Główna

O nas

Samorząd

Plany lekcji

Kronika

Kalendarz

Rekrutacja

Matura

Praktyki

Egzamin zaw.

Dokumenty

Podręczniki

Zaoczne

Dobre praktyki

Galeria

Absolwenci

Archiwum

Frekwencja

Osiągnięcia

Nauczyciel

PSZ Informatyk

Pomoc

Spotk. z rodzicami

 

Wyszukaj:

 

 

 

 

 

Harmonogram Egzaminów Zawodowych

styczeń-luty 2018


Finał Mistrza SUDOKU w ZSR

W dniu 8 grudnia 2017 r. odbył się Finał Szkolnego Konkursu  Mistrza SUDOKU w naszej szkole.

Najlepszym w finale okazał się Tomek Zemła z IV TI. Wszyscy finaliści otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Gratulujemy.

Konkurs zorganizował P. Konieczny.

Galeria>>


Mikołajki 2017

W tym roku do uczniów pierwszej klasy Technikum Agrobiznesu przybył prawdziwy Mikołaj.

Przyniósł prezenty, ale każdy obdarowany musiał w zamian powiedzieć wierszyk.

Niektórzy woleli wykazać się swoją sprawnością fizyczną i zaprezentowali zamiast wierszyka pompki.

Dziękujemy i zapraszamy Mikołaja za rok.

Galeria>>


Dzień Otwarty dla Rodziców

Zapraszam wszystkich Rodziców w ramach Dnia Otwartego na spotkanie z wychowawcami i nauczycielami naszej szkoły w dniu 04 grudnia 2017 roku w godzinach 14.30-15.30

W ramach dnia otwartego można:

- porozmawiać z dyrektorem, wychowawcą, nauczycielem przedmiotu,

-poznać szczegółowo sytuację dydaktyczno-wychowawczą swojego dziecka oraz Jego mocne i słabe strony,

- poznać miesięczną frekwencję ucznia z poszczególnych przedmiotów,

- poznać propozycje ocen na I semestr w klasach czwartych,

- usprawiedliwić nieobecności,

- zapoznać się z pracami pisemnymi dziecka, ocenami i ich uzasadnieniem ,

-uzyskać wskazówki do dalszej współpracy z dzieckiem i nauczycielem,

- podzielić się własnymi spostrzeżeniami dotyczącymi nauki i pobytu dziecka w szkole,

- zadeklarować swój udział w szkolnym spotkaniu opłatkowym,

- zgłosić swoje uwagi i propozycje dotyczące pracy z dzieckiem oraz propozycje dotyczące funkcjonowania szkoły.

Serdecznie Państwa Zapraszam Dyrektor Szkoły


Obchody Światowego Dnia Walki z AIDS

Każdego roku 1 grudnia obchodzony jest Światowy Dzień Walki z AIDS, którego istotą jest przypomnienie o chorobie wywołanej wirusem HIV oraz o tych, którzy przegrali w tej nierównej walce.

Ze statystyk wynika, że każdego dnia w Polsce wirusem HIV zarażają się trzy osoby. Znakiem tego dnia jest czerwona kokardka, która symbolizuje namiętność oraz krew jako dwie z trzech dróg zakażenia wirusem HIV. Jest ona także symbolem solidarności z zarażonymi wirusem HIV. W ramach obchodów Światowego Dnia Walki z AIDS

W dniu 1 grudnia 2017 roku w naszej szkole odbyły się zajęcia profilaktyczne w których uczestniczyli uczniowie klas I, II i III Technikum. Zajęcia zorganizowane zostały przez pedagoga szkolnego a głównym prelegentem spotkania była Pani Danuta Pilińska – pielęgniarka pracująca w środowisku edukacji i wychowania.

Podczas zajęć uczniowie nabyli niezbędną wiedzę na temat HIV i AIDS, poznali drogi zakażenia wirusem oraz sposoby zapobiegania. Wysłuchali świadectwa dziewczyny zakażonej wirusem HIV oraz otrzymali ulotki informacyjne dotyczące tego problemu.

Dziękuję bardzo serdecznie Pani Danucie za poświęcony czas i przekazaną nam cenną wiedzę dotyczącą choroby AIDS oraz Paniom uczestniczącym w zajęciach: Małgorzacie Rogulskiej i Annie Kopańskiej.

Mamy wielką nadzieję, że nasi uczniowie wchodzący w dorosłe życie nie będą w przyszłości podejmować tak ryzykownych zachowań. (E. Facon)


Samorząd Uczniowski ZSR

zachęca wszystkich do udziału w zbiórce artykułów szkolnych na rzecz DZIECI z Łukowa!

Zbiórka trawa do 10 grudnia 2017 r.


Wizyta native speakera

W dniu 29.11.2017r., rodowity mieszkaniec Hiszpanii, Manuel Jesus Calsado de Dios, współpracujący na co dzień ze Szkołą Języków Obcych Euroschool w Radzyniu Podlaskim, odwiedził uczniów Technikum im. Wincentego Witosa w Woli Osowińskiej.

