Główna

O nas

Samorząd

Rekrutacja

Matura

Praktyki

Egzamin zaw.

Dokumenty

Podręczniki

Zaoczne

Dobre praktyki

Absolwenci

Archiwum

Osiągnięcia

Zdalna nauka

Pomoc

Spotk. z rodzicami

RODO

e-Dziennik

OGŁOSZENIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zakończenie roku szkolnego 2020/2021

"We wszystkim tym, co zdarza się w życiu człowieka, trzeba odczytać ślady miłości Boga.

Wtedy do serca wkroczy radość."

 

Kardynał Stefan Wyszyński

Zapraszamy na uroczyste zakończenie roku szkolnego 2020/21, które odbędzie się 25 czerwca 2021 roku o godzinie 8.00

Program uroczystości:

• 8.00 – Rozpoczęcie uroczystości w budynku szkoły

• Wręczenie nagród

• Wręczenie świadectw

• Część artystyczna

• 9.30 – Msza święta w Kościele Parafialnym w Woli Osowińskiej

Galeria>>


Nagrody w Konkursach KRUS rozdane!

Galeria>>


"BEZPIECZNE WAKACJE"

W dniu 16 czerwca 2021 r. nauczyciele bibliotekarze przeprowadzili inicjatywę "Bezpieczne WAKACJE", mającą na celu przypomnienie zasad bezpiecznego wypoczynku podczas wakacji.

W ramach działań przeprowadzono pogadanki, rozdano ulotki, wykonano gazetkę informacyjną, a także przeprowadzono Test on-line "Bezpieczne Wakacje"  składający się z 20 pytań. W teście wzięło udział 25 uczniów, spośród których wyłoniono 5 laureatów.

I miejsce - Norbert Lis - II TPM,

II miejsce - Aneta Kucio III TA,

III miejsce - Alicja Kucio - II TI,

IV miejsce - Katarzyna Fijałek - I TPM,

V miejsce - Jakub Majczyna - II TI.

Nagrodzeni otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez nauczycieli bibliotekarzy.

Gratulujemy i życzymy bezpiecznych wakacji!


Nagrody w Konkursach rozdane!

W konkursie na "Bombkę 3D" zorganizowanym przez Samorząd Uczniowski ZSR w Woli Osowińskiej zostały nagrodzone prace uczniów technikum:

I miejsce - Alicja Kucio - II TI,

II miejsce - Sebastian Kopański II TPM,

III miejsce - Rafał Bącik - II TI.

Nagrodzeni otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez SU.

W konkursie "Serduszko z Niczego" zorganizowanym przez Samorząd Uczniowski ZSR w Woli Osowińskiej zostały nagrodzone prace uczennic technikum:

I miejsce - Katarzyna Mateusiak - III TA,

II miejsce - Weronika Cybul I TPM,

III miejsce - Weronika Wrzosek - II TPM.

Nagrodzeni otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez SU.PSZ FLORYSTA

W tym roku szkolnym kształciliśmy po raz pierwszy w nowym, ciekawym zawodzie - florysta.

Zawód: FLORYSTA

 • oferta dla absolwentów szkół dających wykształcenie średnie, również bez zdanego egzaminu maturalnego,

 • nauka w szkole trwa 1 rok, w II semestrze słuchacze mogą przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikację zawodową przeprowadzanego przez OKE,

 • zajęcia odbywają się w systemie zaocznym (średnio dwa weekendy w miesiącu),

 • w trakcie nauki słuchacze odbywają praktyki zawodowe.

 

Jakie przedmioty realizowane są na kierunku Florysta?

 

 • materiałoznawstwo roślinne i nieroślinne,

 • kompozycje florystyczne,

 • język obcy we florystyce,

 • kulturowe podstawy florystyki i środki wyrazu twórczego,

 • przedsiębiorstwo florystyczne,

 • wykonywanie kompozycji florystycznych.

Czego uczysz się na zajęciach?

Znajomości roślin rozwijania wrażliwości i wyobraźni plastycznej tworzenia kompozycji kwiatowych z kwiatów żywych i suszonych tworzenia wiązanek okolicznościowych zasad tworzenia dekoracji z roślin.

 

Jak długo trwa nauka?

1 rok.

 

Ile to kosztuje?

Szkoła jest bezpłatna przez cały czas trwania nauki.

 

Co po szkole?

Jako florysta możesz pracować w kwiaciarniach, firmach organizujących wystrój na przyjęcia, salonach florystycznych oraz prowadzić własną działalność gospodarczą świadczącą usługi z zakresu aranżacji wnętrz i ogrodów dekoracjami roślinnymi.

 

Jakie zdobywasz kwalifikacje?

Wykonywanie kompozycji florystycznych egzamin odbywa się pod koniec II semestru.

 

Prezentujemy prace wykonane przez słuchaczki PSZ na ostatnich zajęciach.

Galeria>>

Zapraszamy do naszej szkoły na nowy rok szkolny.

Prezentacja


Galeria>>


KARDYNAŁ STEFAN WYSZYŃSKI

PATRONEM ROKU 2021

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjął uchwałę, że Patronami roku 2021 będą: kardynał Stefan Wyszyński, Stanisław Lem, Cyprian Kamil Norwid, Krzysztof Kamil Baczyński oraz Tadeusz Różewicz, a także będzie on Rokiem Konstytucji 3 Maja.

W 2021 r. przypada 40. rocznica śmierci, a także 120. urodzin kardynała Stefana Wyszyńskiego. Zwrócono uwagę, że kard. Wyszyński był głosicielem uniwersalnych wartości chrześcijańskich i mężem stanu. Występował w imieniu Ojczyzny, domagając się od komunistycznych władz poszanowania wolności religijnej i broniąc polskiej kultury.

W naszej szkole została zorganizowana wystawa poświęcona Prymasowi Tysiąclecia. Przedstawiono na niej życiorys tego wybitnego Polaka, dla którego wolność narodu była priorytetem działalności kapłańskiej i społecznej.

Kardynał Stefan Wyszyński urodził się w dniu 3 sierpnia 1901 r. w miejscowości Zuzela nad Bugiem, na pograniczu Podlasia i Mazowsza. Po ukończeniu gimnazjum w Warszawie i Łomży wstąpił do Seminarium Duchownego we Włocławku. 3 sierpnia 1924 roku został wyświęcony na kapłana. Po czterech latach studiów w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim na Wydziale Prawa Kanonicznego i Nauk Społecznych uzyskał stopień doktora na podstawie pracy: "Prawa Kościoła do szkoły". Po studiach udał się w podróż naukową po krajach Europy Zachodniej. Po powrocie do kraju został profesorem nauk społecznych w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku, a także redaktorem miesięcznika "Ateneum Kapłańskie". W okresie Powstania Warszawskiego ksiądz Wyszyński pełnił obowiązki kapelana grupy "Kampinos" AK działającej w Laskach i okolicy oraz szpitala powstańczego w Laskach. Zaraz po zakończeniu działań wojennych wrócił do Włocławka i zaczął organizować Seminarium Duchowne zniszczone w czasie wojny. W 1945 r. został rektorem Seminarium. W 1946 roku Ojciec Święty Pius XII mianował księdza profesora Wyszyńskiego biskupem, ordynariuszem diecezji lubelskiej. Sakry biskupiej udzielił nominatowi na Jasnej Górze Prymas Polski, Sługa Boży August kardynał Hlond dnia 12 maja 1946 roku. Po śmierci kardynała Augusta Hlonda arcybiskupem Gniezna i Warszawy, Prymasem Polski został biskup Stefan Wyszyński. W liście pasterskim na dzień ingresu pisał: "Nie jestem ja ani politykiem, ani dyplomatą, nie jestem działaczem, ani reformatorem. Natomiast jestem ojcem waszym duchownym, pasterzem i biskupem dusz waszych, jestem apostołem Jezusa Chrystusa...".

Aby uchronić Kościół i Naród od napięć i rozlewu krwi Prymas Wyszyński podjął 14 kwietnia 1950 roku decyzję zawarcia "Porozumienia" z władzami państwowymi. Na konsystorzu w dniu 12 stycznia 1953 roku został kardynałem. 25 września 1953 r. Stefan kardynał Wyszyński został aresztowany i wywieziony z Warszawy. Przebywał kolejno w Rywałdzie Królewskim koło Grudziądza, w Stoczku Warmińskim, w Prudniku koło Opola, w Komańczy w Bieszczadach.. Właśnie tam, w Komańczy,w dniu 16 maja 1956 roku napisał tekst odnowionych Ślubów Narodu. Zostały one złożone uroczyście na Jasnej Górze 26 sierpnia 1956 roku jako Jasnogórskie Śluby Narodu przez milionową rzeszę pielgrzymów z Episkopatem Polski na czele. Dnia 26 października 1956r. Stefan kardynał Wyszyński został uwolniony. Wrócił do Warszawy wśród wielkiej radości i nadziei Kościoła w Polsce. W latach 1957-1965 prowadził Wielką Nowennę przed Jubileuszem Tysiąclecia Chrztu Polski. W 1957 roku zaczęło się Nawiedzenie kopii Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Na główne uroczystości milenijne 3 maja 1966 roku pragnął przyjechać Ojciec Święty Paweł VI. Władze polskie pod wpływem decyzji z Moskwy odmówiły Papieżowi prawa przyjazdu. W latach sześćdziesiątych Prymas Polski czynnie uczestniczył w pracach Soboru Watykańskiego II wnosząc cenne doświadczenie Kościoła w Polsce. Na auli soborowej cieszył się wielkim uznaniem wśród biskupów świata. Na ręce Ojca Świętego Pawła VI złożył memoriał Episkopatu Polski z prośbą o ogłoszenie Maryi Matką Kościoła. Prośba została spełniona. Ojciec Święty Paweł VI na zakończenie III sesji Soboru - 21 listopada 1964 roku ogłosił Maryję Matką Kościoła. 16 października 1978 r. na Stolicę Piotrową został wybrany Polak kardynał Karol Wojtyła. W czerwcu 1979 r. Prymas Wyszyński przyjął w Ojczyźnie po raz pierwszy od tysiąca lat widzialną Głowę Kościoła - Ojca Świętego Jana Pawła II -Papieża z rodu Polaków. W okresie rodzącej się "Solidarności" Prymas Tysiąclecia pozostawał ośrodkiem równowagi i pokoju społecznego. Zatroskany o pokój w Ojczyźnie i dobro ludzi ustawicznie wzywał do odpowiedzialności. Odszedł do Boga 28 maja 1981 r. w Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Pogrzeb Stefana kardynała Wyszyńskiego odbył się w Warszawie 31 maja . W 1989 roku rozpoczął się proces beatyfikacyjny Sługi Bożego Stefana kardynała Wyszyńskiego. Papież Franciszek zadecydował, iż beatyfikacja Sług Bożych kard. Stefana Wyszyńskiego oraz Róży Marii Czackiej odbędzie się 12 września 2021 roku w Warszawie.

Elżbieta Kozieł


Nagrody i dyplomy wręczone

Po powrocie do stacjonarnej nauki szkolnej zwycięzcy rankingu aktywności podczas Tygodnia Języka Angielskiego, odbywającego się w naszej szkole w dniach 17 – 23 marca 2021 r., mogli w końcu odebrać przeznaczone dla nich dyplomy i nagrody. Przypomnijmy, że najlepszymi okazali się:

I miejsce – Weronika Cybul, kl. I TPM

II miejsce – Klaudia Karpińska, kl. IV TA

III miejsce – Alicja Kucio, kl. II TI

Wyróżnienia – Izabela Skowron (kl. III TA), Adam Fatyga (kl. II TPM), Weronika Wrzosek (kl. II TMP)

Wyżej wymienieni uczniowie otrzymali oceny bardzo dobre z języka angielskiego oraz przekazane zostały im nagrody rzeczowe – zestawy gadżetów, ufundowane przez wydawnictwa Pearson, Oxford i MacMillan.

Serdecznie gratulujemy!


Rola rodziny i osób bliskich w promocji zdrowia psychicznego i w zapobieganiu zachowaniom autodestrukcyjnym u młodzieży.


Harmonogram nauczania hybrydowego i stacjonarnego od 17 maja 2021 r.

Lp. Data Klasa Sala Rodzaj zajęć
1. 10.V. – 04.VI.2021 II TI 4 - Praktyki zawodowe
2. 17.V. – 04.VI.2021 II TPM 4 - Praktyki zawodowe
3. 17 – 19.V.2021  III TA 7 Zajęcia w szkole
4. 20 – 28.V.2021 III TA - Praktyki zawodowe
5. 17 – 28.V.2021 I TPM 9 Zajęcia w szkole
6. 17 – 19.V.2021 II 5 - Zajęcia zdalne
7. 20 – 28.V.2021 II 5 17 Zajęcia w szkole
8. 21.V.2021  KKZ RL.04 17 Zajęcia w szkole
9. 22.V.2021 PSZ Florysta 9 Zajęcia w szkole
10. 28.V.2021 ZLO 7/8 Zajęcia w szkole
11. 29.V.2021 PSZ - tech.adm. 19 Zajęcia w szkole
12. 31.V.2021 Zajęcia dla wszystkich uczniów i słuchaczy odbywają się w szkole z wyjątkiem kl. II4, która kontynuuje praktykę zawodową do dnia 04.VI.2021 r.

Kącik absolwenta

W zawiązku z trwającą rekrutacją na rok szkolny 2021/2022 ruszamy w Zespole Szkół Rolniczych w Woli Osowińskiej z projektem pn. „Kącik absolwenta” - cyklem mini wywiadów z byłymi uczniami naszej szkoły, którzy podzielą się swoimi wspomnieniami i doświadczeniami z czasów szkolnych, jak również udzielą rad i wskazówek uczniom klas ósmych, którzy zastanawiają się nad wyborem szkoły średniej.

Z doświadczeń zawodowych starszych roczników chętnie skorzysta również młodzież naszego Technikum.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu wszystkich sympatyków naszej szkoły do współtworzenia tej inicjatywy.

Szczegółowych informacji można zasięgnąć pod numerami tel. 603 621 394 oraz 516 554 425.

Można też zgłaszać się mailowo pisząc na adres: zsrwolaosowinska@wp.pl

Rozmowa z Michałem Skowronem

Rozmowa z Mileną Latoch - Malesą

 


MAJOWE ŚWIĘTA

Początek maja to dla Polaków trzy dni świąt.

1 MAJA - ŚWIĘTO PRACY

Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy.

2 MAJA - DZIEŃ FLAGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Flaga to jeden z symboli narodowych, jest oznaką naszej pamięci o wydarzeniach historycznych ważnych dla naszego kraju, naszego narodu. Ma ono propagować szacunek do polskiej flagi, wzmacniać wiedzę o polskich symbolach narodowych, a także promować postawy patriotyczne.

3 MAJA – ŚWIĘTO KONSTYTUCJI 3 MAJA

W tym roku przypada 230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Obecne warunki nie pozwalają, aby organizować radosne szkolne i lokalne uroczystości. Postarajmy się pamiętać i czcić te święta, wywieszając biało-czerwone flagi. W naszej szkole przygotowana została wystawa przypominająca historię tamtych dni.

Uczennice: Alicja Kulik z klasy II TPM i Weronika Cybul z klasy I TPM przystąpiły do konkursu plastycznego "Echa Konstytucji w naszym regionie”.

Gratulujemy

Trochę historii:

Konstytucja 3 Maja zwana Ustawą Rządową - była to pierwsza w Europie i druga na świecie spisana konstytucja. Uchwalono ją 3 maja 1791 roku. Jej twórcami byli król Stanisław August Poniatowski, Ignacy Potocki, Stanisław Małachowski i Hugo Kołłątaj. Konstytucja wprowadzała w Rzeczypospolitej ustrój monarchii konstytucyjnej, trójpodział władzy na prawodawczą, wykonawczą i sądowniczą, a także znosiła liberum veto, konfederacje i wolną elekcję. Już kilka dni po uchwaleniu Konstytucji przez Sejm Wielki dzień 3 maja został uznany za święto narodowe.

Niech biało-czerwone flagi, powiewające przed naszymi posesjami, domami, podkreślają poczucie wspólnoty i dumy z osiągnięć Polski oraz dają wyraz naszych uczuć patriotycznych względem Ojczyzny.

(B. Skowron)


Zakończenie szkoły klasy IV technikum agrobiznesu odbędzie się w dniu 30 kwietnia br. o godzinie 9.00 online na Teams.

Zapraszam - wychowawca klasy


Międzyszkolny konkurs wokalny

pt. „Let’s sing in English online”

Regulamin konkursu

     


MIĘDZYNARODOWY KONKURS „KANGUR MATEMATYCZNY” Kangourou Sans Fronti`eres

Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych

W dniu 22 kwietnia 2021 r. odbył się Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny”. Wzięło w nim udział dwoje uczniów:

- Katarzyna Fijałek z kl. I TPM,

- Patryk Fijałek z kl. II TPM.

Celem konkursu było propagowanie kultury matematycznej w jak najszerszych kręgach uczniów szkół podstawowych i średnich. Konkurs miał charakter jednorazowego testu. Zadania oraz termin były ustalone przez stowarzyszenie „Kangourou Sans Fronti`eres”.

Na rozwiązanie testu przeznaczone było 75 minut. Każdy uczeń zgłoszony do Konkursu otrzymał nagrodę uczestnictwa. (I. Szewczyk)


Tydzień Języka Angielskiego – podsumowanie

W dniach 17 – 23 marca w Zespole Szkół Rolniczych w Woli Osowińskiej odbywał się Tydzień Języka Angielskiego (English Language Week).

Celem wydarzenia było doskonalenie kompetencji językowych u uczniów naszej szkoły poprzez wieloaspektowe „zanurzenie” w języku angielskim. Inicjatorkami projektu były anglistki pracujące w ZSR - p. Lucyna Panasiuk-Żurawska i p. Katarzyna Kopyść.

Przez siedem kolejnych dni uczniowie wraz z prowadzącymi spotykali się na platformie Microsoft Teams, gdzie pracowali nad różnymi zagadnieniami z zakresu języka angielskiego: poznawali nowe słownictwo, doskonalili sprawność słuchania, ćwiczyli wymowę, dowiadywali się ciekawostek o krajach anglo-saskich, oglądali filmy, śpiewali piosenki i rozwiązywali quizy. Każdego dnia uczniowie musieli także stawić czoła językowym wyzwaniom (tzw. czelendżom.

Dla najaktywniejszych uczestników English Language Week wydawnictwa Pearson, Oxford i MacMillan ufundowały nagrody rzeczowe w postaci zestawów gadżetów. Dyplomy wraz z nagrodami zostaną przekazane zwycięzcom po powrocie do stacjonarnej nauki szkolnej.

Poniższy filmik stanowi posumowanie działań w ramach Tygodnia Języka Angielskiego.

Ważne!!!

W prezentacji ogłoszenie wyników rankingu aktywności uczniów podczas

English Language Week.


English Language Week

- czyli angielski trochę inaczej

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów naszej szkoły do wzięcia udziału w Tygodniu Języka Angielskiego.

Wydarzenie będzie odbywać się od 17 do 23 marca na platformie Teams w zespole "English Language Week".

Dla najaktywniejszych uczestników tygodnia z językiem angielskim przewidziano atrakcyjne nagrody.

Wszelkich dodatkowych informacji udzielają anglistki ZSR w Woli Osowińskiej - p. Lucyna Panasiuk-Żurawska oraz p. Katarzyna Kopyść.Z okazji Dnia Kobiet Samorząd Uczniowski ZSR życzy Kobietom WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO!

Filmik>>


Obchodzony 1 marca Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych został ustanowiony przez Sejm RP w 2011 roku, aby upamiętnić tych, którzy po II wojnie światowej z bronią w ręku przeciwstawili się narzuconej siłą władzy komunistycznej. Powojenna konspiracja niepodległościowa była najliczniejszą formą zorganizowanego oporu polskiego społeczeństwa wobec reżimu komunistycznego. W zbrojnym podziemiu działało nawet 200 tys. osób w różnych oddziałach. Kolejnych 20 tys. walczyło w partyzantce. Kilkaset tysięcy osób zapewniało łączność, aprowizację, wywiad i schronienie. Przeciwko władzy występowali także uczniowie zrzeszeni w podziemnych organizacjach młodzieżowych – łącznie ok. 20 tys. młodych ludzi.

Dziś o godz. 20.00 koncert „Młodzi Niezłomnym” Koncert „Młodzi Niezłomnym” jedna z form uczczenia Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” oraz oddania hołdu tym, którzy po II wojnie światowej przeciwstawili się narzuconej siłą władzy komunistycznej. Wydarzenie zostało zorganizowane we współpracy z Urzędem do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Polskim Radiem. Oprawę artystyczną widowiska zapewnił zespół SOUL Sanok. Koncert będzie miał oficjalną premierę dziś, 26 lutego. Widowisko będzie można obejrzeć na profilu MEiN na Facebooku oraz w serwisie You Tube. Transmisja rozpocznie o godz. 20:00.

Materiały edukacyjne IPN Polecamy materiały edukacyjne przygotowane przez Instytut Pamięci Narodowej. Podczas okolicznościowych lekcji i obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych szczególnie pomocna będzie wirtualna paczka historyczna dostępna na stronie. Można w niej znaleźć liczne artykuły, teki edukacyjne, filmy i materiały wideo oraz portale edukacyjne. To wartościowe źródło informacji.


Walentynki 2021 -"Serduszko z Niczego"

Samorząd Uczniowski dziękuje Wszystkim, którzy wzięli udział w akcji Walentynki 2021 - "Serduszko z Niczego". Wasze prace były bardzo Walentynkowe!

Publikujemy fotki Waszych kompozycji serduszkowych i nagradzamy (kreatywnośc i zgodność z zasadami wykonania):

I miejsce - kompozycja Katarzyny z III TA,

II miejsce - kompozycja Weroniki z I TPM,

III - miejsce kompozycja Weroniki z II TPM.

Wszystkie wyróżnione osoby otrzymają dyplomy oraz nagrody ufundowane przez SU.

Gratulujemy pomysłów i wykonania!!!

Galeria prac>>Harmonogram zebrań z rodzicami

3 lutego 2021 r. online

16:00- I TPM - wychowawczyni Iwona Szewczyk

16:30- II TI- TPM-5 - wychowawczyni Anna Kopańska

17:00- III TA - wychowawczyni Elżbieta Facon

17:30- II TI-TPM-4 - wychowawczyni Małgorzata Rogulska

18:00 – IV TA – wychowawca Piotr Konieczny


STYPENDYŚCI PREZESA RADY MINISTRÓW 2020

Stypendium Prezesa Rady Ministrów jest przyznawane uczniowi szkoły kształcącej w formie dziennej, która umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości. Wyróżnienie przyznaje się osobie, która otrzymała promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre. W 2020 r. 434 uczniów z województwa lubelskiego zostało uhonorowanych stypendium Prezesa Rady Ministrów, a wśród nich są uczniowie Zespołu Szkół Rolniczych w Woli Osowińskiej – Alicja Kucio i Patryk Fijałek.

Alicja Kucio jest uczennicą klasy II Technikum w zawodzie technik informatyk. W ubiegłym roku szkolnym uzyskała średnią ocen 4,75. Życzliwa wobec koleżanek i kolegów – szanuje innych, ma wysokie poczucie odpowiedzialności, wywiązuje się ze swoich zadań i obowiązków. Uczennica zajęła I miejsce w Turnieju Mikołajkowym w tenisie stołowym w Woli Osowińskiej oraz IV miejsce w Mistrzostwach Powiatu w tenisie stołowym drużynowym w Woli Osowińskiej. Ponadto aktywnie działała na rzecz szkoły w Samorządzie Uczniowskim, brała udział w konkursach, akademiach i wydarzeniach szkolnych i pozaszkolnych.

Patryk Fijałek jest uczniem klasy II Technikum w nowo powstałym zawodzie technik przetwórstwa mleczarskiego. Za rok szkolny 2019/2020 uzyskał średnią ocen 4.81 i 100 % frekwencję na zajęciach. Jest osobą bardzo pracowitą, systematyczną i odpowiedzialną. Posiada wysoką kulturę osobistą w stosunku do nauczycieli, pracowników szkoły oraz koleżanek i kolegów. Brał udział w konkursie historycznym "Polska na frontach II wojny światowej" oraz reprezentował szkołę na "Olimpiadzie młodych producentów rolnych" w Lublinie.

Serdecznie gratulujemy naszym stypendystom i życzymy dalszych sukcesów!

Wychowawcy klas

Galeria>>PO WER WUP Lublin

Program wsparcia młodych na rynku pracy, który jest częścią pakietu na rzecz zatrudnienia młodzieży wypracowanego przez Komisje Europejską.

Zobacz więcej>>


Harmonogram egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie - styczeń 2021

Konkurs na Bombkę 3D

W konkursie na "Bombkę 3D" zorganizowanym przez Samorząd Uczniowski ZSR w Woli Osowińskiej zostały nagrodzone prace uczniów technikum:

I miejsce - Alicja Kucio - II TI,

II miejsce - Sebastian Kopański II TPM,

III miejsce - Rafał Bącik - II TI.

Wszyscy nagrodzeni otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

Gratulujemy i dziękujemy za udział w konkursie.

Opiekun SU - Piotr Konieczny.


Szanowni Państwo,

Dyrektorzy szkół i Nauczyciele,

w imieniu własnym oraz kierownictwa Ministerstwa Edukacji Narodowej pragnę złożyć Państwu najlepsze życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności. Niech czas Świąt Bożego Narodzenia pozwoli na dzielenie się miłością, radością i pokojem. Przyjmijcie również wyrazy wdzięczności za pomoc okazywaną uczniom i rodzicom w tym trudnym czasie. Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia!

Z wyrazami szacunku Przemysław Czarnek

Minister Edukacji i Nauki

ZałącznikKonkurs na bombkę 3D

Samorząd Uczniowski zaprasza wszystkich uczniów technikum do udziału w Konkursie na bombkę 3D.

Zasady udziału i wykonania pracy konkursowej:

1. Tematyka pracy: świąteczna bombka 3D.

2. Projekt grafiki bombki wykonany w programie Paint 3D.

3. Dodatkowe informacje do wykonania pracy: szerokość: 1544 piks. wysokość: 866 piks. Format mp4, kadrowanie 16:9, liczba klatek na sek. 30, Animacja: obroty, Mnożnik szybkości: 1, Liczba pętli: 2.

4. Termin przesyłania prac: do 21.12.2020 do godz.17.00. na e-mail nauczyciela informatyki.

5. Jeden uczestnik może przesłać do oceny konkursowej maksymalnie dwie prace.

6. Uczestnik wyraża zgodę na publikacje pracy - umieszczenie pracy w serwisie Youtube oraz stronie www szkoły.

7. Najlepsze prace zostaną wskazane prze jury konkursowe do dnia 23.12.2020 r.

8. Uczestnicy otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe (3 pierwsze miejsca).

9. W uzasadnionych przypadkach Organizatorzy Konkursu czyli SU zastrzegają sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie Konkursu.


Nauka zdalna>>


Nauka zdalna dla szkół zaocznych>>Światowy Dzień Walki Z AIDS

1 grudnia obchodzimy Światowy Dzień AIDS lub Światowy Dzień Walki z AIDS – święto obchodzone corocznie 1 grudnia z inicjatywy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) od 1988r. „CZERWONA KOKARDKA” to symbol poświęcenia i zaangażowania w walkę z AIDS, ale również symbol solidarności z osobami zakażonymi.

W Polsce „Czerwona Kokardka”, jest wyróżnieniem przyznawanym z okazji Światowego Dnia AIDS. Odznaczenie otrzymują osoby, które w szczególny sposób przyczyniły się do poprawy jakości życia osób żyjących z HIV, chorych na AIDS, bądź też wniosły istotny wkład w działania profilaktyczne. Światowy Dzień AIDS to dzień, w którym szczególnie staramy się przełamywać bariery, takie jak strach i wynikająca z niego stygmatyzacja osób zakażonych HIV i chorych na AIDS, w tym osób żyjących z wirusem. Jest to dzień bardzo szczególny promujący walkę z AIDS, ale także mający zwrócić uwagę społeczeństwa na ciągle aktualny problem epidemii HIV/AIDS.

Wiedza na temat HIV i AIDS zamiast wzrastać, od kilku lat się w Polsce kurczy. Dlatego takie okazje jak dzisiejsza, powinny uświadamiać, ile zła wyrządzamy osobom zakażonym, traktując je jak trędowate, i jednocześnie – ile zła czynimy sobie, bagatelizując zagrożenie. Nasza szkoła corocznie włączała się w obchody Dnia Walki z AIDS. W tym roku z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną proponuję aby w klasie na zajęciach z wychowawcą poruszyć ten istotny problem współczesnego świata. (E.Facon)


 

„Szkoła Pamięta 2020”

„Szkoła Pamięta” to kontynuacja ubiegłorocznej inicjatywy MEN, której głównym celem jest kształtowanie postaw prospołecznych oraz uwrażliwienie młodego pokolenia na szacunek dla zmarłych i cmentarza, jako miejsca ich spoczynku. Nasza szkoła podobnie jak w roku ubiegłym, włączyła się w akcję podejmując działania, które polegały na odwiedzeniu miejsc pamięci, porządkowaniu grobów, złożeniu kwiatów i zapaleniu zniczy.

W akcji wzięli udział uczniowie naszej szkoły. Marek Kolasik z kl. III, który wraz ze swoją mamą uporządkował zbiorową mogiłę na „Starym Cmentarzu”. Rafał Łaskawski z kl. II odwiedził lokalne miejsca pamięci między innymi Pomnik Poświęcony Ofiarom Tragicznego lipca 1943 r., Do akcji włączyli się również pedagodzy, Pani Marzanna Kożuch i Pani Małgorzata Rogulska zapaliły znicze i złożyły kwiaty w wyżej wymienionych miejscach pamięci oraz na mogiłach znajdujących się na cmentarzu w Woli Osowińskiej. Kompozycje kwiatowe zostały wykonane przez nauczyciela prowadzącego zajęcia w zawodzie florysta Panią Beatę Orlicz.


Informacja

 Uwaga uczniowie i nauczyciele, nastąpiła zmiana dzierżawy domeny z usługą Office 365 oraz MS Teams.

Logowanie do usługi (czerwone pole) nie jest juz możliwe, i należy sie logować do nowej domeny (zielone pole według wzoru). Hasło pozostało niezmienione.

Jednocześnie informuję, że logowanie do poczty elektronicznej az.pl, nie uległo żadnej zmianie. Proszę jedynie usuwać pliki, które "zapychają" konto pocztowe (zdjęcia prac) ponieważ objętość konta to 512 MB i nie zostanie zwiększona. Nauczycieli proszę o utworzenie Zespołów i przypisanie do nich uczniów.

Uwaga: usunięte wiadomości należy usunąć także z Kosza:)

Wszystkie osoby, które będą miały problem z logowaniem (np: hasło) proszę o informację na e-mail: piotr_konieczny@informatyk.site

Administrator Office365- Piotr KoniecznySerdeczne wyrazy współczucia

dla Piotra Mroczka

ucznia klasy II z powodu śmierci ojca

składa Dyrekcja, Wychowawca, Grono Pedagogiczne, Rada Rodziców Pracownicy i Uczniowie ZSR w Woli Osowińskiej.

Pogrzeb odbędzie się w czwartek

19 listopada 2020

Początek uroczystości o godz. 12.00 w Woli Osowińskiej.Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień 2020

21 listopada przypada Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień. Święto wywodzi się ze Stanów Zjednoczonych, gdzie znane jest pod nazwą World Hello Day. Powstało z inicjatywy braci Briana i Michaela McCormacków, którzy w 1973 roku zaprotestowali przeciwko konfliktowi zbrojnemu pomiędzy Egiptem a Izraelem. Jego idea do dziś jest niezmienna – bądźmy dla siebie życzliwi, rozwiązujmy problemy w sposób pokojowy, a nie siłowy. Mężczyźni wysłali wówczas aż 1360 listów (w siedmiu językach) do liderów państw na całym świecie, zachęcając tym samym do wzięcia udziału w pierwszych obchodach World Hello Day. Ich apel spotkał się z dużym odzewem, dziś Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień obchodzony jest w 180 krajach na świecie. Obecna sytuacja nie pozwala nam na tradycyjne obchody Święta w szkole, dlatego zachęcam aby i w tym roku pomimo trudnego czasu przyłączyć się do obchodów tego święta w otoczeniu najbliższych Wam osób.Wystarczy okazać życzliwość drugiej osobie - posłać uśmiech, miłe słowo i ciepłe spojrzenie. Słowa: „Dziękuję za to że jesteś…”, „Wszystkiego dobrego…” czy „Miłego dnia,” – to proste, znane wszystkim zwroty, dzięki którym możemy mieć pewność, że wywołają radość i uśmiech u innych. Pamiętajmy, że pozytywna energia, którą przekazujemy innym, wraca do nas z nawiązką. Bądźmy dla siebie życzliwi.

Pedagog


Szanowni Wychowawcy,

Drodzy Uczniowie

Już jutro tj.10.11.2020 roku po raz kolejny chcemy wziąć udział w corocznej akcji "Szkoła do hymnu”.

Ze względu na ograniczenia wynikające ze stanu epidemii zachęcam, aby uczniowie i nauczyciele, którzy będą w szkole, zaśpiewali wspólnie „Mazurka Dąbrowskiego” w danej klasie lub grupie. Pozostałym proponuję, aby uczniowie z każdej klasy indywidualnie zaśpiewali zwrotkę i refren hymnu oraz swój występ nagrali to na rejestratorze dźwięku (ważne aby plik ze śpiewem był bez podkładu dźwiękowego). Wykorzystajcie hymn ze strony Prezydenta RP, aby zachować tempo. Nagranie należy przesłać do Pana Piotra Koniecznego.

Uczniowie klasy I śpiewają zwrotkę pierwszą, kl. II 5- zwrotkę drugą i refren. kl. II 4 zwrotkę trzecią i refren, Kl. III i IV zwrotkę czwartą i refren. Osoby, które prześlą nagranie jednocześnie wyrażają zgodę na upublicznienie występu na stronie szkoły.

Zachęcam Was do podjęcia zadania. Pamiętajcie, że Wasza aktywność zostanie nagrodzona. Jeśli macie inne pomysły na wspólne odśpiewanie hymnu i przesłanie potwierdzenia również zachęcam. Wszystkie pomysły mile widziane. Jeśli wystąpią trudności z nagraniem mogą być zdjęcia. Pamiętajcie o stroju galowym.

Symboliczne odśpiewanie "Mazurka Dąbrowskiego’’ - 10 listopada godz.11.11 Włączmy się wspólnie w świętowanie tej szczególnie ważnej dla Polaków rocznicy. Zachęćcie również najbliższych.

Myślę, że Wasza kreatywność przerośnie nasze oczekiwania.

Czekam z niecierpliwością na nagrania, zdjęcia. Pamiętajcie również aby 11 listopada na Waszym domu została wywieszona flaga.

Pozdrawiam Beata Żurawska-Polkowska

 


Test wiedzy o Patronie naszej szkoły

W dniu 9 listopada odbył się szkolny Test wiedzy o Patronie naszego technikum. W teście wzięło udział kilkunastu uczniów z różnych klas. Test online składał się z 28 pytań zawierającego 28 pytań dotyczących biografii oraz wydarzeń przedstawionych w montażu słowno-muzycznym przygotowanym przez uczniów naszej szkoły w czasie Święta szkoły w 2016 roku.

Test oraz nagrody rzeczowe przygotowali: Dyrektor ZSR pani Beata Żurawska-Polkowska oraz nauczyciele bibliotekarze. Celem inicjatywy jest propagowanie wiedzy o wybitnym Polaku, trzykrotnym premierze, Patronie naszej szkoły Wincentym Witosie.

Laureatami konkursu zostali:

I miejsce - Paweł Karpiński z kl. I TPM

II miejsce - Mikołaj Bącik z kl. II TI 4

III miejsce - Alicja Kucio z kl. II TI 5

Dziękujemy wszystkim za udział w teście oraz gratulujemy wiedzy!

 

Regulamin


Regulamin organizacji pracy szkoły od dnia 26 października 2020 r. w systemie zdalnym


Plany dla słuchaczy szkół zaocznych>>


Koronawirus

Co powinieneś wiedzieć o kwarantannie

Jak zapobiegać zakażeniu?

Zasady kwarantanny


Dyrekcja, Nauczyciele, Pedagodzy i Wszyscy Pracownicy Zespołu Szkół Rolniczych w Woli Osowińskiej

SZANOWNI PAŃSTWO,

z okazji Dnia Edukacji Narodowej składamy Wam najlepsze życzenia, doceniając Wasz trud, poświęcenie i zaangażowanie, które towarzyszą nieustannie w pracy na rzecz edukacji i wychowania naszych dzieci.

Życzymy Wam wszelkiej radości, pomyślności i nieustającej pasji w wykonywanej codziennej pracy oraz dużo zdrowia w tym trudnym czasie.

Z wyrazami szacunku i podziękowaniami Rada Rodziców przy Zespole Szkół Rolniczych w Woli Osowińskiej.


Konsultacje z języka angielskiego

poniedziałki

14:10- 14:55 sala 18

Jeśli:

 • Potrzebujesz pomocy, bo nie było Cię dłuższy czas w szkole z powodu choroby,

 • Masz problem z pracą domową z języka angielskiego,

 • Nie rozumiesz jakiegoś zagadnienie gramatycznego,

 • Chcesz sprawdzić/poprawić swoją wymowę,

 • Masz pytania, wątpliwości, sugestie, pomysły......

ZAPRASZAM

mgr Lucyna Panasiuk-Żurawska


Nowy zawód FLORYSTA

W szkole odbyły się już dwa zjazdy szkół dla dorosłych.

W zawodzie FLORYSTA kształcimy przyszłych fachowców w dziedzinie układania bukietów, wykonywania dekoracji kwiatowych, aranżacji wnętrz z wykorzystaniem różnych materiałów dekoracyjnych, tarasów i ogrodów.

Słuchacze podczas zajęć praktycznych wykonują bukiety, sezonowe wianki ozdobne, stroiki, itp.

Oto kilka prac wykonanych podczas zgłębiania sztuki florystycznej w ZSR w Woli Osowińskiej.


Dzień KOLORU w naszej szkole

W dniu 30 września odbyła się w naszej szkole akcja zorganizowana przez Samorząd Uczniowski - Dzień koloru. Najbardziej kolorowa była p. Beata Orlicz i to ona otrzymała upominek od Rafała Bącika - przewodniczącego SU.
Informacja

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych

w Zespole Szkół Rolniczych w Woli Osowińskiej

jest Pan Maciej Celiński

adres e-mail:

maciej.celinski@outlook.com

Klauzula monitoringu wizyjnego Klauzula przepisy prawa Klauzula przesłanka umowy

Wrześniowe spotkania z rodzicami uczniów Technikum w Woli Osowińskiej

Data

Godzina

Klasa

Sala

Wychowawca

14.09.2020

14.00

ITPM

9

mgr Iwona Szewczyk

14.09.2020

14.30

IITPM/TI5

17

mgr inż. Anna Kopańska

16.09.2020

14.00

III TA

7

mgr inż. Elżbieta Facon

16.09.2020

15.15

II TPM/TI4

10

mgr Małgorzata Rogulska

16.09.2020

15.30

IVTA

6

mgr Piotr Konieczny

1. Podsumowanie wyników rekrutacji. Zapoznanie z podstawową dokumentacją szkoły./kl.I/

2. Podsumowanie minionego roku szkolnego /wyniki nauczania, praca zdalna, sukcesy uczniów, stypendia, zadania zrealizowane przez uczniów danej klasy/kl.II-IV

3. Organizacja nowego roku szkolnego z zasadami reżimu sanitarnego, w związku z pandemią Covid-19.

4. Kalendarz pracy szkoły.

5. Ustalenie działań pracy klasy. Przypomnienie zasad usprawiedliwiania i zwalniania się uczniów z zajęć./zeszyt do kontaktów/

6. Przygotowanie szkoły i uczniów do nauczania hybrydowego lub zdalnego.

7. Egzaminy zewnętrzne, praktyki uczniów– kl. III,IV.

8. Wybór klasowych Rad Rodziców. 9. Ubezpieczenie uczniów. Sprawy różne.

10. Zapoznanie rodziców z Indywidualnym Programem Edukacyjno-Terapeutycznym /kl.1/

Rodzice na spotkania z wychowawcami przychodzą wyposażeni w maseczki/przyłbice oraz długopis.

Podczas wywiadówki wszyscy jej uczestnicy w obrębie każdej sali mają zakryte usta i nos.

Serdecznie Państwa zapraszam

Beata Żurawska-Polkowska


Terminy zjazdów słuchaczy szkół zaocznych Zjazdy PSZ florysta -wrzesień

Zasady organizacji pracy w szkole w okresie Covid-19

Procedury bezpieczeństwa

Zarządzenie

Nr 1

Zarządzenie

Nr 2


Praktyki zawodowe

Dzien.prak.gospodar Dziennik_praktKKZ Zag.prak.KKZ.R3 Zag_prakt.gospo

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/21

W dniu 1 września 2020 roku odbędzie się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2020/21.

Godzina 9.00 - Msza święta w kościele parafialnym w Woli Osowińskiej,

Godzina 10.00 - Spotkanie przed budynkiem szkoły. W przypadku złej pogody:

- klasa I Technikum przetwórstwa mleczarskiego i II Technikum przetwórstwa mleczarskiego - korytarz szkolny,

- klasa II TI, III TA, IV TA - spotkanie z wychowawcami w klasach.

Ze względu na bezpieczeństwo prosimy wszystkich o zdezynfekowanie dłoni oraz zasłanianie nosa i ust maseczką przed wejściem do budynku.

Obowiązuje strój galowy.

Uwaga: Od środy (2 września) wszyscy uczniowie muszą posiadać obuwie na zmianę oraz worek do jego przechowywania.

Galeria>>


Wnioski

o przyjęcie do szkoły>>


Podręczniki

na rok szkolny 2020/21

I TPM 5 II TPM 4 II TPM 5 II TI 4 II TI 5 III TA IV TA

Więcej informacji oraz www z poprzednich lat znajdziesz w Archiwum>>

Absolwenci ZSR

 

 

 

Bierzemy udział w programie:

 

 

Wspieramy: