Główna

O nas

Samorząd

Rekrutacja

Matura

Praktyki

Egzamin zaw.

Dokumenty

Podręczniki

Zaoczne

Dobre praktyki

Absolwenci

Archiwum

Osiągnięcia

Zdalna nauka

Pomoc

Spotk. z rodzicami

RODO

e-Dziennik

OGŁOSZENIA

 

 

 

 

Patroni 2021   Patroni 2022   Partoni 2023


Patroni 2023 roku

Patroni roku 2023 ustanowieni przez Sejm RP:

  • Wojciech Korfanty,

  • Paweł Edmund Strzelecki,

  • Aleksander Fredro,

  • Aleksandra Piłsudska,

  • Maurycy Mochnacki,

  • Jadwiga Zamoyska,

  • Jerzy Nowosielski.

 

20 kwietnia 2023 r. przypada 150. rocznica urodzin Wojciecha Korfantego – wybitnego polityka, myśliciela społecznego i publicysty na stałe związanego z chrześcijańską demokracją. W czasach II Rzeczypospolitej był członkiem Naczelnej Rady Ludowej, kierującej zwycięskim Powstaniem Wielkopolskim, a następnie dyktatorem III Powstania Śląskiego. W drugiej połowie 1923 r. pełnił funkcję wicepremiera w rządzie Wincentego Witosa, zaś w okresie sanacji był w opozycji, co przyczyniło się do przymusowej emigracji i pobytu w więzieniu.

W 2023 r. przypada 150. rocznica śmierci Pawła Edmunda Strzeleckiego. Był wybitnym badaczem, podróżnikiem, odkrywcą i filantropem. Jako pierwszy Polak okrążył samodzielnie kulę ziemską. Badał tereny Ameryki Północnej i Południowej oraz Australii, Nowej Zelandii i Tasmanii. Dokonał tam wielu odkryć, a najwyższy szczyt kontynentu australijskiego nazwał Górą Kościuszki (Mount Kosciuszko), na cześć przywódcy insurekcji z 1794 r. Odkrył i nazwał także najżyźniejszy rejon rolniczy Australii – Gippsland. Po powrocie do Europy zamieszkał w Zjednoczonym Królestwie, gdzie został członkiem prestiżowych towarzystw naukowych. Angażował się także w działania dobroczynne, m.in. działając na rzecz dożywiania dzieci w okresie Wielkiego Głodu w Irlandii.

W przyszłym roku obchodzić będziemy 230. rocznicę urodzin Aleksandra Fredry –najwybitniejszego polskiego komediopisarza, a także pamiętnikarza, poety oraz żołnierza kampanii napoleońskich. Był uczestnikiem wyprawy na Moskwę w 1812 r., a za męstwo został odznaczony orderami Virtuti Militari oraz Legii Honorowej. Fredro to twórca oryginalnej polskiej komedii, autor kilkudziesięciu utworów scenicznych wystawianych w teatrach Warszawy, Krakowa i Lwowa, takich jak: „Śluby panieńskie czyli magnetyzm serca”, „Zemsta”, „Pan Jowialski”. Zadebiutował w 1815 r. jednoaktówką „Intryga na prędce czyli nie ma złego bez dobrego”.

Rok 2023 będzie rokiem sześćdziesięciolecia śmierci Aleksandry Piłsudskiej, z domu Szczerbińskiej – działaczki niepodległościowej, członkini Polskiej Organizacji Wojskowej i Polskiej Partii Socjalistycznej, odznaczonej orderami Virtuti Militari, Odrodzenia Polski oraz Krzyżem Niepodległości. Działała w Organizacji Bojowej PPS, była też działaczką społeczną, współpracowała ze Związkiem Strzeleckim. W czasie I wojny światowej wstąpiła do Legionów Polskich. Za działalność w Polskiej Organizacji Wojskowej aresztowana i internowana w Szczypiornie. Żona Józefa Piłsudskiego. Sejm w uchwale podkreślił zaangażowanie Aleksandry Piłsudskiej w działalność społeczną: pomoc dla sierot, organizowanie przedszkoli i szkół dla rodzin wojskowych, wsparcie najbiedniejszych i bezdomnych, tworzenie bibliotek i świetlic dla młodzieży.

13 września 2023 r. przypada 220. rocznica urodzin Maurycego Mochnackiego – konspiratora, dziennikarza, krytyka literackiego, pianisty, członka niemal wszystkich ówczesnych tajnych sprzysiężeń przeciw Rosji w Warszawie, żołnierza Powstania Listopadowego, odznaczonego Virtuti Militari. Po upadku powstania został zmuszony do emigracji: carat skazał go zaocznie na śmierć przez powieszenie. „Do dziś wiele z jego diagnoz na temat natury Rosji i jej imperialistycznych dążeń związanych zwykle także z kulturowym barbarzyństwem nie straciło na aktualności” – podkreślił Sejm RP w uchwale. Na nagrobku Maurycego Mochnackiego w Auxerre widnieje napis „Civis Polonus. Hostem Moscoviensem” – „Obywatel polski, wróg Moskwy”.

W listopadzie 2023 r. upłynie sto lat od śmierci Jadwigi Zamoyskiej – współtwórczyni Fundacji Zakłady Kórnickie, zaangażowanej społecznie patriotki, służebnicy Bożej, poliglotki, autorki spójnego systemu pedagogicznego, założycielki pierwszej w Polsce zawodowej szkoły gospodarstwa domowego i prekursorki myślenia o oświacie w kategoriach zarządzania projektem. Założona przez nią w 1882 r. Szkoła Domowej Pracy Kobiet, była „nowoczesną odpowiedzią na ówczesne potrzeby społeczne kobiet”. Dzięki jej wsparciu sukcesem zakończyły się starania jej syna Władysława o odzyskanie dla Polski Morskiego Oka. Z należących do obojga dóbr, na mocy ustawy sejmowej, powstała Fundacja Zakłady Kórnickie. Dziełom Zamoyskiej przyświecało motto „Służyć Bogu, służąc Ojczyźnie, służyć Ojczyźnie, służąc Bogu”. Była jedną z pierwszych osób odznaczonych Orderem Odrodzenia Polski.

W roku 2023 obchodzić będziemy stulecie urodzin Jerzego Nowosielskiego – wybitnego malarza, rysownika, scenografa, pedagoga, filozofa, teoretyka sztuki i myśliciela religijnego, uważanego za jednego z najwybitniejszych współczesnych pisarzy ikon. Nowosielski uznawany jest za jedną z najwybitniejszych postaci polskiej kultury współczesnej. Nie tylko tworzył sztukę, ale także pisał o niej. Wykonał wyposażenie i polichromie licznych świątyń rzymskokatolickich, grekokatolickich i prawosławnych. Malował także akty kobiece i pejzaże oraz formy abstrakcyjne. 

Materiał pochodzi ze strony internetowej: www.gov.pl


Działania wykonane w ramach

uhonorowania

Patronów 2023 roku


Szkolny Konkurs "Krzyżówka z Patronami"

W dniu 5 października 2023 roku odbył się szkolny konkurs "Krzyżówka z Patronami". Zadanie konkursowe polegało na rozwiązaniu krzyżówki i odgadnięciu głównego hasła - sentencji w języku łacińskim. Hasła odnosiły się do Patronów 2023 roku - Maurycego Mochnackiego i Jadwigi Zamoyskiej. W konkursie wzięło udział pięcioro uczniów z różnych klas. Laureaci otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

I miejsce - Katarzyna Fijałek kl. IV TPM,

II miejsce - Igor Michalak kl. I TA,

III miejsce - Michał Mańko kl. I TA.

Konkurs zorganizował nauczyciel bibliotekarz. (P. Konieczny)


Gazetka ścienna z informacjami o konkursie


Szkolny Konkurs Kaligraficzny

 - przepisanie fragmentu Zemsty Aleksandra Fredry -

W dniu 24 maja 2023 r. został rozstrzygnięty Szkolny Konkurs Kaligraficzny. Uczniowie biorący w nim udział mieli za zadanie przepisać wybrany fragment tekstu z utworu pt. Zemsta Aleksandra Fredry - Patrona 2023 roku. Wyzwaniem dla piszących było użycie naturalnego pióra i atramentu oraz umieszczenie pierwszej litery jako wersalikowej z wkomponowanym ornamentem. W wykonaniu pracy niezwykle przydatna była umiejętność kaligrafii czyli sztuki starannego i estetycznego pisania, często również zdobionego artystycznie, o której uczniowie mogli dowiedzieć się podczas lekcji bibliotecznej.

Przy ocenie prac pod uwagę brano między innymi staranność pisma, estetykę i właściwe połączenia literowe, jednolite pochylenie i powtarzalność liter oraz ich czytelność.

W konkursie wzięło udział 24 uczniów. Wyniki Szkolnego Konkursu Kaligraficznego:

I miejsce - Aleksandra Cybul kl. II TA,

II miejsce - Martyna Pióro kl. II TA,

III miejsce - Amelia Koczkodaj kl. I TA,

IV miejsce - Michał Bednarczyk kl. I TA.

Najlepsze prace zostały nagrodzone dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi wręczonymi przez Panią dyrektor Beatę Żurawską-Polkowską. Organizatorem konkursu był nauczyciel bibliotekarz Piotr Konieczny.

Galeria>>


Prace plastyczne uczniów I klasy technikum agrobiznesu

Projekt - pisanie ikon, gazetka poświęcona Jerzemu Nowosielskiemu


Zawody w rzucaniu bumerangiem

W dniu 20 kwietnia 2023 r. odbyły się Szkolne zawody w rzucaniu bumerangiem. Inspiracją do przeprowadzenia rywalizacji było uhonorowanie Patrona 2023 - Pawła Edmunda Strzeleckiego - wielkiego polskiego podróżnika, geologa, geografa, badacza i odkrywcę. Odkrył między innymi najwyższe pasmo Wielkich Gór Wododziałowych – Góry Śnieżne, a najwyższy szczyt Australii nazwał na cześć polskiego generała Górą Kościuszki. Spenetrował też dolinę Latrobe, gdzie znajdują się jedne z największych na świecie pokłady węgla brunatnego, a także złoża ropy naftowej i złota.

Najlepszymi w rzucie bumerangiem okazali się:

I miejsce - Mateusz Przekaziński kl. IV TPM,

II miejsce - Michał Orlicz kl. II TA,

III miejsce - Rafał Bącik kl. IV TI,

IV miejsce - Kacper Gomoła kl. II TA,

V miejsce - Maciej Jaszczuk kl. I TA.

Zwycięzcy otrzymali dyplomy, nagrody rzeczowe oraz bumerangi ufundowane przez organizatora. Fotorelację z wydarzenia wykonała Zuzanna Kazimierczak z klasy I TA. Dziękuję wszystkim za udział w zawodach oraz dobrą zabawę na świeżym powietrzu. (P. Konieczny)

Galeria>>


Gazetka poświęcona Edmundowi Strzeleckiemu


Gazetka ścienna - Patroni 2023