Główna

O nas

Samorząd

Rekrutacja

Matura

Praktyki

Egzamin zaw.

Dokumenty

Podręczniki

Zaoczne

Dobre praktyki

Absolwenci

Archiwum

Osiągnięcia

Zdalna nauka

Pomoc

Spotk. z rodzicami

RODO

e-Dziennik

OGŁOSZENIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


List Ministra Edukacji Narodowej Dariusza Piontkowskiego z okazji zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2018/2019

List Lubelskiego Kuratora Oświaty Teresy Misiuk

Galeria>>


Zajęcia praktyczne

Nauczyciele kształcenia praktycznego z uczniami klasy II technikum realizują treści programowe z produkcji roślinnej rozszerzone o zagadnienia estetyczne. Dbają o otoczenie szkoły, wykonują ozdobną rabatę wokół "Dębu Stulecia" posadzonego dla uczczenia 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę. (B. Orlicz)

Galeria>>


W dniu 3 czerwca 2019 r. obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Dziecka. Z tej okazji Samorząd Uczniowski oraz nauczyciele przygotowali dla naszych „milusińskich” kilka konkursów i zabaw oraz grill.

Uczniowie mogli wziąć udział w: „Rowerowym torze przeszkód” z nagrodami, Escape room’ie przygotowanym przez panią Katarzynę Kopyść (dla zwycięskiej ekipy słodycze) oraz zawodach sportowych (rzut piłeczką, rzut lotkami, przeciąganie liny) przygotowanych przez pana Sławomira Dudka.

Dziękujemy Pani Dyrektor za ufundowanie kiełbasek na grilla. (S.U.)

Galeria>>


OBCHODY ŚWIATOWEGO DNIA BEZ PAPIEROSA

Corocznie 31 maja obchodzimy Światowy Dzień Bez Papierosa. W ramach realizacji zadań profilaktycznych oraz w trosce o bezpieczeństwo naszych uczniów odbyło się w tym dniu w naszej szkole ogólnoszkolne spotkanie profilaktyczne, którego głównym celem było zwrócenie uwagi na zagrożenia wynikające z czynnego i biernego palenia tytoniu.

Inicjatorem spotkania była pedagog Elżbieta Facon a głównym prelegentem pielęgniarka szkolna Pani Danuta Bącik-Pilińska, która podczas prelekcji zwróciła uwagę naszej młodzieży na zagrożenia wynikające z czynnego i biernego palenia tytoniu opierając się na konkretnych przykładach z jej pracy zawodowej. Uczniowie z zainteresowaniem obejrzeli także prezentację multimedialną na temat szkodliwości palenia papierosów oraz otrzymali ulotki informacyjne. Dodatkowo nauczyciel biologii Pani Małgorzata Rogulska wspólnie z młodzieżą wykonała gazetkę ścienną promującą abstynencję nikotynową i zdrowy styl życia.

Dziękujemy młodzieży za uczestnictwo i poparcie idei walki z uzależnieniem od nikotyny. Na szczęście w dzisiejszych czasach większość ludzi rozumie jakie konsekwencje zdrowotne, społeczne, środowiskowe i ekonomiczne niesie ze sobą ten nałóg i palenie przestaje już być modne. Wierzymy, że wyniesiona z tych zajęć wiedza zaprocentuje w przyszłości przekładając się na właściwe wybory dokonywane przez naszą młodzież. (E. Facon)


Wyjazd na Sesję Sejmiku Województwa Lubelskiego

W dniu 28.05.2019r. uczennica naszej szkoły Katarzyna Mateusiak pełniąca funkcję zastępcy przewodniczącej Młodzieżowej Rady Gminy wraz z opiekunem p. Elżbietą Facon wzięły udział w wyjeździe zorganizowanym z inicjatywy Radnych Młodzieżowej Rady Gminy Borki na VI Sesję Sejmiku Województwa Lubelskiego.

Uczestnikami wyjazdu byli przedstawiciele samorządów uczniowskich szkół z terenu Gminy Borki z opiekunami. Głównym celem wyjazdu było uczestnictwo w VI Sesja Sejmiku Województwa Lubelskiego. Oprócz obserwacji obrad młodzież uczestniczyła w projekcji filmu Power Rangers oraz tradycyjnie odwiedziła McDonalds.

Dziękujemy wszystkim, którzy umożliwili nam ten wyjazd. (E. Facon)


Szkolny konkurs SUDOKU

W dniu 22 maja 2019 r. Samorząd Uczniowski zorganizował Szkolny Konkurs Sudoku. W konkursie wzięli udział uczniowie reprezentujący wszystkie klasy naszego technikum.

Konkurs polegał na poprawnym wypełnieniu dwóch arkuszy sudoku.

Najlepszymi okazali się: I miejsce - Adam Cedrzyński z klasy II TA, II miejsce - Patrycja Bogusz z klasy I TA, III miejsce - Weronika Karpińska z klasy III TA.

Laureaci otrzymali dyplomy oraz nagrody ufundowane przez SU. Gratulujemy! (P. Konieczny)


I miejsce w Konkursie DBI 2019

„Czerwone PIXELE”

z Technikum w Woli Osowińskiej

W dniu 19 kwietnia 2019 r. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa oraz ich partnerzy rozstrzygnęły konkurs na najciekawszą inicjatywę dotyczącą zorganizowania Dnia Bezpiecznego Internetu 2019 pod hasłem „Działajmy razem” i zachęcającą wszystkich do aktywnego uczestnictwa w współtworzeniu twórczego i bezpiecznego środowiska online.

Do XV edycji DBI 2019 przystąpiło 3977 placówek, w tym szkół, domów kultury, bibliotek oraz innych organizacji z całej Polski.

Wśród wyróżnionych uczestników pierwsze miejsce zajęło Technikum im. Wincentego Witosa w Woli Osowińskiej, w którym organizatorem DBI był Piotr Konieczny – nauczyciel informatyki. Poza przeprowadzonymi pogadankami i konkursami zaprezentowano komiks pt. „Czerwone pixele” – autorski pomysł na podstawie przygotowanego scenariusza.

Realizacja projektu trwała dwa tygodnie, a swoje duże zaangażowanie i wizerunki użyczyli uczniowie technikum: Mariola Karwowska, Patrycja Bieniek, Sebastian Cichosz, Arkadiusz Trokowicz, Łukasz Fijałek, Krystian Izdebski, Damian Koczkodaj, Dawid Guz, Patrycja Bogusz, Sebastian Sokół, Michał Skowron, Adrian Sekut, Michał Zalewski, Karol Górski, Iza Skowron, Magda Skowron, Łukasz Rzepka, Adam Kulik, Daniel Zabielski, Weronika Karpińska, Rafał Zalewski.

Działania zostały docenione przez organizatorów DBI, a nagroda specjalna- monitor interaktywny Avtek - została przekazana w dniu 17 maja 2019 r. do naszej szkoły.

Dnia 20 maja br. szkołę odwiedził Starosta Radzyński Pan Szczepan Niebrzegowski, który  wszystkim uczestnikom inicjatywy wręczył egzemplarz komiksu. Starosta pogratulował świetnego wyniku młodzieży i Panu Piotrowi Koniecznemu oraz  wskazał na potrzebę realizacji tego typu inicjatyw, których celem jest  promocja bezpieczeństwa w Internecie. Młodzież biorąca udział w komiksie przygotowała dwa specjalne egzemplarze, które opatrzyła swoimi wpisami, a następnie wręczyła na pamiątkę Panu Staroście oraz pomysłodawcy nagrodzonej inicjatywy Panu Piotrowi Koniecznemu.

Jako dyrektor szkoły szczególne gratulacje i podziękowania kieruje do Pana Piotra Koniecznego. Gratuluję pomysłu, kreatywności i dobrej współpracy z uczniami zakończonej pięknym sukcesem. Uczniom dziękuję za ich innowacyjne podejście do pomysłu.

Dzięki wspólnym działaniom promującym bezpieczeństwo w sieci wzrosła świadomość naszych uczniów dotycząca cyberprzemocy, a szkoła pozyskała świetne pomoce dydaktyczne, które uatrakcyjniają zajęcia dydaktyczne. Przypomnę że nasze Technikum już dwukrotnie zajęło I miejsce w kraju. W 2011 roku nagrodą była tablica interaktywna, w 2019 roku  jest to monitor interaktywny.

Serdecznie Wszystkim gratuluję

Dyrektor Szkoły

Beata Żurawska-Polkowska

Galeria>>REKRUTACJA 2019

Pobierz podanie do szkoły w pdf i wydrukuj obustronnie na jednej kartce


Obejrzyj film o nowym kierunku w naszej szkole

Technik Przetwórstwa Mleczarskiego


Galeria>>


XXII MARSZ POKOJU

Wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie,

Na Powązkach, na placach, na skwerach

Pod ruinami domów, w zasypanych piwnicach,

Tam, gdzie kto padł, gdzie umierał!

Słowa tego wiersza wyrecytował uczeń klasy I TA Michał Skowron, który wziął udział w XXII Marszu Pokoju.

W dniu 28 kwietnia 2019 roku w Nowinach odbył się XXII Marsz Pokoju dla uczczenia ofiar zbrodni katyńskiej oraz ofiar pacyfikacji dokonanej przez Niemców 14 kwietnia 1940 roku na mieszkańcach tej wsi. Niemcy rozstrzelali wówczas 13 osób i spalili ich domostwa. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą polową w intencji pomordowanych, którą odprawił ks. kanonik Stefan Kurianowicz.

Następnie młodzież Zespołu Szkół Rolniczych i Zespołu Placówek Oświatowych w Woli Osowińskiej recytowała wiersze o tematyce nawiązującej do tragedii Katynia i ofiar terroru.

Na koniec został odczytany przez harcerzy i zuchy "Apel o pokój” oraz zapalono znicze i złożono kwiaty.

Współorganizatorami obchodów 79 rocznicy tych tragicznych wydarzeń byli: Towarzystwo Regionalne im. Wacława Tuwalskiego, Zespół Szkół Rolniczych w Woli Osowińskiej, Zespół Placówek Oświatowych w Woli Osowińskiej ,Sołtys i Mieszkańcy Nowin.

Dziękujemy naszej młodzieży za udział w tych uroczystościach. (Elżbieta Kozieł)


 

"Jutro polecimy daleko, Jeszcze dalej niż te obłoki, Pokłonimy się nowym brzegom,

Odkryjemy nowe zatoki..."

26 kwietnia 2019 r. uczniowie kl. IV Technikum w zawodzie technik agrobiznesu ukończyli szkołę. Na uroczystość przybyli: Pan Jarosław Ejsmont – Wicestarosta Powiatu Radzyńskiego, Pan Sławomir Sosnowski – Radny Województwa Lubelskiego, Pan Paweł Komoń –Zastępca Wójta Gminy Borki, Pani Agnieszka Zając – Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Woli Osowińskiej, Pani Krystyna Kożuch – Prezes Towarzystwa Regionalnego w Woli Osowińskiej.

Pani dyrektor Beata Żurawska-Polkowska przywitała serdecznie zaproszonych gości, rodziców, nauczycieli i młodzież, a przede wszystkim bohaterów dnia – Absolwentów Szkoły. Podsumowała ich cztery lata nauki, podziękowała za udział w wielu uroczystościach szkolnych i lokalnych, życzyła im bardzo dobrych wyników na egzaminie maturalnym oraz wielu sukcesów na nowym etapie życia. Szczególne słowa skierowała również do rodziców uczniów kończących szkołę, dziękując za dotychczasową współpracę, pomoc i zaangażowanie w życie społeczności szkolnej.

Następnie wręczone zostały nagrody i świadectwa ukończenia szkoły. Nagrody za wysokie wyniki w nauce otrzymali: Krystian Izdebski i Łukasz Rzepka.

Dyplom wzorowego absolwenta otrzymał: Krystian Izdebski. Statuetki za bardzo wysoką frekwencję uzyskaną przez wszystkie 4 lata otrzymali: Krystian Izdebski, Adam Chojnacki, Łukasz Rzepka. Puchary za osiągnięcia sportowe otrzymali: Konrad Wierzchowski, Mateusz Wierzchowski oraz Adam Kulik.

