great Alexander Hotel

http://www.booking.com/hotel/gr/great-alexander.pl.html

   

Harmonogram Egzaminów Zawodowych - październik 2016


Dzień Kukurydzy - Osiny 2016

W dniu 9 września 2016 roku grupa młodzieży z klasy II i III technikum agrobiznesu wraz z opiekunami uczestniczyła w wycieczce zawodowej do gospodarstwa doświadczalnego – Osiny koło Puław na obchody „Święta kukurydzy”.

Zebranych powitała Pani prof. dr hab. Teresa Doroszewska v-ce dyrektor IUNG PIB w Puławach, która wspólnie z prof. dr hab. Tadeuszem Michalskim – prezesem Polskiego Związku Producentów Kukurydzy przewodniczyła referatowej części spotkania. Uczniowie wysłuchali trzech referatów na temat:

• Emisja gazów cieplarnianych z rolnictwa - Prof. dr. hab. Jan Kuś - IUNG-PIB Puławy,

• Geneza oraz założenia projektu LCAgri - dr Robert Borek - IUNG-PIB Puławy,

• Azomias – innowacyjna technologia uprawy kukurydzy –dr Piotr Ochal - IUNG-PIB Puławy.

Na polu doświadczalnym zaś 19 firm hodowlanych i nasiennych prezentowało około 100 odmian kukurydzy o różnych kierunkach użytkowania i wczesności dojrzewania. Ponadto swoje produkty przedstawiło 10 firm produkujących nawozy, środki ochrony roślin, maszyny, narzędzia do uprawy, siewu i pielęgnacji kukurydzy. Swoje stoisko zorganizował także IUNG-PIB Puławy.

W spotkaniu uczestniczył pan prof. dr hab. Witold Stępniewski dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska z Politechniki Lubelskiej, pan Stanisław Jagiełlo – starosta pow. Ryckiego, pan Eugeniusz Piątek – dyrektor biura PZPK, doradcy ODR, pracownicy Izb Rolniczych, a przede wszystkim rolnicy i uczniowie szkół: ZSR-T Zwoleń, ZSA Klementowice, CKR Siennica Różana oraz liczna grupa naszych uczniów - ZSR Wola Osowińska w sumie ponad 200 osób.

Uczestnicy wyjazdu zapoznali się z najnowszymi odmianami kukurydzy, zobaczyli zbiór kukurydzy, pracę mulczera, zakiszanie ziarna w rękawach oraz obserwowali siew pasowy. Serdecznie dziękujemy organizatorom za pamięć i zaproszenie naszej szkoły na obchody Dnia Kukurydzy. (E. Facon)

Galeria>>


Staż zawodowy dla uczniów klas o profilu rolniczym

Uczennica Zespołu Szkół Rolniczych w Woli Osowińskiej bierze udział w rolniczym stażu zawodowym w Holandii. Beneficjentem projektu pn. „Agriculture Facilities – Education Opportunities” (2015-1-PL01-KA102-01580) jest Związek Młodzieży Wiejskiej. Przedsięwzięcie realizowane jest w partnerstwie z Uitzendgroep Sun-Power B.V. oraz placówkami edukacyjnymi kształcącymi w kierunku rolniczym, w tym z Zespołem Szkół Rolniczych w Woli Osowińskiej.

Głównym celem działania jest zwiększenie kompetencji zawodowych młodych uczniów i absolwentów szkół o profilu rolniczym poprzez zdobycie doświadczenia na 3 miesięcznym stażu na plantacjach rolnych w Holandii. Uczestnicy poznają specyfikę miejsca pracy oraz metody i techniki wykorzystywane w nowoczesnym rolnictwie podczas prac pielęgnacyjnych przy roślinach. Projekt opracowany przez Związek Młodzieży Wiejskiej finansowany jest ze środków Programu Erasmus+.

Życzymy powodzenia!


3 września 2016 r.

NARODOWE CZYTANIE „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza

Akcja Narodowe Czytanie organizowana jest przez Prezydenta RP od 2012 roku. Została zainicjowana wspólną lekturą „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza. W 2013 roku w całej Polsce odbyło się czytanie dzieł Aleksandra Fredry, a w rok później „Trylogii” Henryka Sienkiewicza. W ubiegłym roku, 5 września, Andrzej Duda i Agata Kornhauser-Duda rozpoczęli Narodowe Czytanie „Lalki” Bolesława Prusa w warszawskim Ogrodzie Saskim.

Tegoroczna lektura została wybrana podczas internetowego głosowania spośród pięciu propozycji. Dzieło Sienkiewicza konkurowało z „Chłopami” Władysława St. Reymonta, „Weselem” Stanisława Wyspiańskiego, „Popiołami” Stefana Żeromskiego oraz powieścią Marii Dąbrowskiej „Noce i dnie”.

„Quo vadis” – powieść historyczna Henryka Sienkiewicza - została opublikowana w latach 1895-1896 w odcinkach w warszawskiej „Gazecie Polskiej” oraz w krakowskim dzienniku „Czas” i „Dzienniku Poznańskim”. Następnie wydano ją w formie druku zwartego. Pierwsze wydanie „Quo vadis” ukazało się w Krakowie w 1896 r. Powieść odniosła światowy sukces i została przetłumaczona na ponad pięćdziesiąt języków.

Henryk Sienkiewicz (1846-1916) – powieściopisarz i publicysta, laureat Nagrody Nobla (1905) w dziedzinie literatury za całokształt twórczości, jeden z najpopularniejszych polskich pisarzy.

Nasza szkoła przyłączyła się do uroczystości organizowanej przez Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej. W programie przewidziano wiele interesujących pozycji, m.in. czytanie fragmentów w interpretacji Wojciecha Malajkata, inscenizacja walk gladiatorów w wykonaniu Bractwa Rzymskiego „Hellas et Roma”, żywe sceny z „Quo vadis”, wystawa planszowa, prezentacja filmu czy też możliwość lotu balonem i motolotnią.

Dziękuję młodzieży, która uczestniczyła w wyjeździe oraz Pani Dyrektor za pokrycie kosztów przejazdu. Klasa IV Technikum – Rogulska Paulina, Polkowski Łukasz, Zarzycki Adrian Klasa III Technikum – Dudziński Rafał, Kurowski Marek, Mitura Dominik, Kulenty Dominik, Kulenty Dawid Klasa II Technikum – Ochnio Karolina, Sokół Dominika, Kulik Kamil.

Wszyscy uczestnicy otrzymują ocenę celującą z języka polskiego. (B. Szykuła)


Rozpoczęcie nowego roku szkolnego

2016/17

Galeria>>


UWAGA - PRAKTYKI ZAWODOWE W GRECJI

WYJAZD JUŻ 14 WRZEŚNIA 2016 r.

Wszyscy uczniowie i absolwenci, którzy zadeklarowali wyjazd do Grecji na praktyki zawodowe proszeni są o jak najszybsze potwierdzenie swojej deklaracji (osobiście lub telefonicznie) w celu przygotowania dokumentacji wyjazdowej.

Obowiązkowo wszyscy wyjeżdżający biorą udział w spotkaniu przedwyjazdowym 1 września 2016 r. tuż po uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego (około godz. 11.00).

Osoby niepełnoletnie zapraszam z rodzicem lub opiekunem prawnym. Przypominam również, że wszyscy wyjeżdżający muszą posiadać aktualny dowód osobisty.

Opiekunowie wyjazdu – pan Piotr Konieczny, pan Adam Zabłocki.

Proszę o potraktowanie sprawy jako pilnej.

Dyrektor i opiekunowie


ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W DOŻYNKACH

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszam społeczność szkolną na dożynki:

1. Gminne 28 sierpnia 2016 r. w Krasewie – koordynator pan Adam Zabłocki.

2. Wojewódzkie 28 sierpnia 2016 r. w Radawcu we współpracy z organem prowadzącym – wyjazd spod szkoły 6:45. Szczegółowych informacji udziela pani Małgorzata Rogulska.

3. Gminno - Powiatowe 11 września 2016 r. w Głównym.

Bardzo dziękuję, następującym nauczycielom pani Małgorzacie Rogulskiej, pani Beacie Orlicz oraz panu Adamowi Zabłockiemu, za przygotowanie stoiska naszej szkoły na dożynkach Gminno-Parafialnych Gminy Ulan, które odbyły się 21 sierpnia 2016 r.

Serdecznie zapraszam Dyrektor szkoły


Wykaz podręczników do technikum w roku 2016/17


UZYSKANIE KWALIFIKACJI ROLNICZYCH

W CIĄGU JEDNEGO ROKU!!!!!!

Zespół Szkół Rolniczych w Woli Osowińskiej prowadzi nabór na bezpłatny kwalifikacyjny kurs zawodowy w kwalifikacji R.03 Prowadzenie produkcji rolniczej. Kurs rozpocznie się od września 2016 r. i będzie trwał przez rok szkolny 2016/2017 w systemie zaocznym.

Uczestnikami kursu mogą być wszystkie pełnoletnie osoby bez względu na posiadane wykształcenie. Szczegółowe informacje dostępne w sekretariacie szkoły

pod nr tel. 81 85-74-189

ZAPRASZAMY!!!!


Więcej informacji znajdziesz w Archiwum>>


Absolwenci ZSR

Szkolny Klub HDK

 

 

Bierzemy udział w programie:

 

 

Wspieramy:

 

 

 

 
 
Loading