III Memoriał Kawaleryjski o szablę majora Jaworskiego