Pan Manuel został zapoznany z dyrekcją, nauczycielami i pracownikami szkoły. Podczas swojego pobytu prowadził zajęcia w klasach: I TA, II TA, IV TA, IV TI - oczywiście wszystko odbywało się w języku angielskim.

Najważniejszym punktem programu były warsztaty, w trakcie których Manuel opowiedział uczniom o swoim życiu i miejscu w którym mieszka (Jaén, miasto w południowej Hiszpanii, ok. 90 km od Kordowy i Grenady, w regionie Andaluzji, stolicy prowincji Jaén).

Następnie zorganizował różne ćwiczenia językowe mające na celu zaangażowanie uczestników warsztatów w czynny udział w zajęciach. Dzięki prezentacji multimedialnej przygotowanej przez naszego gościa poznaliśmy wiele ciekawych informacji na temat zwyczajów i życia codziennego w Hiszpanii.

Uczniowie chętnie zadawali pytania dotyczące tego kraju, byli bardzo aktywni i chętnie angażowali się w rozmowę z gościem, który został przez nich bardzo ciepło przyjęty.

Tego dnia lekcje upłynęły uczniom bardzo szybko i byli oni zawiedzeni faktem, że Pan Manuel mógł zostać u nas tylko jeden dzień.

Spotkanie przebiegło w bardzo miłej atmosferze i na pewno było dla naszych uczniów świetną okazją do poznania kultury hiszpańskiej i uświadomiło im jak ważna jest znajomość języków obcych.

Jestem niezmiernie szczęśliwy, że mogłem choć trochę urozmaicić program nauczania - dodał native speaker.

Wszyscy zostali obdarowani słodkimi upominkami. Wizyta Manuela zakończyła się zwiedzaniem naszej szkoły.

Zajęcia były dla uczniów wspaniałą okazją do doskonalenia umiejętności językowych, poszerzania zainteresowań oraz budowania postawy otwartości wobec innych kultur. Z pewnością na długo pozostaną one w ich pamięci.

Monika Sobieszek

Galeria>>


Warsztaty naukowe w IUNG PIB w Puławach

W dniu 29 listopada uczniowie klasy III technikum w zawodzie technik agrobiznesu uczestniczyli w warsztatach naukowych pt. "Zagrożenia dla funkcjonowania gleb użytkowanych rolniczo" zorganizowanych w ramach realizacji Programu Wieloletniego Państwowego Instytutu Badawczego

Zadanie nr 1.2 i 1.5.

Program warsztatów obejmował poniższe wykłady:

1.„Ocena zagrożeń dla funkcji gleb w świetle badań IUNG-PIB” - dr Bożena Smreczak.

2.„Przyczyny i zagrożenia funkcji gleb związane ze zmianą właściwości fizycznych gleb” - dr Jacek Niedźwiecki.

3.„Przyczyny oraz skutki degradacji gleb organicznych trwałych użytków zielonych” - mgr Radosław Kaczyński.

4.„Konsekwencje przekształceń gleb użytkowanych rolniczo” - dr Monika Kowalik.

5.„Zagrożenie gleb erozją wodną na obszarze Polski” - dr Eugeniusz Nowocień.

6.„Zagrożenie erozyjną degradacją obszarów chronionych w Polsce” - dr Jan Jadczyszyn, mgr Beata Bartosiewicz, mgr Ludwika Poręba.

7.„Zagrożenia dla różnorodności biologicznej gleb użytkowanych rolniczo” - dr hab. Beata Feledyn - Szewczyk.

8."Bioróżnorodność funkcjonalna mikroorganizmów glebowych jako wskaźnik jakości gleb użytkowanych rolniczo" - dr Anna Gałązka.

Warsztaty zakończono miłym akcentem, uczestników poczęstowano obiadem. Opiekę nad uczniami sprawowały Pani Barbara Szykuła oraz Pani Beata Orlicz.


"W rolnictwie można pracować bezpiecznie"

w Woli Osowińskiej

W dniu 23 listopada 2017 r. w Zespole Szkół Rolniczych w Woli Osowińskiej odbył się Finał IX-ego Regionalnego Konkursu organizowany przez: P/T KRUS w Radzyniu Podlaskim i w Kocku, PIP w Białej Podlaskiej, LIR w Białej Podlaskiej, LODR w Końskowoli, KO Delegatura w Białej Podlaskiej.

Swoją obecnością przebieg konkursu uświetnili zaproszeni goście w osobach: Pan Lucjan Kotwica Starosta Radzyński Pan Jarosław Ejsmont Kierownik PT KRUS w Radzyniu Podlaskim Pan Antoni Szczepaniak Członek Zarządu LIR Pani Barbara Niedzińska Kier. Oddz. w Białej Podl. Nadinspektor Pracy PIP – Oddział w Białej Podlaskiej Pan Janusz Kostrzewa Kierownik PT KRUS w Kocku Pani Teresa Hołubowicz Kierownik PT KRUS w Parczewie Pani Grażyna Łobejko Inspektor Prewencji, Rehabilitacji i Orzecznictwa Lekarskiego PT KRUS w Parczewie Pani Magdalena Lotek Kierownik PT KRUS w Łukowie Pani Ewa Skwarek Inspektor Prewencji, Rehabilitacji i Orzecznictwa Lekarskiego PT KRUS w Łukowie Pan Marek Uściński Kierownik PT KRUS w Białej Podlaskiej Pani Dorota Wojcieszuk Inspektor Prewencji, Rehabilitacji i Orzecznictwa Lekarskiego PT KRUS w Białej Podlaskiej Pan Artur Niczyporuk zastępca Dyrektora LODR w Końskowoli Pani Katarzyna Gajownik-Łazuga Kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Łukowie Pan Bernard Chilczuk Kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Parczewie.

W czasie sprawdzania testu uczniowie szkół biorących udział w finale obejrzeli autorski montaż słowno-muzyczny przybliżający życie i działalność patrona szkoły Wincentego Witosa. Projekt został przygotowany przez naszych uczniów i koordynowany przez nauczyciela Pana Piotra Koniecznego. Po obejrzeniu montażu młodzież logując się do sieci szkolnej rozwiązała test wiedzy o naszym patronie. Laureaci otrzymali nagrody rzeczowe i dyplomy.

Starosta Radzyński Pan Lucjan Kotwica ufundował i wręczył puchary uznania dla szkół biorących udział w konkursie. Uczniowie, nauczyciele oraz członkowie komisji otrzymali upominki ufundowane przez Marszałka Województwa Lubelskiego Pana Sławomira Sosnowskiego.

Uczniowie naszej szkoły otrzymali również upominki ufundowane przez Wójta Gminy Borki Pana Radosława Sałatę, które wręczyła Sekretarz Gminy Borki Pani Renata Leszcz.

W I-szym etapie 23 uczniów ze szkół rolniczych w Janowie Podlaskim, Jabłoniu, Leśnej Podlaskiej, Łukowie i Woli Osowińskiej rozwiązywali test składający się z 45 pytań obejmujących zagadnienia z zakresu zasad bezpieczeństwa pracy we wszystkich działach rolnictwa, przepisów i dobrych praktyk z zakresu bezpieczeństwa pracy w rolnictwie i ochrony środowiska oraz programów nauczania bhp w przedmiotach zawodowych.

Do finału II etapu zakwalifikował się uczeń reprezentujący Zespół Szkół Rolniczych w Woli Osowińskiej - Łukasz Rzepka i zajął 9 miejsce.

Uczniowie wygrali cenne nagrody rzeczowe ufundowane przez organizatorów, które z pewnością wykorzystają w gospodarstwach rodziców.

Nad przebiegiem konkursu czuwała Regionalna Komisja Konkursowa w składzie: Przewodniczący - Pan Tomasz Sikora – P/T KRUS w Radzyniu Podlaskim oraz członkowie komisji: Pan Andrzej Chojnacki – P/T KRUS w Kocku, Pani Magdalena Grodzicka – PIP Oddz. w Białej Podlaskiej, Pani Agnieszka Borowska – LIR Oddz. w Białej Podlaskiej, Pan Marek Grochowski– LODR w Końskowoli, Pan Marek Żelisko – KO Delegatura w Białej Podlaskiej.

Nasi uczniowie mają ogromną wiedzę z zakresu stosowania przepisów BHP w rolnictwie, którą stosują podczas prac wykonywanych w gospodarstwach rodziców, jednocześnie edukują ich w tym zakresie.

Organizacją konkursu w naszej szkole koordynowała Pani Beata Żurawska-Polkowska – Dyrektor szkoły. Opiekę nad młodzieżą oraz przygotowanie uczniów do konkursu koordynowała nauczycielka przedmiotów zawodowych Pani Beata Orlicz.

Galeria>>


Konferencja „Tworzenie i organizacja grup operacyjnych na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich”

W dniu 22 listopada grupa uczniów z klasy III Technikum agrobiznesu wraz z nauczycielem Panem Adamem Zabłockim uczestniczyła w konferencji organizowanej przez Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli.

 Tematem konferencji było: „Tworzenie i organizacja grup operacyjnych na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich”. Dziękujemy serdecznie Kierownik PZDR w Łukowie Pani Katarzynie Gajownik-Łazuga za zaproszenie nas na konferencję. (A. Zabłocki)


Święto Odzyskania Niepodległości

11 listopada 2017 r.

W dniu 11 listopada 2017 r. obchodziliśmy Narodowe Święto Niepodległości. Delegacja z nasze szkoły wraz z pocztem sztandarowym uczestniczyła w uroczystościach w Radzyniu Podlaskim.

Program uroczystości rozpoczął się mszą świętą w intencji Ojczyzny w sanktuarium Matki Boskiej Nieustającej Pomocy. Następnie po przemarszu pod pomnik na Placu Wolności odbyła się uroczysta ceremonia w tym podniesienie flagi państwowej na maszt, odegranie hymnu. Przemówienie okolicznościowe wygłosił Wójt Gminy Radzyń Podlaski Wiesław Mazurek oraz Starosta Radzyński Łucjan Kotwica.

Potem nastąpiło złożenie wieńców i wiązanek kwiatów. O godzinie 13.00 w Radzyńskim Ośrodku Kultury przewidziano część artystyczną - występy uczniów z Państwowej Szkoły Muzycznej im. Karola Lipińskiego w Radzyniu Podlaskim.

Galeria>>


SPOTKANIE Z LEKARZEM WETERYNARII

W dniu 10-tego listopada w naszej szkole odbyło się interesujące spotkanie z lekarzem weterynarii Panem Pawłem Mateńko, który pracuje w gabinecie weterynaryjnym w Fiukówce.

W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas I – IV technikum agrobiznesu. Celem spotkania było poznanie specyfiki pracy weterynarza oraz zdobycie wiedzy na temat profilaktyki chorób zwierząt hodowlanych. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w dyskusji zadając pytania na powyższe tematy.

Całe spotkanie przebiegło w miłej atmosferze. Pozwoliło uczestnikom na poznanie choć po części tego ciekawego i odpowiedzialnego zawodu. Może przez to wśród naszych uczniów odkryje w sobie predyspozycje do tego zawodu, jakieś pasje - kto wie?

Serdecznie dziękujemy Panu Pawłowi za dostarczenie nam tylu ciekawych informacji.

Elżbieta Facon


Motywacja do nauki i poznanie technik uczenia się

Motywacja do nauki i poznanie technik uczenia się były głównym celem spotkania uczniów naszego technikum z Panią Anną Zyszczuk-Kucyk - psychologiem z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Radzyniu Podlaskim.

Jednym z problemów edukacji w Polsce jest brak umiejętności uczenia się. Wielu uczniów najczęściej uczy się wyłącznie do sprawdzianów, a po ich zaliczeniu większość materiału zapomina. Problem ten dotyczy także uczniów naszej szkoły dlatego w dniu 9 listopada w naszej szkole w każdej klasie odbyły się warsztaty z na temat „Jak efektywnie uczyć się?”.

Po warsztatach uczniowie zdobytą wiedzę wdrażali podczas zajęć programowych wykazując się zwiększoną aktywnością edukacyjną. Czekamy na dalsze rezultaty przeprowadzonych warsztatów.

Elżbieta Facon


Uroczystość wręczenia Dyplomów

Stypendystom Prezesa Rady Ministrów na rok 2017/2018

W dniu 7 listopada 2017 r. w "Sali Błękitnej" Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów. W tym roku stypendyści otrzymali dyplomy z rąk Wojewody Lubelskiego prof. Przemysława Czarnka oraz Lubelskiego Kuratora Oświaty pani Teresy Misiuk.

W uroczystości podzielonej na dwie tury uczestniczyło aż 237 uczniów. Pani Kurator skierowała do młodzieży podziękowania, jednocześnie wskazała na ważną rolę dyrektorów, nauczycieli, organów prowadzących szkoły a także rodziców stypendystów.

Uroczystość uświetniły występy Zespołu Pieśni i Tańca „Lublin” im. Wandy Kaniorowej. Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznawane jest uczniom szkół średnich którzy otrzymali promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen, a także mogą pochwalić się szczególnymi osiągnięciami w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

Stypendystą PRM w naszej szkole został uczeń IV klasy Technikum Informatycznego - Tomasz Zemła. Gratulujemy!

Galeria>>


Dzień Otwarty dla Rodziców

Zapraszam wszystkich Rodziców w ramach Dnia Otwartego na spotkanie z wychowawcami i nauczycielami naszej szkoły w dniu 03 listopada 2017 roku w godzinach 13.30-15.00

W ramach dnia otwartego można:

- porozmawiać z dyrektorem, wychowawcą, nauczycielem przedmiotu,

-poznać szczegółowo sytuację dydaktyczno-wychowawczą swojego dziecka oraz Jego mocne i słabe strony,

- usprawiedliwić nieobecności,

- zapoznać się z pracami pisemnymi dziecka, ocenami i ich uzasadnieniem,

- uzyskać wskazówkami do dalszej współpracy z dzieckiem i nauczycielem,

- podzielić się własnymi spostrzeżeniami dotyczącymi nauki i pobytu dziecka w szkole,

- zgłosić swoje uwagi i propozycje dotyczące pracy z dzieckiem oraz propozycje dotyczące funkcjonowania szkoły.

Serdecznie Państwa Zapraszam

Dyrektor Szkoły


Zaduszki Witosowe 5 listopada 2017 r.

Galeria>>


Zaduszki na „Starym Cmentarzu”

W dniu 2 listopada 2017 r. pani Elżbieta Kozieł, pani Małgorzata Rogulska oraz Krystian Izdebski i Adam Kulik z kl. III TA uczestniczyli w modlitewnym czuwaniu na „Starym Cmentarzu na Górze”, znajdującym się w pobliżu miejscowości Wola Osowińska.

Wspólnie ze społecznością szkolną Zespołu Placówek Oświatowych, członkami Towarzystwa Regionalnego i mieszkańcami Woli Osowińskiej uczcili pamięć osób zmarłych w 1851 r. w wyniku epidemii cholery.

Zapalenie zniczy, recytacje, wspólna modlitwa oraz przybliżenie historii tego miejsca przez Panią Krystynę Kożuch wprowadziły obecnych w atmosferę refleksji i zadumy związanej ze „Świętem zmarłych”. Kilka dni wcześniej prace porządkowe na cmentarzu wykonali uczniowie kl. IV pod opieką pani Marzanny Kożuch. (M. Rogulska)


Udział w Konkursie

„PROOBRONNI-TERYTORIALNI”

Klasa mundurowa wzięła udział w konkursie zorganizowanym przez Stowarzyszenie FIA - Fideles et Instructis Armis – Wierni w Gotowości pod Bronią. Celem Konkursu jest edukacja i kształtowanie u uczniów postaw patriotycznych i mogą wziąć w nim udział uczniowie szkól o profilu mundurowym na terenie całej Polski.

Nasza klasa mundurowa przygotowała klip pt: "Sumienie". Jest on wynikiem pracy zespołu w skład, którego weszli: Magda Skowron, Tomek Zemła, Sebastian Cichosz, Arek Trokowicz oraz uczniowie wspomagający prace techniczne: Dawid Guz, Karol Górski, Krystian Izdebski.

Klip "Sumienie" zawiera jeden z pięciu epizodów przygotowanych i prezentowanych przez grupę uczniów w czasie Święta Szkoły.

Konkurs trwa do 20 listopada 2017 r. W puli nagród jest pięć szkoleń strzeleckich z broni palnej dla uczniów pięciu najlepszych KLAS oraz 200 treningowych opasek uciskowych dla dwudziestu najlepszych KLAS.

Zapraszamy do obejrzenia naszego klipu>>


Wyjazd na Dzień Otwarty Targów Ochrony Granic

W dniu 26 października 2017 r. grupa młodzieży pod opieką p. Beaty Orlicz oraz p. Piotra Koniecznego uczestniczyła w wyjeździe do Lublina na Targi Ochrony Granic.

W pawilonach można było zobaczyć m.in. dynamiczny pokaz Plutonu Specjalnego Straży Granicznej, wystawę sprzętu i pojazdów specjalistycznych, w tym m.in.: kuter pościgowy morskiego oddziału Straży Granicznej, prototypowe pojazdy dowodzenia i terenowe, pojazdy wojskowe z Batalionu Dowodzenia Brygady Wielonarodowej Lublin, pojazdy 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej, broń Obrony Terytorialnej,

Straży Granicznej oraz oddziału antyterrorystycznego z KWP Lublin, drony profesjonalne, zabytkowe pojazdy zabytkowe, prototypowe wyposażenie dla funkcjonariuszy atrakcje dla dzieci i młodzieży: paszporty pamiątkowe generowane na miejscu pobór odcisków palców za pomocą profesjonalnego sprzętu na oryginalnych formularzach escape room wystawa zdjęć, grafik oraz kartografii Korpusu Ochrony Pogranicza z lat 1924 -1939. (P. Konieczny)

Galeria>>


IX REGIONALNY KONKURS MŁODZIEŻY SZKÓŁ ROLNICZYCH

„W ROLNICTWIE MOŻNA PRACOWAĆ BEZPIECZNIE”

W dniu 19 października br. odbył się w naszej szkole etap szkolny IX Regionalnego Konkursu Młodzieży Szkół Rolniczych nt. „W ROLNICTWIE MOŻNA PRACOWAĆ BEZPIECZNIE”. Konkurs przeprowadziła komisja w składzie: 1. Przewodniczący – Tomasz Sikora kierownik Referatu ds. Prewencji, Rehabilitacji i Orzecznictwa Lekarskiego - Placówka Terenowa w Radzyniu Podlaskim.

 2. Andrzej Chojnacki – KRUS w Kocku 3. Beata Orlicz – nauczyciel ZSR w Woli Osowińskiej. W konkursie udział wzięło 22 uczniów technikum agrobiznesu. Rozwiązywali test zawierający 35 pytań obejmujących zagadnienia z zakresu zasad bezpieczeństwa pracy we wszystkich działach rolnictwa ustanowionych przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, przepisów i dobrych praktyk z zakresu bezpieczeństwa pracy w rolnictwie i ochrony środowiska oraz programów nauczania bhp w przedmiotach zawodowych.

 Szkołę w finale, który odbędzie się 19 listopada w ZSR w Woli Osowińskiej reprezentować będą: I miejsce Łukasz Rzepka – kl. III TA (25 pkt.), II miejsce – Monika Gwiazda kl. IV TA (23 pkt.), III miejsce – Jakub Zalewski kl. II TA (22pkt.), IV miejsce – Weronika Karpińska kl. II TA (21 pkt.), V miejsce - Tomasz Deleżuch kl. IV TA (19 pkt.).

Trzymamy kciuki i życzymy podium w konkursie finałowym. (B. Orlicz)

Galeria>>


Święto Szkoły

1950-2017

Program uroczystości:

Msza święta o godzinie 10.00 w kościele parafialnym w Woli Osowińskiej.

11.15 - Uroczystości w szkole:

- Powitanie gości

- Uroczyste ślubowanie uczniów klasy pierwszej

- Akademia pt. „Wincenty Witos – Nie ma sprawy ważniejszej niż POLSKA”

- Wystąpienia zaproszonych gości

- Podsumowanie konkursów

- Występ Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Łukowskiej "Łukowiacy"

- Występ Orkiestry Dętej UMC

13.00 - Obiad regionalny

Galeria>>

W dniu 15 października 2017 r. został rozstrzygnięty Gminny Konkurs Plastyczny Wincenty Witos - oczami dziecka, zorganizowany z okazji 72. rocznicy śmierci patrona naszego technikum. W zmaganiach z kredką, ołówkiem i pędzlem wzięło udział kilkanaścioro dzieci z terenu Gminy Borki. Prace były naprawdę staranne i piękne.

Serdecznie gratulujemy uczestnikom i ich opiekunom!

Poniżej publikujemy listę nagrodzonych:

I miejsce kategoria: klasy I-III Aleksandra Ryszkowska (Szkoła Podstawowa w Tchórzewie Kolonii),

II miejsce kategoria: klasy I-III Julia Ostrzyżek (Szkoła Podstawowa w Woli Chomejowej),

III miejsce kategoria: klasy I-III Bartosz Jurkowski (Szkoła Podstawowa w Krasewie)

I miejsce kategoria: klasy IV-VII Gabriela Król (Szkoła Podstawowa w Tchórzewie Kolonii),

II miejsce kategoria: klasy IV-VII Jakub Jurkowski (Szkoła Podstawowa w Krasewie),

III miejsce kategoria: klasy IV-VII Wiktoria Furtak (Szkoła Podstawowa w Tchórzewie Kolonii).

Wyróżnienie klasy I-III Filip Skwara (Szkoła Podstawowa w Woli Chomejowej).

Wyróżnienie klasy I-III Krystian Palenciuk (Szkoła Podstawowa w Tchórzewie Kolonii)


W dniu 15 października 2017 r. został rozstrzygnięty V Szkolny Konkurs Wiedzy o Wincentym Witosie, zorganizowany z okazji 72. rocznicy śmierci patrona naszego technikum. W zmaganiach wzięło udział kilkanaścioro uczniów naszej szkoły. Test składał się z 30 pytań i dotyczył życia oraz działalności Wincentego Witosa.

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom! Triumfowała klasa III TA, której uczniowie zajęli wszystkie nagrodzone miejsca.

I miejsce – Magdalena Skowron, II miejsce – Dominika Sokół, III miejsce – Konrad Wierzchowski (III TA).


Dziękujemy NAUCZYCIELOM

Dzień Edukacji Narodowej w naszym technikum był w tym roku szkolnym uroczyście obchodzony 13 października. Obok grona pedagogicznego i społeczności uczniowskiej w oficjalnej akademii wzięli udział ważni goście – Starosta Powiatu Radzyńskiego, p. Lucjan Kotwica, a także przedstawiciele Rady Rodziców.

Wszyscy mieli przyjemność obejrzeć część artystyczną przygotowaną przez Samorząd Szkolny. Inscenizacja ta, urozmaicona świetnie dobraną muzyką, po mistrzowsku ukazała różne stereotypy portretów psychologicznych współczesnych nauczycieli oraz relacje belfrów z uczniami. Pan Starosta, po obejrzeniu skeczu i prezentacji, po raz kolejny stwierdził, że mamy w szkole bardzo dobrą atmosferę – cieszymy się i czujemy, że tak jest.

Nie mniej przyjemnym akcentem całej uroczystości było wręczenie nagród Dyrektora Szkoły najbardziej zasłużonym nauczycielom naszej placówki. Tę nagrodę otrzymało dwoje pracowników pedagogicznych – Pani Małgorzata Rogulska i Pan Piotr Konieczny oraz Pani Anna Dudek, sekretarz szkolny. Warto wspomnieć, że Nagrodę Starosty otrzymała w tym roku Pani Barbara Szykuła.

Serdecznie gratulujemy nagrodzonym, choć należy wspomnieć, że Pani Dyrektor podziękowała za trud i poświęcenie WSZYSTKIM pracownikom Szkoły. Po akademii uczniowie z opiekunami wrócili na zajęcia, a na przerwie obiadowej pedagodzy i pracownicy obsługi spotkali się w pokoju nauczycielskim na poczęstunku. (Gertruda Banachowicz)AGRO SHOW 2017

Tradycyjnie uczniowie Zespołu Szkół Rolniczych w Woli Osowińskiej oraz rolnicy wyjechali na targi AGRO-SHOW w Bednarach koło Poznania. Wyjazd odbył się w dniach 21-22 września. Pierwszego dnia wyjazdu uczestnicy zwiedzali Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej oraz nocowali w Licheniu. Drugiego dnia mieli możliwość obejrzenia prezentacji najnowszych i najnowocześniejszych maszyn i urządzeń rolniczych. Ale nie tylko.

  To wystawa kompleksowa, na której swoją ofertę prezentowali producenci nawozów, środków ochrony roślin, nasion, firmy z sektora finansowego i innych branż związanych z rolnictwem, dzięki czemu rolnicy przybywający na AGRO SHOW mogli zapoznać się z kompletną ofertą środków produkcji i usług dla rolnictwa. Odbyły się również finały konkursów organizowanych przez Polską Izbę Gospodarczą Maszyn i Urządzeń Rolniczych:

• Mechanik na medal

• Młody Mechanik na Medal

• Podsumowanie IX edycji Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”

Oprócz tradycyjnych pokazów w ringu opryskiwaczy i ładowarek, odbył się tematyczny pokaz maszyn podczas pracy poświęcony tylko pługom. Podczas tegorocznego AGRO SHOW na pasie startowym prezentowano ciągniki o mocy 140-160 KM. To nowa forma prezentacji jakiej dotychczas na AGRO SHOW nie było!

Podczas wyjazdu realizowane są treści ujęte w podstawie programowej zawodu technik agrobiznesu. Organizatorami wyjazdu oraz opiekunami byli: pan Adam Zabłocki i pani Beata Orlicz.

Galeria>>


Wybory kandydatów do Młodzieżowej Rady Gminy Borki

W dniu 20 września 2017 r. w naszej szkole odbyły się wybory kandydatów do Młodzieżowej Rady Gminy Borki.

Kandydatami do MRG mogą być osoby, które nie ukończyły 18 lat oraz mieszkają na terenie gminy Borki.

W naszej szkole do MRG kandydowały: Klaudia Karpińska oraz Justyna Karpińska. (P. Konieczny)

Więcej informacji na ugborki.bip.lubelskie.pl


SALON MATURZYSTÓW 2017

Uniwersytet Przyrodniczy po raz kolejny gościł Lubelski Salon Maturzystów Perspektywy. Maturzystów i nauczycieli przywitała na uczelni prorektor prof. Halina Buczkowska, która życzyła młodym ludziom dobrych wyborów edukacyjnych. Wstęgę uroczyście przecięli członkowie Komitetu Honorowego z dyrektorem

OKE w Krakowie Lechem Gawryłowem oraz prorektorzy: UMCS prof. Alina Orłowska i Politechniki Lubelskiej prof. Paweł Droździel. W Lubelskim Salonie biorą udział uczelnie z całej Polski: Wrocławia, Szczecina, Warszawy, Białegostoku, Łodzi, są także wystawcy zagraniczni.

Od rana w Centrum Kongresowym UP jest tłoczno - maturzyści uczestniczą w wykładach ekspertów OKE w Krakowie, rozmawiają z przedstawicielami uczelni, odbierają w stoiskach Perspektyw Informator dla Maturzystów 2018.

Grupa maturalna z naszej szkoły dnia 19 września brała udział w wykładach:

• Sukces na egzaminie z biologii – czy to możliwe? Prowadzący: Małgorzata Jagiełło

• Czy umiesz czy nie umiesz licz na siebie (egzamin z matematyki) Prowadzący: Piotr Ludwikowski

• Jak osiągnąć wysoki wynik na maturze z języka polskiego? Prowadzący: Teresa Bulska


Wyjazd do Siedlec

W dniu 18 września 2017 r. grupa uczniów uczestniczyła w wyjeździe do Siedlec na strzelnicę Laser TAG. Celem wyjazdu była realizacja zadań wynikających z innowacji pedagogicznej „Klasa Mundurowa”.

Uczniowie w bezpieczny sposób przy użyciu broni MP7 wykorzystującej wiązkę podczerwieni mogli przećwiczyć różne scenariusze gier na pozorowanym polu walki.

Po zajęciach na strzelnicy uczestnicy pod opieką pani Beaty Orlicz oraz pana Piotra Koniecznego udali się do galerii Siedlce na film "American assasin". (P. Konieczny)

Galeria>>


Z WIZYTĄ U SĄSIADÓW

Święto Patrona Szkoły Podstawowej w Woli Osowińskiej

W dniu 17 września 2017 r. Szkoła Podstawowa w Woli Osowińskiej obchodziła po raz kolejny święto swojego patrona – płk. pil. Zdzisława Krasnodębskiego. Uroczystości obejmowały m.in. odsłonięcie muralu na budynku Gminnego Ośrodka Kultury, Apel Pamięci pod obeliskiem Patrona, a także koncert piosenki patriotycznej w wykonaniu dzieci i młodzieży z Gminy Borki.

Obchody uświetnili swoją obecnością przedstawiciele władz samorządowych oraz reprezentacja lotników z Wyższej Oficerskiej Szkoły Sił Powietrznej w Dęblinie. Zaproszona została również delegacja nauczycieli i uczniów z Zespołu Szkół Rolniczych w Woli Osowińskiej.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w kościele pw. Najświętszej Marii Panny w Woli Osowińskiej. Po nabożeństwie został odsłonięty mural poświęcony pułkownikowi pilotowi, Zdzisławowi Krasnodębskiemu, który był twórcą i dowódcą słynnego Dywizjonu 303, znanego uczniom przede wszystkim z reportaży Arkadego Fiedlera. Odwaga i poczucie odpowiedzialności za życie innych to z pewnością wartości, które nigdy nie tracą znaczenia – przypomniał o tym Apel Pamięci ku czci poległych lotników – patriotów, którzy często bronili nie tylko własnej Ojczyzny i zawsze z honorem świadczyli o Polsce. Apel został odczytany pod obeliskiem poświęconym Patronowi SP w Woli Osowińskiej. W programie artystycznym oraz wystąpieniach gości dominował temat dzieła życia płk. Krasnodębskiego – Dywizjonu 303 oraz dokonań tej formacji. Finałem uroczystości był koncert laureatów 1. Gminnego Festiwalu Pieśni Patriotycznej „Uśmiech Orła” oraz wręczenie nagród.

Młodzież z Technikum Rolniczego im. Wincentego Witosa reprezentowała Szkołę w Poczcie Sztandarowym oraz złożyła kwiaty pod obeliskiem. Bardzo dziękujemy za zaproszenie na uroczystość Patrona Szkoły Podstawowej w Woli Osowińskiej. Jesteśmy zaszczyceni, że mogliśmy uczestniczyć w tak ważnym święcie naszego Sąsiada, który za kilka lat będzie obchodził stulecie swojego istnienia. (Gertruda Banachowicz)

Galeria>>


Nowy rok szkolny 2017/18

Galeria>>


DOŻYNKI GMINNE WRZOSÓW 2017

W dniu 27 sierpnia 2017 roku przedstawiciele naszej społeczności szkolnej uczestniczyli w dorocznym Święcie Plonów – Dożynkach Gminy Borki we Wrzosowie. Tradycyjne uroczystości dożynkowe rozpoczęła Msza Święta polowa odprawiona w intencji rolników przez Proboszcza Parafii Borki ks. Kazimierza Dudka. Bezpośrednio po mszy dokonano odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej wrzosowianinowi Józefowi Pachale, zasłużonemu w walce o wolność naszej ojczyzny.

Po oficjalnym powitaniu gości nastąpiła prezentacja wieńców. Uczniowie naszej szkoły prezentowali piękny wieniec tradycyjny w kształcie kopuły wysokości 220 cm, wykonany ze zboża, lnu, gryki i czarnuszki, który w konkursie „Na najpiękniejszy i najokazalszy Wieniec Dożynkowy” został nagrodzony i zajął II miejsce.

Nie zabrakło także wystąpień okolicznościowych i występów artystycznych. Swoje stoiska wystawiły poszczególne sołectwa Gminy Borki , różne organizacje i instytucje związane z działalnością rolniczą. Nasza szkoła również przygotowała stoisko prezentujące ofertę edukacyjną i osiągnięcia uczniów oraz do degustacji – owoce, rogaliki drożdżowe i chleb ze smalcem.

Delegację dożynkową stanowili uczniowie Dawid Guz, Krystian Izdebski, Adam Kulik, Arkadiusz Trokowicz, Konrad Wierzchowski, Mateusz Wierzchowski, Sebastian Świder oraz nauczyciele p. Beatata Orlicz, p. Elżbieta Facon, p. Małgorzata Rogulska.(M. Rogulska)

Galeria>>


Więcej informacji oraz www z poprzednich lat znajdziesz w Archiwum>>

Absolwenci ZSR

 

 

 

Bierzemy udział w programie:

 

 

 

Wspieramy:

 

 

 

 

   
 
 
Loading