Uczniowie przez 4 lata pełnili ważną rolę dla społeczności lokalnej i regionu. Brali corocznie udział między innymi w „Marszu Pokoju”, Międzywojewódzkim Konkursie Poezji i Prozy Ludowej im. Wacława Tuwalskiego”, „Nocy muzeów”, „Modlitewnym czuwaniu na Starym Cmentarzu”, pomagali w prezentacji projektów, dbali o miejsca pamięci. Działania te były realizowane we współpracy z Towarzystwem Regionalnym. Pani Prezes Krystyna Kożuch wręczyła pamiątkowe dyplomy: Magdalenie Skowron, Dominice Sokół, Karolinie Ochnio, Krystianowi Izdebskiemu, Dawidowi Guz, Adamowi Kulikowi, Konradowi Wierzchowskiemu, Mateuszowi Wierzchowskiemu, Sandrze Żondełek.

W kolejnym punkcie uroczystości Absolwenci podziękowali Pani Dyrektor oraz Radzie Pedagogicznej za trud dydaktyczno-wychowawczy włożony w ich edukację wręczając symboliczne bukiety kwiatów. Swoich starszych kolegów pożegnali również uczniowie klasy trzeciej, którzy pod kierunkiem Pani Beaty Orlicz przygotowali salę na uroczystość, dekoracje, prezentację multimedialną oraz drobne upominki dla maturzystów.

Absolwenci Technikum w zawodzie technik agrobiznesu rocznik 2015–2019:

Adam Chojnacki, Karol Górski, Dawid Guz, Krystian Izdebski, Dawid Kulenty, Dominik Kulenty, Adam Kulik, Karolina Ochnio, Łukasz Rzepka, Magdalena Skowron, Dominika Sokół, Konrad Wiezrzchowski, Mateusz Wierzchowski, Sandra Żondełek.

Galeria>>


Laureaci konkursów:

Konkurs Nagroda Dnia:

Szymon Borkowski

Jazda precyzyjna:

1. Maciej Izdebski

2. Rafał Bącik

3. Jakub Lotek

4. Mikołaj Bącik

Ekologiczny:

1. Piotr Trojak

2. Zuzanna Kulik

3. Izabela Karczmarz

BHP:

1. Maciej Matyjaszek

2. Adrian Woźniak

3. Kinga Karwowska

Sportowo-rekreacyjny:

1. Mateusz Przekaziński

2. Mateusz Kucharzewski

3. Michał Przekaziński

Konkurs językowy:

1. Katarzyna Izdebska

2. Dorota Żądełek

3. Oliwia Bogusz

Strzelanie z karabinka pneumatycznego:

1. ex aequo

Damian Góral i Michał Łączek

2. ex aequo

Sebastian Moniuszko i Damian Moniuszko

Konkurs filmowy:

1. Michał Miszczak

2. Natalia Furtak

3. Aleksandra Dorosz

Galeria>>


Praktyki zawodowe 2019


Galeria>>


W dniu 5 kwietnia 2019 r. delegacja naszej szkoły wzięła udział w kolejnej edycji wydarzenia promującego szkolnictwo zawodowe w ramach kampanii informacyjno–promocyjnej „Zawodowy strzał w 10!”.

Jednym z organizatorów tej imprezy było Kuratorium Oświaty w Lublinie oraz Delegatura w Białej Podlaskiej.

Głównym celem spotkania było zachęcenie uczniów do podejmowania nauki w szkołach zawodowych czyli technikach i szkołach branżowych.

Starosta radzyński pan Szczepan Niebrzegowski w swoim wystąpieniu poinformował o nowo utworzonym kierunku kształcenia w naszej szkole tj. technik przetwórstwa mleczarskiego. Szkoła ta pojawiła się w ofercie edukacyjnej na rok szkolny 2019/2020 we współpracy ze Spółdzielczą Mleczarnią Spomlek w Radzyniu Podlaskim.

Galeria>>


Msza święta w intencji tegorocznych absolwentów technikum

W niedzielę 7 kwietnia 2019 r. w kościele parafialnym w Woli Osowińskiej odprawiona została msza św. w intencji tegorocznych absolwentów technikum, którzy 26 kwietnia 2019 roku ukończą szkołę. Uroczystej liturgii przewodniczył ks. Kanonik Stefan Kurianowicz, a oprawę mszy św. przygotowali nauczyciele i uczniowie kl. IV oraz Chór Parafialny.

Uroczystą mszę św. uświetniła również obecność Pocztu Sztandarowego Szkoły. (M. Rogulska)

Galeria>>


Droga Krzyżowa podczas rekolekcji wielkopostnych

"Miłości bez Krzyża nie znajdziecie, a Krzyża bez Miłości nie uniesiecie"

Jan Paweł II

Wielki Post to czas łaski i nawrócenia do Boga. W owocnym przeżyciu tego czasu pomaga nam rozważanie Drogi Krzyżowej. Młodzież z Technikum ZSR w Woli Osowińskiej przygotowała i poprowadziła w czasie rekolekcji wielkopostnych (29 marca 2019r) Drogę Krzyżową, czytając rozważania do poszczególnych stacji. Nabożeństwo to rozpoczął Ks. Rekolekcjonista.

Następnie uczniowie czytali rozważania do każdej stacji poprzedzone wspólnym śpiewem pieśni o męce Pańskiej. Całość skłaniała do głębszego przeżywania treści przekazywanych w rozważaniach.

Dziękujemy młodzieży naszego Technikum za wzięcie aktywnego udziału w tym nabożeństwie. (E. Kozieł)


Rekolekcje wielkopostne

Rekolekcje to czas, który powinniśmy wykorzystać na wyciszenie, odnalezienie siebie, zastanowienie się nad swoimi grzechami. Są potrzebne szczególnie młodym ludziom. W dniu 29 marca 2019 roku młodzież z Technikum ZSR w Woli Osowińskiej uczestniczyła w parafialnych rekolekcjach wielkopostnych, które przeprowadził ks. Artur Zbański –prefekt Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Garwolinie. Młodzież nasza wzięła w nich czynny udział poprzez czytania Słowa Bożego modlitwy wiernych.

Nauka rekolekcyjna bardzo się podobała uczniom, gdyż nawiązywała do sytuacji z życia codziennego każdego człowieka , a zwłaszcza młodego. Refleksje nad własnym życiem prowadziły do przemyśleń i stanowiły dobre przygotowanie do Świąt Wielkanocnych.

Dziękujemy wszystkim, za umożliwienie młodzieży skorzystania z nauki rekolekcyjnej. (E.Kozieł)


DZIEŃ MATEMATYKI 2019 „Matematyka dzika”

29 marca 2019 roku odbył się w naszej szkole DZIEŃ MATEMATYKI. Inicjatorem tego wydarzenia, które po raz pierwszy odbyło się w Polsce 12 marca 2014 roku jest Stowarzyszenie Doskonalenia i Rozwoju 4improve, zaś opiekunem merytorycznym www.e-math.pl.

 Były to dwie godziny fajnej zabawy z matematyką, w czasie których uczniowie mieli okazję uczestniczyć w konkursach, grach i zabawach matematycznych, między innymi: konkursie wiedzy, „przestaw jeden patyk”, skojarzenia i kalambury.

W klasyfikacji ogólnej I miejsce zajęła drużyna kl. IV TA – 48 punktów, II miejsce kl. II TA – 42 punkty, III miejsce kl. III TA – 25 punktów, IV miejsce kl. I TA – 24 punkty. W nagrodę uczestnicy konkursów otrzymali bardzo dobre oceny z matematyki. Szkolnym koordynatorem Dnia Matematyki była Pani Iwona Szewczyk. (M. Rogulska)

Galeria>>


Spotkanie z weterynarzem

W dniu 28.03.2019r w godzinach 9.35 – 10.20 nasi uczniowie wysłuchali wykładu Powiatowego Lekarza Weterynarii p. Leszka Goleckiego oraz Kierownika Zespołu ds. Zdrowia i Ochrony Zwierząt lek. wet. p. Magdaleny Więch nt: "Afrykański pomór świń”.

Na spotkaniu zostały omówione następujące treści:

• Występowanie i aktualna sytuacja epidemiologiczna,

• Objawy kliniczne,

• Zwalczanie,

• Zasady zabezpieczania chlewni przed wirusem.

Serdecznie dziękujemy za przekazane informacje. (A. Kopańska)


II MIĘDZYSZKOLNY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO O PUCHAR DYREKTORA ZSR W WOLI OSOWIŃSKIEJ

W dniu 26 marca 2019 r. odbył się II Międzyszkolny Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Dyrektora ZSR dla uczniów klasy siódmej i ósmej szkół podstawowych oraz uczniów klas III gimnazjów w kategorii dziewcząt i chłopców.

Zawody rozpoczęła Pani Dyrektor Beata Żurawska – Polkowska witając zawodników i opiekunów.

Sędziami zawodów byli uczniowie Technikum w Woli Osowińskiej oraz nauczyciel wychowania fizycznego Sławomir Dudek.

Wyniki klasyfikacji końcowej:

KATEGORIA DZIEWCZĄT: I miejsce – Gabriela Bijata Szkoła Podstawowa w Oszczepalinie, II miejsce – Izabela Skowron Gimnazjum w Woli Osowińskiej, III miejsce – Justyna Kulik Szkoła Podstawowa w Woli Osowińskiej, IV miejsce – Milena Wrzosek Gimnazjum w Woli Osowińskiej, V miejsce – Karolina Fijałek Szkoła Podstawowa w Woli Osowińskiej.

KATEGORIA CHŁOPCÓW: I miejsce – Dominik Niedziela Szkoła Podstawowa w Oszczepalinie, II miejsce – Adrian Bernat Gimnazjum w Woli Osowińskiej, III miejsce – Krystian Kornas Szkoła Podstawowa w Oszczepalinie, IV miejsce – Bartłomiej Kazimierczak Gimnazjum w Woli Osowińskiej, V miejsce – Mateusz Mucharzewski Gimnazjum w Woli Osowińskiej, VI miejsce – Bartłomiej Jeż Szkoła Podstawowa w Woli Osowińskiej, VII miejsce – Mateusz Wierzchowski Gimnazjum w Woli Osowińskiej, VIII miejsce – Dominik Bylina Szkoła Podstawowa w Woli Osowińskiej, IX miejsce – Błażej Fijałek Gimnazjum w Woli Osowińskiej, X miejsce – Krystian Młynarczyk Gimnazjum w Woli Osowińskie,j XI – Igor Mazurek Szkoła Podstawowa w Woli Osowińskiej, XII – Szymon Bylina Szkoła Podstawowa w Woli Osowińskiej, XIII – XV – Sebastian Żeleźnik, Norbert Lis, Łukasz Przekaziński Szkoła Podstawowa w Woli Osowińskiej.

Po zakończeniu zawodów Pani Dyrektor Beata Żurawska – Polkowska podziękowała zawodnikom i opiekunom za udział w zawodach oraz wręczyła puchary za miejsca I – III oraz dyplomy za miejsca I – VII. (S. Dudek)

Galeria>>


XX Międzywojewódzki Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Ludowej im. Wacława Tuwalskiego

Galeria_1>>   Galeria_2>>


LICEALIADA POWIATOWA W PIŁCE NOŻNEJ CHŁOPCÓW W RADZYNIU PODLASKIM

W piątek 22.03.2019 r. uczniowie Technikum im. W. Witosa w Woli Osowińskiej wzięli udział w Licealiadzie Powiatowej w piłce nożnej chłopców, która została zorganizowana w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim.

Opiekunem zawodników był nauczyciel wychowania fizycznego Sławomir Dudek.

Technikum im. W. Witosa w Woli Osowińskiej reprezentowali: Michał Bylina, Adam Cedrzyński, Kacper Kozak, Michał Skowron, Konrad Wierzchowski, Adam Kulik, Jakub Zalewski, Daniel Zabielski, Mateusz Wierzchowski, Szymon Grzegorczyk.

Wyniki klasyfikacji końcowej:

• I miejsce Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim

• II miejsce I Liceum Ogólnokształcące w Radzyniu Podlaskim

• III miejsce Technikum im. Wincentego Witosa w Woli Osowińskiej

Po zakończeniu turnieju drużyny za miejsca I – III otrzymały dyplomy. (S. Dudek)

Galeria>>


W dniu 21 marca br. w godzinach 10.00-13.00 odbyła się kolejna edycja Targów Pracy i Edukacji zorganizowanych przez Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Radzyniu Podlaskim. Wydarzenie zostało zorganizowane w sali widowiskowo-sportowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim. Tegoroczne targi skierowane były głównie do osób bezrobotnych, poszukujących pracy oraz młodzieży szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjalnych. W wydarzeniu uczestniczył również starosta radzyński Szczepan Niebrzegowski i zastępca burmistrza Sławomir Lipski.

Naszą szkołę reprezentowała delegacja uczniów i nauczycieli. W ramach współpracy podjętej ze SM Spomlek w Radzyniu Podlaskim przygotowaliśmy wspólnie stoisko promocyjno-informacyjne.

W tym roku szkolnym organizujemy nabór na nowy kierunek kształcenia – Technik przetwórstwa mleczarskiego. Jest to odpowiedź na zainteresowanie największego producenta wyrobów mleczarskich w regionie wykwalifikowaną kadrą w tej branży.

Szczegółowe informacje można uzyskać w najbliższych dniach w naszej szkole.

Dziękuję uczniom oraz nauczycielom za uczestnictwo w targach.

Dyrektor szkoły Beata Żurawska - Polkowska

Galeria>>


Dzień Świętego Patryka w ZSR

W poniedziałek tj. 18 marca w naszej szkole obchodziliśmy dzień św. Patryka - patrona Irlandii. Z tej oto okazji uczniowie przygotowali uroczysty apel. Uroczystość miała na celu wzbudzić zainteresowanie krajem anglojęzycznym oraz zintegrować młodzież ze szkół w Woli Osowińskiej. Na początku prowadzący przywitali zaproszonych gości, uczniów z VIII klasy Szkoły Podstawowej i III klasy Gimnazjum w Woli Osowińskiej. Gościliśmy też uczniów ze Szkoły Podstawowej w Oszczepalinie.

Następnie uczniowie z klasy III wykazali swoje umiejętności aktorskie i językowe w krótkiej scence pt.”Czy warto uczyć się języków obcych?”. Później został wyświetlony film o Irlandii podczas którego mogliśmy podziwiać piękno tamtejszej przyrody oraz napawać się dźwiękami muzyki celtyckiej.

W dalszej części spotkania prowadzący przedstawili prezentacje, w której omówili symbole narodowe i ciekawostki dotyczące tego kraju. Opowiedzieli o atrakcjach turystycznych oraz o sławnych ludziach. Główną atrakcją tej uroczystości były konkursy, w których uczniowie z naszej szkoły oraz zaproszeni goście mieli okazję wykazać się wiedzą o Irlandii oraz umiejętnościami praktycznymi.

W końcowej części spotkania odbyła się degustacja zielonych przysmaków. Podczas apelu zostały także wręczone dyplomy i nagrody za udział w konkursie “Kapelusz św. Patryka”

1 miejsce - Aurelia Kulik

2 miejsce - Paulina Mańko

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!!!

Dziękujemy wszystkim uczniom i nauczycielom naszej szkoły za pomoc w przygotowaniu dzisiejszego wydarzenia.

Organizatorzy (K. Kopyść)

Galeria>>


SZKOLENIE Z ZAKRESU STOSOWANIA ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN

W naszej placówce w dniach 15-16 marca br. odbyło się szkolenie podstawowe z zakresu stosowania środków ochrony przy wykorzystaniu sprzętu naziemnego. W szkoleniu uczestniczyło 30 kursantów, wśród których byli uczniowie, słuchacze, absolwenci naszej szkoły oraz lokalni rolnicy. Wszyscy rozwiązali pozytywnie test z zakresu treści objętych szkoleniem oraz otrzymali zaświadczenia nadające na okres 5 lat uprawnienia do stosowania środków ochrony roślin wymagane przez PIORIN.

Szkolenie przeprowadzili wykładowcy - nauczyciele przedmiotów zawodowych z ZSR w Woli Osowińskiej: pani Beata Orlicz, pan Sławomir Dudek oraz pan Adam Zabłocki.

Osoby, którym upływa termin powyższego zaświadczenia zapraszamy do zgłaszania woli uczestniczenia w w/w szkoleniu. Przy zebraniu kilkunastoosobowej grupy kursantów przeprowadzimy kolejne szkolenie. (B. Orlicz)
Wizyta wykładowców Państwowej Szkoły Wyższej

im. JP II w Białej Podlaskiej

W dniu 11 marca br. nasi uczniowie wysłuchali informacji przekazanych przez przybyłych do szkoły wykładowców z PSW w Białej Podlaskiej. Z zainteresowaniem obejrzeli przygotowaną prezentację oraz film promocyjny. Zapoznali się z infrastrukturą, ofertą edukacyjną, stypendialną oraz działalnością uczelni.

Serdecznie dziękujemy za przekazane informacje. Zapraszamy w przyszłym roku. (B. Orlicz)


2019 ROKIEM ANNY WALENTYNOWICZ – 8 MARCA DZIEŃ KOBIET

Sejm zdecydował o ustanowieniu 2019 roku Rokiem Anny Walentynowicz. Zmarła tragicznie w smoleńskiej katastrofie lotniczej. Była przede wszystkim symbolem Sierpnia '80 i "Matką Solidarności". I rzeczywiście była ikoną polskiej walki z komunizmem. To właśnie dla niej 14 sierpnia 1980 r. zastrajkowali robotnicy Stoczni Gdańskiej im. Lenina. Już dwa dni później ratowała ten strajk po tym jak Komitet Strajkowy z Lechem Wałęsą ogłosił jego zakończenie. Wówczas - poprzez proklamowanie strajku solidarnościowego - narodziła się idea "Solidarności", której matką została skromna suwnicowa.

W naszej szkole wzorem roku ubiegłego kobiety postanowiły 8 Marca uczcić postać Anny Walentynowicz, a mężczyźni obchodzić tradycyjny Dzień Kobiet. Wzajemnie się wspierając wzięli udział w następujących działaniach:

• Wykonanie tematycznej gazetki szkolnej

• Przygotowanie prezentacji multimedialnej

• Gra edukacyjna

• Lokalna akcja promująca Dzień Kobiet

Mężczyznami obdarowującymi Kobiety różyczką byli: Sokół Sebastian, Kołaczyński Marek, Skowron Michał, Bylina Michał, Grzegorczyk Szymon, Sokół Rafał, Cichosz Sebastian, Bylina Mikołaj.

Przy przygotowaniu gazetki i prezentacji pomagali: Skowron Izabela i Bylina Michał.

Zespół nauczycieli biorący udział w organizacji składał się z Dyrektora szkoły, Beaty Żurawskiej – Polkowskiej. Beaty Orlicz, Adama Zabłockiego.

Działania koordynowała Barbara Szykuła. Wszystkim serdecznie dziękujemy za udział i zaangażowanie. (B. Szykuła)

Galeria>>


Dni Otwarte WSEI w Lublinie

W dniu 6 marca 2019 roku w uczniowie klasy IV i III technikum odwiedzili Wyższą Szkołę Ekonomii i Innowacji w Lublinie z okazji Dni Otwartych tej placówki. Mieli okazję zapoznać się z ofertą edukacyjną oraz poznać specyfikę tej wyższej uczelni. Poza tym uczestniczyli w wykładach i zajęciach: "Gra symulacyjna - prowadzenie firmy", "Czy posiadasz cechy dobrego menadżera - diagnoza", "Pokaz możliwości kamery termowizyjnej", "Mój wizerunek - mój skarb. Zagrożenia związane z publikowaniem zdjęć w Internecie". Uczniowie mogli także porozmawiać z żołnierzami z Batalionu Dowodzenia Wielonarodowej Brygady oraz poznać uzbrojenie osobiste żołnierza na polu walki.

Opiekunami w czasie wyjazdu byli p. Katarzyna Kopyść oraz p. Piotr Konieczny. (P. Konieczny)

Galeria>>


„Dzień z Wydziałem Przyrodniczym” na UPH w Siedlcach

W dniu 05 marca 2019 roku w ramach realizacji podstawy programowej oraz doradztwa zawodowego uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w "Dniu z Wydziałem Przyrodniczym" zorganizowanym przez Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach.

Przyszli maturzyści zapoznali się z infrastrukturą, ofertą edukacyjną na rok akademicki 2018/19, programem stypendialnym oraz działalnością uczelni. Mieli możliwość obejrzenia wielu interesujących wykładów, prezentacji, uczestniczyli w konkursach.

Dziękujemy Pani Dziekan Wydziału Przyrodniczego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach oraz wszystkim zaangażowanym pracownikom za zaproszenie naszej szkoły na to wydarzenie. (B. Orlicz)

Galeria>>


Wyjazd do kina w Radzyniu Podlaskim na seans filmowy „Rotmistrz Pilecki”

W ramach obchodów Dnia Żołnierzy Wyklętych w Radzyniu Podlaskim przygotowano działania mające na celu uczcić pamięć bohaterów powojennego podziemia. Wśród nich wybija się postać Rotmistrza Witolda Pileckiego. Kino „Oranżeria” zwróciła się do szkół z ofertą seansu paradokumentalnego filmu „Rotmistrz Pilecki” w reż. M. Krzyszkowskiego.

Nasza szkoła dnia 28 lutego miała okazję obejrzeć film. Uczestniczyło 52 uczniów Technikum wraz z opiekunami p. Barbarą Szykułą, p. Beatą Orlicz, p. Anną Kopańską i p. Sławomirem Dudkiem.

Cele wyjazdu:

• Poznanie sylwetki Rotmistrza Pileckiego jako uzupełnienie podstawy programowej

• Udział w działaniach upamiętniających 1 Marca jako Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych

• Kształtowanie postawy patriotycznej i obywatelskiej

• Kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez aktywny odbiór sztuki filmowej (edukacja medialna) (B. Szykuła)


Studniówka 2019

W dniu 16 lutego 2019 roku uczniowie klasy czwartej Technikum Agrobiznesu sobotnio-niedzielną noc spędzili na swoim pierwszym, dorosłym balu. Za 78 dni czeka ich egzamin maturalny.

Uroczyste rozpoczęcie zabawy miało miejsce o godzinie 19.00. Przedstawiciele społeczności uczniowskiej Magdalena Skowron i Dawid Guz mieli zaszczyt powitać wszystkich zgromadzonych, wśród których byli obecni: Pan Szczepan Niebrzegowski – Starosta Powiatu Radzyńskiego, Pan Jarosław Ejsmont – Wicestarosta Powiatu Radzyńskiego, Pan Sławomir Sosnowski – Radny Sejmiku Wojewódzkiego, Ks. Kanonik Stefan Kurianowicz – Proboszcz Parafii NNMP w Woli Osowińskiej, Pani Agnieszka Zając – Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Woli Osowińskiej. Następnie Pani dyrektor Beata Żurawska-Polkowska wygłosiła swoje przemówienie i oficjalnie rozpoczęła studniówkę. Głos zabrali również Pan Starosta i Pan Sławomir Sosnowski, którzy skierowali do młodzieży wiele miłych słów. By tradycji stało się zadość, ta wyjątkowa noc rozpoczęła się od zatańczenia poloneza. Natomiast pierwszy wspólny taniec maturzyści zadedykowali zaproszonym gościom, a drugi w podziękowaniu rodzicom – głównym organizatorom balu. Po krótkiej sesji zdjęciowej nadeszła chwila na kolację, a następnie wspaniałą zabawę.

