Główna

O nas

Samorząd

Rekrutacja

Matura

Praktyki

Egzamin zaw.

Dokumenty

Podręczniki

Zaoczne

Dobre praktyki

Absolwenci

Archiwum

Osiągnięcia

Zdalna nauka

Pomoc

Spotk. z rodzicami

RODO

e-Dziennik

OGŁOSZENIA

 

 

 

 

 

 

 

Patroni 2023


Wręczenie świadectw z kwalifikacji

dla uczniów technikum

Galeria>>


Galeria>>


Salon maturzystów

06 września 2023 r. uczniowie klasy IV i V technikum wzięli udział w Salonie Maturzystów, który odbył się na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Młodzież uczestniczyła w wykładach prowadzonych przez ekspertów Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie:

• „Matematyka na egzaminie maturalnym w 2024 roku – rozwiązuj zadania samodzielnie a będziesz spokojny o wynik egzaminu” – prowadzący Piotr Ludwikowski,

• „Matura w 2024 roku” – prowadzący Lech Gawryłow, dyrektor OKE w Krakowie,

• „Język polski na egzaminie maturalnym w 2024” – prowadząca Teresa Bulska-Leśniak.

Podczas ,,Salonu Maturzystów’’ uczniowie mogli zapoznać się również z ofertą studiów prezentowaną przez uczelnie z regionu i całego kraju. Przedstawiciele uczelni informowali o zasadach rekrutacji, planowanych nowych kierunkach i warunkach studiowania.

Opiekunami podczas wyjazdu były: p. Iwona Szewczyk i Anna Kopańska.

Galeria>>


Inauguracja nowego roku szkolnego 2023/2024

w Technikum im. W. Witosa w Woli Osowińskiej

4 września (poniedziałek)

10.00 - Msza święta w kościele parafialnym w Woli Osowińskiej

11.00 - Uroczystość w budynku szkoły (sala gimnastyczna)

Serdecznie zapraszam

Dyrektor szkoły

Beata Żurawska-Polkowska

Zaczynamy! – czyli początek roku szkolnego 2023/2024

4 września w murach naszego technikum odbyła się uroczysta inauguracja nowego roku szkolnego. Rozpoczęliśmy o 10:00 mszą św. w kościele parafialnym w Woli Osowińskiej. Wśród przybyłych na to wydarzenie gości nie mogło zabraknąć przedstawicieli organu prowadzącego. Swoją obecnością w tym ważnym dla wszystkich uczniów i nauczycieli dniu zaszczycił nas Wicestarosta Radzyński - p. Michał Zając, który przy tej okazji złożył całej społeczności szkolnej serdeczne życzenia. W trakcie uroczystości Wicestarosta oficjalne przekazał pani dyrektor - Beacie Żurawskiej-Polkowskiej nominację na kolejną 5-letnią kadencję, życząc sukcesów i satysfakcji z wykonywanej pracy.

Następnym ważnym punktem było odebranie przez Wicestarostę w obecności wszystkich zgromadzonych ślubowania od p. Lucyny Panasiuk-Żurawskiej, która w wakacje pomyślnie przeszła postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.

Ten dzień był jednak najbardziej wyjątkowy i pełen emocji dla nowoprzyjętych do naszej szkoły uczniów kl. I TA. Na ich twarzach można było dostrzec radość, ale i niepewność. Nieco zestresowanych absolwentów szkoły podstawowej próbowała rozluźnić ich nowa wychowawczyni - p. Małgorzata Rogulska. Po wzajemnym poznaniu i rozdaniu legitymacji szkolnych wszyscy stanęli do pamiątkowego zdjęcia.

Nowy rok szkolny rozpoczął się pomyślnie również dla trzech uczennic kl. V TPM: Klaudii Byliny, Małgorzaty Gajownik i Weroniki Wrzosek, które zdobyły stypendia naukowe Spółdzielczej Mleczarni Spomlek. Każda z dziewcząt otrzymała 2000 zł za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowo odbyte praktyki w zakładzie przetwórstwa mleczarskiego.

Przygotowaniem oficjalnej części uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego, jak i części artystycznej, zajęła się kl. III TA pod opieką wychowawczyni - p. Lucyny Panasiuk-Żurawskiej, a salę gimnastyczną na to wydarzenie udekorowała młodzież pod przewodnictwem p. Elżbiety Kozieł.

W poczcie sztandarowym stanęli uczniowie z kl. V TI i kl. V TPM przygotowani przez p. Annę Kopańską. (L. Panasiuk-Żurawska)

Galeria>>

List LKO List Wojewody Lubelskiego List MEiN

Wykaz podręczników do technikum

na rok szkolny 2023/24

I TA II TA III TA IV TPM V TI V TPM

Dożynki Gminne w Osownie 2023

W minioną niedzielę 3 września społeczność Zespołu Szkół Rolniczych w Woli Osowińskiej uczestniczyła w święcie plonów Gminy Borki. W organizację stoiska aktywnie włączyli się nauczyciele z naszego technikum pod przewodnictwem p. Małgorzaty Rogulskiej. Podczas prezentacji szkoły na scenie obok dyrektora ZSR – p. Beaty Żurawskiej-Polkowskiej, pojawili się przedstawiciele grona pedagogicznego, uczniów oraz absolwentów.

Technikum reprezentowali przy wieńcu: Łukasz Kublicki, Bartosz Polkowski oraz Mateusz Grochowski z kl. II TA oraz Jakub Guz z kl. III TA. Specjalnie na ten dzień powstał utwór promujący naszą szkołę do melodii słynnej pieśni Andrzeja Rosiewicza pt. „Pytasz mnie”. Nad przygotowaniem występu czuwała p. Lucyna Panasiuk-Żurawska wsparta przez uczennice: Aleksandrę Cybul (kl. III TA) i Weronikę Cybul (kl. IV TPM).

Podczas wydarzenia mieszkańcy Gminy Borki i goście mogli zaznajomić się z ofertą edukacyjną naszej placówki, poznać pracujących w niej pedagogów i porozmawiać z absolwentami naszej szkoły. (L.Panasiuk-Żurawska)

Galeria>>


Dożynki Powiatowo-Gminne Wohyń 2023

Zgodnie z wieloletnią tradycją, w niedzielę 27 sierpnia 2023 roku przedstawiciele naszej szkoły w osobach p. Dyrektor Beata Żurawska-Polkowska, p. Lucyna Panasiuk-Żurawska i p. Małgorzata Rogulska uczestniczyli w Powiatowym Święcie Plonów w Wohyniu.

Na przygotowanym stoisku promocyjnym prezentowana była aktualna oferta edukacyjna szkoły w postaci ulotek i filmów. Odwiedzający nasz namiot mogli się również poczęstować słodkimi wypiekami, owocami i chlebem ze smalcem.

Gościliśmy Pana Szczepana Niebrzegowskiego - Starostę Radzyńskiego, rodziców naszych uczniów oraz absolwentów szkoły. (M. Rogulska)

Galeria>>


Uroczyste zakończenie roku szkolnego

2022/2023

W dniu 23 czerwca o godz. 8:20 cała społeczność szkolna i zaproszeni goście zebrali się w sali gimnastycznej by uroczyście zakończyć rok szkolny 2022/2023. Wydarzenie uświetnili swą obecnością: przedstawiciel organu prowadzącego – wicestarosta p. Michał Zając, ks. Kanonik Stefan Kurianowicz, proboszcz parafii Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Woli Osowińskiej, p. Krystyna Kożuch – prezes Towarzystwa Regionalnego w Woli Osowińskiej a także rodzice uczniów naszej szkoły.

Pani dyrektor – Beata Żurawska-Polkowska dziękowała organowi prowadzącemu, gronu pedagogicznemu, wychowawcom, pracownikom szkoły oraz uczniom i ich rodzicom za wytężoną pracę i zaangażowanie w życie szkoły. Słowa uznania oraz życzenia bezpiecznego odpoczynku padły z ust zaproszonych gości. Wręczone zostały świadectwa z wyróżnieniem oraz nagrody i listy gratulacyjne dla rodziców. Uczniowie z kl. I TA pod opieką wychowawczyni p. Beaty Orlicz zaprezentowali się w zabawnej części artystycznej wprowadzającej zebranych w klimat wakacji.

Całość zakończyła Msza św. w kościele parafialnym w Woli Osowińskiej. (Lucyna Panasiuk-Żurawska)

Galeria>>Zakończenie praktyk zawodowych klasy IV-5

w kwalifikacji SPC.06 "Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów mleczarskich’’

w zawodzie technik przetwórstwa mleczarskiego


Ogólnopolska akcja profilaktyczno-edukacyjna

„Edukujesz-Ratujesz”

„Edukujesz-Ratujesz” to ogólnopolska akcja profilaktyczno-edukacyjna realizowana przez naszą szkołę w II semestrze roku szkolnego2022/2023. Celem akcji była edukacja w zakresie bezpieczeństwa.

Wśród ważniejszych wydarzeń należy wymienić:

- W dniu 26.04.2023 w Radzyniu Podlaskim uczniowie uczestniczyli w Rejonowych Mistrzostwach Pierwszej Pomocy PCK. Udział poprzedziły wewnątrzszkolne warsztaty z pierwszej pomocy. Współzawodnictwo polegało na wykazaniu się wiedzą teoretyczną oraz udzielaniu pierwszej pomocy na specjalnie upozorowanych stacjach urazowych. Pozorowane scenki przygotowywane były przy użyciu profesjonalnych środków (sztuczna krew, pudry, farby charakteryzacyjne itd.) oraz zaangażowaniu osób, które odgrywały konkretne role. Organizatorom udało się w pozorowanych scenkach przybliżyć sytuacje, tak jakby to były autentyczne zdarzania. Drużyna z naszej szkoły podeszła do zadań bardzo odpowiedzialnie stosując swoje umiejętności i wiedzę w działaniu, dzięki czemu zdobyła statuetkę za zajęcie II miejsca. Wszyscy uczestnicy otrzymali medale, dyplomy i różnorodne upominki. Ważne były też emocje w konfrontacji z koniecznością niesienia pomocy oraz radość, gdy okazało się, że pomoc jest skuteczna.

- Dnia 13 kwietnia 2023 roku w naszej szkole odbyło się spotkanie na temat agresji i przemocy wśród młodzieży. Spotkanie poprowadził aspirant Piotr Woszczak z Komendy Powiatowej Policji w Radzyniu Podlaskim. Celem wizyty było przeprowadzenie rozmów z uczniami na temat rodzajów przemocy i agresji występujących w środowisku szkolnym i jej konsekwencji prawnych.

- Podczas zajęć z wychowawcą, psychologiem, pedagogiem specjalnym i szkolnym w drugim semestrze we wszystkich zespołach klasowych odbyły się warsztaty profilaktyczne z wykorzystaniem materiałów udostępnionych przez CRL - film/prezentacja promujące akcję "Edukujesz-Ratujesz" jak również w związku ze zbliżającym się okresem wakacyjnym prezentowaliśmy film profilaktyczno-edukacyjny „Bezpieczeństwo nad wodą”.

Podejmowane działania w ramach tej akcji uwrażliwiły uczniów na zdrowie i bezpieczeństwo wpisując się w realizację Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego.

Relacja fotograficzna w opisie poszczególnych wydarzeń.

Certyfikat


Dzień Dziecka

Galeria>>


Strzelanie w Ostrowie Lubelskim

W dniu 29.05.2023 r. uczniowie klasy I Technikum w zawodzie technik agrobiznesu w ramach realizacji podstawy programowej z przedmiotu "Edukacja dla bezpieczeństwa" wyjechali do Ostrowa Lubelskiego na strzelnicę.

Celem wyjazdu było:

-poszerzenie wiedzy z przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa,

-popularyzacja sportów strzeleckich,

- poznanie zasad zachowania się na strzelnicy,

-zapoznanie się z budową broni,

-strzelenie z karabinka sportowego.

Opiekę nad młodzieżą sprawowały Panie: Beata Orlicz i Anna Kopańska.

Galeria>>


Szkolny Konkurs Kaligraficzny

W dniu 24 maja 2023 r. został rozstrzygnięty Szkolny Konkurs Kaligraficzny. Uczniowie biorący w nim udział mieli za zadanie przepisać wybrany fragment tekstu z utworu pt. Zemsta Aleksandra Fredry - Patrona 2023 roku. Wyzwaniem dla piszących było użycie naturalnego pióra i atramentu oraz umieszczenie pierwszej litery jako wersalikowej z wkomponowanym ornamentem. W wykonaniu pracy niezwykle przydatna była umiejętność kaligrafii czyli sztuki starannego i estetycznego pisania, często również zdobionego artystycznie, o której uczniowie mogli dowiedzieć się podczas lekcji bibliotecznej.

Przy ocenie prac pod uwagę brano między innymi staranność pisma, estetykę i właściwe połączenia literowe, jednolite pochylenie i powtarzalność liter oraz ich czytelność.

W konkursie wzięło udział 24 uczniów. Wyniki Szkolnego Konkursu Kaligraficznego:

I miejsce - Aleksandra Cybul kl. II TA,

II miejsce - Martyna Pióro kl. II TA,

III miejsce - Amelia Koczkodaj kl. I TA,

IV miejsce - Michał Bednarczyk kl. I TA.

Najlepsze prace zostały nagrodzone dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi wręczonymi przez Panią dyrektor Beatę Żurawską-Polkowską. Organizatorem konkursu był nauczyciel bibliotekarz Piotr Konieczny.

Galeria>>


Wyjazd do Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach

W dniu 23.05.2023 r. uczniowie klasy I i II Technikum w zawodzie technik agrobiznesu wyjechali do Puław na Dni Otwarte IUNG - Państwowy Instytut Badawczy. Na miejscu zapoznali się z zadaniami realizowanymi przez Instytut, wysłuchali kilku wykładów zawierających treści programowe realizowane w ramach kształcenia zawodowego oraz zaznajomili się z działaniem stacji meteorologicznej w Puławach. Pracownicy Instytutu przedstawili naszym uczniom strukturę i zakres działalności jednostki.

Zwiedzaliśmy również osadę pałocowo-parkową Instytutu. Dodatkową atrakcją wyjazdu było zwiedzanie Kazimierza Dolnego nad Wisłą. Opiekę nad młodzieżą sprawowały Panie: Elżbieta Facon, Lucyna Panasiuk-Żurawska, Beata Orlicz. (B.Orlicz)

Galeria>>


Szanowna Pani Dyrektor,

składamy Pani serdecznie gratulacje z okazji wygrania konkursu i kontynuowania obowiązków na stanowisku Dyrektora naszej placówki.

Życzymy wszelkiej pomyślności, wiele zapału, wytrwałości, sił i energii.

Niech podejmowane przez Panią decyzje prowadzą do sukcesu, a każdy dzień przynosi satysfakcję.

Grono pedagogiczne, pracownicy, uczniowie


NOC MUZEÓW 2023 w Muzeum Regionalnym

w Woli Osowińskiej

W sobotę, 13 maja br. w Woli Osowińskiej odbyła się "Noc Muzeów 2023" zorganizowana przez Towarzystwo Regionalne im. Wacława Tuwalskiego. Dla gości została udostępniona stała ekspozycja muzealna w 7 salach. Odbył się pokaz ginących zawodów i umiejętności, sztuki ludowej oraz domowych wyrobów regionalnych. Można było również spróbować tradycyjnych potraw miejscowej kuchni. Szczególną atrakcją tego wieczoru był przepiękny koncert "Melodie pokoleń" - muzyka na żywo do tańca i posłuchania.

Podczas tej lokalnej imprezy naszą szkołę reprezentowali uczniowie: Karolina Fijałek, Julia Fijałek Weronika Cybul, Aleksandra Cybul, Magdalena Magnuszewska, Bartosz Polkowski, Jakub Guz, Michał Karpiński i Adam Bociek pod opieką pani Bożeny Skowron i Małgorzaty Rogulskiej.

Galeria>>


Obchody 232. rocznicy uchwalenia

Konstytucji 3 Maja

w Radzyniu Podlaskim

Galeria>>


Sukces naszej uczennicy Julii Bogudał w konkursie fotograficznym

W dniu 28 kwietnia 2023 roku w siedzibie Młodzieżowego Domu Kultury w Białymstoku ZPO nr 2 w Białymstoku odbyło się podsumowanie Ogólnopolskiego Konkursu Literacko-Fotograficznego „(Pod)różne historie”.

Jury konkursu po obejrzeniu 563 zdjęć nadesłanych przez 154 autorów z placówek i od osób indywidualnych z całej Polski postanowiło przyznać nagrody i wyróżnienia w III kategoriach.

W konkursie tym - w Kategorii III - uczniowie szkół ponadpodstawowych, młodzież do 26 roku życia - Julia Bogudał zajęła II miejsce za zestaw trzech zdjęć.

Opiekunem artystycznym laureatki był p. Piotr Konieczny. Serdecznie gratulujemy!


Zakończenie szkoły IV klas technikum

Galeria>>


Galeria>>


II miejsce drużyny z Zespołu Szkól Rolniczych w Woli Osowińskiej w XXIX Ogólnopolskich Mistrzostwach Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża - etap rejonowy

Dnia 26.04.2023 w Radzyniu Podlaskim odbyły się, po raz pierwszy, Rejonowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK. Zespół Szkół Rolniczych w Woli Osowińskiej reprezentował zespół w składzie: Maciej Jaszczuk, Łukasz Kublicki, Zuzanna Kazimierczak oraz Bartosz Polkowski – klasa I TA.

Współzawodnictwo polegało na wykazaniu się wiedzą teoretyczną oraz udzielaniu pierwszej pomocy na specjalnie upozorowanych stacjach urazowych. Pozorowane scenki przygotowywane były przy użyciu profesjonalnych środków (sztuczna krew, pudry, farby charakteryzacyjne itd.) oraz zaangażowaniu osób, które odgrywały konkretne role. Organizatorom udało się w pozorowanych scenkach przybliżyć sytuacje, tak jakby to były autentyczne zdarzania.

Drużyna z naszej szkoły podeszła do zadań bardzo odpowiedzialnie stosując swoje umiejętności i wiedzę w działaniu, dzięki czemu zdobyła statuetkę za zajęcie II miejsca.

Wszyscy uczestnicy otrzymali medale, dyplomy i różnorodne upominki. Ważne były też emocje w konfrontacji z koniecznością niesienia pomocy oraz radość, gdy okazało się, że pomoc jest skuteczna. (M. Popek)

Galeria>>


Msza Święta w intencji uczniów klas IV kończących szkołę

23 kwietnia 2023roku o godzinie 10:00 w kościele parafialnym w Woli Osowińskiej została odprawiona uroczysta Msza Święta w intencji uczniów klas IV: Technikum Przetwórstwa Mleczarskiego i Technikum Informatycznego Zespołu Szkół Rolniczych kończących w tym roku naukę.

Mszę Świętą odprawił Ksiądz Proboszcz Stefan Kurianowicz, a homilię wygłosił ksiądz Jakub Wyrozębski. We Mszy Świętej wzięli udział: Pani Dyrektor, nauczyciele, uczniowie i Poczet Sztandarowy Technikum im. Wincentego Witosa w Woli Osowińskiej, rodzice oraz zgromadzeni wierni.

Oprawę liturgiczną Eucharystii przygotowali uczniowie klas IV i ich rodzice. Pani Dyrektor w imieniu tegorocznych absolwentów podziękowała kapłanom za sprawowanie Najświętszej Ofiary, a uczniom, nauczycielom i rodzicom za wspólną modlitwę.( Elżbieta Kozieł)

Galeria>>


Olimpiada Zdrowia PCK z Biedronką - etap rejonowy

21 kwietnia 2023 r. w Oddziale Rejonowym Polskiego Czerwonego Krzyża w Radzyniu Podlaskim odbyła się Olimpiada Zdrowia PCK z Biedronką - etap rejonowy. Młodzież tego dnia przystąpiła do rywalizacji o miejsce w etapie okręgowym Olimpiady.

W Etapie Szkolnym wyłonionych zostało 7 Finalistów - 4 ze Szkół Podstawowych i 3 ze Szkół Ponadpodstawowych. Naszą szkołę reprezentowała uczennica Alicja Kucio z kl. IV TI, która zajęła III miejsce. Gratulujemy! (A. Grochowska)


Zawodowy strzał w 10

w Radzyniu Podlaskim

Galeria>>


Zawody w rzucaniu bumerangiem

W dniu 20 kwietnia 2023 r. odbyły się Szkolne zawody w rzucaniu bumerangiem. Inspiracją do przeprowadzenia rywalizacji było uhonorowanie Patrona 2023 - Pawła Edmunda Strzeleckiego - wielkiego polskiego podróżnika, geologa, geografa, badacza i odkrywcę. Odkrył między innymi najwyższe pasmo Wielkich Gór Wododziałowych – Góry Śnieżne, a najwyższy szczyt Australii nazwał na cześć polskiego generała Górą Kościuszki. Spenetrował też dolinę Latrobe, gdzie znajdują się jedne z największych na świecie pokłady węgla brunatnego, a także złoża ropy naftowej i złota.

Najlepszymi w rzucie bumerangiem okazali się:

I miejsce - Mateusz Przekaziński kl. IV TPM,

II miejsce - Michał Orlicz kl. II TA,

III miejsce - Rafał Bącik kl. IV TI,

IV miejsce - Kacper Gomoła kl. II TA,

V miejsce - Maciej Jaszczuk kl. I TA.

Zwycięzcy otrzymali dyplomy, nagrody rzeczowe oraz bumerangi ufundowane przez organizatora. Fotorelację z wydarzenia wykonała Zuzanna Kazimierczak z klasy I TA. Dziękuję wszystkim za udział w zawodach oraz dobrą zabawę na świeżym powietrzu. Najlepszy rzut Mateusza.(P. Konieczny)

Galeria>>


"Profilaktyka uzależnień - spotkanie z pracownikami Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Radzyniu Podlaskim"

20 kwietnia 2023 r. w naszej szkole gościły panie z Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Radzyniu Podlaskim. Główne cele wizyty to: ocena efektywności realizowanych w szkole programów profilaktycznych: "Wybierz życie - pierwszy krok"; "Znamię! Znam je?"; "Podstępne WZW"; "ARS" oraz spotkanie z młodzieżą klas I - III technikum. Oceny programów dokonała pani Maria Kowalska, natomiast pogadankę na temat uzależnień wśród młodzieży i ich skutków dla organizmu przeprowadziła pani Monika Jurek.

Poruszane były zagadnienia dotyczące picia alkoholu, palenia papierosów, e-papierosów, używania substancji psychoaktywnych, narkotyków oraz energetyków. Omówione zostało także zjawisko cyberprzemocy i temat depresji. Na zakończenie spotkania chętni uczniowie wzięli udział w ćwiczeniu z wykorzystaniem narkogogli i alkogogli. (M. Rogulska)

Galeria>>


XXVI Marsz Pokoju- Wola Osowińska-Nowiny

16 kwietnia 2023

Galeria>>


Spotkanie z aspirantem Piotrem Woszczakiem z Komendy Powiatowej Policji

w Radzyniu Podlaskim

Dnia 13 kwietnia 2023 roku w naszej szkole odbyło się spotkanie na temat agresji i przemocy wśród młodzieży. Spotkanie poprowadził aspirant Piotr Woszczak z Komendy Powiatowej Policji w Radzyniu Podlaskim. Celem wizyty było przeprowadzenie rozmów z uczniami na temat rodzajów przemocy i agresji występujących w środowisku szkolnym i jej konsekwencji prawnych.

Pan aspirant przypomniał wszystkim o bezwzględnym stosowaniu się do zasad i norm regulujących funkcjonowanie jednostki w społeczeństwie. Ostrzegł także, iż nieprzestrzeganie prawa może doprowadzić do poważnych konsekwencji, np. nadzoru kuratora bądź skierowania sprawy do sądu rodzinnego. Pan Piotr dużo mówił również o odpowiedzialności prawnej nieletnich, agresji i przemocy wobec rówieśników i pracowników szkoły oraz zasad zachowania się obowiązujących w szkole i poza nią. Podczas spotkania pan aspirant wyjaśnili uczniom wiele pojęć związanych ze zjawiskiem przemocy w sieci, jak również wyjaśnił czego nie mogą i nie powinni robić korzystając z Internetu.

Spotkanie zostało zorganizowane przez psychologa szkolnego panią Justynę Kosowską.


Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych,
pełnych wiary, nadziei i miłości.
Radosnego, wiosennego nastroju,
serdecznych spotkań w gronie rodziny
i wśród przyjaciół
oraz wesołego "Alleluja"

życzy

Dyrektor

Zespołu Szkół Rolniczych

Beata Żurawska-Polkowska

  Życzenia Lubelskiego Kuratora Oświaty
  Życzenia Ministra Edukacji i Nauki

Konkurs na Pisankę 3D rozstrzygnięty

W dniu 5 kwietnia 2023 r. został rozstrzygnięty konkurs na Wielkanocną Pisankę 3D. Projekty graficzne należało wykonać w programie Paint 3D. Projekt powinien zawierać świąteczne elementy dekoracyjne oraz graficzne nawiązujące do naszej społeczności szkolnej. Przesłano aż 37 prac, z których 23 spełniały wyznaczone kryteria.

Najlepsze prace zostały nagrodzone, a uczestnikom  wręczono dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

I miejsce Alicja Kucio kl. IV TI,

II miejsce Rafał Bącik kl. IV TI,

III miejsce Rafał Łaskawski kl. IV TPM,

IV miejsce Tomasz Belniak kl. III TPM.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy, a zwycięzcom gratulujemy. (P. Konieczny)


Apel z okazji 18. rocznicy śmierci św. Jana Pawła II oraz Świąt Wielkanocnych

Młodzież z naszego technikum zorganizowała w miniony wtorek 4 kwietnia apel poświęcony osobie św. Jana Pawła II z racji 18. rocznicy jego śmierci. Wydarzenie to połączono ze szkolnym spotkaniem przedświątecznym.

W sali nr 7 zebrała się cała szkolna społeczność, by obejrzeć przygotowany przez młodzież montaż słowno-muzyczny. Ze wzruszającym i pięknym przekazem wystąpili: Bartosz Polkowski, Magdalena Magnuszewska, Julia Bogudał, Weronika Cybul, Aleksandra Cybul, Karolina Fijałek, Julia Fijałek, Łukasz Kublicki oraz Martyna Zalewska. W prezentacji zestawiono Drogę Krzyżową z życiem św. Jana Pawła II. Refleksyjne teksty mówione przeplatane były utworami śpiewanym przez naszych uczniów. Nad całością czuwały p. Elżbieta Kozieł i p. Lucyna Panasiuk-Żurawska.

Spotkanie zakończyły życzenia pani Dyrektor oraz świąteczne spotkania w klasach z wychowawcami. (L.P-Ż.)

Galeria>>


Wizyta uczniów klasy maturalnej w Akademii Bialskiej Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Dnia 03 kwietnia 2023 roku uczniowie kl. IV TA pod opieką pani Małgorzaty Rogulskiej i pani Małgorzaty Popek uczestniczyli w spotkaniu z przedstawicielami Akademii Bialskiej Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej.

Pracownicy Wydziału Nauk Technicznych, kierunku Rolnictwo - dr inż. Alicja Baranowska oraz dr inż. Katarzyna Łącka zapoznały naszych uczniów z działalnością uczelni, aktualną ofertą edukacyjną oraz zasadami rekrutacji. Uczniowie mieli możliwość poznać piękną nowoczesną bazę dydaktyczną, między innymi halę sportową, bibliotekę, budynek Rektoratu. Zostaliśmy również zaproszeni na herbatę i coś słodkiego.

Wizyta ta wzbudziła duże zainteresowanie młodzieży Akademią Bialską i z pewnością pomoże w podejmowaniu decyzji przy wyborze dalszej drogi kształcenia.

Jesteśmy wdzięczni za życzliwe przyjęcie i dziękujemy Pani dr inż. Katarzynie Radwańskiej za zorganizowanie tego wyjazdu. (M. Rogulska)


XXII Spotkania z Pieśnią i Tradycją Wielkopostną

2 kwietnia 2023 r.

W Niedzielę Palmową 2 kwietnia na terenie naszej szkoły odbyło się XXII Spotkanie z Pieśnią i Tradycją Wielkopostną. Organizatorami wydarzenia były: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Borkach z/s w Woli Osowińskiej, Technikum im. Wincentego Witosa oraz Zespół Placówek Oświatowych w Woli Osowińskiej.

Uroczystość rozpoczęła Msza Święta wraz z procesją z palmami. Następnie wszystkie zespoły oraz goście udali się na halę sportową, gdzie dalszą część spotkania poprowadził p.o dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu – p. Michał Nowacki. Zespoły biorące udział w spotkaniu przygotowały stoiska z tradycyjnymi potrawami wielkopostnymi i wielkanocnymi oraz kolejno wykonywały pieśni wielkopostne.

W udział w imprezie silnie zaangażowała się cała nasza szkolna społeczność. Okazałą palmę przygotowywali uczniowie: Małgorzata Gajownik, Weronika Wrzosek, Klaudia Bylina oraz Michał Magnuszewski, których opiekunem i koordynatorem była p. Beata Orlicz. Zespół śpiewaczy reprezentujący nasze technikum w składzie: Julia Bogudał, Weronika Cybul, Aleksandra Cybul, Karolina Fijałek, Julia Fijałek, Łukasz Kublicki, Magdalena Magnuszewska, Bartosz Polkowski oraz Martyna Zalewska wystąpił się w utworze „Matka, która pod krzyżem stała”.

Przygotowaniem młodzieży do prezentacji zajęły się p. Elżbieta Kozieł, p. Marzanna Kożuch oraz p. Lucyna Panasiuk-Żurawska. Artystycznym dopełnieniem wokalnego przekazu był namalowany przez młodzież pod opieką p. Piotra Koniecznego obraz Matki Bolesnej Mater Dolorosa. Na naszym stoisku nie zabrakło smakołyków: bab wielkanocnych, mazurków, pierogów i pysznych sałatek.

W przygotowanie stołu z potrawami wielkopostnymi i wielkanocnymi włączyła się Dyrekcja i grono pedagogiczne: p. Małgorzata Rogulska, p. Anna Kopańska, p. Iwona Szewczyk, p. Lucyna Panasiuk-Żurawska, p. Elżbieta Kozieł oraz p. Marzana Kożuch. Nad obsługą dźwięku podczas imprezy czuwał uczeń kl. II TA – Jakub Guz, a nad archiwizacją wydarzenia p. Piotr Konieczny. Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie. Udział w wydarzeniu przyczynił się do integracji środowiska i pozwolił nam wszystkim wejść w klimat zbliżających się Świąt Wielkanocnych. (L.P-Ż)

Galeria>>


Olimpiada Zdrowia PCK – etap szkolny

30 marca 2023 roku w naszej szkole odbyły się eliminacje Olimpiady Zdrowia PCK – konkursu, którego celem jest wykształcenie u młodzieży potrzeby dbania o własne zdrowie i środowisko naturalne. W rywalizacji szkolnej wzięło udział 17 uczniów, a zwycięzcą została Alicja Kucio z kl. IV TI – 5, która będzie reprezentowała nasze Technikum na etapie rejonowym. (M. Rogulska)


Palma wielkanocna - XXII Spotkania z Pieśnią i Tradycją Wielkopostną

Szkoła po raz 22 bierze udział w Konkursie na Palmę Wielkanocną. Palma jest wykonana w tradycyjny sposób, z naturalnych materiałów rosnących na terenie naszego regionu. Materiały wykorzystane do wykonania naszej palmy zgromadzili nauczyciele i uczniowie. Palmę wykonali artystycznie uzdolnieni: Małgosia Gajownik, Weronika Wrzosek, Klaudia Bylina oraz Michał Magnuszewski. Bardzo dziękuję wszystkim osobom, które zaangażowały się w realizację tego zadania. Koordynator projektu - Beata Orlicz. Palma>>

Galeria>>


Międzyszkolne zawody w tenisa stołowego

o Puchar Dyrektora ZSR

W dniu 30.03.2023 r. w Zespole Szkół Rolniczych w Woli Osowińskiej odbył się IV Międzyszkolny Turniej Tenisa Stołowego zorganizowany dla uczniów szkół podstawowych w ramach działań promujących ofertę edukacyjną naszej szkoły.

W zawodach wzięło udział 34 zawodników z następujących szkół:

1) Szkoły Podstawowej w Branicy Radzyńskiej,

2) Szkoły Podstawowej w Oszczepalinie,

3) Szkoły Podstawowej w Woli Osowińskiej.

Turniej rozpoczęła Pani Dyrektor Beata Żurawska-Polkowska witając zawodników i opiekunów. Sędziami zawodów byli uczniowie Technikum w Woli Osowińskiej, dyplomy przygotował nauczyciel informatyki Pan Piotr Konieczny.

Organizatorem i sędzią głównym zawodów był nauczyciel wychowania fizycznego Sławomir Dudek.

Wyniki klasyfikacji końcowej>>

Galeria>>


DZIEŃ MATEMATYKI - "Zainwestuj w matematykę”

27 marca 2023 roku odbył się w naszej szkole DZIEŃ MATEMATYKI pod hasłem „ Zainwestuj w matematykę” . Inicjatorem tego wydarzenia jest Stowarzyszenie Doskonalenia i Rozwoju 4improve, zaś opiekunem e-math.pl.

W tym dniu przez dwie godziny była fajna zabawa. Uczniowie uczestniczyli w konkursach, grach i zabawach matematycznych, takich jak: konkurs wiedzy, „ przestaw jeden patyczek”, skojarzenia i krzyżówka. Między konkurencjami uczennice klasy III TPM : Weronika Cybul i Katarzyna Fijałek umilały czas wierszami matematycznymi.

W klasyfikacji ogólnej I miejsce zajęli: kl. I TA i kl. III TPM, II miejsce – kl. IV TPM/TI (5-letnia), III miejsce – kl. II TA i IV miejsce – kl. IV TPM/TI (4-letnia). W nagrodę uczestnicy konkursów otrzymali bardzo dobre oceny z matematyki oraz klasy, które zajęły I miejsce zostaną zwolnieni z pisania kartkówek i prac domowych do przerwy świątecznej. ( I. Szewczyk)

Galeria>>


Wyniki XVII Powiatowego Konkursu Pamięci Agnieszki Osieckiej w Kocku w kategorii plastycznej

W dniu 29 marca 2023 r. otrzymaliśmy miłą wiadomość o wynikach XVII Powiatowego Konkursu Pamięci Agnieszki Osieckiej w kategorii plastycznej.

W Zespole Szkół w Kocku odbył się coroczny konkurs plastyczny, w którym wzięły udział dwie uczennice naszej szkoły z pracami pt.: "Dookoła noc się stała" oraz "W żółtych płomieniach liści".

Weronika Cybul z klasy III TPM zajęła III miejsce, natomiast Alicja Kucio z klasy IV TI otrzymała wyróżnienie. (P. Konieczny)


Konkurs Wiedzy Rolniczej im. Tadeusza Skiby 2023 przepustką na studia

W dniu 20 marca 2023 roku uczniowie naszej szkoły w osobach: Bącik Rafał, Orlicz Michał i Polkowski Bartosz wzięli udział w III edycji konkursu organizowanego przez Lubelską Izbę Rolniczą. Konkurs został przeprowadzony w Pałacu Czartoryskich w Puławach. Patronat nad konkursem objął Minister Edukacji i Nauki oraz Lubelski Kurator Oświaty. Do konkursu przystąpili uczniowie wyłonieni w eliminacjach szkolnych z 12 szkół rolniczych województwa lubelskiego. Rywalizacja polegała na rozwiązaniu testu składającego się z 30 pytań z zakresu produkcji roślinnej, produkcji zwierzęcej, mechanizacji rolnictwa, ogrodnictwa, warzywnictwa oraz wiedzy o samorządzie rolniczym. O miejscu decydowała liczba punktów, a w przypadku jednakowej punktacji czas rozwiązania testu. Nasi uczniowie otrzymali nagrody pieniężne w wysokości 200 zł oraz wiele nagród rzeczowych. Bartosz Polkowski znalazł się również w gronie laureatów nagrodzonych przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie. Uczeń otrzymał indeks na wydział przyrodniczo-rolniczy tej uczelni. Wszystkim naszym uczestnikom gratuluję wyników osiągniętych podczas konkursu i dziękuję za wspólnie spędzony czas. /Beata Żurawska-Polkowska-opiekun wyjazdu/

Galeria>>


Turniej Szkolny w Halową Piłkę Nożną o Puchar Dyrektora

W dniu 24.03.2023 roku odbył się Turniej Szkolny w Halową Piłkę Nożną o Puchar Dyrektora Szkoły. W zawodach wzięło udział 40 uczestników. Turniej rozpoczęła Pani Dyrektor Beata Żurawska – Polkowska witając zawodników wszystkich klas życząc sukcesów sportowych i bezpiecznej rywalizacji. Sędzią i organizatorem zawodów był nauczyciel wychowania fizycznego Sławomir Dudek.

Wyniki spotkań:

1. IV (5) T – III TPM ( 5:3 )

2. IV (4) T – II TA ( 6:0 )

3. I TA – III TPM ( 1:4 )

4. II TA – IV (5) T ( 1 : 4 )

5. IV (4) T – I TA ( 8:0 )

6. III TPM – IV (4) T ( 1:3 )

7. I TA – IV (5) T ( 1:0 )

8. II TA – III TPM ( 2:3 )

9. IV (5) T – IV (4) T ( 1:2 )

10. I TA – II TA ( 1:3 )

Wyniki klasyfikacji końcowej:

I – IV (4) TPM ( 12 pkt. )

II – IV (5) TPM ( 6 pkt. )

III – III TPM ( 6 pkt. )

IV – II TA ( 3 pkt. )

V - I TA ( 3 pkt. )

Strzelcy bramek : Mateusz Przekaziński – 11, Łukasz Gajownik – 7, Damian Góral – 5, Bartłomiej Jeż – 5, Norbert Lis – 4, Dominik Bylina – 3, Dawid Wysokiński – 3, Jakub Kowalski – 2, Łukasz Kublicki – 2, Mateusz Osik – 2, Damian Bylina – 1, Szymon Bylina – 1, Bartłomiej Leszko – 1, Michał Orlicz – 1, Łukasz Wajszczuk – 1. Po zakończeniu zawodów Pani Dyrektor Beata Żurawska – Polkowska wręczyła puchar za pierwsze miejsce dla klasy IV (4) Technikum gratulując sukcesu sportowego. Podziękowała wszystkim zawodnikom za sportową rywalizację oraz nauczycielowi wychowania fizycznego Sławomirowi Dudkowi za organizację i przeprowadzenie zawodów./SD/.


„Palma dla Wiktorka”

Społeczność naszej szkoły czynnie włączyła się w akcję charytatywną „Palma dla Wiktorka” współorganizowaną przez przyjaciół szkoły ZSR i ZPO.

Uczniowie zgromadzili materiały i wykonali 40 palm wielkanocnych przeznaczonych na zbiórkę środków finansowych na operację Wiktorka Jankowskiego. Akcję w szkole koordynowała nauczycielka florystyki Pani Beata Orlicz.

Palmy będzie można nabyć po mszach świętych w kościele parafialnym w Woli Osowińskiej.

Serdecznie zapraszamy do włączenia się w akcję…

Pomóż. Kup palmę.

Galeria>>


XXIV Międzywojewódzki Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Ludowej

im. Wacława Tuwalskiego w Woli Osowińskiej

Tegoroczny finał Konkursu odbył się 18 marca pod Patronatem Honorowym Starosty Radzyńskiego Szczepana Niebrzegowskiego. W przygotowaniu i przeprowadzeniu imprezy współpracowały następujące instytucje: Towarzystwo Regionalne im. Wacława Tuwalskiego, Zespół Placówek Oświatowych, Zespół Szkół Rolniczych, Gminny Ośrodek Kultury i Sportu, Koło Gospodyń Wiejskich - w Woli Osowińskiej oraz Biuro Wojewódzkiego Ośrodka Kultury-Centrum Spotkania Kultur w Lublinie.

Finansowego wsparcia udzielił Powiat Radzyński oraz radne - reprezentujące Wolę Osowińską w Radzie Gminy Borki - Danuta Kucio i Beata Guz; a rzeczowego - Bogdan Smogorzewski - właściciel Piekarni „Stary Piekarz” w Woli Osowińskiej, Waldemar Skowron i Gminna Spółdzielnia w Borkach.

Do Konkursu przystąpiło 73 recytatorów. Prezentacje, prowadzone przez uczniów, odbywały się w specjalnie do tego celu udekorowanych trzech salach - w Zespole Placówek Oświatowych i Zespole Szkół Rolniczych. W skład komisji konkursowych wchodzili instruktorzy i nauczyciele:

- dr Artur Sępoch, Ewelina Barwińska-Mazur - z Biura WOK Centrum Spotkania Kultur w Lublinie,

- Maria Długołęcka-Pietrzak - z Instytutu Kultury Regionalnej i Badań Literackich w Siedlcach, - Dominika Trykacz, Monika Poziemska – z Domu Kultury w Kocku,

- Grażyna Kratiuk - dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radzyniu Podlaskim,

- Jolanta Gnas-Zienkiewicz – polonistka,

- Małgorzata Górna - polonistka,

- Julia Długołęcka – laureatka I Konkursu (w 2000 roku).

 Wszyscy recytatorzy otrzymali dyplomy-podziękowania oraz słodkie upominki - ciasteczka z miejscowej piekarni, a następnie zostali zaproszeni do stołówki szkolnej na obiad regionalny - kapustę z grochem i kartoflaki z soczewicą. W tym czasie obradowały komisje konkursowe, by ustalić wyniki Konkursu i zapisać je w protokołach. Jurorzy wytypowali również recytatorów do Koncertu Laureatów, który poprowadził dr Artur Sępoch. Licznie zgromadzona publiczność gromko oklaskiwała występy tegorocznych uczestników Konkursu.

Z tematyką recytowanych utworów dobrze komponowała się scenografia - w tym stoiska z wytworami sztuki ludowej, tradycyjnymi palmami oraz pokaz wykonania ozdobnego pająka z białego płótna. Więcej>>

Galeria>>


Rekolekcje wielkopostne

Rekolekcje wielkopostne to bardzo szczególny czas, który pozwala lepiej i głębiej przygotować się do świąt Zmartwychwstania Pańskiego, czas, który pozwala lepiej zrozumieć istotę tych świąt.

W dniu 17 marca 2023 roku młodzież z Technikum ZSR w Woli Osowińskiej uczestniczyła w parafialnych rekolekcjach wielkopostnych, które przeprowadził ks. Paweł Broński –dyrektor telewizji internetowej Faro diecezji siedleckiej. Czytanie mszalne przeczytała pani Lucyna Panasiuk- Żurawska, a młodzież modlitwę wiernych . Nauka rekolekcyjna bardzo się podobała uczniom, gdyż nawiązywała do sytuacji z życia codziennego każdego człowieka , a zwłaszcza młodego. Refleksje nad własnym życiem prowadziły do przemyśleń i stanowiły dobre przygotowanie do Świąt Wielkanocnych.

Dziękujemy Pani Dyrektor Beacie Żurawskiej – Polkowskiej za umożliwienie młodzieży skorzystania z nauki rekolekcyjnej , a paniom: Małgorzacie Rogulskiej, Marzannie Kożuch, Lucynie Panasiuk – Żurawskiej i Elżbiecie Kozieł za opiekę.

Galeria>>


Międzynarodowy Konkurs

"KANGUR MATEMATYCZNY”

 Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych W dniu 16 marca 2023 r. odbył Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny”. Wzięli w nim udział, jak co roku uczniowie naszej szkoły:

- Julia Bogudał - kl. I TA,

- Krzysztof Jończak - Kl. I TA,

- Bartosz Polkowski – kl. I TA,

- Mateusz Białucha - III TPM,

- Katarzyna Fijałek – kl. III TPM,

- Dawid Zalewski - kl. III TPM.

Celem konkursu było propagowanie kultury matematycznej w jak najszerszych kręgach uczniów szkół podstawowych i średnich. Konkurs miał charakter jednorazowego testu o różnym stopniu trudności. Zadania oraz termin były ustalone przez stowarzyszenie "Kangourou Sans Fronti`eres”. Konkursowi patronowali: Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytet Mikołaja Kopernika oraz Polskie Towarzystwo Matematyczne.

Uczniowie na rozwiązanie testu mieli 75 minut. Każdy uczestnik Konkursu otrzymał układankę przestrzenną w postaci ostrosłupa ściętego. Nagrody wręczyła Pani Dyrektor Beata Żurawska – Polkowska. ( I. Szewczyk)

Galeria>>


Finał konkursu „Człowiek w środowisku”

3 marca 2023 roku w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie odbył się finał Wojewódzkiego Konkursu Ekologicznego pt. „Człowiek w środowisku”, w którym wzięło udział trzech uczniów naszej szkoły: Bartosz Polkowski, Dawid Zalewski i Patryk Fijałek. Konkurs był skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu woj. lubelskiego i miał na celu pogłębienie wiedzy z zakresu ekologii, ochrony środowiska, inżynierii środowiska, gospodarki obiegu zamkniętego oraz ekoenergetyki.

187 uczestników powitał prof. Krzysztof Jóźwiakowski – przewodniczący Komitetu Naukowego i Organizacyjnego, natomiast zasady konkursu przedstawił dr hab. Artur Serafin – przewodniczący Komisji Konkursowej. Następnie uczniowie napisali test, który złożony był z 60 pytań zamkniętych.

Po zmaganiach konkursowych przyszedł czas na Galę Konkursu, którą otworzył JM Rektor UP w Lublinie prof. Krzysztof Kowalczyk. Następnie wystąpiła Barbara Wróbel — Dyrektor Wydziału Środowiska i Rolnictwa Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, która odczytała list od Wojewody Lubelskiego – Lecha Sprawki. Z kolei w imieniu Marszałka Województwa Lubelskiego głos zabrał Janusz Bodziacki – Dyrektor Departamentu Środowiska i Zasobów Naturalnych. W następnym wystąpieniu Teresa Misiuk – Lubelski Kurator Oświaty, pogratulowała wszystkim uczniom udziału w finale konkursu. Dodatkową atrakcją były referaty dotyczące ochrony przyrody, które zaprezentowali Dyrektor Roztoczańskiego Parku Narodowego – Andrzej Wojtyło, Dyrektor Poleskiego Parku Narodowego – Jarosław Szymański, jak również Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie – dr Arkadiusz Iwaniuk. Część artystyczną Gali uświetniły występy Chóru oraz Zespołu Pieśni i Tańca „Jawor” Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. (M. Rogulska)

Galeria>>


Jak zachować się na rozmowie o pracę? Czy ubiór wpływa na postrzegane nas przez innych? Czym jest asertywność? Dlaczego warto iść na studia? - odpowiedzi na te i wiele innych pytań padły w technikum w miniony czwartek. 9 marca był dla naszych uczniów dniem Doradztwa Zawodowego.

We wszystkich najstarszych klasach odbyły się spotkania z przedstawicielkami Młodzieżowego Centrum Karier OHP w Radzyniu Podlaskim: p. Anną Wiącek – pośrednikiem pracy oraz p. Martą Kieler - certyfikowanym doradcą zawodowym. Specjalistki MCR rozmawiały z naszymi uczniami o planowaniu kariery i rozwoju osobistym. W poszczególnych klasach omówiono różne tematy z dziedziny doradztwa zawodowego:

– kl. IV TI(4) oraz kl. IV TPM (4) – Rozmowa o pracę a komunikacja werbalna i niewerbalna

– kl. IV TI(5) oraz kl. IV TMP (5) – Dlaczego warto zdać maturę i pójść na studia?

– kl. III TPM – Czy jesteś asertywny? - jak nie ulegać presji rówieśników i we właściwy sposób budować relacje w miejscu pracy.

Były to rozmowy o szansach i zagrożeniach jakie stoją przed młodzieżą w dorosłym życiu. Dla wielu naszych uczniów to spotkanie było zastrzykiem motywacji i inspiracją do poszukiwań własnej drogi zawodowej. (Lucyna Panasiuk-Żurawska)


WYJAZD DO CKiS W SIEDLCACH NA SPEKTAKL TEATRALNY „ANTYGONA” SOFOKLESA

Dnia 7 marca młodzież w ramach wyjazdu szkolnego miała okazję oglądać spektakl teatralny „Antygona” Sofoklesa w reż. Roberta Protasewicza wystawiany przez aktorów Teatru ES. Uczestnikami wyjazdu byli uczniowie klas I-III Technikum.

Wyjazd został zorganizowany przez p. Barbarę Szykułę. Rolę opiekuna pełniła p. Beata Orlicz.

Cel i założenia programowe wyjazdu:

- kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez aktywny odbiór sztuki teatralnej (edukacja medialna),

- kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych oraz w środkach transportu,

- integracja uczniów i wzmocnienie więzi koleżeńskiej. (B. Szykuła)Akcja honorowego poboru krwi

Drużyny K

Radzyń Podlaski

Kolejna akcja honorowego poboru krwi Drużyny K Radzyń Podlaski za nami! Akcja zakończyła się sukcesem! 1 marca, w Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych, w miejscowości Borki, zarejestrowało się 27 osób. Krew oddało 20 osób, w tym 15 po raz pierwszy!

Radość jest tym większa, że w akcji wzięła też udział młodzież, uczniowie Zespołu Szkół Rolniczych w Woli Osowińskiej - Karolina Fijałek, Julia Fijałek, Sebastian Kopański, Paweł Purgał, Jakub Majczyna, Rafał Łaskawski i Mateusz Przekaziński. Piękni, młodzi i odważni! Warto pomagać innym, warto być odważnym, bo to jest obraz naszego człowieczeństwa. Cieszymy się, że wśród tylu ludzi istnieje świadomość jak wielką moc ma ratowanie zdrowia i życia ludzkiego poprzez oddawanie krwi.

Akcja była wyjątkowa również dlatego, że wzięli w niej udział goście specjalni. Wspaniały przykład bycia bohaterem w codzienności dał dla społeczności powiatu radzyńskiego Wicestarosta powiatu radzyńskiego Pan Michał Zając oraz Wójt Gminy Borki Pan Radosław Sałata. Dziękujemy!!! Na akcji byli również obecni pracownicy Urzędu Gminy Borki oraz Urzędu Gminy Radzyń Podlaski, a także członkowie Drużyny K Radzyń Podlaski. To piękne, gdy za słowami idą czyny! Brawo!

Na akcję przybył też nasz Bohater K. Krwiodawcy na własne oczy mogli zobaczyć jak wygląda szczęśliwy człowiek, który swoją moc czerpie z oddawania krwi, czyli ratowania życia innych ludzi. A jak wiemy każdy kiedyś może jej potrzebować. Z tej okazji można było także wykonać pamiątkowe zdjęcia z Bohaterem.

Nasza akcja nie miałaby miejsca, gdyby nie gościnność Gminy Borki oraz Fundacji My Słowianie. Słodki, wyśmienity poczęstunek z tradycjami rodzinnymi oraz stolik kawowy umilił czas naszym Krwiodawcom, a Grochówka do syta w pełni zregenerowała siły. Nasi dzisiejsi bohaterowie otrzymali pamiątkowe kubki oraz piękny album "Klucz borkowski" autorstwa Haliny Zgrajek ufundowany przez Pana ppłk. rez. dr Radosława Sałatę - Wójta gminy Borki. Na sukces akcji zapracowało bardzo dużo osób prywatnych i firm. Więcej informacji o nich znajdziecie na profilu FB Drużyna K Radzyń Podlaski.

Drużyna K

Radzyń Podlaski

Galeria>>
Od 2004 roku z inicjatywy Komisji Europejskiej w lutym obchodzony jest Dzień Bezpiecznego Internetu (Safer Internet Day). Akcja ma na celu inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych oraz zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa w Internecie.

Dzień Bezpiecznego Internetu w bieżącym roku przypadał na 7 lutego, ale jego obchody w formie realizowanych w całej Polsce lokalnych inicjatyw edukacyjnych zaplanowane zostały aż do końca marca 2023.

W ramach DBI w naszym technikum w dniu 21 lutego br. zrealizowane zostały następujące działania:

• Pogadanki, prezentacje, konkurs plastyczny oraz quiz online na temat wiedzy o bezpiecznym zachowaniu w Internecie.

W quizie składającym się z 12 pytań wzięło udział 20 uczniów, spośród których największą wiedzą  wykazali się:

1. Krzysztof Jończak

2. Jakub Semeniuk

3. Martyna Zalewska

4. Zuzanna Kazimierczak

W konkursie plastycznym wyróżnione zostały prace następujących uczniów:

1. Julia Bogudał

2. Michał Lis

3. Zuzanna Kazimierczak

4. Łukasz Wajszczuk

Wszystkie wymienione osoby otrzymały dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez organizatora.

Pogadanki na zajęciach w klasach: I TA, II TA oraz IV TPM i TI przeprowadzono z wykorzystaniem materiałów dostępnych na stronie organizatora saferinternet.pl (materiały).

• Lekcja tematyczna z języka angielskiego w kl. I TA. Temat: „Safer Internet Day”, podczas której uczniowie poznali podstawowe zasady bezpieczeństwa w sieci w języku angielskim, doskonalili słownictwo i wymowę.

• Lekcja tematyczna z języka angielskiego w kl. IV TI(4) oraz IV TPM(4). Temat: „Dangers on the net – mówienie”, w trakcie której uczniowie rozmawiali o zagrożeniach w wirtualnym świecie.

• Montaż pt. „7 Basic Internet Safety Tips” - filmik stworzony przez uczniów kl. I TA, w którym przedstawiają elementarne zasady cyberbezpieczeństwa w języku angielskim. [miniatura montażu i z możliwością odtworzenia . Film jest na Google Drive] Dzień Bezpiecznego Internetu był w naszej placówce świetną okazją do wspólnej nauki i zabawy. Oprócz realizacji założonego celu – promocji bezpieczeństwa w sieci, udało się w interesujący sposób zaangażować uczniów do działania, przekazać wiedzę oraz zintegrować społeczność szkolną. Filmik tutaj>>

Piotr Konieczny, Lucyna Panasiuk-Żurawska

Galeria>>


Galeria>>


Szkolny

Konkurs Językowy

„Polskie łamańce językowe”

Dnia 21 lutego 2023 r. w ramach Dnia Języka Ojczystego odbył się Szkolny Konkurs Językowy „Polskie łamańce językowe”.

WYNIKI

Pomimo braku 100% ocenę celującą

wystawiam za najlepsze wyniki:

1. Kowalski Jakub 66,7%

2. Karpiński Paweł 60%

3. Cichosz Franciszek 60%

W konkursie udział wzięło 64 uczniów Technikum

Barbara Szykuła


PRELEKCJA PROMUJĄCA IDEĘ HONOROWEGO KRWIODAWSTWA

W dniu 17.02.2023r. w naszej szkole miała miejsce prelekcja Drużyny K Radzyń Podlaski reprezentowanej przez panią Annę Kozieł i pana Jarosława Kozieł. Celem spotkania z młodzieżą była promocja idei honorowego krwiodawstwa.

Drużyna K to projekt zorganizowany przez PCK zrzeszający w ramach wolontariatu grupę aktywnych osób zainspirowanych honorowym dawstwem krwi. Celem Drużyny K jest dotarcie do jak największej liczby osób i uświadomienie im jak bardzo są ważni dla drugiego człowieka, aby przez oddawanie krwi mogli pomóc uratować czyjeś życie. Drużyna K chce docierać do nowych potencjalnych dawców, przełamywać bariery (wieku, strachu, niewiedzy) i uatrakcyjnić przekaz informacyjny.

Bardzo dziękujemy pełnoletniej młodzieży, która była obecna na spotkaniu i przede wszystkim Pani Dyrektor Beacie Żurawskiej – Polkowskiej za możliwość zorganizowania prelekcji w szkole oraz Pani Małgorzacie Rogulskiej - szkolnej koordynatorce akcji poboru krwi.

Najbliższa terenowa akcja poboru krwi będzie miała miejsce w Borkach k/Radzynia Podlaskiego przy ul. Armii Wojska Polskiego (plac przed Urzędem Gminy). Rejestracja dawców krwi odbywać się będzie w godzinach 9.00.-13.00.

Terenowa akcja poboru krwi zostanie zorganizowana dzięki serdeczności Regionalnego Centrum Krwi i Krwiolecznictwa w Lublinie oraz Pana ppłk. rez. dr Radosława Sałaty Wójta Gminy Borki.

Gorąco zachęcamy do uczestnictwa honorowych dawców krwi i nowe osoby, które są pełnoletnie, czują się zdrowe i chciałaby pomóc uratować czyjeś życie. Czekamy na Was niezależnie od pogody, ponieważ zapewnimy Wam pomieszczenie na czas oczekiwania, ciepły posiłek dla każdego krwiodawcy oraz ciekawe niespodzianki!

Pamiętajcie, aby przed donacją dobrze nawodnić organizm płynami bezalkoholowymi, zjeść lekkie śniadanie i zabrać ze sobą dokument tożsamości.

Drużyna K Radzyń Podlaski


"Powiedział Bartek, że dziś TŁUSTY CZWARTEK, a Bartkowa uwierzyła, dobrych pączków nasmażyła”

W dniu 16 lutego 2023 r. w naszej szkole jak zwykle tłusty czwartek minął na słodko z pysznymi, pudrowanymi, lukrowanymi oraz kandyzowanymi pączkami z konfiturą i czekoladą. W imieniu całej społeczności szkolnej, dziękujemy pani Dyrektor Beacie Żurawskiej-Polkowskiej za zorganizowanie tych słodkości, a przedstawicielom samorządu (Martynie, Karolinie, Kubie i Kacprowi) za dostarczenie do klas. (P.Konieczny)

Galeria>>


Konkurs CZYTELNICZY "Odszukaj zdanie..."

W dniu 15 lutego 2023 r. zakończony został konkurs czytelniczy pt.:"Odszukaj zdanie...". Zadaniem uczestników było wybranie cytatów umieszczonych na tablicy informacyjnej, odszukanie ich i wskazanie w wypożyczonej publikacji znajdującej się w zasobach naszej biblioteki.

Czytelnicy, którzy wskazali właściwe książki oraz cytaty konkursowe umieszczone w 10 różnych publikacjach to: Mikołaj Bącik z klasy IV TI, Eryk Skowron z klasy IV TI oraz Aleksandra Cybul z klasy II TA.

Gratuluję i zachęcam do odwiedzin w szkolnej bibliotece. (P. Konieczny)


Walentynki 2023

Galeria>>

Szkolny konkurs "Serduszko z NICZEGO" rozstrzygnięty

W dniu 14 lutego br. rozstrzygnięty został szkolny konkurs zorganizowany przez SU. Prace w formie zdjęć przesłało ośmioro uczestników. Wszyscy wykazali się kreatywnością w tworzeniu Serduszek Walentynkowych. Laureaci otrzymali dyplomy, a wszyscy uczestnicy konkursu drobne nagrody rzeczowe.

I - Weronika Wrzosek, II - Alicja Kucio, III- Małgorzata Gajownik, IV - Weronika Cybul, V - Julia Fijałek, VI - Klaudia Bylina, VII - Eryk Skowron, VIII - Karolina Fijałek.

 W tym dniu w naszej szkole Samorząd Uczniowski przygotował także Walentynkowy Koncert Życzeń. Zamówione utwory oraz dedykacje prezentowali: Weronika Cybul z klasy III TPM oraz Bartosz Polkowski z klasy I TA. Walentynkową gazetkę w języku angielskim przy wejściu do szkoły przygotowała pani Katarzyna Kopyść.

Dziękujemy za udział we wspólnej zabawie!

Opiekun SU


Góra Grosza - XXIII Edycja

W dniu 10 lutego 2023 r. Samorząd Uczniowski zakończył zbiórkę "Góra Grosza Edycja XXIII". Darczyńcom serdecznie dziękujemy w imieniu organizatorów zbiórki oraz dzieci będących pod opieką Towarzystwa Nasz Dom. Zebrany bilon opiewał na kwotę 198,86 PLN (9,68 kg) i został przekazany do adresata pocztą.

Link do strony organizatora>>


Warsztaty pt. „Człowiek w środowisku” w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie

2 lutego 2023 roku uczniowie naszej szkoły – Bartosz Polkowski z kl. I TA i Patryk Fijałek z kl. IV TPM uczestniczyli w warsztatach tematycznych dla finalistów Wojewódzkiego Konkursu Ekologicznego „Człowiek w środowisku”, zorganizowanych w Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowym Nowych Technologii w Inżynierii Rolniczej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Warsztaty były przygotowaniem do finału konkursu, który odbędzie się 03 marca 2023 roku.

Program zajęć był bardzo bogaty i ciekawy i obejmował pięć bloków tematycznych:

Warsztat I „Fotowoltaika – energia ze słońca” – prowadzący: dr hab. inż. Jacek Kapica, prof. uczelni, dr inż. Marek Ścibisz.

Warsztat II „Wykorzystanie biomasy w procesie spalania i fermentacji” – prowadzący: dr hab. inż. Artur Kraszkiewicz, prof. uczelni, dr hab. inż. Alina Kowalczyk-Juśko, prof. uczelni.

Warsztat III „Mikroorganizmy w bioremediacji środowiska” – prowadząca: dr inż. Kamila Rybczyńska-Tkaczyk, dr hab. inż. Justyna Bohacz, prof. Uczelni

Warsztat IV „Technologie oczyszczania oraz zagospodarowania wód i ścieków” – prowadzący: dr hab. inż. Michał Marzec, prof. uczelni, dr inż. Agnieszka Listosz, mgr inż. Karolina Jóźwiakowska, prof. dr hab. inż. Tadeusz Siwiec.

Warsztat V „Procesy zagospodarowania odpadów z przemysłu rolno-spożywczego” – prowadzący: dr inż. Maciej Combrzyński, prof. dr hab. inż. Tomasz Oniszczuk.

Udział w tym wydarzeniu pozwolił naszym uczniom zdobyć szerszą wiedzę z zakresu ekologii, spotkać się z ciekawymi ludźmi – pracownikami naukowymi UP, młodzieżą z innych szkół województwa lubelskiego, a także zwiedzić uczelnię i poznać jej ofertę edukacyjną. (M. Rogulska)

Galeria>>


Czas trwania ferii zimowych

od 16 stycznia (poniedziałek) do 29 stycznia (niedziela).


W Wigilię Bożego Narodzenia Gwiazda Pokoju niech Nam drogę wskaże.

Cieszmy się blaskiem Bożej chwały, otwórzmy prezenty słodkich marzeń.

Niechaj Aniołki z Panem Bogiem, jak Trzej Królowie z darami swymi, staną cicho

za naszym progiem, by spełnić to, co dotąd było snami.

Ciepłem otulmy naszych bliskich i uśmiechnijmy się do siebie.

Magia świąt niechaj zjedna wszystkich,

niech w domach będzie Wam jak w niebie...

Zbliżający się Nowy Rok 2023 niesie wszystkim nadzieję na uspokojenie, życzliwość i spełnienie marzeń.

W te piękne i jedyne w roku chwile składamy najlepsze życzenia pogodnych,

zdrowych i radosnych dni oraz szczęśliwego Nowego Roku.

Dyrekcja oraz cała Społeczność szkolna

Galeria>>


Szkolny Konkurs SUDOKU

W dniu 15 grudnia 2022 r. odbył sie szkolny konkurs SUDOKU zorganizowany przez nauczyciela bibliotekarza. W rywalizacji wzięło udział sześciu uczniów z różnych klas technikum. Najlepszymi w rozwiązywaniu tej popularnej gry logicznej okazali się Alicja Kucio z klasy IV TI oraz Adam Bociek z klasy II TA. Laureaci otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez nauczyciela. (P. Konieczny)


Nowa publikacja

Towarzystwa Regionalnego im. Wacława Tuwalskiego w Woli Osowińskiej w naszej bibliotece

"Tak odmieniona dziś nasza wieś" - to tytuł nowego woluminu dostępnego w naszej szkolnej bibliotece. Wydawcą jest Towarzystwo Regionalne im. Wacława Tuwalskiego w Woli Osowińskiej, które przygotowało z okazji 45. roku istnienia towarzystwa tę bogato ilustrowaną publikację. Znajdują się w niej relacje mieszkańców Woli Osowińskiej oraz skany materiałów z muzeum i archiwów prywatnych.

Zapraszamy do szkolnej biblioteki i do zapoznania się z tą ciekawą pozycją w naszych zbiorach. (P. Konieczny)


Rekolekcje adwentowe

Adwent to aktywne oczekiwanie, które ma na celu zauważenie Boga działającego w historii i naszej codzienności. Stąd rekolekcje adwentowe są swojego rodzaju zaproszeniem, które Bóg w swoim Słowie kieruje do każdego człowieka – zaproszenie do dialogu i żywej wspólnoty.

W dniu 9 grudnia 2022 roku młodzież z Technikum ZSR w Woli Osowińskiej uczestniczyła w parafialnych rekolekcjach adwentowych, które przeprowadził ks. Michał Gosk–wikariusz parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Radzyniu Podlaskim. Nauka rekolekcyjna bardzo się podobała uczniom, gdyż nawiązywała do sytuacji z życia codziennego każdego człowieka, a zwłaszcza młodego. Mamy nadzieję, że te rekolekcje adwentowe jak i porcja codziennej modlitwy i refleksji, okazja do zadumania się i otwarcia się przed Chrystusem w sakramencie pojednania, pomogą wielu młodym ludziom lepiej przygotować się do świąt Narodzenia Pańskiego.

 Opiekę nad uczniami sprawowały Panie: Dyrektor Beata Żurawska – Polkowska, Małgorzata Rogulska i Elżbieta Kozieł. Dziękujemy wszystkim, za umożliwienie młodzieży skorzystania z nauki rekolekcyjnej. ( Elżbieta Kozieł)


MIĘDZYSZKOLNY MIKOŁAJKOWY TURNIEJ W TENISA STOŁOWEGO W ZSR W WOLI OSOWIŃSKIEJ

W dniu 08.12.2022 r. w Zespole Szkół Rolniczych w Woli Osowińskiej odbył się Międzyszkolny Mikołajkowy Turniej w Tenisa Stołowego. W zawodach wzięło udział 60 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Woli Osowińskiej i Technikum w Woli Osowińskiej. Zawody rozpoczęła Pani Dyrektor Beata Żurawska-Polkowska witając zawodników i opiekunów oraz życząc wszystkim zawodnikom sukcesów sportowych. Organizatorem zawodów i sędzią głównym był n-l w-f Sławomir Dudek.

Wyniki klasyfikacji końcowej :

Dziewczęta klasa IV i młodsze:

I – Małgorzata Zając,

II – Weronika Chamioło.

Chłopcy klasa IV i młodsi:

I – Paweł Zając,

II – Rafał Zarzycki.

Dziewczęta klasa V -VI:

I – Lena Małaszuk,

II – Maja Leszko,

III – Alicja Sawka.

Chłopcy klasa V – VI:

I – Marcin Latkowski,

II – Błażej Lis,

III – Kacper Garbacik-Osial.

Dziewczęta klasa VII – VIII:

I – Zuzanna Mazurek,

II – Natalia Zając,

III – Lena Małaszuk.

Chłopcy klasa VII – VIII:

I – Dominik Sałata,

II – Kacper Mazurek,

III – Sebastian Bylina.

Dziewczęta Technikum:

I – Alicja Kucio,

II – Magdalena Magnuszewska,

III – Karolina Fijałek.

Chłopcy Technikum:

I – Krystian Kornas,

II – Mateusz Osik,

III – Mateusz Białucha.

Galeria>>

Po zakończeniu rywalizacji Pani Dyrektor Beata Żurawska-Polkowska podziękowała zawodnikom i opiekunom za udział w zawodach, gratulując osiągniętych wyników oraz wręczając za miejsca I – III w poszczególnych kategoriach wiekowych medale i za miejsca I – V dyplomy. Dyplomy przygotował nauczyciel informatyki Pan Piotr Konieczny. Sędzią w kategoriach wiekowych dla szkoły podstawowej był nauczyciel w-f Pan Marek Bernat, natomiast w kategoriach dla technikum nauczyciel w-f Sławomir Dudek. Wszystkim zawodnikom serdecznie dziękuję za udział w turnieju i gratuluję osiągniętych wyników. /S.D./


Quiz wiedzy o Wandzie Rutkiewicz rozstrzygnięty

W dniu 07.12.2022 r. zakończył się Quiz wiedzy o Wandzie Rutkiewicz - polskiej alpinistce i himalaistce - Patronce 2022 roku.

W quizie on-line zorganizowanym przez nauczyciela bibliotekarza wzięło udział 21 uczniów.

1. Rafał Bącik – kl. IV TI

2. Alicja Kucio – kl. IV TI

3. Mikołaj Kalinowski – kl. IV TI

Zwycięzcy otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez nauczyciela bibliotekarza.

(P. Konieczny)


MIKOŁAJKI 2022

W dniu 6 grudnia 2022 r. Samorząd Uczniowski zorganizował szkolne Mikołajki. Sympatyczny Mikołaj poczęstował nas pysznymi pączkami, a nauczyciele otrzymali od niego nowe "pomoce dydaktyczne":)

 Dziękujemy Mikołajowi za wizytę w naszym technikum i zapraszamy ponownie za rok.

(P. Konieczny)

Galeria>>


WOJEWÓDZKI KONKURS EKOLOGICZNY

„Człowiek w środowisku”

02 grudnia 2022 roku odbył się w naszej szkole I etap Wojewódzkiego Konkursu Ekologicznego „Człowiek w środowisku”. Wzięło w nim udział 14 uczniów z klas I-IV technikum, którzy rozwiązywali test składający się z 60 pytań dotyczących zanieczyszczenia i ochrony środowiska, odnawialnych i nieodnawialnych źródeł energii oraz ekologii człowieka. Najlepsi w szkolnej rywalizacji okazali się:

1. Dawid Zalewski – kl. III TPM

2. Bartosz Polkowski – kl. I TA

3. Patryk Fijałek – kl. IV TPM-4

Zwycięzcom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w II etapie na poziomie międzyszkolnym, który odbędzie się 03 marca 2023 roku w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. (M. Rogulska)


1 GRUDNIA - ŚWIATOWY DZIEŃ WALKI Z AIDS

Każdego roku 1 grudnia obchodzony jest Światowy Dzień Walki z AIDS, którego istotą jest przypomnienie o chorobie wywołanej wirusem HIV oraz o tych, którzy przegrali w tej nierównej walce. Znakiem tego dnia jest czerwona kokardka, która symbolizuje namiętność oraz krew jako dwie z trzech dróg zakażenia wirusem. W ramach obchodów, 1 grudnia 2022 roku uczniowie klas II - IV technikum obejrzeli materiał edukacyjny opublikowany na stronie internetowej kampanii jedynytakitest.aids.gov.pl, natomiast klasa pierwsza technikum agrobiznesu uczestniczyła w prelekcji dotyczącej powyższej tematyki.

Zajęcia z młodzieżą przeprowadziła Pani Danuta Pilińska – pielęgniarka pracująca w środowisku edukacji i wychowania Praktyki Lekarza Rodzinnego w Borkach. Celem spotkania było uwrażliwienie uczniów na problem tolerancji wobec osób nosicieli HIV i chorujących na AIDS oraz zapoznanie z realnymi faktami dotyczącymi dróg zakażenia wirusem HIV, sposobami zapobiegania takim zakażeniom oraz aktualnymi danymi na temat rozwoju choroby AIDS w Polsce i na świecie. Ponadto uczniowie z zainteresowaniem obejrzeli film „PLUS, MINUS” zrealizowany przez Instytut Profilaktyki Uniwersalnej, wysłuchali świadectwa dziewczyny zakażonej wirusem oraz otrzymali ulotki informacyjne. (M. Rogulska)

Galeria>>


OGÓLNOSZKOLNY TEST O ZDROWIU

W dniu 1 grudnia rozpoczną się zmagania w pierwszym Ogólnoszkolnym Teście o Zdrowiu) (O’SzToZ), w którym mogą wziąć udział uczniowie z całej Polski. Celem konkursu jest promocja wiedzy o zdrowiu oraz kształtowanie u dzieci i młodzieży świadomych, opartych na rzetelnej wiedzy postaw wobec chorób cywilizacyjnych, zwłaszcza chorób onkologicznych. Ogólnoszkolny Test o Zdrowiu jest konkursem adresowanym do uczniów klas V-VIII szkół podstawowych oraz młodzieży szkolnej do lat 18. Test został opracowany dla różnych grup wiekowych uczestników. Wyniki będą oceniane dla każdego z poziomów osobno.

Grupa A – uczniowie klas V-VI szkół podstawowych,

Grupa B – uczniowie klas VII-VIII szkół podstawowych,

Grupa C – uczniowie szkół ponadpodstawowych, klasy I-IV.

Do wygrania nagrody – w formie dofinansowania wybranych projektów działań prozdrowotnych, które otrzymają najlepsze klasy oraz najlepsza ze szkół. Konkurs O’SzToZ realizowany w ramach projektu „Zdrowe Życie”, który objęty jest Patronem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy oraz Małżonki Prezydenta Agaty Kornhauser-Dudy. Więcej o konkursie i jego zasadach na stronie www.osztoz.pl Zachęcam do wejścia na stronę www.osztoz.pl i zarejestrowanie się. (M. Rogulska)


Piżamowe andrzejki

Noc w szkole? Czemu nie! Uczniowie naszego technikum w piątek 25 listopada uczestniczyli w nietypowych andrzejkach zorganizowanych przez Samorząd Uczniowski. W programie imprezy znalazły się zabawy integracyjne, wróżby, dyskoteka, karaoke oraz kino mocnych wrażeń (wspólne oglądanie horroru). Oprócz tego każdy uczestnik wieczoru mógł choć na chwilę poczuć się jak „Top Model”, prezentując się w pokazie stylizacji piżamowych. Jako że tego dnia obchodzony był również „Dzień Pluszowego Misia”, młodzież przyniosła ze sobą miękkie przytulanki i pozowała do zdjęć z ulubionymi maskotkami.

Niezapomnianą atrakcją była zabawa w chowanego, podczas której szukający musiał przy użyciu latarki odnaleźć pozostałych uczestników w ciemnych zakamarkach naszej szkoły. Wspólne przygotowywanie kolacji i nocleg w salach sprzyjały wzajemnemu poznaniu i integracji.

Radosne twarze uczniów wynagrodziły opiekunkom: p. Małgorzacie Rogulskiej i p. Lucynie Panasiuk-Żurawskiej „zarwaną noc”, bo jak obie zgodnie stwierdziły – „Było warto!”. (L.P.-Ż.)

Galeria>>


SPOTKANIA Z ASTRONOMIĄ

28 listopada 2022 roku uczniowie klasy I technikum agrobiznesu i klasy III technikum przetwórstwa mleczarskiego uczestniczyli w „Spotkaniu z Astronomią” w Białej Podlaskiej. Zostało ono zorganizowane na Akademii Bialskiej Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II przez ASTRONOM.PL jako jedna z 6-częściowego cyklu multimedialnych prelekcji prowadzonych osobiście przez samego autora - Aleksandra Trębacza, członka Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii. Prelekcja, której wysłuchaliśmy, pod tytułem: „Ziemia cz. 1 – Błękitna Planeta” obejmowała następującą tematykę: rozmiary Ziemi i jej budowa; miejsce w Układzie Słonecznym; Księżyc i jego wpływ na Ziemię; czynniki kształtujące warunki sprzyjające życiu na planecie. Uczniowie, w trakcie wykładu usystematyzowali swoją wiedzę na temat Ziemi i Wszechświata oraz spotkali się z ciekawym człowiekiem, którego wielką pasją jest astronomia.(M. Rogulska)

Galeria>>


Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień

W dniu 21 listopada Samorząd Uczniowski zorganizował w naszej szkole obchody  Światowego Dnia Życzliwości i Pozdrowień, dzień dobrych uczynków i pozytywnych emocji. Oryginalna nazwa święta brzmi „Hallo World Day”. Idea tego święta wywodzi się ze Stanów Zjednoczonych i symbolizuje cel tego dnia, czyli mówienie "hallo" do przynajmniej dziesięciu osób dziennie. Obecnie Dzień Życzliwości obchodzony jest w ponad 180 krajach. Głównym celem jest uwrażliwienie ludzi na wzajemną życzliwość, wzbudzenie w nich pozytywnych emocji. Bądźmy życzliwi codziennie, a nie tylko od święta. Pamiętajmy, że pozytywna energia, którą przekazujemy, wraca do nas z nawiązką.

 Za najlepsze i podpisane pozdrowienia nagodziliśmy Karolinę Fijałek oraz Julię Fijałek z klasy III TPM. (P. Konieczny)


POCZYTAJKI dla MALUCHÓW

„Stefek burczymucha”, „Sposób na laleczkę”, „Komedia przy myciu” i „Muchy samochwały” – te utwory patronki roku 2022 – Marii Konopnickiej, zaprezentowali w miniony poniedziałek 21 listopada uczniowie naszego technikum w przedszkolu w Woli Osowińskiej.

Akcja "Poczytajki dla maluchów” była częścią programu pn. Rozwój Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 realizowanego przez bibliotekę w Zespole Szkół Rolniczych w Woli Osowińskiej.

Wydarzenie miało na celu przybliżyć najmłodszym mieszkańcom gminy Borki postać Marii Konopnickiej oraz zapoznać ich z jej twórczością. W rolę głównej bohaterki wcieliła się uczennica kl. III TPM – Karolina Fijałek, a wybrane utwory wybitnej polskiej pisarki czytali uczniowie kl. I TA: Maciej Jaszczuk, Bartosz Polkowski, Magdalena Magnuszewska, Martyna Zalewska, Zuzanna Kazimierczak, Michał Lis oraz Łukasz Wajszczuk.

Spotkanie czytelnicze miało luźną formę opartą na rymowanych rozmowach Marii Konopnickiej z dziećmi. Specjalna scenografia, kolorowe kostiumy, zagadki zadawane po przeczytanych wierszach oraz słodkie nagrody pozwoliły na chwilę przenieść się przedszkolakom, ale i uczniom naszego technikum, w świat beztroskiej zabawy.

Akcja "Poczytajki dla maluchów” została przeprowadzona przez młodzież pod opieką p. Piotra Koniecznego i p. Lucyny Panasiuk-Żurawskiej.

Galeria>>


Powiatowe Obchody Narodowego Święta Niepodległości 11 listopada 2022

W dniu 11 listopada 2022 r. delegacja z naszej szkoły wraz z pocztem sztandarowym wzięły udział w obchodach Święta Niepodległości w Radzyniu Podlaskim. W programie uroczystości były: msza święta w intencji Ojczyzny w Parafii Świętej Trójcy, przemarsz na Plac Wolności oraz uroczysta ceremonia pod Pomnikiem Wolności.

Po podniesieniu flagi państwowej na maszt przez poczet flagowy i wspólnym odśpiewaniu „Mazurka Dąbrowskiego” przemówienia okolicznościowe wygłosili: Burmistrz Miasta Radzyń Podlaski Jerzy Rębek oraz Wicewojewoda Lubelski Robert Gmitruczuk. Następnie przedstawiciele samorządów, instytucji, organizacji oraz szkół złożyli wieńce i wiązanki kwiatów. (M. Rogulska)

Galeria>>


11 LISTOPADA - NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

"Polska naszą Ojczyzną" – pod takim hasłem obchodziliśmy 104. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. W tym roku Narodowe Święto Niepodległości było obchodzone w sposób szczególny. 10 listopada o godzinie 11.00 przedszkolaki, uczniowie szkoły podstawowej, młodzież technikum, dyrektorzy, nauczyciele i pracownicy Szkoły Podstawowej i Technikum w Woli Osowińskiej zgromadzili się na hali sportowej. Nasze zaproszenie przyjął wicestarosta Powiatu Radzyńskiego pan Michał Zając.

Akademię rozpoczęliśmy od wprowadzenia sztandarów szkół i wspólnego odśpiewania "Mazurka Dąbrowskiego” w ramach akcji "Szkoła do hymnu”. Następnie dzieci i młodzież przedstawiły montaż słowno – muzyczny pt. "Polska naszą Ojczyzną”. Przypomniały ważne wydarzenia z historii Polski, nawiązały do miłości Ojczyzny i patriotyzmu w czasach wojny i pokoju. Szczególny nastrój wprowadziły pięknie wykonane przez dzieci i młodzież piosenki o Polsce i pieśni patriotyczne.

Następnie glos zabrała pani Dorota Latkowska – dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych. Podziękowała uczniom za piękny występ i nauczycielom za przygotowanie uroczystości. Nawiązała do idei niepodległości jako dobra szczególnego dla wszystkich. Pani Beata Żurawska–Polkowska – dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych dołączyła w swoim wystąpieniu do podziękowań za występ i życzyła wszystkim miłego świętowania. Akademię przygotowały panie: Bożena Skowron i Izabela Smogorzewska. (B. Skowron)

Galeria>>


Olimpiada Statystyczna

W dniu 9 listopada 2022 odbyła się VII edycja Olimpiady Statystycznej etap szkolny, organizowana przez Główny Urząd Statystyczny oraz Polskie Towarzystwo Statystyczne. Celem olimpiady było upowszechnianie wiedzy i rozwijanie umiejętności z zakresu statystyki w obszarze analiz społeczno-gospodarczych.

Uczniowie naszej szkoły również wzięli w niej udział, byli to:

1. Cybul Weronika kl. III TPM

2. Fijałek Katarzyna kl. III TPM

3. Jesionek Piotr kl. III TPM

4. Palinowski Łukasz kl. III TPM

5. Bącik Rafał kl. IV TI

Uczestnicy mieli do rozwiązania test składający się z trzech części. W ramach trójstopniowej rywalizacji zostanie wyłonione grono finalistów i laureatów. (Iwona Szewczyk)


CZUWANIE MODLITEWNE DLA MŁODZIEŻY

"Młodzi Przyjaciele, miejcie świętą ambicje być świętymi, tak jak On jest święty” słowami świętego Jana Pawła II ksiądz Jacek Sereda rozpoczął czuwanie modlitewne, które odbyło się 4 listopada 2022 roku w kościele parafialnym NNMP w Woli Osowińskiej.

Na spotkanie przybyli maturzyści, młodzież z ZSR w Woli Osowińskiej oraz ci młodzi, którzy w tym roku przystąpili do sakramentu bierzmowania i parafianie. Organizatorami tego wydarzenia byli: Pani Beata Żurawska- Polkowska –Dyrektor ZSR w Woli Osowińskiej i ksiądz kanonik Stefan Kurianowicz-Proboszcz Parafii.

Oprawę muzyczną przygotowała schola parafialna pod kierunkiem Pani Magdaleny Mitury. Spotkanie rozpoczęło się uroczystą Mszą Świętą po której ksiądz Jacek zwrócił się do młodych tymi słowami: "Nieustannie wsłuchuję się w tęsknoty ludzi młodych o pragnieniu szczęścia, czyli odkrycia takiej drogi życia, która nadaje mu właściwy kierunek-cel. Wasze tęsknoty i ukryte możliwości wyczuwał święty Jan Paweł ll, który młodych zachęcił by mieli świętą ambicję być świętymi .” Starał się pokazać młodzieży jak powinni postępować, żyć. Zwrócił uwagę na to co istotne. Zachęcił do wspólnej modlitwy.

Potem odbyła się adoracja Najświętszego Sakramentu, której towarzyszyły pięknie wykonane przez scholę pieśni. Kulminacyjnym momentem było błogosławieństwo zebranych, a szczególnie młodzieży Najświętszym Sakramentem. Następnie został odśpiewany Apel Jasnogórski. Zebrani poczuli jedność stojąc w kręgu i łącząc się we wspólnym wykonaniu pieśni "Cichy zapada zmrok. Czuwanie umocniło wszystkich zebranych, a zwłaszcza ludzi młodych w nim uczestniczących.

Dziękujemy ks. Jackowi Seredzie – duszpasterzowi rodzin za mądre słowa i modlitwę, a ks. Proboszczowi i Pani Dyrektor za zorganizowanie spotkania. (E. Kozieł)

Galeria>>


"Szkoła pamięta 2022"

#SzkołaPamięta

Już po raz czwarty uczniowie i nauczyciele naszej szkoły wzięli udział w akcji Ministerstwa Edukacji i Nauki "Szkoła pamięta".

Pamięć o zmarłych towarzyszy ludziom na całym świecie, niezależnie od miejsca, czasu, światopoglądu i religii. Na kilka dni przed świętem ludzie porządkują groby swoich bliskich, zdobią je kwiatami. Zgodnie z polską tradycją, właśnie 1 listopada – to czas, kiedy odżywają wspomnienia o tych, którzy odeszli.

Święto Zmarłych to również pamięć o tych, którzy polegli w obronie ojczyzny, pamięć o samotnych żołnierskich grobach i miejscach pamięci o bohaterach. Celem tej inicjatywy jest pielęgnowanie pamięci o bohaterach naszej wolności.

Nasza szkoła podobnie jak w latach ubiegłych, włączyła się w akcję podejmując działania, które polegały na odwiedzeniu miejsc pamięci, porządkowaniu grobów, złożeniu kwiatów i zapaleniu zniczy. Pani Małgorzata Rogulska z klasą IV odwiedziła miejscowy cmentarz, zapalając znicze na Grobach Nieznanych Żołnierzy. W akcji wzięli udział uczniowie kl. I naszej szkoły pod opieką Pani Marzanny Kożuch, uporządkowali zbiorową mogiłę na „Starym Cmentarzu”. Absolwent naszej szkoły Marek Kolasik wykonał kompozycję z kwiatów, która została położona na mogile przed Dniem Zmarłych. Uczeń kl. II Jakub Guz uporządkował kapliczkę w Nowinach upamiętniającą ofiary pacyfikacji dokonanej przez Niemców 14 kwietnia 1940 roku na mieszkańcach tej wsi. Niemcy rozstrzelali wówczas 13 osób i spalili ich domostwa. Jakub Guz uporządkował na cmentarzu w Kocku grób Aleksandra Makowskiego właściciela majątku Wola Osowińska.

Pani Małgorzata Rogulska, Elżbieta Kozieł, Marzanna Kożuch i uczniowie kl. IV Michał Magnuszewski oraz Rafał Łaskawski 2 listopada wzięli udział w Modlitewnym Czuwaniu na ,,Starym Cmentarzu”.

Do akcji włączyli się również inni pedagodzy, zapalili znicze i złożyli kwiaty w wyżej wymienionych miejscach pamięci oraz na mogiłach znajdujących się na cmentarzu w Woli Osowińskiej. (M. Kożuch)

Galeria>>


Rafał Bącik

Stypendystą Prezesa Rady Ministrów w roku szkolnym 2022/2023

Jak wynika z informacji udostępnionej przez Lubelskiego Kuratora Oświaty, w 2022 r. 310 uczniów ze szkół województwa lubelskiego zostało uhonorowanych stypendium Prezesa Rady Ministrów, z powiatu radzyńskiego jest to 5 uczniów.

Wśród najlepszych jest Rafał Bącik - uczeń naszego Technikum, kształcący się w zawodzie technik informatyk. Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznawane jest uczniowi szkoły kształcącej w formie dziennej, która umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości.

Stypendium przyznaje się jednemu uczniowi danej szkoły, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

Rafałowi serdecznie gratulujemy!!!!!!

Dyrektor szkoły


Konkurs w ZSR w Woli Osowińskiej „Zasady bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym”

W dniu 28 października br. w Zespole Szkół Rolniczych w Woli Osowińskiej odbył się konkurs „Zasady bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym”, zorganizowany przez PT/KRUS w Kocku oraz ZSR w Woli Osowińskiej dla uczniów technikum.

Konkurs przeprowadziła komisja w składzie:

1. Przewodniczący – Janusz Kostrzewa kierownik PT/KRUS w Kocku

2. Andrzej Chojnacki - PT/KRUS w Kocku

3. Beata Żurawska-Polkowska – dyrektor ZSR w Woli Osowińskiej

4. Beata Orlicz – nauczyciel ZSR w Woli Osowińskiej

W konkursie udział wzięło 43 uczniów technikum agrobiznesu. Rozwiązywali test zawierający 20 pytań obejmujących zagadnienia z zakresu zasad bezpieczeństwa pracy we wszystkich działach rolnictwa ustanowionych przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, przepisów i dobrych praktyk z zakresu bezpieczeństwa pracy w rolnictwie i ochrony środowiska oraz programów nauczania bhp w przedmiotach zawodowych.

Zwycięzcami zostali:

I miejsce – Bartosz Polkowski kl. I TA,

II miejsce – Mikołaj Bącik kl. IV TI,

III miejsce – Rafał Bącik kl. IV TI.

Uczniowie otrzymali wartościowe nagrody ufundowane przez PT/KRUS w Kocku, które wykorzystają w gospodarstwach rodziców do podniesienia bezpieczeństwa pracy w rolnictwie i nie tylko. Serdecznie gratulujemy. (B. Orlicz)

Galeria>>


Szkolny konkurs na „Potworną DYNIĘ”

W dniu 28 października 2022 r. został rozstrzygnięty szkolny konkurs na "Potworną dynię" zorganizowany przez Samorząd Uczniowski. W konkursie wzięły udział wszystkie klasy naszego technikum. Zadanie konkursowe polegało na wykonaniu sympatycznej lub strasznej dyni. Gospodarze wszystkich klas otrzymali słodycze i dyplomy. Jury (p. Beata Orlicz, p. Lucyna Panasiuk-Żurawska, p. Iwona Szewczyk, p. Anna Kopańska, p. Małgorzata Rogulska) oceniło prace, biorąc pod uwagę pomysłowość, estetykę wykonania oraz zgodność prac  z tematem konkursu. Zgodnie z regulaminem konkursu wychowawcy nie mogli oceniać prac swoich wychowanków. Dziękujemy Pani dyrektor Beacie Żurawskiej-Polkowskiej, za wręczenie dyplomów przedstawicielom klas za udział w  konkursie.

I miejsce (137 pkt.) - I TA i IV TI+TPM(5),

II miejsce (125 pkt.) - IV TI+TPM(4),

III miejsce (121 pkt.) - II TA,

IV miejsce (113 pkt.) - III TPM.

Za indywidualną pracę konkursową wyróżnienie oraz nagrodę otrzymała Weronika Cybul z klasy III TPM.

Dynie do konkursu pozyskaliśmy dzięki uprzejmości pana Damiana Łucek z Bełcząca, za co serdecznie dziękujemy. (P. Konieczny)

Galeria>>


Wycieczka w ramach przedsięwzięcia MEiN

"Poznaj Polskę"

Łańcut - Przemyśl - Krasiczyn - Bieszczady - Zamość

W pierwszych dniach września złożyliśmy kolejny wniosek na realizację projektu MEiN „Poznaj Polskę", którego przedmiotem było wsparcie finansowe organów prowadzących szkoły w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć nauki. Nasz projekt obejmował trzydniową wycieczkę uczniów do Łańcuta, Przemyśla, Krasiczyna, Bieszczad i Zamościa. Więcej>>

Galeria>>Dzień KOLORU

W dniu 19 października 2022 r. odbyła się w naszej szkole akcja zorganizowana przez Samorząd Uczniowski - Dzień koloru. Najbardziej kolorowi byli: p. Małgorzata Rogulska oraz uczeń IV TI klasy Dawid Wysokiński i to oni otrzymali drobne upominki.

Dziękujemy za udział w inicjatywie. (P. Konieczny)


Święto Patrona i Dzień Edukacji Narodowej

Galeria>>


Delegacja naszej szkoły na obchodach XII rocznicy nadania imienia płk. pil. Z. Krasnodębskiego

Szkole Podstawowej w Woli Osowińskiej

09 października 2022 roku delegacja uczniów i nauczycieli z Panią Dyrektor Beatą Żurawską-Polkowską na czele uczestniczyła w obchodach Święta Patrona Szkoły Podstawowej w Woli Osowińskiej. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w Kościele p.w. NNMP w Woli Osowińskiej, po której nastąpił przemarsz pod obelisk płk. pil. Z. Krasnodębskiego.

Pod pomnikiem został odczytany Apel Pamięci, po czym Kompania Reprezentacyjna oddała salwę honorową ku czci poległym bohaterom, a następnie poszczególne delegacje złożyły wiązanki kwiatów i zapaliły znicze. Dalsza część uroczystości miała miejsce na hali sportowej.

W Poczcie Sztandarowym reprezentowali szkołę uczniowie: Mikołaj Bącik, Damian Góral, Jakub Lotek, Mikołaj Kalinowski, Michał Mateusiak, Jakub Majczyna. Kwiaty pod obeliskiem składali: Milena Wrzosek, Jakub Guz i Michał Magnuszewski. (M. Rogulska)

Galeria>>


Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia 2022

Galeria>>


I Biegi WITOSOWE 2022

W dniu 07.10.2022. w Zespole Szkół Rolniczych w Woli Osowińskiej odbyły się I Szkolne Biegi Witosowe. Przed zawodami Pani Dyrektor Beata Żurawska – Polkowska przywitała wszystkich zawodników życząc sukcesów sportowych. Dziewczęta biegły na dystansie 500 m, natomiast chłopcy na dystansie 900 m. W biegach wzięło udział dwudziestu trzech uczniów.

W kategorii dziewcząt : I miejsce zajęła Kornelia Strzałek. II miejsce Alicja Kucio.

W kategorii chłopców : I miejsce zajął Jakub Kowalski. II miejsce zajął Bartłomiej Kowalski. III miejsce zajął Jakub Końka.

Za miejsca I – III w obu kategoriach zostaną wręczone puchary przez Panią Dyrektor podczas uroczystości Święta Szkoły w dniu 13.10.2022.

Fotorelację z biegów przygotowała p. Małgorzata Rogulska. Zawody zorganizował i przeprowadził nauczyciel wychowania fizycznego Sławomir Dudek. Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękuję za uczestnictwo w biegach i gratuluję osiągniętych wyników. /S.D /

Galeria>>


IX REGIONALNA OLIMPIADA WIEDZY O ZDROWIU PSYCHICZNYM

Dnia 30 września 2022 w ZSP w Radzyniu Podlaskim odbył się finał etapu powiatowego IX REGIONALNEJ OLIMPIADY WIEDZY O ZDROWIU PSYCHICZNYM – RYKI 2022 zorganizowany przez Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim.

Naszą szkołę reprezentowali:

1. Karolina Fijałek, klasa III Technikum Przetwórstwa Mleczarskiego w Woli Osowińskiej

2. Julia Fijałek, klasa III Technikum Przetwórstwa Mleczarskiego w Woli Osowińskiej

3. Rafał Łaskawski, klasa IV Technikum Przetwórstwa Mleczarskiego w Woli Osowińskiej

Po rozwiązaniu i sprawdzeniu testów odbyło się podsumowanie wyników z udziałem Szczepana Niebrzegowskiego Starosty Radzyńskiego, Michała Zająca Wicestarosty Radzyńskiego, dyrektorów szkół na czele z p. dyrektor ZSR w Woli Osowińskiej Beatą Żurawską –Polkowską.

Opiekę nad uczniami pełniła Małgorzata Popek, w zastępstwie za szkolnego koordynatora Elżbietę Facon. (M. Popek)

Galeria>>


Fajny Dzień w Naszym Technikum

Galeria>>


PODSUMOWANIE "TYGODNIA DLA PROFILAKTYKI CHORÓB ZAKAŹNYCH"

"Tydzień dla profilaktyki chorób zakaźnych" to kampania dotycząca profilaktyki zdrowotnej i efektów wczesnego zapobiegania chorobom zakaźnym zainicjowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki z Głównym Inspektorem Sanitarnym i organizacjami pozarządowymi. Nasza szkoła aktywnie włączyła się w kampanię i w dniach od 12 do 16 września 2022 roku, zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem przeprowadzona została akcja dotycząca chorób zakaźnych i ich profilaktyki.

Na korytarzu pojawiły się gazetki tematyczne oraz kącik zdrowotny z ulotkami informacyjnymi o zdrowym stylu życia, chorobach zakaźnych i metodach ich zapobiegania. Następnie w ciągu całego tygodnia wychowawcy przeprowadzili w swoich klasach zajęcia na temat "Szczepienia - profilaktyka chorób zakaźnych", w ramach których uczniowie obejrzeli również film edukacyjny dotyczący szczepień z zasobów Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej. 14 września 2022 r. zostały rozegrane mecze towarzyskie w pikę siatkową i nożną halową, pod hasłem "Ruch to zdrowie" , pomiędzy klasą IV technikum czteroletniego i klasą IV technikum pięcioletniego. Organizatorem rozgrywek był Pan Sławomir Dudek - nauczyciel wychowania fizycznego.

15 września 2022 r. odbyło się spotkanie z Panią Danutą Pilińską - pielęgniarką z Praktyki Lekarza Rodzinnego w Borkach, która przekazała młodzieży wiele cennych informacji dotyczących przyczyn, objawów, sposobów leczenia i profilaktyki chorób zakaźnych, między innymi COVID-19. W ramach organizowanej akcji uczniowie mieli możliwość udziału w konkursie plastycznym na plakat pt. "Profilaktyka chorób zakaźnych", którego koordynatorem był Pan Piotr Konieczny. Rozstrzygnięcie i wręczenie nagród miało miejsce 30 września 2022 roku podczas "Szkolnego Smoothie". I miejsce zajęła Weronika Cybul z kl. III TPM, II miejsce - Karolina Fijałek z kl. III TPM, III miejsce - Aleksandra Cybul z kl. II TA.

Zdobytą podczas całego tygodnia wiedzę młodzież mogła również sprawdzić w teście wiedzy online, w którym najlepszy okazał się Mikołaj Bącik z kl. IV TI. (M. Rogulska)

Galeria>>


Stres i lęk – wyzwania człowieka w obliczu współczesnych zagrożeń”

W dniu 23 września 2022r. odbył się etap szkolny IX Regionalnej Olimpiady Wiedzy o Zdrowiu Psychicznym. W tym roku szkolnym tematem przewodnim olimpiady był „Stres i lęk – wyzwania człowieka w obliczu współczesnych zagrożeń”.

W tej edycji w olimpiadzie wzięło udział 10 uczniów technikum. Ostatecznie po jednej dogrywce wyłoniono 3 laureatów: Rafał Łaskawski – klasa IV TPM, Julia Fijałek – klasa III TPM oraz Julia Bogudał – kasa I TA. Zwycięzcy będą reprezentować naszą szkołę w etapie powiatowym, który odbędzie się w dniu 30 września 2022 w Radzyniu Podlaskim.

Dziękujemy wszystkim uczniom biorącym udział w olimpiadzie za przygotowanie się merytoryczne do tej niezwykle trudnej tematyki zdrowia psychicznego.

Opiekunowie: Elżbieta Facon, Małgorzata Popek, Lidia Mazur-Koza


W dniu 21 września 2022 r. Samorząd Uczniowski przygotował "Otrzęsiny" dla uczniów pierwszej klasy technikum, którego wychowawcą jest pani Beata Orlicz. Była to doskonała okazja do integracji pierwszoklasistów z całą społecznością szkolną.

W programie "Otrzęsin" było mnóstwo konkurencji sprawnościowych: Próba ciemności, Próba mądrości, Football, Kręgle, Łowy, Puzzle, Balony, Krzesełka, Tor przeszkód, Gwizdanie, Makijaż, Jabłko, Taniec, Karmienie. Po ślubowaniu podliczono punkty z przeprowadzonych konkurencji i wręczono Puchary   najlepszym - Martynie i Łukaszowi.

Pani Dyrektor Beata Żurawska-Polkowska wręczyła wszystkim pierwszoklasistom dyplomy oraz pasowała nasze nowe koleżanki i nowych kolegów na uczniów Technikum im. Wincentego Witosa.

Dziękujemy wszystkim za świetną zabawę i pomoc w przygotowaniach. Podziękowania dla pani Basi, pani Ani i pani Kasi za pracę w Jury, a panu Sławkowi za przygotowanie toru przeszkód. (opiekun SU - P. Konieczny)

Galeria>>


WYJAZD MŁODZIEŻY NA LUBELSKI SALON MATURZYSTÓW PERSPEKTYWY 2022

20 września 2022 r. uczniowie klasy IV technikum czteroletniego wzięli udział w Salonie Maturzystów, który w tym roku odbył się na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Młodzież uczestniczyła w wykładach prowadzonych przez ekspertów Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie:

• „Matura w 2023 roku” – prowadzący Lech Gawryłow, dyrektor OKE w Krakowie,

• „Matematyka na egzaminie maturalnym w 2023 roku – rozwiązuj zadania samodzielnie a będziesz spokojny o wynik egzaminu” – prowadzący Piotr Ludwikowski,

• „Język polski na egzaminie maturalnym w 2023” – prowadząca Teresa Bulska-Leśniak.

Podczas Lubelskiego Salonu Maturzystów uczniowie mogli zapoznać się również z ofertą studiów prezentowaną przez uczelnie z regionu i całego kraju. Przedstawiciele uczelni informowali o zasadach rekrutacji, planowanych nowych kierunkach i warunkach studiowania. Kolejną atrakcją wyjazdu był udział w „Pokazach z fizyki” na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej, organizowanych przez Instytut Fizyki, Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Fizycznego oraz Stowarzyszenie Lubelskie Towarzystwo Edukacyjno-Naukowe. Program tegorocznych, już 62. Pokazów obejmował doświadczenia i eksperymenty z czterech zakresów tematycznych: elektrostatyka, płyny, ruch obrotowy, światło i oko.

Galeria>>


Dnia 15 września młodzież z Technikum w ramach wyjazdu szkolnego miała okazję oglądać polski film „Orlęta. Grdno 39” w reżyserii Krzysztofa Łukaszewicza w kinie Helios w Siedlcach.

Film to dramatyczny obraz wojny z sowietami widziany oczami dwunastoletniego chłopca, Leona. W dniu rozpoczęcia roku szkolnego, 1 września 1939 r. budynek jego szkoły zostaje zbombardowany przez niemieckie samoloty.

Uczestnicy wyjazdu to uczniowie klasy III Belniak Tomasz, Cybul Weronika, Fijałek Julia, Fijałek Karolina, Fijałek Katarzyna, Gajownik Łukasz, Końka Jakub, Kowalewski Dawid, Osik Mateusz, Palinowski Łukasz, Zalewski Dawid oraz klasy II: Bociek Adam, Cybul Aleksandra, Czarnecki Sebastian, Gomoła Kacper, Kaliszuk Emilia, Karpiński Krystian, Karpiński Mateusz, Karpiński Michał, Orlicz Michał, Pióro Martyna, Strzałek Kornelia, Zakrzewska Kaja, Zakrzewski Kacper.

 

Wyjazd został zorganizowany przez p. Barbarę Szykułę. Rolę opiekuna pełniła p. Iwona Szewczyk.

Dziękuję młodzieży za wspólnie spędzony czas, wykazanie się wrażliwością oraz zrozumieniem tematu filmu.

Cel i założenia programowe wyjazdu:

- kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez aktywny odbiór sztuki filmowej (edukacja medialna),

- kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych (kino) oraz w środkach transportu,

- integracja uczniów i wzmocnienie więzi koleżeńskiej.


„Tydzień dla profilaktyki chorób zakaźnych”

12 września 2022 roku rozpoczęła się ogólnopolska akcja, mająca na celu przekazywanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do dbania o zdrowie własne i najbliższych osób.

W ramach „Tygodnia dla profilaktyki chorób zakaźnych” dla wszystkich uczniów naszego Technikum został przygotowany konkurs „Choroby zakaźne”.

Zachęcamy do sprawdzenia swojej wiedzy i rozwiązania testu znajdującego się pod linkiem:

 https://www.testportal.pl/test.html?t=kLZvtZgh3Ab5

Test będzie aktywny w dniach 15 – 17 września 2022 roku. Osoby, które uzyskają najwyższe wyniki zostaną nagrodzone oceną celującą z biologii.

Organizatorzy „Tygodnia profilaktyki chorób zakaźnych”

Małgorzata Rogulska i Elżbieta Facon


W dniu 3 września 2022 roku uczniowie i nauczyciele z Zespołu Szkół Rolniczych zorganizowali w Woli Osowińskiej "Narodowe Czytanie 2022". Przed budynkiem szkoły czytano "Ballady i romanse" Adama Mickiewicza. Po wysłuchaniu fragmentów utworów można było zrobić sobie zdjęcie z dwiema pannami w ciekawych strojach. Dla wszystkich uczestników i gości spotkania przygotowano słodki poczęstunek.

Akcja Narodowe Czytanie organizowana jest przez Prezydenta RP od 2012 roku. Została zainicjowana wspólną lekturą Pana Tadeusza Adama Mickiewicza.

Galeria>>


Inauguracja nowego roku szkolnego 2022/2023

w Technikum im. W. Witosa w Woli Osowińskiej

Galeria>>

8.00 - Uroczystość w budynku szkoły

9.00 - Spotkanie z wychowawcami w klasach

10.00 - Msza święta w kościele parafialnym w Woli Osowińskiej

Serdecznie zapraszam

Dyrektor szkoły

Beata Żurawska-Polkowska


Dożynki w Kolembrodach

28 sierpnia 2022 r.

Galeria>>


Dożynki w Nowinach

21 sierpnia 2022 r.

Galeria>>


Wykaz podręczników do technikum 2022-23

I TA II TA III TPM IV TPM 5 IV TPM 4 IV TI 5 IV TI 4

Więcej informacji oraz www z poprzednich lat znajdziesz w Archiwum>>

Absolwenci ZSR

 

Bierzemy udział w programie:

 

 

Wspieramy: