Główna

O nas

Samorząd

Rekrutacja

Matura

Praktyki

Egzamin zaw.

Dokumenty

Podręczniki

Zaoczne

Dobre praktyki

Absolwenci

Archiwum

Osiągnięcia

Zdalna nauka

Pomoc

Spotk. z rodzicami

RODO

e-Dziennik

OGŁOSZENIA

 

 

 

 

 

 

 

Patroni 2024


Międzyklasowy Konkurs Języka Rosyjskiego

Dnia 19 lutego odbył się w naszej szkole Międzyklasowy konkurs języka rosyjskiego. Celem konkursu było sprawdzenie wiedzy na temat państwa rosyjskiego oraz ich języka. Uczniowie odpowiadali na pytania z 6 kategorii: gramatyka, słownictwo, zdania, ciekawostki, geografia oraz historia. Najlepsi okazali się przedstawiciele klasy 5TPM, którzy zajęli 1 miejsce.

Wszyscy uczniowie biorący udział w konkursie otrzymali upominki a zwycięzcy nagrody rzeczowe. (K. Kopyść)

Galeria>>


WARSZTATY TEMATYCZNE DLA FINALISTÓW KONKURSU "CZŁOWIEK W ŚRODOWISKU"

15 lutego 2024 roku uczniowie naszej szkoły – Bartosz Polkowski i Dominik Kulpa z kl. II TA i Dawid Zalewski z kl. IV TPM uczestniczyli w warsztatach tematycznych dla finalistów Wojewódzkiego Konkursu Ekologicznego „Człowiek w środowisku”, zorganizowanych w Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowym Nowych Technologii w Inżynierii Rolniczej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Warsztaty były przygotowaniem do finału konkursu, który odbędzie się 15 marca 2024 roku.

Program zajęć był bardzo bogaty i ciekawy i obejmował pięć bloków tematycznych:

Warsztat I Możliwości wykorzystania wód opadowych - prowadzący: dr hab. inż. Michał Marzec, prof. uczelni, mgr inż. Karolina Jóźwiakowska,

Warsztat II Ujęcia wody i technologie jej uzdatniania - prowadzący: prof. dr hab. inż. Tadeusz Siwiec, mgr inż. Beata Zawadzka,

Warsztat III Tajemnice spójności: Woda - powietrze - gleba - warsztaty interakcji - prowadzący: dr inż. Monika Jaroszuk-Sierocińska, dr inż. Joanna Gmitrowicz-Iwan, dr hab. inż. Barbara Futa, prof. uczelni,

Warsztat IV Analiza i wizualizacja danych przestrzennych w inżynierii środowiska - prowadzący: dr hab. Andrzej Bochniak,

Warsztat V Ocena energetyczna biomasy - analiza elementarna - prowadzący: dr hab. inż Joanna Szyszlak-Bargłowicz, prof. uczelni.

Udział w tym wydarzeniu pozwolił naszym uczniom zdobyć szerszą wiedzę z zakresu ekologii zarówno teoretyczną jak i praktyczną, spotkać się z ciekawymi ludźmi – pracownikami naukowymi UP oraz młodzieżą z innych szkół województwa lubelskiego, a także zwiedzić uczelnię i poznać jej ofertę edukacyjną.

Dziękujemy Pani Beacie Żurawskiej-Polkowskiej - Dyrektor naszej szkoły oraz Pani Marcie Kożuch - Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Radzyniu Podlaskim za pomoc w zorganizowaniu transportu. (M. Rogulska)

Galeria>>Dobiegła końca III edycja Ogólnopolskiej Akcji Profilaktyczno-edukacyjnej „Edukujesz-Ratujesz”.

Celem akcji było:

• promocja bezpieczeństwa wśród dzieci, młodzieży i dorosłych;

• wsparcie procesu edukacji w takich obszarach jak bezpieczeństwo czy pierwsza pomoc;

• kreowanie i utrwalanie pożądanych wzorców zachowań w sytuacjach kryzysowych;

• wsparcie działań profilaktyczno-edukacyjnych prowadzonych przez takie instytucje jak: Policja, Straż Pożarna czy GOPR;

• zbiórka środków na wydruk książeczek edukacyjnych , które zostaną przekazane instytucjom zajmującym się prowadzeniem działań profilaktyczno-edukacyjnych. Certyfikat

Więcej>>Informacja o konkursie

Samorząd Uczniowski z okazji Walentynek 2024 ogłasza Konkurs na wykonanie Walentynkowego SELFIE.

Zasady konkursu:

1. Wykonaj selfie na którym będziesz sam lub z inną osobą.

2. Do zdjęcia dodaj ciekawe lub śmieszne filtry związane najlepiej z Walentynkami.

3. Możesz dodać życzenia walentynkowe.

4. Wykonane selfie prześlij do dnia 14 lutego 2024 r. do godz. 12.00 na email opiekuna SU.

5. Autorzy czterech najfajniejszych selfików zostaną nagrodzeni maskotkami.

Zapraszamy Wszystkich uczniów do udziału!

W konkursie szkolnym

Walentynkowe Selfie

maskotki otrzymują:

  • Weronika Wrzosek

  • Alicja Kucio

  • Weronika Cybul

  • Kajetan Żelazowski

Dziękuję za udział i pozdrawiam gorąco wszystkich, którzy wzięli udział w konkursie!

Opiekun SU


Ferie zimowe

29 stycznia – 11 lutego 2024 r.


Szkolny Konkurs SUDOKU

W dniu 19 stycznia 2024 r. odbył sie Szkolny Konkurs SUDOKU zorganizowany przez nauczyciela bibliotekarza. W rywalizacji wzięło udział sześciu uczniów z różnych klas technikum. Najlepszymi w rozwiązywaniu tej popularnej gry logicznej okazali się:

I miejsce - Michał Orlicz z klasy III TA,

II miejsce - Julia Bogudał z klasy II TA,

III miejsce - Jarosław Kubaczyński z klasy I TA.

Laureaci otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez nauczyciela bibliotekarza. (P. Konieczny)


Olimpiada Zdrowia PCK

W listopadzie 2023 roku nasza szkoła została zgłoszona do 31. edycji Olimpiady Zdrowia PCK – konkursu szerzącego idee zdrowego stylu życia oraz edukację młodzieży w tym zakresie. 11 grudnia 2023 roku odbyły się eliminacje szkolne olimpiady, w których wzięło udział 16 uczniów, a zwycięzcą została Julia Bogudał z kl. II TA. Julia reprezentowała nasze Technikum na etapie rejonowym, który odbył się 12 stycznia 2024 roku w Radzyniu Podlaskim i zajęła II miejsce. Gratulujemy!

(M. Rogulska)


Informacje o wyborze ofert - Poznajemy dobre praktyki w Portugalii - rozstrzygnięcie

Program Transport Zakwaterowanie i wyżywienie

Poznajemy dobre praktyki w Portugalii

Zespół Szkół Rolniczych w Woli Osowińskiej realizuje działanie w ramach przedsięwzięcia Poznajemy dobre praktyki w Portugalii o numerze 2022-1PL01-KA122-VET-000078938 realizowanego na zasadach Programu Erasmus+ w ramach projektu „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” finansowanego ze środków programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego.

Celem projektu jest zwiększenie kompetencji zawodowych uczniów na skutek uczestnictwa w stażu zawodowym w portugalskich przedsiębiorstwach.

Głównym działaniem w projekcie jest 2-tygodniowy staż zawodowy dla 30 uczniów ZSR w Woli Osowińskiej w portugalskich firmach reprezentujących branże zgodne z profilem nauczania.