Była to niezwykła i niezapomniana noc, która na długo pozostanie w pamięci czwartoklasistów. (M. Rogulska)

Galeria>>


Mediacja rówieśnicza

sposobem na przeciwdziałanie agresji w szkole

W dniu 8 lutego 2019 roku reprezentacja uczniów z naszej szkoły w składzie: Katarzyna Mateusiak, Izabela Skowron, Michał Skowron oraz opiekunowie: Elżbieta Facon, Adam Zabłocki, spotkała się z uczniami i pedagogami innych szkół w Lublinie na szkoleniu poświęconym „Mediacja rówieśnicza w szkole metodą przeciwdziałania agresji i niedostosowaniu społecznemu”.

Jest to program Prezesa Sądu Okręgowego w Lublinie we współpracy z Lubelskim Kuratorem Oświaty. Honorowy patronat nad programem objęli: Rzecznik Praw Dziecka, Minister Sp4rawiedliwości, Minister Edukacji Narodowej, Marszałek Województwa Lubelskiego, Prezes Sądu Okręgowego w Zamościu, Prezydent Miasta Lublin, Prezydent Miasta Zamościa, Rzecznik Praw Obywatelskich, Polskie Radio Lublin oraz Telewizja Polska Lublin.

Głównym celem programu jest propagowanie idei sprawiedliwości naprawczej oraz uczenie dzieci i młodzieży rozwiązywania konfliktów i sporów rówieśniczych bez przemocy - poprzez rozmowy, dialog prowadzący do porozumienia. Temu właśnie służy procedura mediacyjna, dzięki której młody człowiek potrafi ocenić granice wolności, wypracować sposób w jaki osiągnąć można swój cel, jak wyznaczyć i realizować swoje potrzeby oraz jak godzić je z wolnością i potrzebami innych osób. Udział w mediacji uczy też brania odpowiedzialności za swoje czyny i podjęte decyzje, co uświadomi młodemu człowiekowi jego podmiotowość w rozwiązywaniu konfliktu.

Samodzielne rozwiązywanie konfliktów przez uczniów, poprzez rozmowy i zawieranie porozumienia, jest również ważne dla nauczycieli, którzy mogą skorzystać z twórczej wyobraźni młodzieży i jej konkretnych pomysłów, co może w znaczny sposób przyczynić się do skutecznego zapobiegania przemocy fizycznej i psychicznej w środowisku szkolnym. Oprócz wykładów i warsztatów praktycznych mieliśmy także okazję zwiedzić budynek Sądu Okręgowego w Lublinie.

Dziękujemy organizatorom za umożliwienie nam uczestnictwa w tak cennym spotkaniu. (E. Facon)

Galeria>>


Konkurs Historyczny z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych „Rotmistrz Witold Pilecki – Bohater Najnowszej Historii Polski”

W dniu 7 lutego br. przeprowadzono etap szkolny konkursu historycznego organizowanego przez Dyrekcję I Liceum Ogólnokształcącego i Stowarzyszenie Przyjaciół I Liceum Ogólnokształcącego w Radzyniu Podlaskim.

 Patronat Honorowy Konkursu sprawują: Starosta Radzyński - Pan Szczepan Niebrzegowski, Burmistrz Miasta Radzyń Podlaski – Pan Jerzy Rębek oraz Wójt Gminy Radzyń Podlaski – Pan Wiesław Mazurek. Głównym celem konkursu jest upamiętnienie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych z okazji 10 rocznicy zgłoszenia przez organizacje kombatanckie inicjatywy ustanowienia 1 marca Dniem Żołnierzy Antykomunistycznego Podziemia.

Ponadto:

1) Rozbudzenie zainteresowania młodzieży tematyką wkładu żołnierzy podziemia antykomunistycznego w walkę o wolną i w pełni suwerenną Polskę.

2) Przybliżenie młodzieży postaci rotmistrza Witolda Pileckiego- jednego z najwybitniejszych bohaterów walki z nazizmem i komunizmem.

3) Rozwój zainteresowań młodzieży historią, zwłaszcza historią najnowszą.

Do etapu szkolnego przystąpiło 10 uczniów: klasa I – Bogusz Patrycja, Skowron Izabela, Sokół Rafał, Kołaczyński Marek, Skowron Michał, Sekut Adrian; klasa III – Wierzchowski Bartłomiej, Zalewski Jakub, Fijałek Łukasz, klasa IV – Wierzchowski Mateusz. Do eliminacji finałowych zakwalifikowało się 5 uczniów z najwyższą liczbą punktów:

1. Wierzchowski Bartłomiej

2. Skowron Izabela

3. Bogusz Patrycja

4. Kołaczyński Marek

5. Fijałek Łukasz

W nagrodę wszyscy uczniowie otrzymali ocenę celującą z przedmiotu oraz gratulacje. W dniu 27 lutego odbędzie się finał w I LO w Radzyniu Podlaskim.

Życzymy powodzenia. (B. Szykuła)

Galeria>>


W dniu 06.02.2019 r. odbyły się w ZSR w Woli Osowińskiej zaplanowane projekty z okazji „Dnia Bezpiecznego Internetu”. Przeprowadzono pogadanki połączone z prezentacją materiałów multimedialnych pobranych ze stron internetowych oraz prezentację filmów obejmujących tematykę zagrożeń w sieci. Przeprowadzono Konkurs Wiedzy o Bezpieczeństwie w sieci oraz Konkurs plastyczny „Bohater komiksu - Czerwone pixele”. W konkursach wzięło udział 38 uczniów z klas technikum.

Laureaci konkursów: Mariola Karwowska, Patrycja Bogusz, Arek Trokowicz, Łukasz Fijałek, Patrycja Bieniek, Aneta Kucio, Iza Skowron, Rafał Sokół, Marek Kołaczyński, otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe, które wręczyła Dyrektor ZSR w Woli Osowińskiej pani Beata Żurawska- Polkowska.

Jednym z ważniejszych elementów obchodów DBI była prezentacja komiksu „Czerwone pixele” – autorskiego pomysłu na podstawie przygotowanego scenariusza. Realizacja trwała dwa tygodnie i jej efektem jest gotowy komiks nawiązujący do hasła DBI 2019 – „Działajmy razem”.

W projekcie wzięli udział uczniowie:

Mariola Karwowska, Patrycja Bieniek, Sebastian Cichosz, Arkadiusz Trokowicz, Łukasz Fijałek, Krystian Izdebski, Damian Koczkodaj, Dawid Guz, Patrycja Bogusz, Sebastian Sokół, Michał Skowron, Adrian Sekut, Michał Zalewski, Karol Górski, Iza Skowron, Magda Skowron, Łukasz Rzepka, Adam Kulik, Daniel Zabielski, Weronika Karpińska, Rafał Zalewski.

Pomoc przy kostiumach zapewniła pani Beata Orlicz.

Organizatorem DBI 2019 w szkole był pan Piotr Konieczny.

Informacje o działaniach zostały umieszczone na plakatach oraz szkolnej stronie www. Zobacz Sprawozdanie na youtube (P. Konieczny)

Galeria>>


Szkolenie: Portal IRPlus

W dniu 24.01.2019 roku uczniowie klasy II TA uczestniczyli w szkoleniu nt. Portalu IRZplus oraz identyfikacji i rejestracji zwierząt hodowlanych.

Szkolenie przeprowadziła Pani Monika Wójtowicz – pracownik powiatowego biura ARiMR w Radzyniu Podlaskim. (A. Kopańska)

Galeria>>


LICEALIADA POWIATOWA W TENISIE STOŁOWYM DRUŻYNOWYM W WOLI OSOWIŃSKIEJ

Dnia 22.01.2019 r. uczniowie Technikum im. W. Witosa w Woli Osowińskiej wzięli udział w Licealiadzie Powiatowej w tenisie stołowym drużynowym w Woli Osowińskiej. Zawody rozpoczęła Pani Dyrektor Beata Żurawska – Polkowska witając zawodników i opiekunów:

- drużynę dziewcząt i chłopców I Liceum Ogólnokształcącego w Radzyniu Podlaskim pod opieką Pana Adama Pękały,

- drużynę dziewcząt i chłopców Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim pod opieką Pana Marka Frączka,

- drużynę dziewcząt i chłopców Zespołu Szkół Samorządowych w Komarówce Podlaskiej pod opieką Pana Zbigniewa Grzegorzewskiego,

- drużynę chłopców Technikum im. W. Witosa w Woli Osowińskiej pod opieką Pana Sławomira Dudka.

Organizatorem i sędzią głównym zawodów był Sławomir Dudek nauczyciel wychowania fizycznego, natomiast sędziami zawodów byli: Adam Cedrzyński, Sebastian Cichosz, Paweł Grochowski, Szymon Grzegorczyk, Kacper Kozak, Daniel Zabielski, Jakub Zalewski. Naszą szkołę reprezentowali zawodnicy: Konrad Wierzchowski, Mateusz Wierzchowski, Rafał Sokół.

Wyniki klasyfikacji końcowej przedstawiają się następująco: kategoria dziewcząt:

• I miejsce – Zespół Szkół Samorządowych w Komarówce Podlaskiej

• II miejsce – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim

• III miejsce – I Liceum Ogólnokształcące w Radzyniu Podlaskim

kategoria chłopców:

• I miejsce - Zespół Szkół Samorządowych w Komarówce Podlaskiej

• II miejsce – Technikum im. W. Witosa w Woli Osowińskiej

• III miejsce – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim

• IV miejsce – I Liceum Ogólnokształcące w Radzyniu Podlaskim

Po zakończeniu turnieju Pan Starosty Radzyński Szczepan Niebrzegowski i Pani Dyrektor Beata Żurawska – Polkowska wręczyli zwycięskim drużynom puchary oraz dyplomy.

Fundatorem pucharów i dyplomów było Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim. (S. Dudek)

Galeria>>


List do Rodziców uczniów naszej szkoły

Głównego Inspektora Sanitarnego i Komendanta Głównego Policji


Komunikat o opłatach dla maturzystów


27 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

W niedzielę 13 stycznia 2019 roku już 27 raz grała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, tym razem na zakup nowoczesnego sprzętu medycznego dla specjalistycznych szpitali dziecięcych. We współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu w Woli Osowińskiej, w którym znajdował się sztab WOŚP, w Radzyniu Podlaskim i Ulanie-Majoracie kwestowało 6 wolontariuszy z naszej szkoły: Michał Skowron, Patrycja Bieniek, Magdalena Skowron, Dominika Sokół, Dawid Kulenty, Dominik Kulenty. Udało im się zebrać łącznie kwotę w wysokości 4 308,88 zł. (M. Rogulska)

Galeria>>


OGŁOSZENIE o BALU ABSOLWENTÓW

Zespołu Szkół Rolniczych w Woli Osowińskiej

W Zespole Szkół Rolniczych organizowany jest pierwszy Bal Absolwentów, który odbędzie się 2 LUTEGO 2019 r. Komitet Organizacyjny ma zaszczyt zaprosić wszystkich absolwentów od początku istnienia szkoły na Jubileusz 20-lecia przekształcenia Zespołu Szkół Rolniczych w samodzielną placówkę. Uroczystość jest wspaniałą okazją spotkania przyjaciół ze szkolnej ławy oraz grona pedagogicznego, na które nigdy nie jest za wcześnie ani za późno.

Bal rozpocznie się o godz. 19.00 w Restauracji „Zacisze” w Ulanie Majoracie.

Koszt balu: 150 zł za osobę, absolwent z osobą towarzyszącą: 300 zł.

Gra zespół ATIM.

Absolwenci zainteresowani udziałem w balu proszeni są o zgłaszanie udziału mailowo na adres szykbar@poczta.onet.pl

lub telefonicznie pod numer 663 746 186 lub 504 383 343.

Zgłoszenia w formie wpłat na konto przyjmujemy do 20 stycznia 2019 r. z dopiskiem rok ukończenia oraz numer telefonu. nr konta:

47 8046 1012 2007 0552 8336 0001


„ŻYCZYMY ZDROWIA PANI IRENIE”

W dniu 6 stycznia 2019 r. w Woli Osowińskiej odbył się koncert charytatywny pod hasłem „Życzymy Zdrowia Pani Irenie”. Celem koncertu była zbiórka pieniędzy na leczenie i rehabilitację Pani Ireny Skowron – emerytowanej nauczycielki, która od wielu lat mieszka, pracuje i aktywnie działa na rzecz lokalnej społeczności Woli Osowińskiej i Gminy Borki.

Pani Irena niejednokrotnie przygotowywała naszych uczniów do studniówek poprzez naukę tańców – poloneza i walca oraz jako „Przyjaciel Szkoły” uświetniała swoją obecnością wiele uroczystości, takich jak: „Święto szkoły”, „Spotkanie opłatkowe”, „Zakończenie roku szkolnego”.

Dlatego nasza szkoła włączyła się aktywnie w przygotowania do koncertu oraz wzięła w nim udział.

Wykonana została prezentacja „Pani Irena w naszym Technikum”, nauczyciele i uczniowie upiekli ciasta na kiermasz, przeprowadzili loterię fantową „Koło fortuny” oraz brali udział w licytacji. Dochód z tych działań w wysokości 1600,00 zł został przekazany dla Pani Ireny.

Galeria>>


W dniu 2 stycznia zakończyliśmy zbiórkę "Góra Grosza Edycja XIX". Darczyńcom serdecznie dziękujemy w imieniu organizatorów zbiórki oraz dzieci  będących pod opieką Towarzystwa Nasz Dom. Zebrany bilon opiewał na kwotę 157,57 zł i został przekazany do adresata pocztą. (P. Konieczny)

Więcej informacji o akcji >>


AKCJA „BĄDŹ PSIM MIKOŁAJEM” w ZSR w Woli Osowińskiej

W grudniu w Zespole Szkół Rolniczych trwała akcja charytatywna pod hasłem „Bądź Psim Mikołajem. Przynieś prezent”. Zimowa zbiórka na rzecz Schroniska „Azyl” w Białej Podlaskiej polegała na przynoszeniu suchej lub mokrej karmy, koców, ręczników, smyczy, szelek i wielu innych potrzebnych rzeczy bezdomnym psiakom.

W trakcie zbiórki młodzież wpadła na pomysł wykonania budy, którą zmontowała pod nadzorem nauczyciela zajęć technicznych, p. Adama Zabłockiego. Prezent w postaci budy wzbudził największe uznanie pracowników schroniska.

Akcja miała na celu: - uwrażliwienie na los bezdomnych zwierząt -kształtowanie postawy gotowości niesienia pomocy najbardziej potrzebującym i zależnym od człowieka zwierzętom - poruszanie wśród społeczności szkolnej problemów społecznych dotyczących traktowania zwierząt.

Zbiórka rzeczowa dla schroniska jest jedną z wielu podejmowanych akcji przez szkołę mającą wzbudzać chęć niesienia bezinteresownej pomocy bezbronnym i pokrzywdzonym.

Całe przedsięwzięcie pokazało, że wszyscy, którzy wzięli w nim udział, mają wielkie serca i kochają zwierzęta. Informację o naszej wizycie można znaleźć także na facebookowej stronie schroniska „Azyl” w Białej Podlaskiej.

Inspiratorką i koordynatorką działań była p. Barbara Szykuła. (B. Szykuła)

To tylko pies, tak mówisz, tylko pies...

A ja ci powiem, że pies to czasem więcej jest niż człowiek.

On nie ma duszy, mówisz...

Popatrz jeszcze raz, psia dusza większa jest od psa.

My mamy dusze kieszonkowe...

Maleńka dusza, wielki człowiek.

Psia dusza się nie mieści w psie.

A kiedy się uśmiechasz do niej, ona się huśta na ogonie.

A kiedy się pożegnać trzeba i psu czas iść do psiego nieba,

To niedaleko pies wyrusza, przecież przy tobie jest psie niebo,

Z tobą zostaje jego dusza.

Barbara Borzymowska


Z okazji Świąt Bożego Narodzenia Życzę Państwu aby były one czasem spędzonym bez pośpiechu, trosk i zmartwień, Niech upłyną w ciepłej atmosferze w gronie rodziny i przyjaciół. W nadchodzącym Nowym Roku zaś Niech nie opuszcza Państwa pomyślność i spełnią się wszystkie życzenia wypowiedziane przy stole wigilijnym. Uczyńmy wszystko aby Światło z Betlejem dotknęło naszych serc...

Beata Żurawska-Polkowska

Życzenia>>


W dniu 17 grudnia 2018 roku w naszej szkole odbyło się spotkanie opłatkowe. Po podsumowaniu działań mijającego roku, którego dokonała dyrektor szkoły Beata Żurawska-Polkowska, młodzież Technikum w montażu słowno-muzycznym "UCZYŃMY WSZYSTKO ABY ŚWIATŁO Z BETLEJEM DOTKNĘŁO LUDZKICH SERC” wprowadziła wszystkich w atmosferę Świąt Bożego Narodzenia.

Wraz ze społecznością szkolną wspólnie kolędowali zaproszeni goście: Proboszcz tutejszej parafii ks. Kanonik Stefan Kurianowicz, Starosta Radzyński Pan Szczepan Niebrzegowski, dyrektorzy szkół, rodzice. Jednym z elementów dekoracji były szopki bożonarodzeniowe wykonane przez klasy w ramach konkursu szkolnego.

Organizatorem konkursu był Samorząd Uczniowski. Najładniejsza z nich na czas świąt zostanie przekazana do parafialnego kościoła. Młodzież przygotowali nauczyciele religii. (BŻP)

Galeria>>

Rozstrzygnięcie Konkursu na Szopkę Bożonarodzeniową zorganizowanego przez Samorząd Uczniowski

W dniu 17 grudnia 2018 r. jury składające się z nauczycieli oraz gości przybyłych na spotkanie opłatkowe dokonało oceny czterech Szopek Bożonarodzeniowych wykonanych przez uczniów i wychowawców klas. Według ocen biorących pod uwagę estetykę wykonania, pomysłowość oraz wkład pracy wszystkie zasługują na wyróżnienie.

Nagroda ufundowana przez SU (choinka) trafiła do II TA ale została zamieniona na 30 PLN i trafiła do "puszki" na Górę Grosza 2018. Gratulujemy i Dziękujemy w imieniu dzieci i organizatora GG "Towarzystwa Nasz Dom" (P. Konieczny)

Galeria>>

 

Rekolekcje adwentowe 2018

"Panie oświecaj drogę, którą mam kroczyć"

W dniu 14 grudnia 2018 roku młodzież z Technikum im. Wincentego Witosa z Woli Osowińskiej uczestniczyła w parafialnych rekolekcjach adwentowych.

Słowo Boże do młodzieży skierował ks. Piotr Mazurek. W homilii w sposób obrazowy zwrócił uwagę na grzech i jego konsekwencje. Poruszył temat Sakramentu Pokuty i Pojednania oraz Słowa Bożego zawartego w Piśmie Świętym. Powiedział: "Wierzymy, że to wszystko daje nam sam Chrystus, abyśmy stali się ludźmi czuwającymi i z radością oczekującymi spotkania z Nim”.

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania rekolekcji, aby każdy z nas przeżył je jak najlepiej. (Nauczyciele religii)


Międzyszkolne zawody w strzelaniu z KPN

o Puchar Mikołajkowy

W dniu 10 grudnia 2018 r. zorganizowaliśmy Międzyszkolne zawody w strzelaniu z karabinka pneumatycznego o Puchar Mikołajkowy. Z tej okazji gościliśmy w naszej szkole uczestników ze Szkoły Podstawowej w Woli Osowińskiej, Gimnazjum w Woli Osowińskiej oraz Szkoły Podstawowej z Oszczepalina.

Uczestnicy rywalizowali w systemie pucharowym. Zwycięzca - Igor Mazurek ze Szkoły Podstawowej w Woli Osowińskiej odebrał Puchar Mikołajkowy z rąk Starosty Radzyńskiego pana Szczepana Niebrzegowskiego. Drugie miejsce zajęła Gabriela Bijata ze Szkoły Podstawowej w Oszczepalinie a trzecie Damian Góral z Gimnazjum w Woli Osowińskiej.

Dyplomy oraz upominki wręczyli uczestnikom także Wicestarosta pan Jarosław Ejsmont, Dyrektor szkoły pani Beata Żurawska-Polkowska oraz prowadzący zawody pan Piotr Konieczny.

Gościom, opiekunom młodzieży - pani Barbarze Piszcz i panu Markowi Bernatowi - oraz wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za wizytę w naszej szkole i zapraszamy do zabawy za rok.

Galeria>>


Mikołajki w naszej szkole

W dniu 6 grudnia 2018 r. Samorząd Uczniowski zorganizował szkolne Mikołajki. Wszyscy zostali poczęstowani słodyczami, a niektórzy "wybrańcy" otrzymali rózgi.

Mariola Karwowska z klasy III TA otrzymała od Mikołaja nagrodę za wygraną w Mikołajkowym Konkursie samorządu.

Gratulujemy i zapraszamy Mikołaja za rok. (P. Konieczny)

Galeria>>


Seminarium ekonomiczne na KUL

W dniu 3 grudnia uczniowie klasy III i IV Technikum uczestniczyli w seminarium nt. „Dlaczego warto zajmować się inflacją w warunkach długotrwale niskiej inflacji” zorganizowaną na terenie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II.

Wydarzeniu towarzyszyła wystawa „Dwudziestolecie Rady Polityki Pieniężnej” . W seminarium udział wzięli: prof. dr hab. Małgorzata Zaleska – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie; prof. dr hab. Jerzy Żyżyński – Członek Rady Polityki Pieniężnej, Uniwersytet Warszawski; dr hab. Rafał Sura, prof. KUL – Członek Rady Polityki Pieniężnej, Katolicki Uniwersytet Lubelski; prof. dr hab. Andrzej Sławiński – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie; dr hab. Jan Koleśnik, prof. SGH – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie; Władysław Wiesław Łagodziński – Polskie Towarzystwo Statystyczne.

Ponadto nastąpiło uroczyste nadanie sali 113 CTW imienia Profesora Ignacego Czumy. Wyjazd obejmował również element rekreacji – młodzież obejrzała film „Planeta Singli 2”. (B. Orlicz)

Galeria>>


Samorząd Uczniowski zaprasza do udziału w konkursie na Szopkę Bożonarodzeniową

Zasady konkursu:

  • każda klasa otrzymuje jednakową strukturę szopki wykonaną z OSB przygotowaną przez SU,

  • przedstawiciele klas wykonają pozostałe prace dowolną techniką wykorzystując własne materiały oraz ozdoby,

  • prace powinny zostać zakończone w dniu 15 grudnia 2018 r.,

  • w dniu 17 grudnia 2018 r. jury składające się z nauczycieli nie będących wychowawcami oceni estetykę i oraz wkład pracy w wykonane szopki,

  • klasa, która wykona zadanie najlepiej otrzyma dyplom oraz choinkę!

Zapraszamy do pracy nie tylko uczniów ale i wychowawców!


Światowy Dzień Walki z AIDS - 01.12.2018

W dniu 1 grudnia, z inicjatywy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), ustanowiono Światowym Dniem Walki z AIDS. Obchodzimy to święto corocznie od 1988 roku. Święto to ma na celu umożliwienie organizacjom rządowym, pozarządowym i lokalnym, jak również osobom indywidualnym zwrócenie uwagi na walkę z AIDS, a także uświadomić konieczność pomocy ludziom zakażonym wirusem HIV i chorym na AIDS oraz ich bliskim.

Symbolem solidarności z osobami żyjącymi z HIV i AIDS i ich bliskimi jest Czerwona Kokardka – nieodłączny element obchodów Światowego Dnia AIDS. (E. Facon)

Czytaj więcej>>

Galeria>>


Spotkanie uczniów z Policjantem

W ramach realizacji zadań z zakresu Szkoły Promującej Bezpieczeństwo, w Zespole Szkół Rolniczych w Woli Osowińskiej w dniu 30 listopada 2018 roku odbyło się spotkanie uczniów klas I, II i III technikum z przedstawicielem Powiatowej Komendy Policji w Radzyniu Podlaskim, Panem aspirantem Mariuszem Miernickim z Wydziału Ruchu Drogowego, który zapoznał uczniów z zasadami bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Szczególną uwagę zwrócił na problemy nadmiernej prędkości, nieznajomość przepisów ruchu drogowego i ich ignorowanie jako główne przyczyny wypadków na drodze.

Prelegent zaakcentował problem używanie alkoholu i narkotyków zwłaszcza przez młodych ludzi co często jest przyczyną wypadków. Swoją pogadankę popierał wieloma autentycznymi przykładami chcąc uświadomić młodzieży, jak chwila nieuwagi czy bezmyślności może spowodować daleko idące konsekwencje, których skutki są często bardzo tragiczne. Funkcjonariusz Policji zwrócił uwagę także na statystyki zachowań ryzykownych na drodze w województwie lubelskim.

Spotkanie odbyło się dla uczniów szkoły, którzy są w trakcie nauki przedmiotu „Przepisy ruchu drogowego” oraz uczą się jazdy samochodem w szkole jak również dla młodych kierowców, którzy do szkoły przyjeżdżają własnymi samochodami.

Mamy wielką nadzieję, że zajęcia profilaktyczne ograniczą zachowania ryzykowne uczniów i wpłyną na stan bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego.

Inicjatorem spotkania był nauczyciel przepisów ruchu drogowego pan Adam Zabłocki a realizatorem pani pedagog Elżbieta Facon.


 

Inicjatywa Technikum im. Wincentego Witosa w Woli Osowińskiej zorganizowana w ramach obchodów 100 - lecia Odzyskania Niepodległości

W dniu 30 listopada 2018 r. uczniowie Technikum im. Wincentego Witosa w Woli Osowińskiej zakończyli realizację projektu 100 x niepodległa.

Celem inicjatywy było wykonanie tabliczek do oznakowania nieruchomości mieszkańców lokalnej społeczności. Uczniowie wykonali według zamówionych wzorów tabliczki dla osób zamieszkałych między innymi w: Woli Osowińskiej, Borkach, Woli Chomejowej, Krasewie, Tchórzewie, Nowinach, Osownie, Białej.

Tabliczki zostały wykonane w ramach zadeklarowanych działań szkoły na 100 – lecie niepodległej i były przekazywane całkowicie bezpłatnie.

Wszystkim uczestnikom projektu dziękujemy i mamy nadzieję, że oznakowanie nieruchomości ułatwi lokalizację posesji i dotarcie pod wskazany adres między innymi służbom ratowniczym czy porządkowym.

Dyrektor ZSR w Woli Osowińskiej

Beata Żurawska-Polkowska


Lekcja pokazowa "Oparzenia termiczne"

W dniu 29 listopada 2018 uczniowie kl. I Technikum mieli możliwość uczestniczenia w lekcji pokazowej nt. Oparzenia termiczne.

Celem lekcji było:

• doskonalenie umiejętności uczniów w zakresie rozpoznawania zagrożeń wynikających z działania wysokich temperatur,

• doskonalenie umiejętność prawidłowego postępowania przy oparzeniach termicznych,

• uczulenie na konieczność przestrzegania zasad bezpieczeństwa,

• rozwijanie wrażliwość na cierpienie ludzkie i odpowiedzialności za wykonane czynności ratunkowe i życie ludzkie. (A. Kopańska)


Pluszowy Miś ma już 116 lat

25 listopada 1902 rok to dzień kiedy powstała pierwsza maskotka pluszowego Misia. Święto Pluszowego Misia jest organizowane od 2002 roku, a więc od setnej rocznicy jego powstania. Obchodzą go dzieci na całym świecie, szczególnie w szkołach, szpitalach. Miś kojarzy się z ciepłem, dobrocią i inspiruje do podejmowania akcji. 27 listopada 2018 roku /wtorek/ z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego społeczność naszego Technikum również włączyła się w dziecięce świętowanie. Wszyscy uczniowie, którym w tym dniu towarzyszył Miś nie mogli być odpytywani przez nauczycieli. Największego Misia przyniósł Mirek uczeń klasy I, który pewnie nie lubi być odpytywany, ale każdy Miś bez względu na wielkość kojarzy się z ciepłem, dobrocią i miłością. Na zakończenie dnia wszyscy posiadacze swoich przytulanek stanęli do wspólnego zdjęcia.

Dyrektor szkoły wraz z przedstawicielami SU przekazała ,,Pluszowego Misia’’ swoim szkolnym sąsiadom, przedszkolakom, najmłodszej grupie ,,SŁONECZKO’’ z Zespołu Placówek Oświatowych w Woli Osowińskiej. Nasza niespodzianka bardzo ucieszyła Wszystkie dzieci. Maluszkom życzymy miłego przytulania, szczególnie wtedy gdy zatęsknią za mamą. /BŻP/


Dzień życzliwości i pozdrowień

Dzień 21 listopada obchodzony jest jako Światowy Dzień Życzliwości, Pozdrowień i dzień dobrych uczynków i pozytywnych emocji. Idea tego święta wywodzi się ze Stanów Zjednoczonych, kiedy to w 1973 roku dwaj bracia Brian i Michael McCormack postanowili zareagować na konflikt zbrojny między Egiptem a Izraelem. Chcieli pokazać światu, że walka zbrojna szkodzi. Inicjatywa życzliwości miała za zadanie przekonać rządzących do rozwiązywania problemów w sposób pokojowy, a nie zbrojny.

Główną ideą Dnia Życzliwości jest uzmysłowienie i przypomnienie ludziom o tym, że tylko wzajemna życzliwość może stać sie podstawa do budowania pokoju i pomyślnych relacji między ludźmi na całym świecie.

W naszej szkole także obchodziliśmy ten dzień. Wyrazem życzliwości dla innych stały się karteczki z pozdrowieniami od uczniów i nauczycieli na tablicy SU. Autorki dwóch najfajniejszych pozdrowień i życzeń otrzymały maskotki od przedstawicieli samorządu. (P. Konieczny)


Uwaga: Dożywianie!


Harmonogram próbnej matury z OPERONEM 2018


Święto Drzewa

Święto Drzewa jest programem edukacji ekologicznej Klubu Gaja realizowanym od 2003 roku, którego inauguracją jest ogólnopolska i międzynarodowa akcja sadzenia drzew co roku 10 października. Święto to i działania z nim związane trwają do końca listopada. Celem programu jest edukacja dla rozwoju zrównoważonego i podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatu na Ziemi.

Nasza szkoła również przyłączyła się do obchodów tego święta, 16 listopada w klasie I TA zorganizowane zostały zajęcia edukacyjne dotyczące globalnego ocieplenia, roli drzew na Ziemi oraz działań związanych z ich ochroną. Punktem kulminacyjnym było posadzenie na placu szkolnym trzech drzewek - dębów otrzymanych od I Liceum Ogólnokształcącego w Radzyniu Podlaskim w ramach akcji „100 DĘBÓW NA STULECIE NIEPODLEGŁOŚCI”.

 Ponadto 16 listopada 2018 roku minęła „100 rocznica notyfikacji mocarstwom powstania Niepodległego Państwa Polskiego przez naczelnego dowódcę Józefa Piłsudskiego”.

W ten sposób nasze działania związane były nie tylko ze „Świętem Drzewa”, ale również „100 Rocznicą Odzyskania Niepodległości”. (M. Rogulska)

Galeria>>


List Minister Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego do Rodziców i Opiekunów Uczniów


Galeria>>


Galeria>>


Galeria>>


Zaproszenie na Zaduszki Witosowe 2018

Zaproszenie awers

Zaproszenie rewers

Piast nr 46


Rozstrzygnięcie Szkolnego Konkursu Historycznego „Najstarsza pamiątka rodzinna”

W wielu domach przekazuje się stare zdjęcia, dokumenty, listy, odznaczenia i inne rzeczy należące do naszych przodków. Przedmioty takie nazywane są pamiątkami rodzinnymi. Zazwyczaj przekazywane są z pokolenia na pokolenie i stanowią cenne źródło wiedzy na temat historii danej rodziny. Uczniowie naszej szkoły mieli możliwość zaprezentowania pamiątek rodzinnych i opowiedzieć ich historię biorąc udział w konkursie.

Wyłoniono następujących zwycięzców:

I miejsce – Patrycja Bieniek kl. III TA I miejsce – Mariola Karwowska kl. III TA

II miejsce – Marek Kolasik kl. II TA

III miejsce – Bartosz Fajkowski kl. III TA

Wśród przyniesionych pamiątek znalazły się obrazy o treści religijnej, ordery i medale, zeszyty szkolne z lat 60-tych, zdjęcia przodków z początków XX wieku. Podczas ogłaszania wyników Pani Dyrektor, Beata Żurawska-Polkowska, pokazała młodzieży pamiątki własnej rodzinny opowiadając historie z nimi związane. Dziękuję młodzieży za zaangażowanie i trud włożony w przygotowanie prac konkursowych. Gratuluję zwycięzcom. (B. Szykuła)


Modlitewne czuwanie na „Starym Cmentarzu”

W dniu 2 listopada 2018 r. uczniowie naszej szkoły Krystian Izdebski, Adam Kulik i Marek Kolasik oraz nauczyciele pani Elżbieta Kozieł, pani Marzanna Kożuch, pani Małgorzata Rogulska uczestniczyli w modlitewnym czuwaniu na „Starym Cmentarzu”.

Zbiorowa mogiła osób zmarłych w 1851 r. w wyniku epidemii cholery znajduje się w pobliżu miejscowości Wola Osowińska. Tego typu „cmentarze epidemiologiczne” były zawsze lokalizowane na odludziu, niechętnie odwiedzane i szybko zapominane. Pani Krystyna Kożuch – Prezes towarzystwa Regionalnego im. Wacława Tuwalskiego w Woli Osowińskiej przybliżyła zebranym historię tego miejsca oraz odczytała 79 nazwisk mieszkańców Woli Osowińskiej uwłaszczonych z Ukazu Carskiego z dnia 2 marca 1864 r.

Wspólnie ze społecznością szkolną Zespołu Placówek Oświatowych, członkami Towarzystwa Regionalnego i mieszkańcami Woli Osowińskiej uczciliśmy pamięć zmarłych spoczywających na „Starym Cmentarzu”. Zapalenie zniczy, recytacje, wspólna modlitwa wprowadziły obecnych w atmosferę refleksji i zadumy związanej ze „Świętem zmarłych”.

Kilka dni wcześniej prace porządkowe na cmentarzu wykonali uczniowie kl. III TA pod opieką pani Marzanny Kożuch. (M. Rogulska)

Galeria>>


I Sesja Młodzieżowej Rady Gminy Borki

Dnia 29 października 2018 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Borki odbyła się I sesja Młodzieżowej Rady Gminy Borki. Głównym celem spotkania było złożenie ślubowania, wybór Prezydium Młodzieżowej Rady Gminy, oraz zapoznanie ze Statutem. W sesji brali udział „młodzi radni” – uczniowie ze wszystkich szkół z terenu gminy Borki. Naszą szkołę reprezentowała uczennica klasy I TA Katarzyna Mateusiak, która w drodze wyboru prezydium objęła funkcję wiceprzewodniczącej. Gratulujemy zacnej funkcji i życzymy Kasi wielu pomysłów i owocnej pracy. (E. Facon)


Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla Poddziałanie 12.4 Kształcenie zawodowe o numerze RPLU.12.04.00-IZ.00-06-001/17, roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, który ma zostać ogłoszony przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

Link dla uczniów>>


WYJAZD UCZNIÓW KLASY I DO LUBLINA

W dniu 19 października 2018 roku uczniowie klasy I Technikum agrobiznesu uczestniczyli w wyjeździe integracyjnym do Lublina. Głównym celem wyjazdu była integracja zespołu klasowego.

W programie wyjazdu było: Centrum rekreacyjno-sportowe „Strefa wysokich lotów”, Cinema City Plaza – komedia „Serce nie sługa” oraz czas wolny w Centrum Handlowym „Plaza”.

Dziękuję młodzieży za wspaniałą postawę podczas wyjazdu oraz wrażliwość okazaną podczas oglądania seansu filmowego.

Organizatorką wyjazdu była wychowawczyni – Elżbieta Facon, której jako opiekun młodzieży towarzyszyła Pani Katarzyna Kopyść. (E. Facon)


 


X REGIONALNY KONKURS MŁODZIEŻY SZKÓŁ ROLNICZYCH „W ROLNICTWIE MOŻNA PRACOWAĆ BEZPIECZNIE”

W dniu 22 października br. w Zespole Szkół Rolniczych w Woli Osowińskiej odbył się etap szkolny X Regionalnego Konkursu Młodzieży Szkół Rolniczych nt. „W ROLNICTWIE MOŻNA PRACOWAĆ BEZPIECZNIE”. Konkurs przeprowadziła komisja w składzie: 1. Przewodniczący – Andrzej Chojnacki KRUS w Kocku 2. Beata Orlicz – nauczyciel ZSR w Woli Osowińskiej 3.Tomasz Sikora - kierownik Referatu ds. Prewencji, Rehabilitacji i Orzecznictwa Lekarskiego - Placówka Terenowa w Radzyniu Podlaskim.

W konkursie udział wzięło 22 uczniów technikum agrobiznesu. Rozwiązywali test zawierający 35 pytań obejmujących zagadnienia z zakresu zasad bezpieczeństwa pracy we wszystkich działach rolnictwa ustanowionych przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, przepisów i dobrych praktyk z zakresu bezpieczeństwa pracy w rolnictwie i ochrony środowiska oraz programów nauczania bhp w przedmiotach zawodowych.

Uczniowie otrzymali cenne nagrody ufundowane przez PT/KRUS w Kocku, które wykorzystają w gospodarstwach rodziców do podniesienia bezpieczeństwa pracy w rolnictwie i nie tylko.

Szkołę w finale, który odbędzie się 28 listopada w ZSCKR im. Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej reprezentować będą: I miejsce Łukasz Rzepka – kl. IV TA (28 pkt.), II miejsce – Weronika Karpińska kl. III TA (26 pkt.), III miejsce – Jakub Zalewski kl. III TA (25pkt.), IV miejsce – Magdalena Skowron kl. IV TA (24 pkt.), V miejsce – Dawid Guz kl. IV TA (23 pkt.).

Trzymamy kciuki i życzymy podium w konkursie finałowym. (B. Orlicz)

Galeria>>OGŁOSZENIE SZKOLNEGO KONKURSU HISTORYCZNEGO

NAJSTARSZA PAMIĄTKA RODZINNA

Bardzo ważną i cenną rzeczą w każdej rodzinie są przekazywane z pokolenia na pokolenie pamiątki rodzinne, które pełną role pewnego rodzaju talizmanów przynoszących szczęście jak również niezapomniane historie przodków.

Takimi pamiątkami może być na przykład biżuteria w postaci pierścionka lub naszyjnika, który matka przekazuje swojej córce po swojej babci i tak dalej z każdym następnym pokoleniem. Często też rolę pamiątek rodzinnych pełnią też książki, maszyny do szycia, stare zegary, porcelana i inne urządzenia.

Takie rzeczy mogą mieć wartość muzealną. Jeżeli są długo w rodzinie to ich wiek można określić nawet na 100 lat i więcej. Tego typu pamiątki mają przede wszystkim wartość sentymentalną dla członków rodziny.

Pamiątki rodzinne powinny być ozdobą i dumą każdego gospodarstwa domowego, ponieważ są symbolem tego, że rodzina ma swoje tradycję, które są kultywowane z pokolenia na pokolenia i nie poddaje się zapomnieniu pomimo ciągłego upływu czasu.

Ponadto, albumy rodzinne również mogą być pewnego rodzaju pamiątką po bliskich, dzięki nim możemy dowiedzieć się jak wyglądali, jak żyli, jak liczne mieli rodziny i czym się zajmowali. A niekiedy nawet za danym zdjęciem kryje się ciekawsza historia. Czy w Twojej rodzinie zachowały się stare pamiątki rodzinne? Jakie? Czy wiąże się z nimi historia? Podziel się nią z nami.

Cele konkursu:

1. Kształtowanie postaw poszanowania dziedzictwa kulturowo-historycznego naszej małej ojczyzny poprzez propagowanie i pogłębianie wiedzy o historii.

2. Zainspirowanie i zachęcenie uczniów do podjęcia samodzielnych badań nad historią swojej rodziny, środowiska związanego z miejscem zamieszkania, miejscowości czy gminy.

3. Doskonalenie umiejętności posługiwania się różnorodnymi formami wypowiedzi: relacje, wywiady, opowiadania, opis, reportaże.

4. Przywracanie pamięci przedmiotom, miejscom i ludziom, którzy pozostawili po sobie zachowany obecnie krajobraz kulturowy.

5. Kultywowanie wartości, ideałów i postaw przekazywanych w rodzinie.


Gminny Konkurs Plastyczny

"Portret Józefa Piłsudskiego"

W dniu 13 listopada 2018 r. wręczono nagrody laureatom Gminnego Konkursu Plastycznego "Portret Józefa Piłsudskiego".

Na konkurs nadesłano 39 prac plastycznych w trzech kategoriach wiekowych. W kategorii wiekowej szkoła ponadgimnazjalna I miejsce zajął autor pracy z naszej szkoły - Krystian Izdebski. (P. Konieczny)


Galeria>>


Konkurs fotograficzny "Technika w rolnictwie" - wyniki

I miejsce: Piotr Pająk Zespół Placówek Oświatowych Borki; Opiekun: Marek Sikora,

II miejsce: Bartosz Rogoziński Zespół Szkół Ulan Majorat; Opiekun: Marek Spozowski,

III miejsce: Marta Brodawka Zespół Oświatowy – Publiczne Gimnazjum Kąkolewnica; Opiekun: Aleksandra Wolińska,

Wyróżnienie: Weronika Cybul Zespół Szkół Czemierniki; Opiekun: Justyna Misiejuk,

Wyróżnienie: Bartosz Rzepka Zespół Placówek Oświatowych Borki Opiekun: Marek Sikora.

W konkursie fotograficznym „Technika w rolnictwie” wzięło udział 23 uczniów z następujących szkół:

Więcej tutaj>>

 • Zespół Placówek Oświatowych im. Jana Pawła II w Borkach – 3 osoby, Opiekun: Marek Sikora,

• Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Ulanie-Majoracie – 1 osoba, Opiekun: Marek Spozowski,

• Zespół Oświatowy-Publiczne Gimnazjum w Kąkolewnicy – 1 osoba, Opiekun: Aleksandra Wolińska,

• Zespół Szkół w Czemiernikach – 13 osób, Opiekun: Justyna Misiejuk,

• Szkoła Podstawowa w Turowie – 1 osoba, Opiekun: BożenaDąbrowska,

• Szkoła Podstawowa w Krasewie – 3 osoby, Opiekun:Joanna Ryszkowska,

• Zespół Placówek Oświatowych w Woli Osowińskiej – 1 osoba Opiekun Danuta Karpińska.

Dziękujemy za udział oraz zainteresowanie organizowanym przez Naszą Szkołę konkursem fotograficznym. (B. Szykuła)

Nauczyciel … to jedna z najbardziej wyjątkowych postaci na całym świecie,

bo któż inny mógłby każdego dnia ofiarowywać to, co w nim najlepszego, cudzym dzieciom?

(D. Beisser)

W dniu 10.10.2018 r. odbyło się spotkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Na zaproszenie dyrektora szkoły przybyli: Pan Lucjan Kotwica Starosta Radzyński, Przewodnicząca i Wiceprzewodnicząca Rady Rodziców, Nauczyciele, Pracownicy administracji i obsługi.

Spotkanie rozpoczęła dyrektor, która powitała wszystkich gości. Następnie Przewodnicząca Rady Rodziców przekazała życzenia i pyszny tort od rodziców.

Pan Starosta w swoim wystąpieniu podziękował za pracę Wszystkim pracownikom szkoły, złożył życzenia w imieniu zarządu oraz wręczył Pani Beacie Orlicz nagrodę specjalną. Dyrektor szkoły również przygotowała nagrody, które otrzymali: Pani Elżbieta Facon, Pan Sławomir Dudek, Pani Urszula Mitura i Pan Grzegorz Karpiński.

"Dziękuję pedagogom, którzy swoją osobowością i postawą wobec wychowanków potrafią rozpalić w nich pasje sportowe, artystyczne, naukowe. Dziękuję pedagogom, którzy pokazują uczniom wartości naszych przodków i kultywują tradycje oraz w sposób innowacyjny i nowatorski wprowadzają w nowoczesność. Dziękuję pedagogom, którzy rozumiejąc istotę swojego zawodu, potrafią otoczyć serdeczną opieką ucznia, widząc wszystkie jego problemy, a nie tylko przysłowiową tabliczkę mnożenia. Życzę Państwu, by piękny trud rozwijania młodych umysłów i kształtowania charakterów każdego dnia spotykał się z należną wdzięcznością wychowanków i szacunkiem ich rodziców. Pracownikom administracji i obsługi życzę, aby czuli się docenieni i potrzebni .”

Z wyrazami szacunku i uznania

Dyrektor szkoły

Galeria>>


76 ROCZNICA MORDU MIESZKAŃCÓW TCHÓRZEWA

Dnia 7 października br., odbyła się cykliczna uroczystość z racji 76 rocznicy dokonania przez niemieckiego okupanta mordu na mieszkańcach Tchórzewa.

Uroczystość prowadził Pan Leszek Jacek Rogulski - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Tchórzewie Kolonii. 6 października 1942 r. akt barbarzyństwa, w odwecie za współdziałanie z ruchem oporu dosięgł 24 osób. Oprawcy nie oszczędzili siedemnaściorga dzieci z rodzin: Guzów i Pszkitów. Zginęły dzieci do 16 roku życia, najmłodsze miało 8 miesięcy. O tym pamiętamy i czynimy wszystko, co w naszej mocy, aby kolejne pokolenie otaczało pamięcią ofiary, a samo nigdy nie doznało takiego bestialstwa, aby nie dało się zwyciężyć złu ale zło dobrem zwyciężało. Tak w swoim wystąpieniu mówił dyrektor.

Mszę Świętą w intencji ofiar zbrodni sprzed 76 laty odprawił Ks. Mariusz Czerwiński. Następnie uczestnicy uroczystości odśpiewali hymn narodowy, oraz zabrali głos organizatorzy i goście w osobach: Wójt Gminy Borki Pan Radosław Sałata, Pana Marcin Czyżak, Pan Tadeusz Sławecki i Pan Szczepan Niebrzegowski. W miejscu upamiętniającym ofiary mordu złożone zostały wiązanki. Uczennice naszej szkoły Klaudia Karpińska i Justyna Karpińska w imieniu całej społeczności Zespołu Szkół Rolniczych zapaliły znicze.

Na zakończenie uroczystości program artystyczny wykonali uczniowie Szkoły Podstawowej w Tchórzewie. Opiekę nad delegacją szkolną sprawowała dyrektor szkoły. /BŻP/


W dniu 25 września 2018 r. Samorząd Uczniowski przygotował i przeprowadził Otrzęsiny uczniów pierwszej klasy. Była to doskonała okazja do integracji pierwszoklasistów z całą społecznością szkolną.

W programie Otrzęsin było mnóstwo konkurencji sprawnościowych i dużo zabawy a najaktywniejsi otrzymali nagrody. Pani Dyrektor po ślubowaniu mianowała wszystkie nasze nowe koleżanki i nowych kolegów na uczniów Technikum im. Wincentego Witosa. (P. Konieczny)

Witamy w szkole!

Galeria>>


NARODOWE CZYTANIE „PRZEDWIOŚNIA”

STEFANA ŻEROMSKIEGO

Zainaugurowana przez Parę Prezydencką 28 lutego tegoroczna odsłona Narodowego Czytania odbywa się w roku 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, stąd wyjątkowa formuła akcji, podczas której czytane będą aż dwie lektury. Lekturą Narodowego Czytania na kulminację akcji 8 września 2018 roku jest Przedwiośnie Stefana Żeromskiego. Ponadto, Para Prezydencka proponuje do czytania przez cały rok 44 teksty Antologii Niepodległości.

- W trwającym roku stulecia odzyskania niepodległości pragnę zaprosić Polaków do Narodowego Czytania właśnie Przedwiośnia. Jestem przekonany, że wspólna lektura tej pięknej i mądrej książki pomoże nam jeszcze bardziej przybliżyć się do doświadczeń sprzed wieku. Bardzo zależy mi na tym, aby tegoroczna akcja, oprócz jej stałego, głównego celu, którym jest promocja czytelnictwa, była też formą uczczenia jubileuszu. A zarazem chcę, aby przesłanie Żeromskiego wzbogaciło program obchodów i wydarzeń o niezwykle istotny i potrzebny element krytycznej refleksji nad dziejami ojczystymi – napisał w liście Prezydent RP Andrzej Duda.

W naszej szkole, 18 września 2018r., przygotowaliśmy również własną formę czytania „Przedwiośnia” S. Żeromskiego. Młodzież Technikum wzięła udział w losowaniu i czytaniu fragmentów powieści oraz miała okazję obejrzeć prezentację treści książki w formie komiksu. Na koniec w wyniku rywalizacji klas popisać się znajomością utworu zgarniając słodkie prezenty. Organizacją zajęła się p. Barbara Szykuła.

Na widowni zasiadła młodzież razem z nauczycielami p. Ewą Kuszpą, p. Katarzyną Kopyść i p. A. Zabłockim. Wszystkim dziękuję za wspólnie spędzony czas w miłym towarzystwie. (B. Szykuła)

Galeria>>


WYJAZD DO KINA NA FILM „DYWIZJON 303.HISTORIA PRAWDZIWA” W REŻ. D. DELIĆA

W dniu 11 września 2018 r. młodzież z technikum w ramach wyjazdu szkolnego miała okazję oglądać polski film „Dywizjon 303.Historia prawdziwa” w reżyserii Denisa Delia w kinie Helios w Siedlcach. Przy okazji wyjazdu p. Barbara Szykuła, nauczycielka historii, przypomniała młodzieży wydarzenia związane z Bitwą o Anglię w 1940r. Uczestnicy wyjazdu to uczniowie klasy IV: Chojnacki Adam, Izdebski Krystian, Skowron Magdalena, Ochnio Karolina, Sokół Dominika, Wierzchowski Konrad, Wierzchowski Mateusz, Kulik Adam, klasy III: Bieniek Patrycja, Karpińska Weronika, Karwowska Mariola, Ostrzyżek Patryk, Fajkowski Bartosz, Wierzchowski Bartłomiej, Cichosz Sebastian, Krokowicz Arkadiusz, Fijałek Łukasz, Karpiński Kacper oraz klasy II: Bylina Mikołaj, Grzegorczyk Szymon, Stefaniak Jakub, Zabielski Daniel.

Wyjazd został zorganizowany przez p. Barbarę Szykułę. Rolę opiekuna pełniła p. Beata Orlicz. Dziękuję młodzieży za wspólnie spędzony czas, wykazanie się wrażliwością oraz zrozumieniem tematu filmu. Cel i założenia programowe wyjazdu: - kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez aktywny odbiór sztuki filmowej (edukacja medialna), - kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych (kino) oraz w środkach transportu, - integracja uczniów i wzmocnienie więzi koleżeńskiej. (B. Szykuła)


Uwaga słuchacze szkół zaocznych!

W dniu 15 września 2018 rok (sobota) od godziny 8.00  odbędą się zajęcia dla słuchaczy następujących szkół:

- I semestr PSZ w zawodzie technik turystyki wiejskiej,

- I semestr KKZ R03,

- III semestr PSZ w zawodzie technik informatyk,

- III semestr KKZ R03 gr. I oraz gr. II,

- wszystkie semestry ZLO.

Serdecznie Państwa zapraszam!

Dyrektor szkoły

Plany zajęć>>


Dożynki Gminno-Powiatowe

Wohyń 9 września 2018 r.

Galeria>>


Rozpoczęcie Nowego Roku Szkolnego

2018/19

Galeria>>


Plany lekcji na rok szkolny 2018/19


UWAGA !!!!!!!

KRÓTKI TERMIN NA SKŁADANIE DEKLARACJI

Uprzejmie przypominam, że termin złożenia deklaracji przystąpienia do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w sesji styczeń 2019 przez uczniów, słuchaczy, absolwentów upływa 10 września 2018 roku tj. 4 miesiące przed egzaminem.

Zgodnie z planami nauczania deklaracje składają:

- uczniowie klasy IV

- słuchacze KKZ sem. III gr.I , sem. III gr.II

- słuchacze PSZ sem. III

- wszyscy absolwenci szkół i kursów, którzy dotychczas nie przystępowali do egzaminów lub nie otrzymali świadectwa z kwalifikacji.

Osoby, które złożą deklaracje po wymaganym terminie, do egzaminów przystąpią dopiero w sesji letniej.

Dyrektor szkoły


Dożynki Wojewódzkie

Radawiec, 2 września 2018 r.

Już po raz kolejny mieliśmy zaszczyt reprezentować Powiat Radzyński na Dożynkach Wojewódzkich. Tym razem byliśmy ze Starostą Powiatu, Sekretarzem Powiatu oraz Sekretarzem Gminy Wohyń wraz z delegacją KGW w Ostrówkach.

Nauczyciele naszego Technikum w osobach: p. Beata Żurawska-Polkowska, p. Małgorzata Rogulska, p. Elżbieta Facon, p. Adam Zabłocki zaprezentowali wieniec wykonany również przez nauczycieli p. Annę Kopańską i p. Piotra Koniecznego oraz uczniów.

Wieniec symbolizował przywiązanie do ziemi i drogę do Niepodległości. Przedstawia patrona naszej szkoły. Poprzez to działanie społeczność szkolna w 100 rocznicę Odzyskania Niepodległości, nawiązuje do roli wybitnego działacza Ruchu Ludowego, trzykrotnego Premiera II PR w budowaniu Niepodległej Polski.

Dyrektor szkoły z rąk Wicemarszałka Pana Grzegorza Kapusty odebrała dyplom i nagrodę. /BŻP/

Galeria>>


Gminne Święto Plonów

Borki, 26 sierpnia 2018 r.

Galeria>>


Galeria>>

Wieniec dożynkowy 2018

W czasie wakacji został przygotowany wieniec dożynkowy Zespołu Szkół Rolniczych w Woli Osowińskich. Materiały do wieńca przygotowali następujący uczniowie: Bylina Mikołaj, Zabielski Daniel, Fijałek Łukasz, Grochowski Paweł, Koczkodaj Damian, Wierzchowski Konrad, Guz Dawid, Rzepka Łukasz, Wierzchowski Bartek, Fajkowski Bartosz.

Przy wieńcu pomagali następujący uczniowie: Dominika Sokół, Ochnio Karolina, Skowron Magdalena, Karpińska Justyna, Kulik Adam, Izdebski Krystian. Planszę z wizerunkiem patrona naszej szkoły Wincentego Witosa wykonał p. Piotr Konieczny.

Anna Kopańska


POWIATOWE OBCHODY DNIA WALKI I MĘCZEŃSTWA WSI POLSKIEJ

W sobotę 14 lipca 2018 r. w Ostrówkach odbyły się pierwsze obchody Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej. W październiku ubiegłego roku Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę, która ustanowiła nowe święto państwowe w hołdzie mieszkańcom polskich wsi za ich patriotyczną postawę w czasie II wojny światowej – za pomoc udzielaną uciekinierom, osobom ukrywającym się przed prześladowaniami i wysiedlanym, walkę w oddziałach partyzanckich, za żywienie mieszkańców miast i żołnierzy podziemnego państwa polskiego.

Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej ustanowiono z szacunku dla ogromu ofiar poniesionych przez mieszkańców wsi – rozstrzeliwanych, wyrzucanych z domostw, pozbawianych dobytku, wywożonych do sowieckich łagrów i niemieckich obozów koncentracyjnych oraz na przymusowe roboty. Lokalne uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w kościele, następnie pod pomnikiem wymordowanych przez hitlerowców mieszkańców Ostrówek przypomniano historię tragicznych wydarzeń z terenu naszej gminy, powiatu i województwa. Zebrani wysłuchali krótkiego koncertu patriotycznego w wykonaniu Zespołu Śpiewaczego „Wohyniacy” z Wohynia.

Po złożeniu kwiatów i zapaleniu zniczy świętowanie zakończyło wspólne odśpiewanie „Roty” Marii Konopnickiej. Uroczystości zostały zorganizowane wspólnie przez Starostę Radzyńskiego, Wójta Gminy Wohyń i Proboszcza Parafii Św. Stanisława Biskupa Męczennika w Ostrówkach.

Zespół Szkół Rolniczych w Woli Osowińskiej reprezentowali uczniowie z pocztu sztandarowego: Karolina Ochnio, Dominika Sokół, Dawid Guz. Opiekę nad uczniami sprawowała Pani Małgorzata Rogulska.

Galeria>>


WOJEWÓDZKIE OBCHODY DNIA MĘCZEŃSTWA WSI POLSKIEJ-SEROKOMLA 2018

Uroczystości w Serokomli powiat łukowski rozpoczęły się mszą świętą w intencji pomordowanych. Następnie uczestnicy uroczystości przemaszerowali na cmentarz w Serokomli, gdzie w 16 zbiorowych mogiłach spoczywają ciała ofiar, aby tam złożyć wieńce i kwiaty.

W uroczystościach wzięli udział parlamentarzyści, władze samorządowe, dyrektorzy szkół i instytucji, młodzież szkolna, przedstawiciele Stowarzyszenia Żołnierzy Batalionów Chłopskich, przedstawiciele Związku Inwalidów Wojennych, oraz mieszkańcy Gminy Serokomla. Honorowym gościem była Pani Kazimiera Boreczek, naoczny świadek mordu w Józefowie Dużym gdzie w 1940 r. doszło do masowej akcji pacyfikacyjnej. Akcja była odwetem za zamordowanie przez pospolitych bandytów rodziny niemieckiego kolonisty. Mimo, że mord nie miał charakteru politycznego, dowództwo niemieckie postanowiło zastosować zasadę odpowiedzialności zbiorowej, obarczając winą wszystkich Polaków. zamordowano wówczas 217 osób.

To nowe święto państwowe zostało ustanowione jesienią ubiegłego roku dla ocalenia od zapomnienia i upamiętnienia zasług chłopów w walce z okupantami w czasie II wojny światowej. Wszyscy parlamentarzyści byli zgodni, że należy oddać hołd mieszkańcom polskich wsi, którzy w czasie II wojny światowej udzielali pomocy uciekinierom i osobom ukrywającym się przed prześladowaniami, tym chłopom, którzy w czasie okupacji walczyli w oddziałach Armii Krajowej czy Batalionach Chłopskich.

Symbolem Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej stała się wieś Michniów położona w woj. świętokrzyskim. 12 lipca 1943 r. niemieccy okupanci rozpoczęli trwającą 2 dni pacyfikację tej wioski. Cała wieś została spalona, a jej mieszkańcy w okrutny sposób wymordowani. Hitlerowcy zabili wszystkich mieszkańców Michniowa, łącznie z zaledwie 9-dniowym Stefankiem Dąbrową. Łącznie zginęły 204 osoby, w tym 54 kobiety i 48 dzieci. Wieś została zrównana z ziemią i władze okupacyjne zakazały jej odbudowy, a nawet uprawy ziemi w pobliżu osady.

W każdej gminie mamy takich cichych bohaterów i przy okazji tego Święta, a także w Roku Niepodległej należy o nich pamiętać. W tych doniosłych uroczystościach Zespół Szkół Rolniczych reprezentowali uczniowie Justyna Karpińska, Łukasz Rzepka. Opiekę sprawowały Panie Małgorzata Rogulska, Beata Żurawska-Polkowska. /BŻP/

Galeria>>


Podręczniki do technikum agrobiznesu 2018-2019

I TA II TA III TA IV TA

Więcej informacji oraz www z poprzednich lat znajdziesz w Archiwum>>

Absolwenci ZSR

 

Bierzemy udział w programie:

 

 

Wspieramy: