Główna

O nas

Samorząd

Rekrutacja

Matura

Praktyki

Egzamin zaw.

Dokumenty

Podręczniki

Zaoczne

Dobre praktyki

Absolwenci

Archiwum

Osiągnięcia

Zdalna nauka

Pomoc

Spotk. z rodzicami

RODO

e-Dziennik

OGŁOSZENIA

 

 

 

 

 

Dobiegła końca III edycja Ogólnopolskiej Akcji Profilaktyczno-edukacyjnej „Edukujesz-Ratujesz”.

Celem akcji było:

• promocja bezpieczeństwa wśród dzieci, młodzieży i dorosłych;

• wsparcie procesu edukacji w takich obszarach jak bezpieczeństwo czy pierwsza pomoc;

• kreowanie i utrwalanie pożądanych wzorców zachowań w sytuacjach kryzysowych;

• wsparcie działań profilaktyczno-edukacyjnych prowadzonych przez takie instytucje jak: Policja, Straż Pożarna czy GOPR;

• zbiórka środków na wydruk książeczek edukacyjnych , które zostaną przekazane instytucjom zajmującym się prowadzeniem działań profilaktyczno-edukacyjnych. Więcej>>


Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

DOKUMENTY

rok szkolny 2023/24

Procedury organizowania pomocy zajęć
Oferta zajęć ppp
Załączniki
Godziny dostępności

DOKUMENTY

rok szkolny 2020/21

  Poradnik dla pracowników oświaty


DOKUMENTY

rok szkolny 2018/19

Procedury organizowania pomocy p.p.
Oferta zajęć
Wzory dokumentów pomocnych przy pomocy p.p.

DOKUMENTY

rok szkolny 2017/18

 

Procedury organizowania pomocy p.p.
Oferta zajęć
Wzory dokumentów pomocnych przy pomocy p.p.