Główna

O nas

Samorząd

Plany lekcji

Kronika

Kalendarz

Rekrutacja

Matura

Praktyki

Egzamin zaw.

Dokumenty

Podręczniki

Zaoczne

Dobre praktyki

Galeria

Absolwenci

Archiwum

Frekwencja

Osiągnięcia

Nauczyciel

Konkurs

 

 

 

PLANY LEKCJI

2018/2019

Plan lekcji dla klas technikum agrobiznesu


Plan lekcji od MAJA 2019 r.

opis do planu: przedmiot (sala/nauczyciel)

Technikum Agrobiznesu klasa I - wychowawca: Elżbieta Facon

  godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. 7.45-8.30

matematyka

(17/I.S.)

j.polski

(7/B.S.)

geografia

(10/M.R.)

historia

(7/B.S.)

chemia

(10/M.R.)

2. 8.40-9.25

fizyka

(10/M.R.)

j.polski

(7/B.S.)

prod.rol.mech

(17/A.Z.)

wos

(7/B.S.)

biologia

(10/M.R.)

3. 9.35-10.20

podst.przeds.

(18/B.Ż.P.)

matematyka

(17/I.S.)

prod.rol.mech

(17/A.Z.)

edb

(17/A.K.)

matematyka

(7/I.S.)

4. 10.30-11.15

j.rosyjski

(6/K.K.)

prod. rolnicza

(10/A.Z.)

historia

(7/B.S.)

informatyka

(8/P.K.)

j.angielski

(6/K.K.)

5. 11.35-12.20

prod.roślinna

(17/S.D.)

prod. rolnicza

(10/A.Z.)

j.polski

(7/B.S.)

bhp w agrob.

(10/S.D.)

j.angielski

(6/K.K.)

6. 12.30-13.15

prod. zwierzęca

(17/S.D.)

prod. rolnicza

(10/A.Z.)

wok

(7/B.S.)

tech. w rol.

(10/S.D.)

zaj. z wych.

(19/E.F.)

7. 13.25-14.10

religia

(17/M.K.)

wf

(S.D.)

religia

(19/M.K.)

wf

(S.D.)

-

8. 14.20-15.05

-

wf

(S.D.)

-

-

-

Technikum Agrobiznesu klasa II - wychowawca: Piotr Konieczny

  godziny poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
1. 7.45-8.30

religia

(7/E.K.)

religia

(10/E.K.)

dgwa

(9/B.O.)

dgwa

(9/B.O.)

wdż

(19/E.F.)

2. 8.40-9.25

matematyka

(17/I.S.)

matematyka

(17/I.S.)

prod.rol.rośl.(9/B.O.)

dgwa

(9/B.O.)

matematyka

(7/I.S.)

3. 9.35-10.20

matematyka

(17/I.S.)

j. polski

(7/B.S.)

prod.rol.rośl.(9/B.O.)

dgwa

(9/B.O.)

prod. zwierzęca

(17/A.K.)

4. 10.30-11.15 podst. przedsięb. (18/B.Ż.P.)

matematyka

(17/I.S.)

prod.rol.rośl.(9/B.O.)

prod. rol. zw.

(17/A.K.)

prod. zwierzęca

(17/A.K.)

5. 11.35-12.20

prod. roślinna

(18/B.Ż.P.)

j.rosyjski

(6/K.K.)

prod.rol.rośl.(9/B.O.)

prod. rol. zw.

(17/A.K.)

geografia

(10/M.R.)

6. 12.30-13.15

j.angielski

(6/K.K.)

j.angielski

(6/K.K.)

prod. roślinna(18/B.Ż.P.)

prod. rol. zw.

(17/A.K.)

j.rosyjski

(6/K.K.)

7. 13.25-14.10

wf

(S.D.)

tech.w rol.

(10/A.Z.)

j.polski

(7/B.S.)

geografia

(10/M.R.)

-

8. 14.20-15.05

wf

(S.D.)

j. obcy w agrobiz.

(6/K.K.)

zaj. z wych.

(8/P.K.)

wf

(S.D.)

-

Technikum Agrobiznesu klasa III - wychowawca: Beata Orlicz

  godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. 7.45-8.30

biologia

(10/M.R.)

matematyka

(17/I.S.)

j. polski

(7/B.S.)

pps

(17/A.K.)

matematyka

(7/I.S.)

2. 8.40-9.25

religia

(7/E.K.)

religia

(10/E.K.)

j. polski

(7/B.S.)

pps

(17/A.K.)

opa

(9/B.O.)

3. 9.35-10.20

wf

(S.D.)

pr.zwierzęca (9/S.D.)

hist. i społ.

(7/B.S.)

hist. i społ.

(7/B.S.)

opa

(9/B.O.)

4. 10.30-11.15

wf

(S.D.)

tech. w rol.

(9/S.D.)

pr.roślinna

(18/B.Ż.P.)

opa

(9/B.O.)

opa

(9/B.O.)

5. 11.35-12.20

j.angielski

(6/K.K.)

tech. w rol.

(9/S.D.)

pr.roślinna

(18/B.Ż.P.)

dgwa

(9/B.O.)

opa

(9/B.O.)

6. 12.30-13.15

przetw. żywn.

(10/M.R.)

wf

(S.D.)

opa

(9/B.O.)

dgwa

(9/B.O.)

rirp

(9/B.O.)

7. 13.25-14.10

j.angielski

(6/K.K.)

j.rosyjski

(6/K.K.)

opa

(9/B.O.)

zaj. z wych.

(9/B.O.)

-

8. 14.20-15.05

j. obcy w agrobiz.

(6/K.K.)

-

biologia

(10/M.R.)

-

-


Plan lekcji od września 2018 r.

opis do planu: przedmiot (sala/nauczyciel)

Technikum Agrobiznesu klasa I - wychowawca: Elżbieta Facon

  godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. 7.45-8.30

biologia

(10/M.R.)

j.polski

(7/B.S.)

geografia

(10/M.R.)

edb

(17/A.K.)

wdż

(19/E.F.)

2. 8.40-9.25

fizyka

(10/M.R.)

j.polski

(7/B.S.)

historia

(7/B.S.)

wf

(S.D.)

zaj. z wych.

(19/E.F.)

3. 9.35-10.20

j.angielski

(6/K.K.)

matematyka

(9/z)

wos

(7/B.S.)

bhp w agrob.

(10/S.D.)

tech.w rol.

(7/S.D.)

4. 10.30-11.15

j.rosyjski

(6/K.K.)

p.rol.mech. w rol.

(10/A.Z.)

matematyka

(17/z)

prod.roślinna

(10/S.D.)

j.polski

(7/B.S.)

5. 11.35-12.20

podst.przęds.

(18/B.Ż.P.)

p.rol.mech. w rol.

(10/A.Z.)

j.angielski

(6/K.K.)

historia

(7/B.S.)

matematyka

(17/z)

6. 12.30-13.15

prod. zwierzęca

(17/S.D.)

p.rol.mech. w rol.

(10/A.Z.)

prod. rolnicza

(17/A.Z.)

wok

(7/B.S.)

chemia

(10/M.R.)

7. 13.25-14.10

religia

(10/E.K.)

wf

(S.D.)

prod. rolnicza

(17/A.Z.)

informatyka

(8/P.K.)

-

8. 14.20-15.05

-

wf

(S.D.)

-

religia

(7/E.K.)

-

Technikum Agrobiznesu klasa II - wychowawca: Piotr Konieczny

  godziny poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
1. 7.45-8.30

religia

(7/E.K.)

prod. rol. zw.

(17/A.K.)

matematyka

(17/z)

wf

(S.D.)

tech.w rol.

(17/A.Z.)

2. 8.40-9.25

matematyka

(17/z)

religia

(10/E.K.)

geografia

(10/M.R.)

prod. rol. zw.

(17/A.K.)

geografia

(10/M.R.)

3. 9.35-10.20

prod. roślinna

(18/B.Ż.P.)

j. polski

(7/B.S.)

prod. roślinna

(18/B.Ż.P.)

prod. rol. zw.

(17/A.K.)

matematyka

(17/z)

4. 10.30-11.15 podst. przedsięb. (18/B.Ż.P.)

prod.zwierzęca

(17/A.K.)

prod. rolnicza

(9/B.O.)

prod. rol. zw.

(17/A.K.)

matematyka

(17/z)

5. 11.35-12.20

j.angielski

(6/K.K.)

matematyka

(9/z)

prod. rolnicza

(9/B.O.)

prod.zwierzęca

(17/A.K.)

dgwa

(9/B.O.)

6. 12.30-13.15

j.rosyjski

(6/K.K.)

matematyka

(9/z)

prod. rolnicza

(9/B.O.)

wf

(S.D.)

j. polski

(7/B.S.)

7. 13.25-14.10

wf

(S.D.)

j.angielski

(6/K.K.)

dgwa

(9/B.O.)

dgwa

(9/B.O.)

-

8. 14.20-15.05

zaj. z wych.

(8/P.K.)

-

j.rosyjski

(6/K.K.)

dgwa

(9/B.O.)

-

Technikum Agrobiznesu klasa III - wychowawca: Beata Orlicz

  godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. 7.45-8.30

matematyka

(17/z)

religia

(10/M.K.)

opa

(9/B.O.)

j. polski

(7/B.S.)

biologia

(10/M.R.)

2. 8.40-9.25

religia

(7/M.K.)

pps

(17/A.K.)

opa

(9/B.O.)

hist. i społ.

(7/B.S.)

opa

(9/B.O.)

3. 9.35-10.20

dgwa

(9/B.O.)

pps

(17/A.K.)

matematyka

(17/z)

dgwa

(9/B.O.)

opa

(9/B.O.)

4. 10.30-11.15

rirp

(9/B.O.)

j. polski

(7/B.S.)

pr.roślinna

(18/B.Ż.P.)

dgwa

(9/B.O.)

tech. w rol.

(18/S.D.)

5. 11.35-12.20

wf

(S.D.)

j.angielski

(6/K.K.)

pr.roślinna

(18/B.Ż.P.)

pr.zwierzęca (10/S.D.

tech. w rol.

(18/S.D.)

6. 12.30-13.15

biologia

(10/M.R.)

j.obcy w agrob.

(6/K.K.)

hist. i społ.

(7/B.S.)

pps

(17/A.K.)

dgwa

(9/B.O.)

7. 13.25-14.10

j.rosyjski

(6/K.K.)

-

j.angielski

(6/K.K.)

wf

(S.D.)

wdż

(19/E.F.)

8. 14.20-15.05

przetw. żywn.

(10/M.R.)

-

zaj. z wych.

(9/B.O.)

wf

(S.D.)

-

Technikum Agrobiznesu klasa IV - wychowawca: Małgorzata Rogulska

  godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.

7.45-8.30

opa

(9/B.O.)

matematyka

(9/z)

infoagrobiznes

(8/P.K.)

opa

(9/B.O.)

wf

(S.D.)

2.

8.40-9.25

opa

(9/B.O.)

matematyka

(9/z)

matematyka

(17/z)

opa

(9/B.O.)

wf

(S.D.)

3.

9.35-10.20

matematyka

(17/z)

j.angielski

(6/K.K.)

opa

(9/B.O.)

hist. i społ.

(7/B.S.)

biologia (10/M.R.)

4.

10.30-11.15

matematyka

(17/z)

j.rosyjski

(6/K.K.)

j.obcy w agrob.

(6/K.K.)

j. polski

(7/B.S.)

biologia (10/M.R.)

5.

11.35-12.20

opa

(9/B.O.)

j. polski

(7/B.S.)

hist. i społ.

(7/B.S.)

opa

(9/B.O.)

biologia (10/M.R.)

6.

12.30-13.15

opa

(9/B.O.)

wf

(S.D.)

biologia

(10/M.R.)

opa

(9/B.O.)

j. polski

(7/B.S.)

7.

13.25-14.10

opa

(9/B.O.)

-

biologia

(10/M.R.)

religia

(7/M.K.)

-

8.

14.20-15.05

religia

(7/M.K.)

-

zaj. z wych.

(10/M.R.)

infoagrobiznes

(8/P.K.)

-

 

Nauczyciele:

B.Ż.P. Beata Żurawska -Polkowska
M.R. Małgorzata Rogulska
S.D. Sławomir Dudek
B.S. Barbara Szykuła

K.K.

Katarzyna Kopyść
I.S. Iwona Szewczyk
B.O. Beata Orlicz
P.K. Piotr Konieczny
A.Z. Adam Zabłocki
E.K. Elżbieta Kozieł
M.K. Marzanna Kożuch
E.F. Elżbieta Facon
z zastępstwo