Główna

O nas

Samorząd

Plany lekcji

Kronika

Kalendarz

Rekrutacja

Matura

Praktyki

Egzamin zaw.

Dokumenty

Podręczniki

Zaoczne

Dobre praktyki

Galeria

Absolwenci

Archiwum

Frekwencja

Osiągnięcia

Nauczyciel

 

 

 

Policealna Szkoła Zaoczna - Technik Informatyk

/nauka w 2-letniej szkole jest bezpłatna/

Informatyka to bardzo rozległa branża, w której coraz częściej wyróżnia się poszczególne specjalizacje (administrator sieci komputerowych, administrator baz danych lub programista).

Do zadań ogólnych Informatyka należy diagnostyka i naprawa urządzeń komputerowych, administracja sieciowych systemów operacyjnych, projektowanie i montaż lokalnych sieci komputerowych, administracja baz danych a także tworzenie stron www.

W Policealnej Szkole Zaocznej dostosowujemy program nauczania do trendów i zapotrzebowania na rynku pracy.

Wymagane dokumenty:

Podczas rekrutacji niezbędne będą następujące dokumenty:

  • 2 zdjęcia legitymacyjne,

  • świadectwo ukończenia szkoły średniej,

  • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do praktycznej nauki zawodu

Program nauczania

Egzamin potwierdzający kwalifikację K1 - EE.08- Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci

Egzamin potwierdzający kwalifikację K2 - EE.09- Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych.

lp

Przedmioty

Liczba godzin w 2 letnim okresie nauczania

I sem. II sem. III sem. IV sem.

ogółem

2017/18 2018/19
1. Systemy operacyjne 40 35     75
2. Urządzenia techniki komputerowej 35 25     60
3. Sieci komputerowe 25 10     35
4. Witryny i aplikacje internetowe     40 40 80
5. Systemy baz danych       35 35
6. Działalność gospodarcza w branży informatycznej     15   15
7. Język angielski zawodowy w branży informatycznej   10 20   30
8. Diagnostyka i naprawa urządzeń techniki komputerowej 50 40     90
9. Administracja sieciowymi systemami operacyjnymi 10 30     40
10. Projektowanie i montaż lokalnych sieci komputerowych     60   60
11. Administracja bazami danych 10 10 40   60
12. Programowanie aplikacji internetowych       100 100
13. Podstawy przedsiębiorczości*     20   20
 

Łączna liczba godzin

170 160 195 175 700

* Zajęcia edukacyjne Podstawy Przedsiębiorczości będą prowadzone tylko dla uczniów, którzy we wcześniejszym etapie nauki nie realizowali tych zajęć.

Plany PSZ Technik informatyk 2018/19 semestr IV

luty 2019
marzec 2019
kwiecień 2019
maj 2019
czerwiec 2019

 


Plany PSZ Technik informatyk 2018/19 semestr III (zimowy)

wrzesień 2018
październik 2018
listopad 2018
grudzień2018
styczeń 2019

Klasyfikacja PSZ TI semestr III w dniu 28 stycznia 2019 r.


Plany PSZ Technik informatyk 2017/18 semestr I i II

wrzesień 2017
październik 2017

listopad/grudzień 2017

styczeń 2018
luty/marzec 2018
kwiecień 2018
maj 2018
czerwiec 2018

Ćwiczenia i testy zaliczeniowe: UTK, DiNUTK, SO - listopad 2017

Praktyka zawodowa Tygodnie Godziny
semestr I - zgodnie z podstawą programową    
semestr II - zgodnie z podstawą programową 2 80
semestr III - zgodnie z podstawą programową    
semestr IV - zgodnie z podstawą programową 2 80

Razem:

4 160

Co zyskujesz?

Absolwent Policealnej Szkoły Zaocznej w zawodzie technik informatyk może być zatrudniony na stanowisku:

  • instalator i administrator systemów operacyjnych
  • administrator sieci komputerowych
  • administrator baz danych
  • projektant i programista baz danych
  • instalator sprzętu komputerowego
  • programista

Absolwent może również pracować w różnego rodzaju instytucjach oraz przedsiębiorstwach zajmujących się tworzeniem i wykorzystywaniem oprogramowania komputerowego lub prowadzących serwis sprzętu komputerowego.


Informacje o zmianach w kwalifikacjach zawodu technik informatyk>>

"Stare kwalifikacje" "Nowe kwalifikacje"

Więcej zobacz na>>

https://www.youtube.com/watch?v=qRjsFZoDlBs

 

 

Szkolny Klub HDK