Główna

O nas

Samorząd

Rekrutacja

Matura

Praktyki

Egzamin zaw.

Dokumenty

Podręczniki

Zaoczne

Dobre praktyki

Absolwenci

Archiwum

Osiągnięcia

Zdalna nauka

Pomoc

Spotk. z rodzicami

RODO

e-Dziennik

OGŁOSZENIA

 

 

 

 

 

 

 

Akcja #GaszynChallenge

w Zespole Szkół Rolniczych w Woli Osowińskiej

W piątek 03 lipca 2020 nauczyciele Zespołu Szkół Rolniczych w Woli Osowińskiej przystąpili do działania w ramach akcji #GaszynChallenge. Nominację do akcji otrzymaliśmy od Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim czyli organu prowadzącego naszą szkołę.

Z przyjemnością podjęliśmy to wyzwanie, ponieważ głównym jego celem jest niesienie pomocy innym. Nasze wsparcie w ramach tej akcji kierujemy do Pani Agnieszki Kulenty z gminy Ulan-Majorat, którą serdecznie pozdrawiamy.

Do kontynuacji działań w ramach #GaszynChallenge zapraszamy naszych zaprzyjaźnionych sąsiadów czyli Zespół Placówek Oświatowych w Woli Osowińskiej oraz Spółdzielczą Mleczarnię SPOMLEK w Radzyniu Podlaskim.

Mleczarnia SPOMLEK od września 2019 roku objęła w naszej szkole patronatem nowo powstałą klasę w zawodzie technik przetwórstwa mleczarskiego.

Serdecznie zapraszamy Państwa do działania.

Gronu Pedagogicznemu naszej szkoły składam ogromne podziękowanie za świetną realizację zadania i wsparcie finansowe na rzecz Pani Agnieszki.

Beata Żurawska-Polkowska

Link do zbiórki:

https://www.siepomaga.pl/agnieszka-kulenty


Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

Galeria>>


Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

List Ministra Edukacji Narodowej List LKO List od Wojewody Lubelskiego

PODZIĘKOWANIE

Szanowna Pani Dyrektor, Drodzy Nauczyciele i Pracownicy Zespołu Szkół Rolniczych w Woli Osowińskiej.

Rok szkolny 2019/2020 przejdzie do historii jako bez precedensowy. Nastąpił trudny czas pandemii koronawirusa. Instytucje publiczne, sklepy, place zabaw, miejsca rozrywki czy kultu religijnego oraz wiele innych zostało zamkniętych. Miało to również miejsce w placówkach oświaty. Dyrektorzy szkół stanęli przed ogromnym wyzwaniem jakim była nowa organizacja pracy w rzeczywistości wirtualnej. Nauczyciele natomiast musieli podjąć się kontynuacji nauczania za pośrednictwem nowoczesnych technologii z wykorzystaniem Internetu, bez wcześniejszego przygotowania, bez pytania Ich o zdanie.

Dziś, w dniu zakończenia roku szkolnego uczniowie i rodzice pragną podziękować Państwu za cały trud podjęcia wyzwania, jakim była zdalna edukacja. To dzięki Waszemu zaangażowaniu, życzliwości, cierpliwości i gotowości do pomocy, często kosztem prywatnego czasu, możemy rozpocząć wakacje.

Pani Dyrektor oraz nauczyciele dziękujemy, że stanęliście na wysokości zadania.

Życzymy Państwu zdrowego, spokojnego i beztroskiego odpoczynku. Mamy ogromną nadzieję, że spotkamy się podczas tradycyjnego rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021.

Dziękujemy!!!

Rodzice i Uczniowie.


Odbiór świadectw i zwrot książek do biblioteki

26 czerwca 2020 r.

Wejście główne do budynku szkoły

Godzina wydawania świadectw

Wychowawca klasa
10.00-10.30 Piotr Konieczny III
10.45-11.45 Anna Kopańska I /5
12.00-13.00 Małgorzata Rogulska I /4
13.15-14.00 Elżbieta Facon II

  Świadectwa uczniowie odbierają indywidualnie od wychowawcy klasy. Wszyscy wyposażeni w maseczki zakrywające usta i nos zachowują dystans społeczny. Odbiór świadectw nie jest obowiązkowy. Świadectwa, które nie zostaną odebrane, będzie można otrzymać we wrześniu br.

Dyrektor szkoły


Harmonogram egzaminów zawodowych

sesja czerwiec-lipiec 2020 r.


Harmonogram egzaminów i Procedury przeprowadzania egzaminów

Harmonogram Procedury

Plan i procedury konsultacji

Plan na 2 czerwca 2020 r. Plan na 4 czerwca 2020 r. Procedury konsultacji

KONSULTACJE PRZEDMIOTOWE DLA UCZNIÓW

Zgodnie z zaleceniami MEN i według wytycznych sanitarnych od 1 czerwca 2020 organizujemy w małych grupach konsultacje przedmiotowe dla uczniów. Chętni uczniowie swoje uczestnictwo zgłaszają do swoich wychowawców klas do czwartku 28 maja 2020.

Przy zgłoszeniu koniecznie trzeba podać nazwę przedmiotu. W piątek niektórzy z Was poprzez swoich wychowawców otrzymają informację o potrzebie konsultacji wynikających z potrzeb nauczycieli. Dotyczy to głównie uczniów mniej aktywnych lub mających zagrożenie oceną niedostateczną.

Na podstawie zebranych informacji zostanie sporządzony harmonogram według którego będziecie uczestniczyć w konsultacjach.

Pozdrawiam Wszystkich

Beata Żurawska-Polkowska


ODBIÓR DYPLOMÓW

Uprzejmie informuje, że w szkole do odebrania są już dyplomy i suplementy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie technik agrobiznesu 331402. Osoby zgłaszające się po odbiór dokumentów obowiązują te same zasady co przy odbiorze świadectw.

Ponadto przypominam, że dyplom oraz suplement otrzymuje osoba, która zdała wszystkie egzaminy w kwalifikacjach przewidzianych dla danego zawodu.

Beata Żurawska-Polkowska


ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU "ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II W OCZACH LUDZI MŁODYCH”

Z okazji 100. rocznicy urodzin Jana Pawła II odbył się konkurs online dla uczniów ZSR w Woli Osowińskiej na prezentację multimedialną. Komisja nagrodziła prace następujących osób: Michał Magnuszewski klasa ITPM/5, Patryk Fijałek klasa I TPM/4, Rafał Bącik klasa I TI/4, Katarzyna Mateusiak klasa II TA.

Wszyscy otrzymają pamiątkowe dyplomy, nagrody oraz oceny celujące z religii. Gratulujemy zwycięzcom i zachęcamy do udziału w kolejnych konkursach organizowanych w naszej szkole.

Elżbieta Kozieł

Pobierz i zobacz prezentacje:

M. Magnuszewski P. Fijałek R. Bącik K. Mateusiak

 


PATRON ROKU 2020 – ŚW. JAN PAWEŁ II 100 ROCZNICA URODZIN – 18 maja 2020r.

W ramach nauki zdalnej z języka polskiego ogłoszony został Szkolny Konkurs „Złote myśli św. Jana Pawła II”. Ustalono formę plakatu z dowolną formą wykonania: multimedialną lub rysunkową.

Nagrodą była ocena celująca z języka polskiego.

Na konkurs odpowiedziało 10 uczniów:

• z kl. I Technikum 5-letniego: Alicja Kucio, Małgorzata Gajownik, Michał Magnuszewski, Weronika Wrzosek,

• z kl. I Technikum 4-letniego: Milena Wrzosek, Gabriela Stefaniak, Paweł Purgał, Eryk Skowron,

• z kl. II Technikum: Aneta Kucio, Izabela Skowron,

Wyjątkowa Rocznica 100 Urodzin św. Jana Pawła II nie mogła pozostać niezauważona. W tych trudnych czasach wielu z nas skierowało swoje modlitwy do Niego, aby nadal chronił swoich Rodaków i Ojczyznę. Dziękuję Młodzieży za udział i prace.

Mam nadzieję, że pamięć w kolejnych pokoleniach nie zaginie o Naszym Rodaku.

Alicja Kucio Aneta Kucio Eryk Skowron
Gabriela Stefaniak Małgorzata Gajownik Michał Magnuszewski
Milena Wrzosek Paweł Purgał Izabela Skowron
   
Weronika Wrzosek    

Praktyki zawodowe kl. III TA

Uczniowie klasy III od najbliższego poniedziałku tj. 18 maja rozpoczynają realizację praktyk zawodowych RL.06 w formie projektu przez okres 7 dni roboczych czyli do 26 maja 2020 r.

Następnie RL.03 u pracodawcy przez kolejne 13 dni czyli do 15 czerwca 2020 r. włącznie.

Uwaga: W czasie praktyk uczniowie mają obowiązek dostarczenia wszystkich materiałów wynikającej z dotychczasowej nauki zdalnej.


INFORMACJA W SPRAWIE ODBIORU ŚWIADECTW UKOŃCZENIA SZKOŁY ORAZ WYNIKÓW EGZAMINÓW

Wydawanie świadectw ukończenia szkoły oraz wyników egzaminów zawodowych odbywa się codziennie w dni robocze, w godzinach 8.00-12.00. Osoba zgłaszająca się po dokumenty posiada maseczkę, rękawice jednorazowe oraz długopis.

Abiturienci, absolwenci czy słuchacze szkoły, którzy do tej pory nie zdali książek wypożyczonych z biblioteki przynoszą je ze sobą w dniu odbioru świadectw.

Po dokumenty zapraszam pojedynczo. Wydawanie w wejściu głównym szkoły.

Dyrektor szkoły


Spokojnych Świąt

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych życzę, aby ten wyjątkowy czas był dla Wszystkich spokojny, przepełniony miłością, wzajemnym zrozumieniem, zdrowiem

i nadzieją na lepsze jutro.

Beata Żurawska-Polkowska


Nauka zdalna

Materiały dla uczniów >>


Uwaga: Jak logować się na platformie?

epodreczniki.pl

/login i hasło otrzymasz na pocztę od wychowawcy/


Informacja o próbnych egzaminach


Zasady pracy zdalnej

obowiązujące od 25 marca 2020 r.

INFORMACJA

dla Uczniów, Rodziców i Słuchaczy

1. Rozpoczynamy realizację nowych treści wynikających z podstaw programowych. Przypominam, że dotychczas głównie skupialiście się na utrwalaniu dotychczasowego materiału. Od jutra tj.25 marca 2020 realizujemy zajęcia zgodnie z obowiązującymi tygodniowymi i semestralnymi planami dla wszystkich typów szkół oraz KKZ.

2. Materiały przekazywane do nauczania zdalnego będą zawierały m.in.:

- nazwę przedmiotu,

- temat zajęć,

- datę zajęć,

- godzinę zajęć w przypadku wideokonferencji,

- sposób realizacji,

- termin wykonania zadania,

- załączniki.

3. Wszystkie tematy i materiały będą zamieszczane na stronie głównej szkoły w zakładkach przeznaczonych dla poszczególnych klas i przedmiotów.

4. Zadania z rewalidacji uczniowie otrzymują bezpośrednio na swój adres e-mail.

5. Każdego dnia realizujecie te zajęcia, które są w planie (pod warunkiem że jesteście na bieżąco z materiałem).

6. Z nauczycielami przedmiotów kontaktujecie się za pośrednictwem adresów poczty elektronicznej umieszczonych na stronie szkoły. Inne formy wg uznania nauczycieli. Wasi rodzice również mogą kontaktować się z nauczycielami za pomocą poczty elektronicznej.

7. Pamiętajcie, że tak jak dotychczas Wasi wychowawcy i opiekunowie szkół zaocznych są pierwszym źródłem kontaktu.

8. Wszelkie problemy związane z nauczaniem zdalnym dotyczące przekazywanych treści, pracy domowej itp. bezpośrednio zgłaszacie nauczycielowi.

9. Wszyscy systematycznie pracujecie z zachowaniem zasad higieny pracy oraz zasad bezpieczeństwa w sieci i w życiu codziennym.

10. Od dnia 25 marca 2020 Wasza praca ponownie podlega ocenie!

Bardzo proszę Rodziców o motywowanie i udzielanie wsparcia swoim dzieciom.

Serdecznie Wszystkich pozdrawiam

Beata Żurawska-Polkowska

 


I N F O R M A C J A

W związku z koniecznością zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa, w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie Państwa oraz naszych pracowników, informuję,

że z dniem 18 marca 2020 r. do odwołania zamknięte zostaje wejście do budynku Zespołu Szkół Rolniczych.

Wejście możliwe będzie tylko w sprawach pilnych i niecierpiących zwłoki po uprzednim kontakcie telefonicznym pod numerem (81) 85-74-189.

W związku z ograniczeniami w pracy szkoły, proponujemy:

kontakt telefoniczny: (81) 85-74-189

kontakt przez pocztę elektroniczną: zsrwolaosowinska@wp.pl

Korespondencję mogą Państwo dostarczyć za pośrednictwem poczty na adres:

Zespół Szkół Rolniczych w Woli Osowińskiej,

ul. Parkowa 7, 21-345 Borki

Dziękuję za zrozumienie

Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych w Woli Osowińskiej

mgr inż. Beata Żurawska-Polkowska


Egzaminy 2020

Deklaracja egzaminy Wyniki egzaminów Załącznik 3

INFORMACJA

Na podstawie decyzji MEN wynikającej z konieczności zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa zajęcia w Zespole Szkół Rolniczych w Woli Osowińskiej dla uczniów technikum i słuchaczy szkół zaocznych zostają zawieszone na okres od 12 do 25 marca 2020 roku.

Jednocześnie zobowiązuję Wszystkich uczniów i słuchaczy do monitorowania informacji przekazywanych od wychowawców i nauczycieli za pośrednictwem strony szkoły, poczty elektronicznej, telefonów komórkowych.

Dyrektor szkoły

Załącznik – Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych – komunikat MEN (WORD)

Ważna informacja

DLA RODZICÓW i Uczniów

Nauka w domu - informacje dla rodziców


Komunikaty CKE dotyczące egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie oraz terminy


Komunikat: Nauka zdalna podczas zawieszenia zajęć


Szanowni Państwo Dyrektorzy,
Nauczyciele, Rodzice, Uczniowie,

w związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych Lubelski Kurator Oświaty zachęca nauczycieli, aby w najbliższym czasie wspierali uczniów i przekazywali im materiały do samodzielnej pracy w domu. Szczególnie prosimy o objęcie opieką uczniów, którzy przygotowują się do tegorocznych egzaminów: ósmoklasisty, maturalnego oraz zawodowego. Rekomendujemy wykorzystanie w tym celu:

  • dziennika elektronicznego,
  • strony internetowej szkoły, przedszkola, placówki oświatowej,
  • mailingu do rodziców, a w przypadku starszych uczniów bezpośredni kontakt elektroniczny.

Zachęcamy do korzystania z bezpłatnych, dostępnych w Internecie narzędzi i materiałów edukacyjnych. Poniżej prezentujemy przydatne linki i informacje na temat materiałów do wykorzystania w pracy z uczniami.

Z poważaniem
Teresa Misiuk
Lubelski Kurator Oświaty


"Koronawirus - co musisz wiedzieć?"

Informacje dla Rodziców

WAŻNE NUMERY TELEFONÓW!!!

1. Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Radzyniu Podlaskim

telefon: (83) 352 74 16; (83) 352 74 17

telefon alarmowy (kom.): 668-838-347 (wyłącznie poza godzinami pracy urzędu i sytuacjach kryzysowych)

2. Oddział Obserwacyjno-Zakaźny w Łukowie

telefon: (25) 798 2000-9

http://www.gov.pl/koronawirus

Zobacz plakaty

  


„Lepiej zapobiegać niż leczyć”

W związku z pojawiającymi się przypadkami koronawirusa w dniu 5 marca 2020 roku w naszej szkole odbyły się zajęcia profilaktyczne w zakresie profilaktyki zdrowotnej.W zajęciach uczestniczyli wszyscy uczniowie i nauczyciele obecni w szkole. Głównym prelegentem spotkania była pielęgniarka szkolnaPani Danuta Pilińska.

Podczas prelekcji przekazała nam cenne informacje dotyczące zachowań higienicznych, które pomagają ustrzec się przed wirusami (i to nie tylko koronawirusem, ale chociażby zwykłą grypą) poznaliśmy procedury postępowania w przypadku zarażenia się koronawirusem, dowiedzieliśmy się także jak zapobiegać rozprzestrzenianiu się wirusa. Dodatkowo na korytarzu szkolnym została przygotowana gazetka, na której zostały umieszczone materiały informacyjne dotyczące profilaktyki zdrowotnej koronawirusa oraz numery alarmowe.

Mamy nadzieję, że pozyskane informacje przyczynią do prezentowania właściwych zachowań i postaw prozdrowotnych uczniów. (E. Facon)


Szkolny Konkurs SUDOKU

W dniu 3 marca 2020 r. Samorząd Uczniowski zorganizował Szkolny Konkurs SUDOKU.

Konkurs jest organizowany corocznie, a w tym roku najlepszymi spośród uczestników okazali się: I miejsce - Adam Cedrzyński III TA, II miejsce - Eryk Skowron I TI, III miejsce - Alicja Kucio I TI.

Laureaci konkursu otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez SU. (P. Konieczny)


Młodzież technikum na Powiatowych Obchodach

„DNI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH”

28 lutego 2020 r. w Radzyniu Podlaskim rozpoczęły się obchody „Dni Żołnierzy Wyklętych”. Młodzież z klasy pierwszej technikum wraz z p. dyrektor Beatą Żurawską-Polkowską i wychowawcą p. Małgorzatą Rogulską uczestniczyła w trzech z ośmiu zaplanowanych z tej okazji działań. Zwiedziła z przewodnikiem piwnice dawnego aresztu Gestapo i UB przy ul. Warszawskiej 5A, zapoznała się z wystawą pt. „Żołnierze Wyklęci. Podziemie niepodległościowe 1944-1963” w Namiocie Wyklętych na pl. Wolności oraz obejrzała film w sali widowiskowo-kinowej Radzyńskiego Ośrodka Kultury - „Gurgacz Kapelan Wyklętych”.

Organizatorami „Dni Żołnierzy Wyklętych 2020 w Radzyniu Podlaskim” są: Starosta Radzyński Szczepan Niebrzegowski, Burmistrz Radzynia Podlaskiego Jerzy Rębek oraz Wójtowie Gmin Radzyń Podlaski i Borki - Wiesław Mazurek i Radosław Sałata. Zaś współorganizatorami: Radzyński Ośrodek Kultury, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radzyniu oraz Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość.

Dziękujemy za wspaniałą lekcję historii! (M. Rogulska)

Galeria>>


SZKOLENIE Z ZAKRESU STOSOWANIA

ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN

W naszej placówce w dniach 21-22 lutego br. odbyło się szkolenie podstawowe z zakresu STOSOWANIA ŚRODKÓW OCHRONY przy wykorzystaniu sprzętu naziemnego. W szkoleniu uczestniczyli słuchacze, absolwenci naszej szkoły oraz lokalni rolnicy. Wszyscy rozwiązali pozytywnie test z zakresu treści objętych szkoleniem oraz otrzymali zaświadczenia nadające na okres 5 lat uprawnienia do stosowania środków ochrony roślin wymagane przez PIORIN. Szkolenie przeprowadzili wykładowcy - nauczyciele przedmiotów zawodowych z ZSR w Woli Osowińskiej: pani Beata Orlicz, pan Daniel Grochowski oraz pan Adam Zabłocki.

UWAGA!!!

Osoby, którym upływa termin powyższego zaświadczenia zapraszamy do zgłaszania woli uczestniczenia w w/w szkoleniu. Przy zebraniu kilkunastoosobowej grupy kursantów w czasie 2 tygodni przeprowadzimy kolejne szkolenie. (B. Orlicz)


"Tłusty czwartek"

W dniu 20 lutego 2020 r. Pani Dyrektor oraz Samorząd Uczniowski zorganizowali słodkości z okazji "Tłustego czwartku". Cała społeczność szkolna została poczęstowana pączkami.


Wyjazd na lodowisko

W środę, 19 lutego 2020 r. uczniowie klasy II TA oraz z klasy I TI pod opieką wychowawców p. Elżbiety Facon i p. Adama Zabłockiego wybrali się po raz kolejny na wycieczkę do Lublina. Tym razem celem wycieczki było propagowanie łyżwiarstwa jako formy aktywnego spędzania czasu wolnego, nauka i doskonalenie umiejętności jazdy na łyżwach, rozwijanie indywidualnych zainteresowań oraz kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez aktywny odbiór sztuki filmowej no i oczywiście integracja zespołów klasowych.

Młodzież bardzo chętnie poddała się łyżwiarskim szaleństwom. Był to dla wielu osób sprawdzian swoich możliwości, mimo że niektórzy mieli po raz pierwszy na nogach łyżwy. Zabawa była przednia mogliśmy obserwować wzloty i upadki nowicjuszy i zaawansowanych łyżwiarzy. Uczestnikom wycieczki humory dopisywały, kontuzji nie było, była to prawdziwa frajda, wszyscy bawili się znakomicie. Po szaleństwach na lodzie chętnie spożyliśmy posiłek w Galerii po czym udaliśmy się na film.

Zmęczeni, ale szczęśliwi, zrelaksowani i odprężeni wróciliśmy do szkoły ze świadomością, że wyjazd był bardzo udany. (Elżbieta Facon)Walentynki 2020

W dniu 14 lutego 2020 roku Samorząd Uczniowski z okazji Walentynek życzy Wszystkim, którzy się kochają lub przynajmniej lubią - Wszystkiego Najlepszego!

Dedykujemy wszystkim fajny wierszyk:

"K" literę sam postawię. "O" literę Tobie zostawię. "C" litera też może być. "H" bez nich nie może żyć. Później postawmy "A" i "M". Na końcu już tylko "CIĘ".

Z okazji Walentynek odbyła się loteria, w której po losowaniu dwie maskotki z serduchami trafiły do Patrycji Bieniek oraz Alicji Kucio. Gratulujemy!


''Samotni w tłumie''

3 lutego uczniowie wybrali się na spektakl pt. ''Samotni w tłumie'' w wykonaniu aktorów Narodowego Teatru Edukacji we Wrocławiu. Opiekunkami podczas wyjazdu byli: p. Piotr Konieczny oraz p. Barbara Szykuła. Sztuka była prezentowana w „Oranżerii” w Radzyniu Podlaskim.

W przedstawieniu poruszono wiele aktualnych dla młodzieży tematów: łamanie prawa, uzależnienia, zawieranie znajomości przez Internet, brak właściwych relacji z rodzicami, problem bezdomności i choroby oraz agresji wobec innych osób.

Ważną rolę odgrywali: Krzysiek - geniusz komputerowy, a także Kasia - blogerka internetowa. Dziewczyna mieszkała sama, gdyż jej mama przybywała w Londynie. Na swoim blogu pisała o pięknym życiu w cudownej rodzinie, lecz w rzeczywistości była samotna. Krzysztof był czytelnikiem bloga Kasi. Pewnego dnia chłopak zaproponował jej spotkanie w realu. Wątek miłosny jest nieco zagmatwany, gdyż blogerka wysłała na randkę swoją koleżankę – przebojową modelkę o imieniu Sylwia. Losy tych dwojga ludzi są przykładem, że Internet nie zawsze szkodzi. Czasami zbliża do siebie ludzi, którzy na co dzień są zbyt nieśmiali i niepewni siebie, by porozmawiać. Interesującą postacią był Lukas, tak zwany „czarny charakter”. Udawał przyjaciela dla własnych korzyści. Działał bez skrupułów. Robił wszystko, by osiągnąć cel – zarobić pieniądze. Oceniał ludzi po pozorach i używał przemocy wobec słabszych od siebie. Na koniec został sam, bez pieniędzy i przyjaciół.

Ten spektakl wywarł na nas duże wrażenie. Wiele z zaprezentowanych problemów dotyka współczesnych nastolatków. Spektakl powinien obejrzeć każdy: dziecko i rodzic, uczeń i nauczyciel, młody i starszy. (B. Szykuła)


W dniu 31 stycznia Samorząd Uczniowski zakończył zbiórkę "Góra Grosza Edycja XX". Darczyńcom serdecznie dziękujemy w imieniu organizatorów zbiórki oraz dzieci  będących pod opieką Towarzystwa Nasz Dom. Zebrany bilon opiewał na kwotę 76,60 zł i został przekazany do adresata pocztą. (P. Konieczny)


Zebranie z Rodzicami 30 stycznia 2020 r.

Galeria>>


LICEALIADA POWIATOWA W TENISIE STOŁOWYM DRUŻYNOWYM W WOLI OSOWIŃSKIEJ

Dnia 30.01.2020 r. uczniowie Technikum im. W. Witosa w Woli Osowińskiej wzięli udział w Licealiadzie Powiatowej w tenisie stołowym drużynowym w Woli Osowińskiej.

W zawodach uczestniczyły wszystkie szkoły ponadpodstawowe Powiatu Radzyńskiego:

- drużyna dziewcząt i chłopców I Liceum Ogólnokształcącego w Radzyniu Podlaskim pod opieką Pana Adama Pękały,

- drużyna dziewcząt i chłopców Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim pod opieką Pana Marka Frączka,

- drużyna dziewcząt i chłopców Zespołu Szkół Samorządowych w Komarówce Podlaskiej pod opieką Pana Zbigniewa Grzegorzewskiego,

- drużyna dziewcząt i chłopców Technikum im. W. Witosa w Woli Osowińskiej pod opieką Pana Sławomira Dudka.

Organizatorem i sędzią głównym zawodów był Sławomir Dudek nauczyciel wychowania fizycznego, natomiast sędziami zawodów byli: Dominik Bylina, Mikołaj Bylina, Damian Góral, Bartłomiej Kowalski, Jakub Kowalski, Norbert Lis, Rafał Sokół, Sebastian Sokół, Jakub Stefaniak, Dawid Wysokiński.

Naszą szkołę reprezentowali zawodnicy:

- Dziewczęta: Alicja Kucio, Milena Wrzosek, Weronika Wrzosek,

- Chłopcy: Daniel Zabielski, Krystian Kornas,

Wyniki klasyfikacji końcowej przedstawiają się następująco:

kategoria dziewcząt:

• I miejsce – Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim

• II miejsce – Zespół Szkół Samorządowych w Komarówce Podlaskiej

• III miejsce – I Liceum Ogólnokształcące w Radzyniu Podlaskim

• IV miejsce – Technikum im. W. Witosa w Woli Osowińskiej

kategoria chłopców:

• I miejsce - Zespół Szkół Samorządowych w Komarówce Podlaskiej

• II miejsce – Technikum im. W. Witosa w Woli Osowińskiej

• III miejsce – I Liceum Ogólnokształcące w Radzyniu Podlaskim

• IV miejsce – Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim.

Po zakończeniu turnieju Pani Dyrektor Beata Żurawska – Polkowska wręczyła zwycięskim drużynom puchary oraz dyplomy.

Fundatorem pucharów i dyplomów było Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim.

Galeria>>


28 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

W niedzielę 12 stycznia 2020 roku już 28 raz grała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, tym razem dla zapewnienia najwyższych standardów diagnostycznych i leczniczych w dziecięcej medycynie zabiegowej. Zebrane środki zostaną przeznaczone na zakup najnowocześniejszych urządzeń dla ratowania życia i zdrowia dzieci potrzebujących różnego rodzaju operacji oraz wyposażenie oddziałów intensywnej terapii pooperacyjnej w inkubatory, monitory, respiratory, strzykawki automatyczne i objętościowe, ultrasonografy.

We współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu w Woli Osowińskiej, w którym znajdował się sztab WOŚP, w Radzyniu Podlaskim, Ulanie-Majoracie i Borkach kwestowało 10 wolontariuszy z naszej szkoły: Michał Skowron, Katarzyna Mateusiak, Izabela Skowron, Marlena Koczkodaj, Gabriela Stefaniak, Robert Mitura, Paweł Skowron, Piotr Mroczek, Michał Magnuszewski i Patryk Parysek. Udało im się zebrać łącznie kwotę w wysokości 2 718,00 zł. (M. Rogulska)

Galeria>>


I Przegląd Grup Kolędniczych i Jasełkowych

W Zespole Placówek Oświatowych w Woli Osowińskiej odbył się I Przegląd Grup Kolędniczych i Jasełkowych. Organizatorem tej imprezy, która odbyła się 8 grudnia 2020 roku był Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Borkach z/s w Woli Osowińskiej. Naszą szkołę reprezentowała młodzież z klas I z TI i TM oraz z klasy II i IV TA. Młodzież świetnie się zaprezentowała. Przebojowo i z wielką swobodą uczniowie pokazali swoje umiejętności aktorskie. Najbardziej zgromadzonej widowni podobały się diabełki.

Po zakończonym występie młodzi aktorzy otrzymali gromkie brawa, dyplom i prezent dla szkoły.

Dziękujemy uczniom za wykonaną pracę i paniom, które przygotowały młodzież do występu oraz pełniły opiekę nad uczniami. (Elżbieta Kozieł)

Galeria>>


 

W dniu 17 grudnia 2019 r. na tydzień przed Wigilią w naszym Technikum zostało zorganizowane spotkanie opłatkowe dla całej społeczności szkolnej.

"Jest taki dzień, bardzo ciepły, choć grudniowy,

Jest taki dzień, w którym cichną wszystkie spory.

Jest taki dzień, w którym radość wita wszystkich.

Dzień, który każdy z nas zna od kołyski”.

Tymi słowami prowadzący - uczeń klasy IV Sebastian Cichosz rozpoczął uroczystość.

Dyrektor szkoły powitała Wszystkich przybyłych na szkolną Wigilię.

Zaproszenie przyjął Pan Szczepan Niebrzegowski - Starosta Radzyński, Pan Zbigniew Smółko-Wiceprzewodniczący Rady Powiatu, Pani Krystyna Kożuch –Prezes Towarzystwa Regionalnego w Woli Osowińskiej, Pani Agnieszka Zając – Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Woli Osowińskiej, Rada Rodziców, Pracownicy i Uczniowie szkoły.

Piękne biało nakryte stoły, płonące świece, blask choinek, odczytanie fragmentu Ewangelii dotyczącego Narodzenia Jezusa, łamanie się opłatkiem, składanie wzajemnych życzeń, potrawy wigilijne.

Nie zabrakło również jasełek. Przesłanie Bożonarodzeniowe młodzież przekazała pod hasłem: "Przyszedł na świat Ten, który jest miłością”. To wszystko pozwoliło nam chociaż na chwilę oderwać się od codzienności, ujrzeć piękno i doznać dobroci, wyrazić swoją wdzięczność i poczuć atmosferę Świąt Bożego Narodzenia.

Bardzo dziękuję Pani Elżbiecie Kozieł za przygotowanie jasełek, Uczniom za wspaniały występ, Wychowawcom klas i Rodzicom za przygotowanie Wigilii. Wszystkim obecnym za życzenia i wspólne kolędowanie.

Całej społeczności szkolnej oraz Rodzicom, Emerytom, Przyjaciołom i Absolwentom Szkoły i Ich Rodzinom, osobom odwiedzającym naszą stronę życzę

"Aby Narodzony Chrystus obudził w nas to, co jeszcze uśpione, ożywił to, co już martwe. Życzę Państwu marzeń o które warto walczyć, wartości którymi warto się dzielić, przyjaciół z którymi warto być i nadziei, bez której nie da się żyć.

Niech kolejny rok 2020 przyniesie Wszystkim pomyślność przy realizacji planów zawodowych i osobistych.”

Beata Żurawska-Polkowska

Galeria>>


Rekolekcje adwentowe 2019 pod hasłem „Starszy syn marnotrawny”

W dniu 13 grudnia 2019 roku młodzież z Technikum im. Wincentego Witosa z Woli Osowińskiej uczestniczyła w parafialnych rekolekcjach adwentowych. Rekolekcje przeprowadził ks. Arkadiusz Markowski wikariusz kościoła Św. Trójcy w Radzyniu Podlaskim.

Rekolekcjonista przybliżył treść przypowieści o synu marnotrawnym. „W sposób prosty i przystępny przypowieść ta wyraża fakt nawrócenia, które jest najbardziej konkretnym przykładem działania miłości i obecności miłosierdzia w ludzkim świecie”.

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania rekolekcji, aby każdy z nas przeżył je jak najlepiej. (Nauczyciele religii).


Mikołajkowa wycieczka klasy I technikum

W dniu 11 grudnia 2019 r. uczniowie klasy pierwszej technikum czteroletniego w zawodzie technik przetwórstwa mleczarskiego i technik informatyk uczestniczyli w wycieczce do Siedlec. Głównym celem wyjazdu była integracja zespołu klasowego w ramach „Mikołajek”.

Program obejmował: zajęcia rekreacyjne w parku trampolin – JumpOut, podczas których młodzież pokazała wysoką sprawność fizyczną; seans filmowy w kinie Helios – komedia „Jak poślubić milionera” oraz czas wolny w centrum handlowo-rozrywkowym Galeria Siedlce.

Opiekę nad młodzieżą sprawowały p. Beata Żurawska-Polkowska i wychowawca klasy pierwszej p. Małgorzata Rogulska.

Galeria>>


Rozstrzygnięcie I etapu konkursu 15 stycznia 2020 roku.

Informacje o naszym projekcie znajdziesz poniżej.

Nasz projekt>>>


Uwaga:

Zmiany w Planie KKZ (zaoczne)


Galeria>>


OBCHODY ŚWIATOWEGO DNIA

WALKI Z AIDS W NASZEJ SZKOLE

Każdego roku 1 grudnia obchodzony jest Światowy Dzień Walki z AIDS, którego istotą jest przypomnienie o chorobie wywołanej wirusem HIV oraz o tych, którzy przegrali w tej nierównej walce. Znakiem tego dnia jest czerwona kokardka, która symbolizuje namiętność oraz krew jako dwie z trzech dróg zakażenia wirusem HIV. W ramach obchodów tego dnia - 2 grudnia 2019 r. uczniowie klas pierwszych technikum uczestniczyli w spotkaniu edukacyjnym dotyczącym powyższej tematyki.

Zajęcia przeprowadziła Pani Danuta Pilińska – pielęgniarka pracująca w środowisku edukacji i wychowania. Celem spotkania było uwrażliwienie uczniów na problem tolerancji wobec osób nosicieli HIV i chorujących na AIDS oraz zapoznanie z realnymi faktami dotyczącymi dróg zakażenia wirusem HIV, sposobami zapobiegania takim zakażeniom oraz aktualnymi danymi na temat rozwoju choroby AIDS w Polsce i na świecie. Ponadto uczniowie z zainteresowaniem obejrzeli film „PLUS, MINUS” zrealizowany przez Instytut Profilaktyki Uniwersalnej, wysłuchali świadectwa dziewczyny zakażonej wirusem oraz otrzymali ulotki informacyjne dotyczące tego problemu. (M. Rogulska)


I Sesja Młodzieżowej Rady Gminy Borki

Dnia 26 listopada 2019 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Borki odbyła się I Sesja Młodzieżowej Rady Gminy Borki. Głównym celem spotkania było złożenie ślubowania, wybór Prezydium Młodzieżowej Rady Gminy, oraz zapoznanie ze Statutem. W sesji brali udział „młodzi radni” – uczniowie ze wszystkich szkół z terenu gminy Borki. Naszą szkołę reprezentowały uczennice klasy II TA Katarzyna Mateusiak oraz Izabela Skowron, które w drodze wyboru prezydium objęły funkcję wiceprzewodniczącego oraz sekretarza. Gratulujemy zacnej funkcji i życzymy Katarzynie oraz Izabeli wielu pomysłów i owocnej pracy. (M. Rogulska)


W dniu 27 listopada 2019 r. w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie odbyła się gala finałowa I Ogólnopolskiego Konkursu dla Młodzieży „Moja Wizja Zero –Strategia Prewencji w Rolnictwie” zorganizowanego przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego pod Patronatem Honorowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego. Laureatom Konkursu podziękowania złożyła Prezes KRUS dr Aleksandra Hadzik, która pogratulowała autorom najlepszych filmów talentu oraz inwencji w interpretacji tematu konkursu, a także podziękowała za zaangażowanie i pasję w prezentowaniu zasad bezpiecznej pracy w gospodarstwie.

Celem konkursu było propagowanie wśród młodzieży właściwych zachowań związanych z pracą na terenie gospodarstwa rolnego oraz popularyzowanie 7 Złotych Zasad Wizji Zero. Głównym założeniem strategii jest zmniejszanie liczby wypadków przy pracy i chorób zawodowych przez tworzenie lepszych warunków pracy i poprawę zdrowia rolników.

Po prezentacji wyróżnionych filmów, młodym autorom zostały wręczone dyplomy oraz nagrody ufundowane przez organizatorów konkursu. W gronie wyróżnionych znalazła się Patrycja Bieniek, która wspólnie z kolegami i koleżankami przygotowała klip „Twoje gospodarstwo – Twoje bezpieczeństwo”.

Opiekunem grupy był nauczyciel informatyki pan Piotr Konieczny. Gratulujemy wyróżnienia i cieszymy, że działania naszych uczniów w dziedzinie popularyzacji bezpiecznych zachowań w rolnictwie zostały docenione.

Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych w Woli Osowińskiej

Beata Żurawska-Polkowska

Galeria>>


Konkurs „Zasady bezpiecznej pracy w rolnictwie”

W dniu 26 listopada br. w Zespole Szkół Rolniczych w Woli Osowińskiej odbył się konkurs „Zasady bezpiecznej pracy w rolnictwie”, zorganizowany przez KRUS w Kocku oraz ZSR w Woli Osowińskiej dla uczniów technikum.

Konkurs przeprowadziła komisja w składzie:

1. Przewodniczący – Andrzej Chojnacki KRUS w Kocku

2. Beata Żurawska-Polkowska – dyrektor ZSR w Woli Osowińskiej

3. Beata Orlicz – nauczyciel ZSR w Woli Osowińskiej

W konkursie udział wzięło 23 uczniów technikum agrobiznesu. Rozwiązywali test zawierający 15 pytań obejmujących zagadnienia z zakresu zasad bezpieczeństwa pracy we wszystkich działach rolnictwa ustanowionych przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, przepisów i dobrych praktyk z zakresu bezpieczeństwa pracy w rolnictwie i ochrony środowiska oraz programów nauczania bhp w przedmiotach zawodowych.

Zwycięzcami zostali:

I miejsce – Michał Zalewski kl. II TA,

II miejsce – Daniel Zabielski kl. III TA,

III miejsce – Jakub Świder kl. III TA,

IV miejsce – Patryk Matwiej kl. II TA,

V miejsce - Jakub Zalewski kl. IV TA,

VI miejsce – Jakub Stefaniak kl. III TA.

Uczniowie otrzymali wartościowe nagrody ufundowane przez PT/KRUS w Kocku, które wykorzystają w gospodarstwach rodziców do podniesienia bezpieczeństwa pracy w rolnictwie i nie tylko. (B. Orlicz)

Galeria>>


Galeria>>


Zaproszenie


GMINNE OBCHODY NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI 11 LISTOPADA 2019

Tegoroczne Gminne Obchody 101 Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości odbyły się w Woli Osowińskiej. Rozpoczęły się Mszą Świętą w Intencji Ojczyzny, sprawowaną przez ks. Kanonika Stefana Kurianowicza w Kościele Parafialnym. Po nabożeństwie nastąpił przemarsz pod budynek ZPO w Woli Osowińskiej, gdzie przybyłe delegacje złożyły kwiaty i zapaliły znicze przed pomnikiem ku czci 4 Pułku Piechoty i I Brygady Legionów Polskich walczących w rejonie Woli Osowińskiej 10 i 11 sierpnia 1915 roku.

Na zakończenie odbył się koncert laureatów konkursu piosenki patriotycznej „Uśmiech Orła”. (M. Rogulska)

Galeria>>


Powiatowe obchody 101 Rocznicy Odzyskania Niepodległości w Radzyniu Podlaskim

W dniu 11listopada 2019 r. w Radzyniu Podlaskim delegacja z naszej szkoły wraz z pocztem sztandarowym wzięły udział w obchodach Święta Niepodległości.

W trakcie uroczystości odbyły się: msza święta w intencji Ojczyzny w sanktuarium Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, przemarsz pod pomnik na Placu Wolności, uroczysta ceremonia pod Pomnikiem Niepodległości, podniesienie flagi państwowej na maszt oraz odśpiewanie hymnu.

Do zgromadzonych przemówili: Starosta Radzyński Szczepan Niebrzegowski oraz Wójt Gminy Radzyń Podlaski Wiesław Mazurek.

Przedstawiciele samorządów, instytucji, organizacji oraz szkół złożyli wieńce i wiązanki kwiatów. Miejskie uroczystości były zorganizowane przy współpracy trzech samorządów - miasta, gminy i powiatu. (P. Konieczny)

Galeria>>


Program uroczystości:

11.00 - Rozpoczęcie uroczystości,

11.11 - "Do Hymnu" - akcja Ministerstwa Edukacji Narodowej,

11.15 - Ślubowanie uczniów pierwszych klas,

11.30 - "Ojczyzna wolna" - montaż słowno-muzyczny,

11.50 - Przemówienia gości,

12.10 - Poczęstunek regionalny.

Galeria>>


Próbna ewakuacja

Galeria>>


Modlitewne czuwanie na „Starym Cmentarzu”

W dniu 2 listopada 2019 r., jak co roku w „Dzień Zaduszny”, uczniowie naszej szkoły pod opieką nauczycieli uczestniczyli w modlitewnym czuwaniu na „Starym Cmentarzu”. Składając kwiaty i znicze uczcili w ten sposób pamięć bezimiennych ofiar epidemii z połowy XIX wieku pochowanych w zbiorowej mogile, nieopodal miejscowości Wola Osowińska, przy drodze do pobliskiego lasu.

W czuwaniu uczestniczyli uczniowie: Marek Kolasik, Rafał Łaskawski, Jakub Lotek, Michał Magnuszewski, Paweł Skowron oraz nauczyciele pani Marzanna Kożuch i pani Małgorzata Rogulska.


Szkolny Konkurs "Potworna Dynia"

W dniu 31 października br. rozstrzygnięto Szkolny Konkurs pod tytułem "Potworna dynia".

W konkursie zorganizowanym przez Samorząd Uczniowski wzięły udział prace wykonane przez uczniów wszystkich klas technikum.

Pomysłowość prac została doceniona przez jury składające się z nauczycieli niebędącymi wychowawcami. I miejsce zajęła klasa I TPM/TI 4, II miejsce IV TA a III miejsce III TA. Wszyscy otrzymali dyplomy z rąk pani Dyrektor Beaty Żurawskiej-Polkowskiej a słodycze ufundowane przez SU z rąk opiekuna. (P. Konieczny)

Galeria>>


Wyjazd do Zakopanego

W dniach 23 – 25 października uczniowie klas II i IV Technikum wzięli udział w wyjazdowym szkoleniu dotyczącym działań nakierowanych na współpracę rolników, np. grupy producenckie, spółdzielczość, kooperatywy spożywcze (w ramach PROW 2014-2020).

Głównym celem projektu jest zwiększenie udziału młodych mieszkańców wsi we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, ze szczególnym uwzględnieniem działań wspólnych rolników, np. sprzedaż bezpośrednia, RHD, GPR, skrócone łańcuchy dostaw. Młodzież wysłuchała wykładów z zainteresowaniem, ale najciekawszy okazał się wyjazd studyjny po Podhalu.

Zwiedziliśmy bacówkę ( produkcja oscypków, korbaczy i bundza) oraz tłocznię soków Maurera. Ale największe wrażenie zrobiła na nas zapora na jeziorze w Czorsztynie. Wyjazd zakończył się spotkaniem z pomysłodawczynią i współautorką polsko – słowackiego Ekomuzeum „Dziedziny Dunajca”. (A. Zabłocki)

Galeria>>


Społeczność naszej szkoły wzięła udział w akcji

"Szkoła pamięta"

W dniu 25 października w ponad 10000 szkół na terenie całej Polski odbywały się działania związane z akcją "Szkoła pamięta", które miały na celu kształtowanie postaw prospołecznych oraz uwrażliwienie młodego pokolenia na szacunek dla zmarłych i cmentarza, jako miejsca ich spoczynku. - Zbliżają się dni, w których w szczególny sposób pamiętamy o zmarłych. Porządkujemy groby i zapalamy znicze. Wspominamy zarówno naszych bliskich, jak i tych, którzy zapisali się w historii – tej ogólnonarodowej i lokalnej. Pamięć o nich jest wyrazem szacunku dla ich życia i dokonań – napisał w liście do dyrektorów Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski, zapraszając do udziału w akcji.

Minister Edukacji odniósł się do najważniejszych tegorocznych rocznic i tego, jak istotna jest pamięć o nich. - Chciałbym, aby w roku ważnych wydarzeń – 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej i 75. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego – uwrażliwić młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy są związani z historią danego miejsca, regionu, społeczności - podkreślił szef MEN.

Nasza szkoła włączyła się w akcję podejmując szereg działań, których kulminacja i finał nastąpił w piątek 25 października 2019 roku. Dzień wcześniej, w czwartek, uczniowie klasy I technikum przetwórstwa mleczarskiego i II technikum agrobiznesu wraz z p. Marzanną Kożuch i p. Elżbietą Facon odwiedzili „Stary Cmentarz na Górze” – zbiorową mogiłę osób zmarłych w wyniku epidemii cholery, usytuowaną w pobliżu miejscowości Wola Osowińska. Wykonali tam prace porządkowe i zapalili znicze.

W piątek klasa I technikum informatycznego i klasa IV technikum agrobiznesu pod opieką p. dyrektor Beaty Żurawskiej-Polkowskiej, p. Beaty Orlicz i p. Małgorzaty Rogulskiej odwiedziła lokalne miejsce pamięci – Pomnik Poświęcony Ofiarom Tragicznego Lipca 1943 r. Historię tego miejsca przybliżyła uczniom p. Krystyna KożuchPrezes Towarzystwa Regionalnego im. Wacława Tuwalskiego w Woli Osowińskiej. Na tablicy pamiątkowej znajdują się nazwiska miejscowych żołnierzy, którzy wstąpili do Batalionów Chłopskich, zostali aresztowani i zamordowani przez niemieckich okupantów, między innymi: Józef Misiak, Henryk Misiak, Józef Deleżuch, Rafał Bieniek, Tadeusz Strojek.

Po wysłuchaniu lekcji historii, klasa I wykonała prace porządkowe, zapaliła znicze i minutą ciszy uczciła pamięć poległych, zasłużonych w obronie Ojczyzny. (M. Rogulska)

Galeria>>


POLSKA FEDERACJA HODOWCÓW BYDŁA I PRODUCENTÓW MLEKA W WARSZAWIE/ODDZIAŁ W LUBLINIE

Z WIZYTĄ W NASZEJ SZKOLE

Na zaproszenie dyrektora szkoły 21 października 2019 roku przedstawiciele Oddziału Lubelskiego w osobach Pan Adam Kłopotek-kierownik Oddziału oraz Pan Adam Zbiciak, W ramach przedmiotów zawodowych, w czasie swojej prelekcji zaprezentowali firmę oraz omówili usługi świadczone dla hodowców przez PFHBiPM. Ponadto przedstawili sposoby wykorzystania wyników wartości użytkowej krów mlecznych w zarządzaniu stadem.

Każdy uczestnik spotkania otrzymał materiały szkoleniowe. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród uczniów, o czym świadczą pytania zadawane przez nich jeszcze po prelekcji oraz oczekiwanie na kolejny wykład dotyczący poprawy wskaźników rozrodu stada dzięki zastosowaniu badania cielności krów mlecznych metodą PAG. Poniżej przedstawiam informacje dotyczące historii, celów i zadań PFHBiPM. (B. Żurawska-Polkowska)

Galeria>>


OBCHODY IX ROCZNICY NADANIA

IMIENIA PŁK. PIL. ZDZISŁAWA KRASNODĘBSKIEGO SZKOLE PODSTAWOWEJ

W WOLI OSOWIŃSKIEJ

W niedzielę 20 października 2019 roku uczniowie Zespołu Szkół Rolniczych w Woli Osowińskiej z nauczycielami uczestniczyli w uroczystości obchodów IX ROCZNICY NADANIA IMIENIA PŁK. PIL. ZDZISŁAWA KRASNODĘBSKIEGO Szkole Podstawowej w Woli Osowińskiej Poczet sztandarowy uczniów klasy IV technikum reprezentował naszą szkołę podczas odprawianej uroczystej mszy świętej.

Delegacja szkoły złożyła również wiązankę kwiatów przed obeliskiem upamiętniającym patrona szkoły podstawowej. (B.Orlicz)


Wyjazd do Lublina na Wystawę historyczną "Militaria"

W dniu 18 października br. uczniowie technikum pod opieką panów Adama Zabłockiego i Piotra Koniecznego zwiedzili wystawę pt. "Militaria" prezentowaną w dniach 18-20 października br. w Lublinie.

Celem wystawy było przekazanie zwiedzającym wiedzy historycznej, tradycji i dziedzictwa polskiego oręża. Ponadto można było zobaczyć grupy rekonstrukcji historycznych, obejrzeć wystawy kolekcjonerów, modelarzy, muzeów, wydawnictw historycznych oraz zapoznać się ze specyfiką działań eksploratorów oraz firm survivalowych. Można było również na giełdzie kolekcjonerskiej zakupić gadżety militarne, wziąć udział w grze wojennej oraz porozmawiać z rekonstruktorami. (P. Konieczny)

 Galeria>>


Wyjazd do Lublina

W środę 16 października br. uczniowie klasy pierwszej i drugiej technikum uczestniczyli w wycieczce do Lublina. Głównym celem tego wyjazdu były odwiedziny Narodowego Banku Polskiego w Lublinie, gdzie trwają dni otwarte. W czasie odwiedzin zapoznaliśmy się z działalnością banku, jego historią, funkcjami i zadaniami. Mieliśmy niecodzienną możliwość zobaczyć i wziąć do ręki sztabę złota, o wartości około 1,5 mln złotych oraz wystawę różnych monet używanych w Polsce. Byliśmy także w sortowni pieniędzy, gdzie dowiedzieliśmy się w jaki sposób są liczone i sortowane banknoty i monety, a także jak rozpoznać fałszywe pieniądze.

Uczniowie, którzy z uwagą i zaciekawieniem słuchali przekazywanych nam informacji wzięli udział w konkursie dotyczącym historii i działalności NBP. Najlepsi otrzymali cenne nagrody. Oprócz wizyty w Banku nie mogło zabraknąć takich atrakcji jak kino i czas wolny w Centrum Handlowym Plaza. Nad bezpieczeństwem uczniów czuwali wychowawcy. (E. Facon)

 Galeria>>


XI Regionalny Konkurs Młodzieży Szkół Rolniczych

nt. „W ROLNICTWIE MOŻNA PRACOWAĆ BEZPIECZNIE

W dniu 16 października br. w Zespole Szkół Rolniczych w Woli Osowińskiej odbył się etap szkolny XI Regionalnego Konkursu Młodzieży Szkół Rolniczych nt. „W ROLNICTWIE MOŻNA PRACOWAĆ BEZPIECZNIE”. Konkurs przeprowadziła komisja w składzie:

1. Przewodniczący – Andrzej Chojnacki KRUS w Kocku

2. Beata Orlicz – nauczyciel ZSR w Woli Osowińskiej

3. Tomasz Sikora - kierownik Referatu ds. Prewencji, Rehabilitacji i Orzecznictwa Lekarskiego - Placówka Terenowa w Radzyniu Podlaskim.

W konkursie udział wzięło 23 uczniów technikum agrobiznesu. Rozwiązywali test zawierający 35 pytań obejmujących zagadnienia z zakresu zasad bezpieczeństwa pracy we wszystkich działach rolnictwa ustanowionych przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, przepisów i dobrych praktyk z zakresu bezpieczeństwa pracy w rolnictwie i ochrony środowiska oraz programów nauczania bhp w przedmiotach zawodowych.

Uczniowie otrzymali cenne nagrody ufundowane przez PT/KRUS w Kocku, które wykorzystają w gospodarstwach rodziców do podniesienia bezpieczeństwa pracy w rolnictwie i nie tylko.

Szkołę w finale, który odbędzie się 29 listopada w Zespole Szkół im. Adama Naruszewicza w Janowie Podlaskim reprezentować będą:

I miejsce – Weronika Karpińska kl. IV TA (28 pkt.),

II miejsce – Daniel Zabielski kl. III TA (25 pkt.),

III miejsce – Arkadiusz Trokowicz kl. IV TA,

IV miejsce – Jakub Zalewski kl. IV TA,

V miejsce – Michał Bylina kl. II TA.

Trzymamy kciuki i życzymy podium w konkursie finałowym. (B. Orlicz)

Galeria>>


W dniu 15 października 2019 r. z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego odbyła się szkolna uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

 Uczniowie dziękowali nauczycielom, dyrekcji i pracownikom administracji za opiekę, troskę, codzienny trud wkładany w ich rozwój oraz składali serdeczne życzenia.

Galeria>>


List Lubelskiego Kuratora Oświaty

z okazji Dnia Edukacji Narodowej


Druki deklaracji maturalnych oraz terminy >>


Plany dla szkół zaocznych

PSZ, KKZ R.3, KKZ R.16


KALENDARZ

ROKU SZKOLNEGO dla Rodziców

2019/20120

pdf docx

Tutaj znajdziesz Regulamin i Kartę zgłoszenia

pdf

docx

Informacji na temat konkursu udzielają p. Małgorzata Rogulska i p. Piotr Konieczny.

Zapraszamy wszystkich do udziału. Ostateczny termin dostarczania prac 22.12.2019 r.


W dniu 3 października 2019 roku Samorząd Uczniowski przygotował i przeprowadził Otrzęsiny uczniów pierwszych klas technikum przetwórstwa mleczarskiego i technikum informatycznego. Była to doskonała okazja do integracji pierwszoklasistów z całą społecznością szkolną.

W programie Otrzęsin było mnóstwo konkurencji sprawnościowych i dużo zabawy a najaktywniejsi otrzymali nagrody. Pani Dyrektor mianowała wszystkie nasze nowe koleżanki i nowych kolegów na uczniów Technikum im. Wincentego Witosa. (P. Konieczny)

Galeria>>


AGRO-SHOW 2019

20 września 2019 r. uczniowie Zespołu Szkół Rolniczych w Woli Osowińskiej oraz rolnicy wyjechali na targi AGRO-SHOW w Bednarach koło Poznania. Była to już 21. Edycja tej imprezy – obecnie największych targów rolniczych w Polsce. Swoją ofertę zaprezentowali tam wystawcy ze wszystkich branż związanych z rolnictwem, między innymi: producenci nawozów, nasion, środków ochrony roślin, maszyn rolniczych, firmy z sektora finansowego, producenci wyposażenia budynków inwentarskich. Największą atrakcją, jak co roku, były pokazy maszyn rolniczych przy pracy: rolnictwo precyzyjne – opryskiwacze oraz technika uprawy w systemie uproszczonym.

W czasie Agro-Show odbywały się liczne konferencje pt. „Gospodarstwo rolno-produkcyjne w zgodzie z natura i środowiskiem” – Fundacja na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju; „Innowacja w rolnictwie tu i teraz” – Instytut maszyn Rolniczych.

Podczas wyjazdu realizowane były treści ujęte w podstawie programowej zawodu technik agrobiznesu. Organizatorami wyjazdu oraz opiekunami byli: pan Adam Zabłocki i pani Małgorzata Rogulska. (A. Zabłocki)

 Galeria>>


Rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2019/2020

2.09.2019 r.

Galeria>>


Dożynki Powiatowo-Gminne w Woli Osowińskiej

1.09.2019 r.

Galeria>>


Dożynki Gminno-Parafialne w Ulanie

18.08.2019 r.

Galeria>>


Więcej informacji oraz www z poprzednich lat znajdziesz w Archiwum>>

Absolwenci ZSR

 

 

Bierzemy udział w programie:

 

 

Wspieramy: