Główna

O nas

Samorząd

Rekrutacja

Matura

Praktyki

Egzamin zaw.

Dokumenty

Podręczniki

Zaoczne

Dobre praktyki

Absolwenci

Archiwum

Osiągnięcia

Zdalna nauka

Pomoc

Spotk. z rodzicami

RODO

e-Dziennik

OGŁOSZENIA

 

 

 

 

 

e-Dziennik

Dostęp do dziennika dla uczniów oraz rodziców jest możliwy po wpisaniu adresu

https://uonetplus.vulcan.net.pl/powiatradzynski

w przeglądarce lub kliknięcie w link:

Zakładanie konta, hasło i pierwsze logowanie instrukcja -> pobierz.

Gdy hasło wygaśnie: należy wykonać procedurę-> zobacz.

Loginami wszystkich uczniów technikum jest adres skrzynki na az.pl.

Od tego momentu można logować się do systemu, korzystając z adresu e-mail

i ustalonego przez siebie hasła.

Więcej informacji ->link vulcan.edu.pl


Uwaga!

W dzienniku elektronicznym stosowana jest dla oceny semestralnej/końcoworocznej tzw. średnia ważona -> zobacz pdf

Wagę ocen każdy nauczyciel określa indywidualnie zgodnie z PSO.

Oceny w e-Dzienniku mogą być wyróżnione kolorami i wskazywać przypisaną im wagę np.

waga 1 - Aktywność, Karta pracy (oceny wyróżnione kolorem czarnym)

waga 2 - Odpowiedź, Zadanie domowe (oceny wyróżnione kolorem zielonym)

waga 3- Ćwiczenie, Projekt, Kartkówka (oceny wyróżnione kolorem niebieskim)

waga 5 - Sprawdzian, Test online (oceny wyróżnione kolorem czerwonym)

Jak obliczyć średnią ważoną?

Wystarczy zsumować wszystkie oceny pomnożone przez ich wagi, po czym podzielić wynik przez sumę wszystkich wag.

Przykład:

Ania otrzymała ocenę 5 za Kartę pracy z informatyki. Karty pracy mają wagę 1. Ania miała już wcześniej jedną ocenę 3 z kartkówki (waga 3) i jedną ocenę 4 ze sprawdzianu (waga 5). Natomiast z odpowiedzi otrzymała ocenę 3+

Jaka będzie jej średnia ocen z tego przedmiotu?

Rozwiązanie:

1) (5 * 1) + (3 * 3) + (4 * 5) + (3,25 * 2) = 5 + 9 + 20 + 6,5 = 40,5

2) 40,5 / (1 + 3 + 5 + 2) = 40,5 / 11 = 3,68

Odpowiedź:

Średnia ważona Ani z informatyki po zaokrągleniu do dwóch cyfr po przecinku wynosi 3,68.

Jeżeli chcesz samodzielnie obliczyć średnią ważoną, możesz skorzystać z kalkulatora online:

https://www.calculat.org/pl/srednia/srednia-wazona.html


Tabela szkolnego Systemu Oceny Zachowania