Główna

O nas

Samorząd

Rekrutacja

Matura

Praktyki

Egzamin zaw.

Dokumenty

Podręczniki

Zaoczne

Dobre praktyki

Absolwenci

Archiwum

Osiągnięcia

Zdalna nauka

Pomoc

Spotk. z rodzicami

RODO

e-Dziennik

OGŁOSZENIA

 

 

 

 


Patroni 2021 roku

Podczas 21. posiedzenia Sejmu, posłowie zdecydowali o ustanowieniu patronów 2021 r.

Uhonorowani zostali:

  • Krzysztof Kamil Baczyński (100. rocznica urodzin poety)

  • Stanisław Lem (100. rocznica urodzin pisarza)

  • Cyprian Kamil Norwid (200. rocznica urodzin)

  • Tadeusz Różewicz (100. rocznica urodzin)

  • kard. Stefan Wyszyński (40. rocznica śmierci oraz 120. urodzin duchownego)

Sejm przyjął też uchwałę ustanawiającą 2021 Rokiem Konstytucji 3 Maja.


W 2021 r. przypada 40. rocznica śmierci, a także 120. urodzin kardynała Stefana Wyszyńskiego. W uchwale zwrócono uwagę, że kard. Wyszyński był głosicielem uniwersalnych wartości chrześcijańskich i mężem stanu. Występował w imieniu Ojczyzny, domagał się od komunistycznych władz poszanowania wolności religijnej i bronił polskiej kultury. W tekście przypomniano, że kard. Wyszyński podkreślał konieczność zrozumienia znaczenia wolności Narodu, która dla każdego obywatela winna być wielkim dobrem i rzeczywistą własnością. „Wolność Narodu była dla Prymasa Tysiąclecia priorytetem działalności kapłańskiej i społecznej” – napisano w dokumencie.

Sejm ustanowił 2021 Rokiem Stanisława Lema, najwybitniejszego przedstawiciela polskiej fantastyki i jednego z najpoczytniejszych pisarzy science-fiction na świecie, autora m. in. „Cyberiady”, „Solaris” czy „Bajek robotów”. W tym roku przypada 100. rocznica urodzin pisarza. „W swoich rozważaniach nad kondycją współczesnego człowieka, skutkami postępu technicznego i cywilizacyjnego dostrzegał wiele zagadnień fundamentalnych dla kultury i myśli współczesnej. Przestrzegał przed negatywnymi skutkami technicznego rozwoju cywilizacji, a jego prace teoretyczne i prognozy futurologiczne mają znaczący wpływ na definiowanie miejsca ludzkości we wszechświecie i prognozowanie jej losu” – głosi tekst uchwały.

W 2021 r. przypada 200. rocznica urodzin Cypriana Kamila Norwida, wybitnego poety, dramatopisarza, prozaika i myśliciela, a także artysty sztuk pięknych. Norwid, w swojej twórczości, odwoływał się do narodowej i ogólnoeuropejskiej tradycji, a zarazem był odważnym nowatorem. „Twórczy wkład Norwida w nowoczesną polską literaturę, a szerzej w polską kulturę, jest ogromny, na wielu polach decydujący. W uznaniu zasług dla polskiej sztuki, dla polskiego życia umysłowego i polskiej kultury, w dwustulecie jego urodzin, Sejm Rzeczypospolitej ogłasza rok 2021 Rokiem Cypriana Norwida” – czytamy.

Krzysztof Kamil Baczyński – jeden z najwybitniejszych przedstawicieli poetów pokolenia Kolumbów – to kolejny patron 2021 roku. Pośmiertnie odznaczony Krzyżem Armii Krajowej, a dwa lata temu, na mocy postanowienia prezydenta Andrzeja Dudy, otrzymał Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej oraz osiągnięcia w działalności na rzecz rozwoju polskiej kultury. „W uznaniu zasług Krzysztofa Kamila Baczyńskiego dla polskiej sztuki, dla polskiej niepodległości i polskiej kultury, w stulecie jego urodzin, Sejm Rzeczypospolitej ogłasza rok 2021 Rokiem Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Jednocześnie Sejm Rzeczypospolitej oddaje hołd innym przedstawicielom poetów pokolenia Kolumbów poległym w trakcie okupacji niemieckiej – Tadeuszowi Gajcemu, Janowi Romockiemu, Zdzisławowi Stroińskiemu, Józefowi Szczepańskiemu i Andrzejowi Trzebińskiemu” – podkreślono w tekście dokumentu.

Patronem 2021 r. został również Tadeusz Różewicz, wybitny polski poeta, dramaturg, prozaik i scenarzysta, głęboko związany z losem pokolenia wojennego, baczny obserwator życia codziennego, społecznego i politycznego. W 2021 r. przypada 100. rocznica urodzin Różewicza. „Filozoficzna i egzystencjalna głębia obecna w twórczości Różewicza ma charakter uniwersalny, dzięki czemu nie tylko trafia do odbiorców z całego świata, ale jeszcze długo będzie oddziaływać na współczesną literaturę polską” – napisano w dokumencie.

Sejm przyjął też uchwałę ustanawiającą 2021 Rokiem Konstytucji 3 Maja. Uchwalony, w 1791 r. przez Sejm Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego, akt wprowadził trójpodział władzy, niósł gwarancje swobód obywatelskich, tradycje chrześcijańskie oraz tolerancję. Jako pierwsza w Europie i druga na świecie Ustawa Rządowa stanowiła dowód głębokiego patriotyzmu oraz zrozumienia spraw obywatelskich i społecznych. „Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, świadomy znaczenia Konstytucji 3 Maja jako ważnego elementu pamięci zbiorowej, oddając hołd wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tego wiekopomnego aktu – myślicielom politycznym, posłom na Sejm Czteroletni, przedstawicielom ówczesnego obozu patriotycznego oraz pokoleniom Polaków, których niezłomna walka pozwoliła na przetrwanie lat niewoli i odzyskanie niepodległości, zachęca do refleksji nad dziedzictwem Konstytucji 3 Maja współcześnie” – oświadczono.

Materiał pochodzi ze strony internetowej: sejm.gov.pl


Działania wykonane w ramach

uhonorowania

Patronów 2021 roku


Quiz - z wiedzy o Stanisławie Lemie - Patronie 2021 Roku - dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II rozstrzygnięty!

Nasza szkoła zorganizowała konkurs wiedzy o Patronie 2021 roku Stanisławie Lemie.

Quiz skierowany był  do uczniów szkoły podstawowej w Ulanie i  zawierał 12 pytań dotyczących twórczości i życia jednego z najlepszych polskich pisarzy literatury Science Fiction.

Quiz najlepiej ozwiązali:

  • I miejsce - Arkadiusz Strychalski,

  • II miejsce - Michał Kopański,

  • III miejsce - Aleksandra Wierzchowska.

W konkursie wzięło udział 6 uczniów Szkoły Podstawowej w Ulanie. Wyróżnieni otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych w Woli Osowińskiej  panią Beatę Żurawską-Polkowską. (P.Konieczny)


KONKURS

Quiz z wiedzy o Stanisławie Lemie - Patronie 2021 Roku - dla uczniów szkoły podstawowej!

Weź udział w Quizie, który składa się z 12 pytań.

Zanim go rozwiążesz zapoznaj się z informacjami o jednym z Patronów 2021 roku - Stanisławie Lemie.

Możesz to zrobić korzystając z podanych linków:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Stanis%C5%82aw_Lem

https://culture.pl/pl/tworca/stanislaw-lem

https://www.bn.org.pl/aktualnosci/4403-100-lat-temu-urodzil-sie-stanislaw-lem.html

Masz możliwość rozwiązania testu tylko jeden raz. Po kliknięciu w link podaj adres e-mail, wejdź na swoją pocztę, skopiuj kod do testu i wklej.

Czas na rozwiązanie testu to maksymalnie 20 minut i ma znaczenie w rywalizacji.

Dla trzech osób, które udzielą najwięcej poprawnych odpowiedzi w jak najkrótszym czasie do dnia 15 grudnia 2021 r. przewidziano dyplomy i nagrody.

 

Nagrody:

I miejsce: Słuchawki z mikrofonem Fury Wildcat Gaming

 

II miejsce: GamePad Corsair Esperanza GX500

 

III miejsce: Słuchawki Bluetooth Savio

 Powodzenia!

Prosimy o cierpliwość w oczekiwaniu na wiadomość z kodem (do 5 minut).

Link do Quizu>>

Regulamin konkursu>>

Ulotka z Zasadami Quizu


Quiz

z wiedzy o Cyprianie Kamilu Norwidzie

- Patronie 2021 Roku - zakończony!

W Quizie on-line o naszym wieszczu Cyprianie Kamilu Norwidzie składającym się z 10 pytań najlepsi okazali się:

1. Mikołaj Bącik z klasy III TI (4),

2. Weronika Cybul z klasy II TPM,

3. Aleksandra Cybul z klasy I TA.

Laureaci otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe.

Gratulujemy!

Organizator:

nauczyciel bibliotekarz

Piotr Konieczny


STANISŁAW LEM

W dniu 5 listopada 2021 r. nastąpiło podsumowanie konkursu pt. "Mój ROBOT". Celem konkursu było rozbudzenie wyobraźni i kreatywnego myślenia, rozwijanie zdolności manualnych, zachęcenie do technicznego spojrzenia na świat oraz zwrócenie uwagi na twórczość literacką patrona 2021 roku – Stanisława Lema.

Trzynaścioro uczniów klas technikum wykonało prace konkursowe, które zostały ocenione przez jury w składzie: p. Małgorzata Rogulska, p. Małgorzata Popek oraz przewodniczący SU - Rafał Bącik.

Prace zostały ocenione według kryteriów: zgodność pracy z regulaminem (realizacja tematu), estetyka pracy, elementy ruchome, elementy świetlne, innowacyjność pomysłu (oryginalność), stopień trudności wykonania, ogólna ocena pracy.

Laureaci:

I - Weronika Cybul,

II - Michał Orlicz,

III - Alicja Kucio,

IV - Jakub Guz,

V - Weronika Wrzosek,

VI - Adam Fatyga,

VII - Michał Karpiński,

VIII - Krystian Kornas,

IX - Kaja Zakrzewska,

X - Adam Bociek,

XI - Bartosz Jabłoński,

XII - Kacper Zakrzewski,

XIII - Aleksandra Cybul.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy, a prace od miejsca I do IX zostały zostały wyróżnione nagrodami rzeczowymi wręczonymi przez panią dyrektor Beatę Żurawską-Polkowską.

W dniu 21 października uczniowie klas 4, 5 i 6 ze Szkoły Podstawowej w Woli Osowińskiej wraz z wychowawczyniami przyszli do naszej szkoły, by obejrzeć wystawę robotów wykonanych przez ich starszych kolegów z technikum. O konkursie, robotach opowiadał pan Piotr Konieczny, który był pomysłodawcą konkursu i zachęcał  uczniów do twórczej pracy oraz wykonania robotów według własnego pomysłu. (P. Konieczny)

Galeria>>

Regulamin Konkursu


kard. STEFAN WYSZYŃSKI

 

W Dniu Edukacji Narodowej zorganizowanym w naszej szkole gościliśmy Starostę radzyńskiego pana Szczepana Niebrzegowskiego oraz wicestarostę pana Michała Zająca.

W prezencie od naszego technikum uczennica Weronika Cybul przekazała staroście w imieniu szkoły obraz z wizerunkiem błogosławionego ks. kar. Stefana Wyszyńskiego, który namalowała pod kierunkiem p. Piotra Koniecznego. (P. Konieczny)

 


Z okazji zakończenia roku szkolnego 2020/2021 w dniu 25 czerwca 2021 r. uczennica I klasy TPM przekazała w imieniu społeczności uczniów obraz z wizerunkiem ks. kar. Stefana Wyszyńskiego.

Pracę plastyczna wykonała pod kierunkiem p. Piotra Koniecznego. (P. Konieczny)

 

 

W naszej szkole została zorganizowana wystawa poświęcona Prymasowi Tysiąclecia.

Przedstawiono na niej życiorys tego wybitnego Polaka, dla którego wolność narodu była priorytetem działalności kapłańskiej i społecznej.

W 1989 roku rozpoczął się proces beatyfikacyjny Sługi Bożego Stefana kardynała Wyszyńskiego. Papież Franciszek zadecydował, iż beatyfikacja Sług Bożych kard. Stefana Wyszyńskiego oraz Róży Marii Czackiej odbędzie się 12 września 2021 roku w Warszawie. (Elżbieta Kozieł)


KRZYSZTOF KAMIL BACZYŃSKI

W dniu 17 maja 2021 r. nauczyciel bibliotekarz p. Piotr Konieczny przygotował gazetkę ścienną na temat polskiego poety czasu wojny, podchorążego Armii Krajowej, podharcmistrza Szarych Szeregów, jednego z przedstawicieli pokolenia Kolumbów - Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.

K.K. Baczyński Zginął w czasie powstania warszawskiego jako żołnierz batalionu „Parasol” Armii Krajowej. Uznany powszechnie za jednego z najwybitniejszych poetów czasów okupacji.


Konstytucja 3 Maja

Wystawka na temat uchwalenia Konstytucji 3 Maja w 1791 wykonana przez p. Bożenę Skowron - nauczyciela historii.

Uczennica Alicja Kulik z klasy II TPM i Weronika Cybul z klasy I TPM przystąpiły do konkursu plastycznego "Echa Konstytucji w naszym regionie” i otrzymały wyróżnienie.