W ramach wsparcia uczestnik mobilności otrzymuje nieodpłatnie:

- wsparcie w zakresie przygotowania do mobilności (szkolenia językowe, pedagogiczne, kulturowe),

- organizację programu stażu oraz programu kulturowego,

- transport na trasie Polska – Portugalia – Polska,

- zakwaterowanie i wyżywienie w trakcie trwania stażu,

- ubezpieczenie: na czas podróży i pobytu.

Aby wziąć udział w rekrutacji należy:

– zapoznać się z Regulaminem rekrutacji oraz zawartymi w nim kryteriami dostępu,

– dostarczyć wypełniony oraz podpisany formularz zgłoszeniowy wraz z pozostałymi załącznikami do sekretariatu szkoły w wyznaczonym terminie.

Wzory ww. dokumentów dostępne są w sekretariacie szkoły.

Termin naboru formularzy zgłoszeniowych rozpoczyna się 10.01.2024 r. i trwa do 22.01.2024 r.

---------- -----------

Zespół Szkół Rolniczych w Woli Osowińskiej w ramach procedury zapytania ofertowego zaprasza do składania ofert w ramach projektu pt. "Poznajemy praktyki w Portugalii" Dofinansowanego przez Unię Europejską. Projekt numer FERSVET-2022-1-PL01-KA122-VET-000078938 jest realizowany na zasadach Programu Erasmus+ w ramach projektu "Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego" finansowanego ze środków programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego.

Program Transport Zakwaterowanie i wyżywienie


"Święta są w Nas"

Na kilka dni przed Bożym Narodzeniem w piątek 22 grudnia reprezentacja naszego technikum wzięła udział w dorocznym koncercie „Święta są w Nas” organizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury w Borkach. Wydarzenie odbyło się w kościele parafialnym w Woli Osowińskiej, a jego celem było kultywowanie pięknej tradycji śpiewania kolęd oraz wprowadzenie słuchaczy w bożonarodzeniowy nastrój.

Pastorałkę „Gore Gwiazda Jezusowi” wspólnie zaśpiewali: Bartosz Polkowski, Weronika Cybul, Aleksandra Cybul, Karolina Fijałek, Julia Fijałek, Magdalena Magnuszewska oraz Jakub Guz.

Młodzieży towarzyszyły dyrektor szkoły – pani Beata Żurawska-Polkowska oraz pani Lucyna Panasiuk-Żurawska. (L.P-Ż.)Warsztaty rękodzieła - wykonywanie stroików bożonarodzeniowych

Pani Beata Orlicz zorganizowała zajęcia rękodzielnicze. Na pociętych krążkach brzozowych uczniowie wykonywali autorskie projekty stroika świątecznego. W pracy zastosowali różne materiały dekoracyjne sztuczne i naturalne. Wykonane ozdoby postawią na stole w wigilijny wieczór. Czyż nie są urokliwe…

Galeria>>


W dniu 18 grudnia 2023 roku został rozstrzygnięty Szkolny konkurs na wykonanie Szopki Bożonarodzeniowej.

Inicjatorem konkursu był Samorząd Uczniowski naszej szkoły. Prace konkursowe zostały przygotowane przez uczniów wszystkich klas technikum i zostały zaprezentowane w czasie Szkolnego Spotkania Wigilijnego w dniu 15 grudnia br.

Każda praca była wspaniała i oryginalna, większość elementów była wykonana własnoręcznie przez uczniów z wykorzystaniem dowolnych materiałów.

Ocena Jury składającego się z nauczycieli nie będących wychowawcami oraz pracowników szkoły była bardzo trudna ze względu na to, że wszystkie projekty zasługiwały na wyróżnienie.

Ocena wykonanych prac przedstawia się następująco:

I miejsce - projekt klasy II TA,

II miejsce - projekt klasy I TA,

III miejsce - projekt klasy V TPM i TI,

IV miejsce - projekt klasy III TA,

V miejsce - projekt klasy IV TPM.

Wszystkie klasy otrzymały dyplomy, a pierwsze trzy nagrodzone klasy otrzymały maskotki ufundowane przez Radę SU. Gratulujemy kreatywności i zrealizowania wspaniałych projektów. (P. Konieczny)

Galeria>>


Galeria>>


OLIMPIADA STATYSTYCZNA – ETAP OKRĘGOWY

12 grudnia 2023 roku odbyła się VIII edycja Olimpiady Statystycznej – etap okręgowy. Uczennice naszej szkoły: Weronika Cybul i Katarzyna Fijałek wzięły w niej udział.

Po etapie szkolnym, który odbył się 8 listopada 2023 roku, zakwalifikowały się do etapu okręgowego. Test składał się z trzech części, gdzie w sumie można było zdobyć 80 punktów. (I. Sz.)


Międzypowiatowy Mikołajkowy turniej tenisa stołowego w ZSR w Woli Osowińskiej

W dniu 07.12.2023 r. w Zespole Szkół Rolniczych w Woli Osowińskiej odbył się Mikołajkowy Turniej Tenisa Stołowego zorganizowany dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz open mężczyzn. W turnieju wzięło udział 75 zawodników.

Szkoły biorące udział w zawodach:

1) Szkoły Podstawowa w Branicy Radzyńskiej.

2) Szkoła Podstawowa w Krasewie.

3) Szkoły Podstawowa w Oszczepalinie.

4) Szkoła Podstawowa w Sobolach.

5) Szkoła Podstawowa w Woli Chomejowej.

6) Szkoły Podstawowej w Woli Osowińskiej.

7) ZSP w Radzyniu Podlaskim.

8) ZSR w Woli Osowińskiej.

Turniej rozpoczęła Pani Dyrektor Beata Żurawska-Polkowska witając zawodników i opiekunów oraz życząc sukcesów sportowych. Sędziami zawodów byli uczniowie Technikum w Woli Osowińskiej. Fotorelację z zawodów i dyplomy przygotował nauczyciel informatyki Pan Piotr Konieczny.

Po zakończeniu rywalizacji turniejowej Pani Dyrektor Beata Żurawska–Polkowska podziękowała zawodnikom i opiekunom za udział w zawodach, gratulując osiągniętych wyników i wręczyła zawodnikom we wszystkich kategoriach wiekowych medale za miejsca I – III oraz dyplomy za miejsca I – V.

Wszyscy zawodnicy, opiekunowie oraz sędziowie w trakcie zawodów otrzymali słodycze.

Organizatorem i sędzią głównym zawodów był nauczyciel wychowania fizycznego Sławomir Dudek. (S.D.)

Pełne sprawozdanie w pdf>>

Galeria>>


W dniu 6 grudnia 2023 roku Samorząd Uczniowski przygotował dla całej społeczności szkolnej IX Loteryjkę Mikołajkową. Zgromadzeni na szkolnym korytarzu uczniowie i nauczyciele mieli okazję na wylosowanie upominku-niespodzianki.  Losowanie przebiegało bardzo sprawnie i wszyscy, którzy wzięli udział w akcji otrzymali prezenty.

"Niegrzecznym" w tym roku Mikołaj wręczył rózgi osłodzone cukierkami, a dla tych którzy mieli więcej szczęścia przekazano wiele niespodzianek, w tym dodatkowo ufundowane przez szkołę akcesoria komputerowe.

Dziękujemy za pomoc w organizacji loteryjki wszystkim uczniom i nauczycielom oraz przekazanie na loteryjkę dodatkowych fantów od pani Dyrektor Beaty Żurawskiej-Polkowskiej, pani Małgorzaty Rogulskiej, pani Beaty Orlicz, pani Barbary Szykuły oraz pani Elżbiety Facon.

W tym dniu zostały wykonane zdjęcia klasowe oraz nauczycieli w świątecznej scenerii w pracowni numer 10. Dziękujemy za pomoc w przygotowaniu wystroju w pracowni pani Małgorzacie Rogulskiej. (P. Konieczny)

Galeria>>


WOJEWÓDZKI KONKURS EKOLOGICZNY

„Człowiek w środowisku”

1 grudnia 2023 roku odbył się w naszej szkole pierwszy etap II Edycji Wojewódzkiego Konkursu Ekologicznego „Człowiek w środowisku”, w tym roku pod hasłem "Rozwiązania oparte na zasobach przyrody". Wzięło w nim udział 26 uczniów z klas I-V technikum, którzy rozwiązywali test składający się z 60 pytań dotyczących zanieczyszczenia i ochrony środowiska, odnawialnych i nieodnawialnych źródeł energii oraz ekologii człowieka.

Najlepsi w szkolnej rywalizacji okazali się:

1. Bartosz Polkowski – kl. II TA

2. Dominik Kulpa – kl. II TA

3. Dawid Zalewski – kl. IV TPM

Zwycięzcom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w II etapie na poziomie międzyszkolnym, który odbędzie się 15 marca 2024 roku w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. (M.R.)


ŚWIATOWY DZIEŃ WALKI Z AIDS w naszej szkole

Co roku 1 grudnia obchodzony jest Światowy Dzień AIDS ustanowiony przez Światową Organizację Zdrowia w 1988 roku. Głównym jego celem jest zwrócenie uwagi na problem zakażeń HIV/AIDS oraz solidaryzowanie się z ludźmi dotkniętymi chorobą.

Czerwona kokardka jest symbolem solidarności z osobami chorymi na HIV i AIDS. Symbolizuje poświęcenie i zaangażowanie w walkę z AIDS.

Ten dzień stanowi dobrą okazję do rozmowy z uczniami o HIV/AIDS, rozprzestrzenianiu się wirusa oraz jego prewencji. Podejmując działania na rzecz promocji zdrowia po raz kolejny w naszej szkole włączyliśmy się do obchodów Światowego Dnia Walki z AIDS. W tym dniu w klasie I Ta została przeprowadzona prelekcja na temat Światowego Dnia Walki z AIDS oraz innych chorobach zakaźnych.

Celem zajęć było:

• poszerzanie wiedzy z zakresu chorób zakaźnych, w tym AIDS,

• kształtowanie właściwych postaw młodych ludzi wobec osób zakażonych wirusem HIV lub chorych na AIDS,

• integrowanie młodzieży we wspólnych działaniach z zakresu profilaktyki zdrowotnej. Młodzież obejrzała również sondę uliczną – „Jedyny taki test” oraz film pt. „Plus Minus”.

W kąciku profilaktycznym została wykonana gazetka tematyczna oraz wyłożone materiały profilaktyczno+edukaczjne ulotki poświęcone ww. tematyce. Takie działania mają kluczowe znaczenie w budowaniu społeczeństwa bardziej świadomego i otwartego na potrzeby osób dotkniętych HIV/AIDS, a także w profilaktyce zdrowotnej młodego pokolenia. Szkolne obchody Światowego Dnia Walki z AIDS koordynowały panie: Małgorzata Rogulska, Elżbieta Facon przy współpracy pielęgniarki szkolnej pani Danuty Pilińskiej. (EF)


MISTRZOSTWA SZKOŁY W PIŁCE SIATKOWEJ O PUCHAR DYREKTORA ZSR

W WOLI OSOWIŃSKIEJ

W dniu 29 listopada 2023 roku odbyły się Mistrzostwa Szkoły w Piłce Siatkowej o Puchar Dyrektora Szkoły. W mistrzostwach wzięło udział pięć klas : I TA, II TA, III TA, IV TPM, V TPM/ TI. Czterdziestu pięciu zawodniczek i zawodników oraz Panie wychowawczynie, Pani Małgorzata Rogulska i Pani Anna Kopańska. Inicjatorem zawodów był Samorząd Uczniowski.

Wyniki klasyfikacji końcowej:

I miejsce – IV TPM

II miejsce – V TPM/TI

III miejsce – III TA

IV miejsce – I TA

V miejsce – II TA

W imieniu Pani Dyrektor Beaty Żurawskiej – Polkowskiej za I miejsce został wręczony puchar dla klasy IV TPM. Za miejsca I – V dla wszystkich klas biorących udział w zawodach, zostały wręczone dyplomy. Dyplomy i fotorelację z zawodów przygotował nauczyciel informatyki Pan Piotr Konieczny. Organizatorem i sędzią zawodów był nauczyciel wychowania fizycznego Sławomir Dudek. /SD/

Galeria>>


Trudno sobie wyobrazić dzisiejszy świat bez Pluszowego Misia. Jest towarzyszem dzieci i dorosłych w świecie beztroskiej zabawy oraz przyjacielem-powiernikiem największych sekretów i tajemnic.

W dniu 28 listopada 2023 r. z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego właśnie z okazji Dnia Pluszowego Misia grupa młodzieży (Ola Cybul, Martyna Pióro, Bartosz Polkowski oraz Kacper Gomoła) pod opieką pani dyrektor Beaty Żurawskiej-Polkowskiej, pani Elżbiety Facon oraz pana Piotra Koniecznego złożyli wizytę przedszkolakom z grupy "Misie", "Żabki" i "Sówki".

Sympatycznym maluchom wręczono misie przytulanki oraz kolorowankę i kredki. Przedszkolaki z grupy "Sówek" wyrecytowały dla gości wierszyk o misiu, a na pożegnanie otrzymaliśmy zaproszenie do ponownej wizyty za rok.

Galeria>>


Światowy Tydzień Przedsiębiorczości

Za nami Światowy Tydzień Przedsiębiorczości. Od 15 do 24 listopada uczniowie naszej szkoły mieli okazję uczestniczyć w zajęciach, których celem było rozwijanie kreatywności, umiejętności interpersonalnych oraz wiedzy z zakresu przedsiębiorczości.

Zrealizowaliśmy następujące działania:

• Klasy: V, IV, III i II - wyjazd na szkolenie w ramach Programu Lublin Skills Up!. Udział w warsztatach rozwojowych dla młodzieży, ukierunkowanych na wsparcie kompetencji niezbędnych na rynku pracy. Opiekunkami uczniów podczas wyjazdy były p. Lucyna Panasiuk-Żurawska - szkolny doradca zawodowy oraz p. Małgorzata Popek, pedagog specjalny.

• Kl. I – udział w klasowym teście wiedzy o przedsiębiorczości.

• Kl. II – projekcja filmu edukacyjnego „Jak założyć działalność gospodarczą przez Internet krok po kroku”. Wypełnianie wniosku o wpis do CEiDG.

• Kl. III – udział w warsztatach „Czy masz cechy przedsiębiorcy?”

• Kl. IV – udział w prelekcji „Własna firma - co musisz wiedzieć?”

W kl. II i III przeprowadzone zostały lekcje z podstaw przedsiębiorczości, gdzie młodzież realizowała m.in. takie treści jak: „Cechy i rodzaje rynków”, „Wahania koniunkturalne”, czy „Promocja własnej działalności”.

Doborem tematów i realizacją zadań w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości zajęły się Dyrektor naszego technikum – p. Beata Żurawska-Polkowska oraz szkolny doradca zawodowy – p. Lucyna Panasiuk-Żurawska. (L.P-Ż)

Galeria>>


"Kącik kawowy"

Samorząd Uczniowski wpadł na pomysł stworzenia "Kącika kawowego" w szkole.

W tym celu zorganizował zbiórkę styropianu do dwóch puf. Uczniowie dostarczyli i rozdrobnili styropian, same pufy zostały uszyte przez panią Beatę Orlicz, a stolik zmontował pan Piotr Konieczny.

Życzymy wszystkim miłego korzystania:)


W miniony wtorek 21 listopada nasza szkoła po raz kolejny obchodziła Dzień Życzliwości i Pozdrowień. Było to dla nas wszystkich święto pozytywnych emocji, uśmiechów, dobrych uczynków, miłych słów i gestów.

Na górnym korytarzu naszego technikum odbyło się „życzliwe spotkanie” całej społeczności szkolnej. Poza słodkim poczęstunkiem, losowano życzenia dla nauczycieli, uczniów i pracowników administracji naszej szkoły. Wyświetlono także krótki TikTok stworzony specjalnie na tę okazję przez uczniów.

Wydarzenie zorganizował Samorząd Uczniowski pod opieką p. Piotra Koniecznego i p. Elżbiety Facon – pedagoga szkolnego. Wszystkim razem i każdemu z osobna dziękujemy za zaangażowanie, pomoc i uczestnictwo w tym dniu. Pamiętajmy, aby życzliwość w naszym życiu była obecna codziennie, a nie tylko od święta. (L.P-Ż)

Galeria>>


XIII Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

17 listopada 2023 roku w naszej szkole obchodziliśmy Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia. Wzięli w nim udział wszyscy uczniowie rozwiązując test online z tabliczki mnożenia oraz losując karteczkę z działaniem.

Najlepsi uczniowie, którzy zdobyli 100% z testu zostali nagrodzeni oceną bardzo dobrą z matematyki, byli to:

1. Wrzosek Weronika kl. V TPM

2. Gajownik Małgorzata kl. V TPM

3. Bylina Klaudia kl. V TPM

4. Kucio Alicja kl. V TI

5. Kornas Krystian kl. V TI

6. Gajownik Łukasz kl. IV TPM

7. Gomoła Kacper kl. III TA

Trzy uczennice, które rozwiązały test w jak najkrótszym czasie otrzymały również drobne upominki. ( Szewczyk I.)

Galeria>>


OBCHODY NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI w GMINIE BORKI

11 listopada 2023 r. w Gminie Borki odbyły się uroczyste obchody Narodowego Święta Niepodległości. Rozpoczęły się o godzinie 15.00 mszą świętą w intencji Ojczyzny w Kościele WNMP w Woli Osowińskiej. Następnie pod pomnikiem przy Zespole Placówek Oświatowych upamiętniającym żołnierzy 4 Pułku Piechoty i 1 Brygady Legionów Polskich walczących w Woli Osowińskiej zostały złożone kwiaty i zapalone znicze. Szczególną atrakcją obchodów był przepiękny koncert zespołu OneOn pt. "Panie i Panowie Operetka! - z patriotyczną nutą".

(M. R.)

Galeria>>


Powiatowe obchody Narodowego Święta Niepodległości

Galeria>>


NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

"Dla Ciebie Polsko!" - pod takim hasłem obchodziliśmy 105. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. 10 listopada o godzinie 11.00 przedszkolaki, uczniowie szkoły podstawowej, młodzież technikum, dyrektorzy, nauczyciele, pracownicy Szkoły Podstawowej i Technikum w Woli Osowińskiej i zaproszeni goście zgromadzili się na hali sportowej. Akademię rozpoczęliśmy od wprowadzenia sztandarów szkół i wspólnego odśpiewania "Mazurka Dąbrowskiego” w ramach cyklicznej już akcji "Szkoła do Hymnu”. Dzieci i młodzież przedstawiły montaż słowno – muzyczny nawiązujący treścią do burzliwych wydarzeń z historii naszej Ojczyzny. Nie zabrakło też chwil refleksji i zadumy nad pojęciem patriotyzmu w czasach wojny i obecnie.

Pani Dorota Latkowska – dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych - podziękowała uczniom za piękny występ i nauczycielom za przygotowanie uroczystości. Pani Beata Żurawska–Polkowska – dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych - dołączyła w swoim wystąpieniu do podziękowań za występ, nawiązała do pojęcia wolności, tak ważnej dla każdego pokolenia.

Na zakończenie głos zabrali zaproszeni goście – pan Szczepan Niebrzegowski – starosta Powiatu Radzyńskiego, w imieniu wójta Gminy Borki pani Wioletta Labus – sekretarz Gminy oraz sołtys wsi Wola Osowińska – pani Alina Kryjak. (B. Skowron)

Galeria>>


OLIMPIADA STATYSTYCZNA

W dniu 8 listopada 2023 roku odbyła się VIII edycja Olimpiady Statystycznej, etap szkolny, organizowana przez Główny Urząd Statystyczny oraz Polskie Towarzystwo Statystyczne.

Olimpiada Statystyczna jest olimpiadą o zasięgu ogólnopolskim, obejmuje dziedzinę nauk ekonomicznych w następujących dyscyplinach naukowych: ekonomia, administracja oraz handel. Jej głównym celem jest upowszechnianie wiedzy z zakresu statystyki w obszarze analiz społeczno-gospodarczych i rozwijanie umiejętności korzystania z różnych źródeł i narzędzi analizy statystycznej. Ma charakter trójstopniowy, uczestnicy biorą udział w Zawodach Szkolnych, Zawodach Okręgowych i Zawodach Centralnych.

Spośród uczestników rywalizacji zostanie wyłonione grono 80 uczestników, z czego 50 uczestników otrzyma status finalisty, a 30 najlepszych, którzy przejdą do finału status laureata.

Uczniowie naszej szkoły również wzięli w niej udział, byli to: 1. Jaszczuk Maciej kl. II TA 2. Polkowski Bartosz kl. II TA 3. Cybul Aleksandra kl. III TA 4. Cybul Weronika kl. IV TPM 5. Fijałek Katarzyna kl. IV TPM 6. Końka Jakub kl. IV TPM.

Uczestnicy mieli do rozwiązania test składający się z trzech części. W ramach trójstopniowej rywalizacji zostanie wyłonione grono finalistów i laureatów. (Iwona Szewczyk)


Szkoła pamięta

Na kilka dni przed uroczystością Wszystkich Świętych uczniowie naszego technikum wraz z wychowawcami odwiedzili lokalne miejsca pamięci i udali się na cmentarz parafialny w Woli Osowińskiej.

W chwili modlitwy, zadumy i refleksji nad tym co było, wspólnie zgłębialiśmy historię minionych pokoleń. Zapaliliśmy znicze na grobach zmarłych w czasie II wojny światowej żołnierzy i cywilów, zasłużonych lokalnie duchownych i społeczników, a także nauczycieli, absolwentów i uczniów.

Wszystko to pozwoliło nam lepiej wejść w klimat zbliżających się listopadowych świat, w których bardziej niż kiedykolwiek w roku chcemy się zatrzymać i pomyśleć o przemijaniu. (L.P-Ż.)

Galeria>>


Pierwsza sesja

Młodzieżowej Rady Gminy VII kadencji

We wtorek 31 października 2023 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Borki spotkali się uczniowie reprezentujący swoje placówki w czasie trwania VII kadencji Młodzieżowej Rady Gminy. Podczas sesji zapadły pierwsze ważne decyzje. Młodzi radni przyjęli akty powołania o wyborze z rąk Wójta Gminy Pana Radosława Sałaty, wybrali ze swojego grona prezydium oraz zaplanowali pracę na najbliższą kadencję.

Przewodniczącym MRG został już po raz kolejny uczeń naszej szkoły Jakub Guz, który wspólnie z koleżanką Martyną Pióro będzie reprezentował naszą szkołę w MRG.

Młodzieżowa Rada Gminy liczy 15 osób i składa się z przedstawicieli wszystkich szkół, funkcjonujących na terenie gminy Borki. Celem działania rady jest promowanie idei społeczeństwa obywatelskiego, upowszechnianie zasad działania samorządu terytorialnego wśród młodzieży, integracja i współpraca środowisk młodzieżowych na terenie gminy, podejmowanie działań na rzecz zaspokajania potrzeb i oczekiwań młodych mieszkańców gminy a także organizacja aktywnego uczestnictwa młodzieży w życiu publicznym.

Gratulujemy młodym radnym i życzymy wielu nowych wyzwań. (EF)


W dniu 31 października br. rozstrzygnięto Szkolny Konkurs pod tytułem "Potworna dynia".

W konkursie zorganizowanym przez Samorząd Uczniowski wzięły udział prace wykonane przez uczniów wszystkich klas technikum oraz prace wykonane indywidualnie.

Pomysłowość prac została doceniona przez jury składające się z nauczycieli niebędącymi wychowawcami.

Oceny prac dokonało Jury w składzie: p. Dyrektor p. Beata Żurawska Polkowska, p. Małgorzata Popek, p. Elżbieta Facon, p. Barbara Szykuła.

I miejsce - Kajetan Żelazowski – praca indywidualna (24 pkt.)

II miejsce - I TA – praca klasowa (23 pkt.)

III miejsce - III TA – praca klasowa (19 pkt.)

IV miejsce - V TI i TPM – praca klasowa (17 pkt.)

V miejsce ex aequo - II TA – praca klasowa (16 pkt.), IV TPM – praca klasowa (16 pkt.), praca SU – praca zespołowa (16 pkt.)

VI miejsce - Jarosław Kubaczyński i Artur Rzewuski – praca zespołowa (13 pkt.).

Nagrodzeni otrzymali dyplomy oraz słodycze. (P. Konieczny)

Galeria>>


Finał X Regionalnej Olimpiady Wiedzy o Zdrowiu Psychicznym

Dnia 26 października 2023 roku odbył się finał X Regionalnej Olimpiady Wiedzy o Zdrowiu Psychicznym w którym udział brała uczennica naszej szkoły Aleksandra Cybul z kl. III TA.

Do finału przystąpiło 25 uczestników i każdy z nich posiadał dużą wiedzę na temat zdrowia psychicznego. Uczennica naszej szkoły nie zdobyła pierwszego miejsca, ale godnie reprezentowała szkołę w finale.

Wielkie GRATULACJE ! (J.K.)


"STOP UZALEŻNIENIOM”

23 października 2023 r. w naszej szkole gościły Pani Maria Kowalska i Pani Monika Jurek z Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Radzyniu Podlaskim. Spotkały się z młodzieżą klasy pierwszej technikum agrobiznesu przekazując wiele istotnych informacji na temat uzależnień i ich skutków dla organizmu człowieka. Poruszane były zagadnienia dotyczące picia alkoholu, palenia papierosów, e-papierosów, używania substancji psychoaktywnych, narkotyków oraz energetyków.

Omówione zostało także zjawisko cyberprzemocy i temat depresji. Na zakończenie spotkania chętni uczniowie wzięli udział w w ćwiczeniu z wykorzystaniem narkogogli i alkogogli. (M. R.)


W dniu 23 października 2023 roku w ramach realizacji działań profilaktyki prozdrowotnej w naszej szkole odbył się "Dzień zdrowia". W tym dniu uczniowie mogli wziąć udział w wielu inicjatywach zorganizowanych przez panią Małgorzatę Rogulską, pana Sławomira Dudka, panią Lucynę Panasiuk-Żurawską, pana Piotra Koniecznego oraz wychowawców klas czuwających nad przygotowaniem sałatek.

"Dzień zdrowia" w naszej szkole to między innymi:

  • Spotkanie z p. Danutą Pilińską (sala nr 10, p. Małgorzata Rogulska),

  • Przygotowanie sałatek i koktajli (uczniowie pod opieką nauczycieli w swoich pracowniach),

  • Quiz "Rozpoznaj warzywo" (sala nr 8, p. Lucyna Panasiuk-Żurawska),

  • Konkurs plastyczny "Namaluj warzywa" (sala nr 9, p. Piotr Konieczny),

  • Mecz siatkówki (hala sportowa, p. Sławomir Dudek).

Prezentacja sałatek i innych zdrowych potraw, wręczenie dyplomów i nagród w konkursach odbyło się w sali nr 10. Dzień podsumowała pani dyrektor Beata Żurawska-Polkowska.

Galeria>>


A może kariera w kulturze? – doradztwo zawodowe młodzieży

W miniony piątek 20 października młodzież z kl. IV TPM wraz ze szkolnym doradcą zawodowym – p. Lucyną Panasiuk-Żurawską, gościła w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Borkach z/s w Woli Osowińskiej. Celem wizyty było poznanie przez uczniów specyfiki pracy w sektorze kultury. Spotkanie z młodzieżą poprowadziła pani Edyta Dziudzik, animatorka kultury i instruktorka ds. artystycznych. Pani Dziudzik opowiedziała o swojej ścieżce kariery, zrealizowanych projektach, codziennej pracy w instytucjach kultury a także przedstawiała plusy i minusy wykonywanego przez siebie zawodu. Uczniowie mogli dowiedzieć się m.in. jakie cechy osobowości powinna mieć osoba pracująca „w kulturze”, co wchodzi w zakres obowiązków pracownika GOK oraz jak odbywa się planowanie i realizacja imprezy lub wydarzenia kulturalnego. Na koniec młodzież zapoznała się z ofertę naszego lokalnego centrum kultury i zwiedziła pomieszczenia GOK.

Kierujemy serdeczne podziękowania dla Dyrektor GOKiS w Borkach z/s w Woli Osowińskiej – Pani Anny Cąkały, za współpracę z naszym technikum przy realizacji zadań szkolnego programu doradztwa zawodowego. (L.P-Ż.)


Konkurs w ZSR w Woli Osowińskiej „Zasady bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym”

W dniu 18 października br. w Zespole Szkół Rolniczych w Woli Osowińskiej odbył się konkurs „Zasady bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym”, zorganizowany przez PT/KRUS w Kocku oraz ZSR w Woli Osowińskiej dla uczniów technikum w zawodzie technik agrobiznesu.

Konkurs przeprowadziła komisja w składzie:

1. Przewodniczący – Janusz Kostrzewa kierownik PT/KRUS w Kocku

2. Andrzej Chojnacki - PT/KRUS w Kocku

3. Beata Żurawska-Polkowska – dyrektor ZSR w Woli Osowińskiej

4. Beata Orlicz – nauczyciel ZSR w Woli Osowińskiej

W konkursie udział wzięło 33 uczniów technikum agrobiznesu. Rozwiązywali test zawierający 20 pytań obejmujących zagadnienia z zakresu zasad bezpieczeństwa pracy we wszystkich działach rolnictwa ustanowionych przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, przepisów i dobrych praktyk z zakresu bezpieczeństwa pracy w rolnictwie i ochrony środowiska oraz programów nauczania bhp w przedmiotach zawodowych.

Zwycięzcami zostali:

I miejsce – Kacper Gomoła kl. III TA,

II miejsce – Igor Michalak kl. I TA,

III miejsce – Jarosław Kubaczyński kl. I TA,

IV miejsce – Łukasz Kublicki kl. II TA.

Uczniowie otrzymali wartościowe nagrody ufundowane przez PT/KRUS w Kocku, które wykorzystają w gospodarstwach rodziców do podniesienia bezpieczeństwa pracy w rolnictwie i nie tylko. Serdecznie gratulujemy...

Galeria>>


Uroczysta Msza Święta z okazji Święta Patrona Szkoły

15 października 2023 roku w kościele parafialnym została odprawiona Msza Święta w intencji społeczności ZSR w Woli Osowińskiej. Uczestniczyli w niej: dyrektor szkoły Beata Żurawska- Polkowska, nauczyciele, uczniowie i ich rodzice oraz zebrani wierni.

Mszę świętą celebrowali: ksiądz proboszcz Stefan Kurianowicz i Ireneusz Wierzchowski-franciszkanin. W homilii brat Ireneusz nawiązał do tradycji Dnia Papieskiego. Zwracając się do młodych, przytoczył przesłania Ojca Świętego Jana Pawła II.

Po Eucharystii pani dyrektor serdecznie podziękowała wszystkim za wspólną modlitwę, a uczniowie wręczyli kapłanom piękne kwiaty. (E.K)

Galeria>>


Spotkanie z policjantem

Dnia 16 października 2023 roku uczniowie naszej szkoły mieli okazję wziąć udział w spotkaniu profilaktycznym, które poprowadził mł. asp. Piotr Woszczak z Komendy Powiatowej Policji w Radzyniu Podlaskim. Pan policjant poruszył wiele zagadnień, które są zagrożeniem dla młodych ludzi. Mowa była o dopalaczach, narkotykach i skutkach ich zażywania. Poruszył ważny temat jakim jest cyberprzemoc oraz zaprezentował kilka ciekawych filmów dotyczących przestrzegania przepisów ruchu drogowego. (JK)


Dyrekcja, Nauczyciele oraz Uczniowie Technikum im. W. Witosa w Woli Osowińskiej zapraszają na uroczystości 13. rocznicy Nadania Szkole Imienia oraz obchody Dnia Edukacji Narodowej,

które odbędą się w dniu 13 października 2023 r.

o godzinie 10.00.

Program:

10.00 - Rozpoczęcie uroczystości

10.20 - Ślubowanie uczniów pierwszej klasy

10.40 - "Witos - Patron Wolności"- montaż słowno-muzyczny

11.10 - Wręczenie nagród z okazji DEN

11.20 - Przemówienia gości

11.30 - Poczęstunek

Galeria>>


Dzień KOLORU

W dniu 12 października 2023 r. odbyła się w naszej szkole akcja zorganizowana przez Samorząd Uczniowski - Dzień koloru. Najbardziej kolorowo ubrane w tym dniu uczennice to: Julia, Weronika oraz Ola i to one otrzymały drobne upominki.

Dziękujemy wszystkim kolorowo "zakręconym" za udział w inicjatywie. (P. Konieczny)


II Biegi Witosowe

W dniu 11.10.2023. w Zespole Szkół Rolniczych w Woli Osowińskiej odbyły się II Biegi Witosowe. Przed biegami Pani Dyrektor Beata Żurawska – Polkowska przywitała wszystkich zawodników życząc sukcesów sportowych. Dziewczęta biegły na dystansie 500 m, natomiast chłopcy na dystansie 900 m. W biegach wzięło udział osiemnastu uczniów.

W kategorii dziewcząt :

I miejsce zajęła Magdalena Magnuszewska

II miejsce zajęła Alicja Kucio

III miejsce zajęła Martyna Pióro

W kategorii chłopców :

I miejsce zajął Jakub Kowalski

II miejsce zajął Maciej Jaszczuk

III miejsce zajął Mateusz Osik

Podczas uroczystości Święta Szkoły i DEN w dniu 13.10.2023. za miejsca I – III w obu kategoriach zostały wręczone medale, a za miejsca I – V dyplomy przez Pana Wicestarostę Michała Zająca i Panią Dyrektor Beatę Żurawską - Polkowską. Dyplomy, transparent i fotorelację z biegów przygotował nauczyciel informatyki Pan Piotr Konieczny.

Zawody zorganizował i przeprowadził nauczyciel w-f Sławomir Dudek. Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękuję za uczestnictwo w biegach i gratuluję osiągniętych wyników. (S.D)

Galeria>>


Olimpiada Wiedzy o Zdrowiu Psychicznym

10 października obchodzony był Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego. Z tej okazji co roku organizowana jest Olimpiada Wiedzy o Zdrowiu Psychicznym. Nasza szkoła również brała udział w X Regionalnej Olimpiadzie o Zdrowiu Psychicznym.

Do etapu powiatowego zakwalifikowały się uczennice: Pióro Martyna kl. III TA, Cybul Aleksandra kl. III TA oraz Fijałek Karolina kl. IV TPM, który odbył się w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Radzyniu Podlaskim.

Uczennica Aleksandra Cybul zajęła II miejsce i tym samym będzie reprezentować naszą szkołę w regionalnym etapie, który odbędzie się 26 października. (J.K)

Galeria>>


Rodzinny Piknik Europejski

w Radzyniu Podlaskim - 08.10.2023

Galeria>>


Sprzątanie w Muzeum Regionalnym w Woli Osowińskiej

 Wczesna jesień jest w szkołach okresem wzmożonej aktywności na rzecz ekologii i dbania o otaczające środowisko. W tym roku szkolnym akcja „Sprzątanie świata” przybrała w naszym technikum nieco inny wymiar. W czwartek 5 października młodzież z kl. III TA wspólnie z wychowawczynią – p. Lucyną Panasiuk-Żurawską udała się do Muzeum Regionalnego w Woli Osowińskiej, by odświeżyć wnętrza muzeum, odkurzyć eksponaty i zadbać o otoczenie przed budynkiem. Przy okazji trzepania chodników, polerowania muzealnych gablot oraz zamiatania i zmywania podłóg uczniowie mogli poszerzyć swą wiedzę na temat lokalnej historii i kultury naszych przodków.

W czasie pracy młodzież chętnie pytała p. Krystynę Kożuch – prezes Towarzystwa Regionalnego w Woli Osowińskiej oraz kustoszkę tego miejsca, o dawne tradycje i zwyczaje związane z rolnictwem oraz życiem na wsi. To przyjemne i pożyteczne spotkanie zwieńczyło wspólne, pamiątkowe zdjęcie. (L.P-Ż)

Galeria>>


Szkolny Konkurs "Krzyżówka z Patronami"

W dniu 5 października 2023 roku odbył się szkolny konkurs "Krzyżówka z Patronami". Zadanie konkursowe polegało na rozwiązaniu krzyżówki i odgadnięciu głównego hasła - sentencji w języku łacińskim. Hasła odnosiły się do Patronów 2023 roku - Maurycego Mochnackiego i Jadwigi Zamoyskiej. W konkursie wzięło udział pięcioro uczniów z różnych klas. Laureaci otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

I miejsce - Katarzyna Fijałek kl. IV TPM,

II miejsce - Igor Michalak kl. I TA,

III miejsce - Michał Mańko kl. I TA.

Konkurs zorganizował nauczyciel bibliotekarz. (P. Konieczny)


Wyjazd klasy IV TPM do SM Spomlek

W dniu 04.10.2023 uczniowie IV klasy w zawodzie technik przetwórstwa mleczarskiego uczestniczyli w zajęciach w "SM Spomlek", których celem było zapoznanie młodzieży z organizowaniem i planowaniem procesu technologicznego, obsługą maszyn i urządzeń stosowanych do produkcji wyrobów mleczarskich, wytwarzaniem wyrobów mleczarskich, ocenianiem jakości gotowego wyrobu mleczarskiego oraz dokumentacji monitorującej parametry technologiczne. Opiekunami były panie Iwona Szewczyk i Anna Kopańska.

Galeria>>


WYCIECZKA SZKOLNA - ZAMOŚĆ

Dnia 3 października, w najbardziej ciepły i słoneczny dzień tegorocznej jesieni wybraliśmy się na Roztocze. Pierwszym punktem na liście było zwiedzanie ZOO w Zamościu, które jest oczywistą atrakcją dla małych i dużych. Widzieliśmy zwierzęta z różnych kontynentów, które wzbudziły naszą ciekawość. Miło było popatrzeć jak młodzież zatrzymywała się, przyglądała i czytała informacje. Z moich doświadczeń mogę stwierdzić, że zjawisko niecodzienne, bo wszelkie zwiedzanie muzeów i pałaców kończyło się najczęściej zbiorowym 5 minutowym sprintem.

Następnie poznawaliśmy Zamość od strony historycznej. Zaczęliśmy od Rotundy, rzuciliśmy okiem na mury Twierdzy Zamość i przeszliśmy podziwiać renesansową Starówkę z Ratuszem i urzekającymi kamienicami ormiańskimi. W tym miejscu zabawiliśmy dłuższą chwilę samodzielnie zwiedzając okolice.

Nie mogliśmy pominąć Roztoczańskiego Parku Krajoznawczego i ruszyliśmy do pobliskiego Zwierzyńca. Obojętnie pominęliśmy Browary i trafiliśmy nad Stawy „Echo” w poszukiwaniu polskiego konika. Piękne słońce skusiło niektórych i pomoczyliśmy trochę nogi w płytkiej wodzie. Pełni wrażeń w Zagrodzie Guciów usiedliśmy do ogniskowej kiełbaski. Chwila wspólnej integracji i …do domu.

Młodzież, która uczestniczyła w wyjeździe to klasa V (w zasadzie cała) i połowa klasy IV z osobą towarzyszącą z klasy II. Nie będę wymieniać nazwisk, bo lista byłaby długa. Odważne nauczycielki, które się z nimi wybrały to Anna Kopańska, Beata Orlicz i Barbara Szykuła. Dziękuję i pozdrawiam.

Galeria>>


Międzynarodowy Dzień Muzyki

Międzynarodowy Dzień Muzyki w naszym technikum stał się już tradycją. W tym roku szkolnym nie mogło być inaczej. W miniony poniedziałek 2 października na szkolnych korytarzach podczas przerw rozbrzmiewały ulubione utwory muzyczne naszych uczniów. Tego dnia społeczność szkolna zebrała się w sali nr 18 by celebrować muzykę i docenić jej dobroczynny wpływ na człowieka. Zebrani mogli przy tej okazji zobaczyć ciekawe prezentacje o tematyce muzycznej, wziąć udział w konkursach, quizach i zabawach integracyjnych, a także spróbować gry na przyniesionych przez siebie instrumentach.

Podczas wydarzenia swój mini koncert dała uczennica kl. II TA – Julia Bogudał, która grając na ukulele, zaśpiewała dwa utwory z czego jeden - w języku japońskim. Spotkanie zakończyło wspólne karaoke. Impreza została przygotowana przez przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego pod opieką p. Lucyny Panasiuk-Żurawskiej. (L. P-Ż)

Galeria>>


Dzień Języków Europejskich

26 września obchodziliśmy w naszym technikum Dzień Języków Europejskich. Powstała gazetka szkolna, z której uczniowie mogli m. in. dowiedzieć się jak skutecznie uczyć się języków obcych oraz sprawdzić się w śpiewie legendarnej piosenki „Panie Janie…” w językach: angielskim, włoskim, niemieckim i hiszpańskim. Tego dnia nasi uczniowie wzięli też udział w licznych konkursach i quizach online.

Oto lista najlepszych uczniów:

Konkurs z wiedzy o języku angielskim:

1. Mateusz Osik, kl. IV TPM 2. Łukasz Palinowski, kl. IV TPM 3. Paweł Karpiński, kl. IV TPM 4. Łukasz Gajownik, kl. IV TPM 5. Aleksandra Cybul, kl. III TPM.

Konkurs z wiedzy o języku rosyjskim:

1. Paweł Karpiński, kl. IV TPM 2. Łukasz Palinowski, kl. IV TPM 3. Weronika Cybul, kl. IV TPM.

Prezentacja o kulturze krajów europejskich:

1. Weronika Cybul, kl. IV TPM.

Zwycięzcom gratulujemy!

Organizacją Dnia Języków Europejskich zajęły się p. Katarzyna Kopyść i p. Lucyna Panasiuk-Żurawska. (L.P.-Ż.)


UCZNIOWIE NASZEJ SZKOŁY NA 63. POKAZACH Z FIZYKI w LUBLINIE

28 września 2023 roku uczniowie klasy pierwszej i trzeciej technikum pod opieką pani Iwony Szewczyk i Małgorzaty Rogulskiej uczestniczyli w wycieczce do Lublina. Oprócz zwiedzania Placu zamkowego i Starego Miasta z panią przewodnik, główną atrakcją wyjazdu był udział w „Pokazach z Fizyki” na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS, organizowanych przez Instytut Fizyki, Stowarzyszenie Lubelskie Towarzystwo Edukacyjno-Naukowe oraz Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Fizycznego. Była to okazja do obejrzenia klasycznych, jak i trudnych do odtworzenia w warunkach szkolnych doświadczeń oraz zdobycia, uzupełnienia i powtórzenia wiedzy z fizyki. Tematyka tegorocznych pokazów obejmowała: FIZYKĘ LATANIA, REZONANSE, TERMODYNAMIKĘ, POPRZEZ ZABAWĘ DO PRAW FIZYKI. Nasi uczniowie z zainteresowaniem obserwowali oraz brali czynny udział w pokazach.

Galeria>>


W dniu 25 września 2023 r. Samorząd Uczniowski przygotował "Otrzęsiny" dla uczniów pierwszej klasy technikum, którego wychowawcą jest pani Małgorzata Rogulska. Była to doskonała okazja do integracji pierwszoklasistów z całą społecznością szkolną.

Samorząd przygotował na hali sportowej wiele konkurencji sprawnościowych: Malowanie w ciemności, Quiz rolnika, Rzucanie jajami, Puzzle, Balony, Krzesełka, Tor przeszkód, Łuskanie kukurydzy, Jabłko, Skakanie na jednej nodze, Karmienie. Po podliczeniu punktów uzyskanych w poszczególnych dyscyplinach najsprawniejszym okazał się Kacper Szabrański, który otrzymał nagrodę.

Pani Dyrektor Beata Żurawska-Polkowska pasowała naszych nowych kolegów na uczniów Technikum im. Wincentego Witosa, gospodarzowi pierwszej klasy wręczyła puchar i dyplom.

Dziękujemy wszystkim za świetną zabawę i pomoc w przygotowaniach. Podziękowanie kieruję dla prowadzących Otrzęsiny - Oli i Michała oraz dla całego samorządu za aktywność. Dziękuję także pani Dyrektor za słodkości i panu Sławkowi za przygotowanie toru przeszkód. (opiekun SU - P. Konieczny)

Galeria>>


WYJAZD DO KINA NA FILM „RAPORT PILECKIEGO”

w reż. Leszka Wosiewicza

Dnia 14 września młodzież z Technikum w ramach wyjazdu szkolnego miała okazję oglądać polski film „Raport Pileckiego ” w reżyserii Leszka Wosiewicza w kinie Helios w Siedlcach. Młodzież miała możliwość zapoznać się z losami jednego z największych polskich bohaterów – rotmistrza Witolda Pileckiego, który był harcerzem, uczestnikiem Bitwy Warszawskiej, obrońcą Polski w 1939 roku, członkiem ruchu oporu, powstańcem warszawskim, walczył w armii Andersa.

Uczestnicy wyjazdu to uczniowie klasy V: Magnuszewski Michał, Kornas Krystian, klasy IV: Belniak Tomasz, Bylina Szymon, Fijałek Julia, Fijałek Katarzyna, Gajownik Łukasz, Jesionek Piotr, Końka Jakub, Kowalewski Dawid, Leszko Bartłomiej, Osik Mateusz, Palinowski Łukasz, Zalewski Dawid, Klasy III: Cybul Aleksandra, Czarnecki Sebastian, Kaliszuk Emilia, Karpiński Mateusz, Karpiński Michał, Zakrzewska Kaja, Zakrzewski Kacper, klasy II: Bogudał Julia, Grochowski Mateusz, Jaszczuk Maciej, Magnuszewska Magdalena, Polkowski Bartosz, Zalewska Martyna.

Wyjazd został zorganizowany przez p. Barbarę Szykułę. Rolę opiekuna pełniła p. Elżbieta Facon oraz p. Lucyna Panasiuk-Żurawska. Dziękuję młodzieży za wspólnie spędzony czas, wykazanie się wrażliwością oraz zrozumieniem tematu filmu.

Cel i założenia programowe wyjazdu: - kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez aktywny odbiór sztuki filmowej (edukacja medialna), - kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych (kino) oraz w środkach transportu, - integracja uczniów i wzmocnienie więzi koleżeńskiej.


Wyjazd na AGRO SHOW 2023

Galeria>>


Wręczenie świadectw z kwalifikacji

dla uczniów technikum

Galeria>>


Galeria>>


Salon maturzystów

06 września 2023 r. uczniowie klasy IV i V technikum wzięli udział w Salonie Maturzystów, który odbył się na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Młodzież uczestniczyła w wykładach prowadzonych przez ekspertów Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie:

• „Matematyka na egzaminie maturalnym w 2024 roku – rozwiązuj zadania samodzielnie a będziesz spokojny o wynik egzaminu” – prowadzący Piotr Ludwikowski,

• „Matura w 2024 roku” – prowadzący Lech Gawryłow, dyrektor OKE w Krakowie,

• „Język polski na egzaminie maturalnym w 2024” – prowadząca Teresa Bulska-Leśniak.

Podczas ,,Salonu Maturzystów’’ uczniowie mogli zapoznać się również z ofertą studiów prezentowaną przez uczelnie z regionu i całego kraju. Przedstawiciele uczelni informowali o zasadach rekrutacji, planowanych nowych kierunkach i warunkach studiowania.

Opiekunami podczas wyjazdu były: p. Iwona Szewczyk i Anna Kopańska.

Galeria>>


Inauguracja nowego roku szkolnego 2023/2024

w Technikum im. W. Witosa w Woli Osowińskiej

4 września (poniedziałek)

10.00 - Msza święta w kościele parafialnym w Woli Osowińskiej

11.00 - Uroczystość w budynku szkoły (sala gimnastyczna)

Serdecznie zapraszam

Dyrektor szkoły

Beata Żurawska-Polkowska

Zaczynamy! – czyli początek roku szkolnego 2023/2024

4 września w murach naszego technikum odbyła się uroczysta inauguracja nowego roku szkolnego. Rozpoczęliśmy o 10:00 mszą św. w kościele parafialnym w Woli Osowińskiej. Wśród przybyłych na to wydarzenie gości nie mogło zabraknąć przedstawicieli organu prowadzącego. Swoją obecnością w tym ważnym dla wszystkich uczniów i nauczycieli dniu zaszczycił nas Wicestarosta Radzyński - p. Michał Zając, który przy tej okazji złożył całej społeczności szkolnej serdeczne życzenia. W trakcie uroczystości Wicestarosta oficjalne przekazał pani dyrektor - Beacie Żurawskiej-Polkowskiej nominację na kolejną 5-letnią kadencję, życząc sukcesów i satysfakcji z wykonywanej pracy.

Następnym ważnym punktem było odebranie przez Wicestarostę w obecności wszystkich zgromadzonych ślubowania od p. Lucyny Panasiuk-Żurawskiej, która w wakacje pomyślnie przeszła postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.

Ten dzień był jednak najbardziej wyjątkowy i pełen emocji dla nowoprzyjętych do naszej szkoły uczniów kl. I TA. Na ich twarzach można było dostrzec radość, ale i niepewność. Nieco zestresowanych absolwentów szkoły podstawowej próbowała rozluźnić ich nowa wychowawczyni - p. Małgorzata Rogulska. Po wzajemnym poznaniu i rozdaniu legitymacji szkolnych wszyscy stanęli do pamiątkowego zdjęcia.

Nowy rok szkolny rozpoczął się pomyślnie również dla trzech uczennic kl. V TPM: Klaudii Byliny, Małgorzaty Gajownik i Weroniki Wrzosek, które zdobyły stypendia naukowe Spółdzielczej Mleczarni Spomlek. Każda z dziewcząt otrzymała 2000 zł za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowo odbyte praktyki w zakładzie przetwórstwa mleczarskiego.

Przygotowaniem oficjalnej części uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego, jak i części artystycznej, zajęła się kl. III TA pod opieką wychowawczyni - p. Lucyny Panasiuk-Żurawskiej, a salę gimnastyczną na to wydarzenie udekorowała młodzież pod przewodnictwem p. Elżbiety Kozieł.

W poczcie sztandarowym stanęli uczniowie z kl. V TI i kl. V TPM przygotowani przez p. Annę Kopańską. (L. Panasiuk-Żurawska)

Galeria>>

List LKO List Wojewody Lubelskiego List MEiN

Wykaz podręczników do technikum

na rok szkolny 2023/24

I TA II TA III TA IV TPM V TI V TPM

Dożynki Gminne w Osownie 2023

W minioną niedzielę 3 września społeczność Zespołu Szkół Rolniczych w Woli Osowińskiej uczestniczyła w święcie plonów Gminy Borki. W organizację stoiska aktywnie włączyli się nauczyciele z naszego technikum pod przewodnictwem p. Małgorzaty Rogulskiej. Podczas prezentacji szkoły na scenie obok dyrektora ZSR – p. Beaty Żurawskiej-Polkowskiej, pojawili się przedstawiciele grona pedagogicznego, uczniów oraz absolwentów.

Technikum reprezentowali przy wieńcu: Łukasz Kublicki, Bartosz Polkowski oraz Mateusz Grochowski z kl. II TA oraz Jakub Guz z kl. III TA. Specjalnie na ten dzień powstał utwór promujący naszą szkołę do melodii słynnej pieśni Andrzeja Rosiewicza pt. „Pytasz mnie”. Nad przygotowaniem występu czuwała p. Lucyna Panasiuk-Żurawska wsparta przez uczennice: Aleksandrę Cybul (kl. III TA) i Weronikę Cybul (kl. IV TPM).

Podczas wydarzenia mieszkańcy Gminy Borki i goście mogli zaznajomić się z ofertą edukacyjną naszej placówki, poznać pracujących w niej pedagogów i porozmawiać z absolwentami naszej szkoły. (L.Panasiuk-Żurawska)

Galeria>>


Dożynki Powiatowo-Gminne Wohyń 2023

Zgodnie z wieloletnią tradycją, w niedzielę 27 sierpnia 2023 roku przedstawiciele naszej szkoły w osobach p. Dyrektor Beata Żurawska-Polkowska, p. Lucyna Panasiuk-Żurawska i p. Małgorzata Rogulska uczestniczyli w Powiatowym Święcie Plonów w Wohyniu.

Na przygotowanym stoisku promocyjnym prezentowana była aktualna oferta edukacyjna szkoły w postaci ulotek i filmów. Odwiedzający nasz namiot mogli się również poczęstować słodkimi wypiekami, owocami i chlebem ze smalcem.

Gościliśmy Pana Szczepana Niebrzegowskiego - Starostę Radzyńskiego, rodziców naszych uczniów oraz absolwentów szkoły. (M. Rogulska)

Galeria>>


Więcej informacji oraz www z poprzednich lat znajdziesz w Archiwum>>

Absolwenci ZSR

 

Bierzemy udział w programie:

 

 

Wspieramy: